:

Du Rées nr 773

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Du Rées nr 773
Vapensköld för adliga ätten Du Rées nr 773

Adliga ätten Du Rées nr 773 †

Naturaliserad svensk adel 1665-07-08, † sannolikt 1725-03-08

TAB 1

Jakob Du Rées (son av Thomas de Rees och Clara Gillesdotter de Greve född 1575-03-13 i Hamburg, † 1648-03-04 i Göteborg. Handelsman i Amsterdam. Borgare och handelsman i Göteborg samt rådsförvant. Justitiepresident i Göteborg. Gift 1601-05-20 med Maria van Sommern, dotter av Lambert Paulsson van Sommern och Anneka Nappens van der Bosch.

Barn:

 • Arnold Du Rées, naturaliserad adelsman Du Rées till Husaby. se Tab 2.
 • Clara Du Rées, född 1603-03-08 i Amsterdam, † 1642-09-05 i Göteborg. Gift där 1623-03-09 med rådmannen Timon von Schoting, född 1603, † 1675.
 • Clara, f. 1603 8/3 i Amsterdam, f 1642 5/9 i Göteborg, g. 1623 9/3 m. Timon von Schoting, i hans l:a gifte, f. 1603, f 1675.
 • Jacob, f. 1604 3/12, † 1650
 • Maria Du Rées, född 1617-01-17 i Amsterdam, † 1639-10-22 i Stockholm. Gift 1636 med arkitekten Hans Bremer, född 1588 i Stockholm, † 1652. Detta pars sonsons sonsons dotter var den berömda författarinnan Fredrika Bremer, född 1801 i Åbo, † 1865 på Årby slott.

TAB 2

Arnold Du Rées, natural. Du Rées, till Husaby i Bolmsö socken Jönköpings län. Född 1612-09-22 i Haarlem. Borgare och handelsman först i Göteborg, sedan i Stockholm 1643. Borgmästare i Ronneby 1658-05-12. Kommissarie vid fästningarna i Skåne, Halland och Blekinge samt Göteborgs och Bohus län 1664-11-07 tillika justitiepresident i Karlshamn och Ronneby. Uppviste sin farfars fars kejserl. sköldebrev och blev därför 1665-07-08 natural. svensk adelsman (introd. 1668 under nr 773). Död 1668-07-13 i Ronneby och jämte hustrun där begraven 1676-01-18. Gift 1638 med Elisabet Radu, död 1667-11-10 i Ronneby, dotter av handelsmannen Jakob Radu.

Barn:

 • Maria, född 1641-08-16 i Stockholm, d 1706-02-08 i Karlskrona. Gift med kommissarien Joakim Palm, d 1691-02-05
 • Helena, född 1642-07-09 i Stockholm, död 1661-06-11 i Ronneby.
 • Arnold, född 1645-03-01 död 1659-12-19 i Lybeck.
 • Johan, född 1646-10-30 på Husaby. Student i Uppsala2 1659-12-15. Hovjunkare hos fältmarskalken Gustaf Banér i Skåne 1668. Reformerad fänrik vid de i Malmö som garnison förlagda Smålands knektarna 1670. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1671-03-04 avsked 1676. Gift före 1672 med Sofie Rosenkrantz, död 1680-08-12 Gunnarstorp s län, dotter av danska riksrådet Gunde Rosenkrantz och Pernille Jakobsdotter Rosenkrantz.1
 • Elisabet, född 1648-08-01, död 1724-08-14. Gift 1678 med hovkamreraren Peter Celsing, född 1638, död 1701, fader till hovkansleren Gustaf Celsing, adlad Celsing C.
 • Anna Christina, född 1651-12-23 död 1707-03-06 i Jönköping. Gift 1:o med kamreraren Jonas Wettsöff, död 1690-12-06. Gift 2:o med lagmannen Anders Daniel Wessman, adlad Stiernklo, i hans 2:a gifte, född 1658, död 1733.
 • Vilhelm Christian, född 1653-07-25, död 1654-10-14
 • Gillis Antonius, född 1655-03-26. Levde utan tjänst. Död ogift 1683-01-16.
 • Gustaf, född 1658-01-23, död s. å. 15/9
 • Magdalena Eleonora, född 1659-07-27 död 1697-07-05. Gift 1694-08-12 med hauptmannen på Vadstena Samuel Enander, född 1659-07-22 i Åby prästgård Östergötlands län, död 1714-04-13 i Vadstena och begraven i Åby kyrka, broder till lagmannen Johan Enander, adlad Enanderhielm, och assessorn Isak Enander, adlad Silfverstråle.
 • Carl Magnus, född 1663-07-06 i Ronneby. Volontär vid livgardet. Drunknade 1683-01-05 vid Munklägersbron i Stockholm.

TAB 3

Jakob Du Rées (son av Arnold Du Rées Tab. 2), till Åbylund i Strå socken Östergötlands län. Född 1639-11-09 Stockholm. Student i Uppsala 1657-09-19 hovjunkare hos greve M. G. De la Gardie 1663. Protonotarie i sjörätten 1665-06-14. Hauptman i Vadstena län 1678. Lagman i livgedinget i Vadstena 1706 14/4. Avsked 1718-01-28. Död 1725-03-08 på Åbylund och utgick sannolikt ätten med honom. Gift 1681 på Åbylund med Elsa Printz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1671 med ryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Cort Fredrik von Rohr från Mark Brandenburg, död 1677), född 1651-02-09 i Delaware, död 1720-09-24 på Åbylund och begraven s. å. 30/11 i Vadstena klosterkyrka, dotter av landshövdingen Johan Björnsson Printz, adlad Printz, och hans 2:a fru Maria von Linnestau.

Barn:

 • Eva Elisabet, född 1693-08-19 på Vadstena slott, död 1717-07-29 på Åbylund. Gift 1:o 1710-01-16 i Strå socken med majoren Johan Gabriel Lindeberg, från vilken hon 1710 blev skild, född 1675, död 1720. Gift 2:o 1717-02-26 på Åbylund med kaptenen Hans von Schwerin, natural. von Schwerin af Grellenberg, i hans 1:a gifte, född 1692, död 1761.

Utan känd härledning

Arnold Du Rées, överste vid skärgårdsflottan och Sofia Christina Arrhenius.

Barn:

 • Emilie Jaquette Constance, f. 1814 31/i2 i Stockholm, † där 1857 27/8, gift 1840 31/12 i Västervik m. Axel Fredrik Palander, f. 1802, f 1857.

Utan känd härledning

A. du Rées, 1815 överstelöjtnant och chef för lots-kontoret i Karlshamn (ev identisk med ovanstående).

Utan känd härledning

Arnold, skeppsbyggarmästare på 1730-talet vid flottan i Göteborg. [EÄ:V s619; LuNS spl39 Tab. 42; AnrSläRA]

Källor

Nättidningen Rötter; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: