Losköld nr 999

Från Adelsvapen-Wiki

0999.jpg


Adliga ätten Losköld nr 999 †

Adlad 1681-06-29, introducerad 1682. Utdöd 1709-06-15.

Ätten härstammar från Viborg, där borgaren Mårten Talpo eller Tolpo nämnes 1564.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland.


TAB 1

Nils Tolpo. Borgare i Viborg. Levde 1614.

Barn:

 • Mårten Nilsson Tolpo. Bokhållare. Fick 1651-08-16 Konho i Akkas socken i Finland under Norrköpings besluts villkor. Död före 1665. Gift med Johanna Carstenia, som levde änka 1665, dotter av borgmästaren i Helsingfors Henrik Carstenius och Anna Vitticia.

Barn:

 • Mårten Mårtensson Tolpo, adlad Losköld, till Konho. Född 1634. Skrivare i Nylands och Tavastehus läns landskansli 1648. Bokhållare i Nylands och Tavastehus läns landskansli 1652. Krigsbokhållare 1655 under pågående krig med Ryssland. Ånyo bokhållare i landskansliet 1660. Fick 1668-10-08 säterifrihet på Konho. Häradshövding i Kymmenegårds och Lappvesi härader i Viborgs län 1680 (1680-12-30?). Adlad 1681-06-29 (introducerad 1682 under nr 999). Häradshövding i Sääksmäki härad 1685-04-03. Ledamot av en kommission rörande indelningsverket 1686. Avsked 1691-06-26. Död 1709-05-15 på Konho och begraven i Akkas kyrka. Han överlevde sina sex söner och ende sonsonen och slöt således själv på svärdssidan sin adliga ätt. Gift med Christina Rosendal, 1647, död 1712 på Konho (At (Sch.).), dotter av assessorn Erik Andersson, adlad Rosendal, och Margareta Bryggert.

Barn:

 • Mårten, född 1666. Kallas häradshövding. Död ogift före fadern.
 • Margareta, född 1667-07-14 i Helsingfors, död 1733. Gift 1689 med hovrättsrådet Jonas Berger, adlad Lostierna, född 1660, död 1737.
 • Anna Christina, född 1669-09-12 i Helsingfors. Gift 1699-12-26 på Konho med häradshövdingen i Sääksmäki härad i Tavastehus län Gabriel Tammelin, död 1716-06-06 Lindsbro
 • Johan, född 1671-04-03 i Helsingfors. Student i Åbo 1686. Vice häradshövding. Begraven ogift 1698-03-13 i Akkas kyrka
 • Maria, född 1673-04-06 i Helsingfors, död 1764-03-25 i Rimito socken. Gift 1:o med kyrkoherden N. N. Grunder. Gift 2:o 1712-06-00 med kyrkoherden i Vemo, prosten Jeremias Josefi Wallenius i hans 2:a gifte, född 1667-12-31, död 1735-07-06.
 • Andreas. Student i Åbo 1686. Korpral vid Nyland och Tavastehus läns kavalleriregemente 1701-05-00 (At (L.).). Död före fadern.
 • Johan Lorentz, född 1676-02-28 i Helsingfors, död barn.
 • Elsa, född 1677-03-04 i Helsingfors, död före 1710. Gift 1699-09-12 på Konho med häradshövdingen i Äyräpää, Stranda och Jääskis domsagor Erik Forsenius, död 1708 eller 1709.
 • Catharina, född 1680-12-23 i Helsingfors. Gift 1701-03-19 på Konho med kyrkoherden i Kimito Daniel Sirenius, död 1721 i Sverige under stora ofreden.
 • Hebla Sofia, född 1682-02-18 i Helsingfors, död 1749-06-22 i Pyhäjoki prästgård. Gift 1704-12-29 På Konho med prosten och kyrkoherden i Gamla Karleby Andreas Remmer, död 1734.
 • Niklas. Student i Åbo 1696. Död ogift 1706 och begraven 1706-11-17 i Lojo kyrka
 • Helena. Kvitterade flyktingshjälp i Stockholm 1716. Levde änka 1740. Gift 1711-07-07 på Konho med fänriken vid Björneborgs låns infanteriregemente Gabriel Brandt.
 • Brita. Vistades under stora ofreden i Stockholm med sina systrar Maria och Helena. Död ogift 1755-05-00 Moisio

TAB 2

Erik (son av Mårten Mårtensson Tolpo, adlad Losköld, Tab. 1), född 1665-01-25 i Helsingfors. Student i Åbo 1681. Tingsbiträde hos sin fader i Sääksmäki härad. Vice häradshövding i Sääksmäki härad 1687. Häradshövding i Sääksmäki härad 1691-06-26. Assessor i Åbo hovrätt 1701-04-25. Död 1707-01-29 på Konho och begraven i Akkas kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1703 med Christina Gezelia, som jämte sina syskon erhöll resolution på adelskap 1719-11-25 i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1709-04-06 med biskopen i Växjö David Lund, född 1657, död 1729, vars barn blevo adlade Ehrenlund), född 1685, död 1733-01-02, dotter av biskopen i Åbo Johan Gezelius d. y. (farfader till lagmannen Johan Gezelius, adlad Olivecreutz) och Hedvig Lietzen, syster till lagmannen Carl Lietzen, adlad von Lietzen.

Barn:

 • Johan, född 1705-12-16, död 1707-04-24 på Konho och begraven i Akkas kyrka
 • Hedvig, född posthuma 1707-02-13, död 1736-02-13 på Vallerstad i Kärda socken, Jönköpings län. Gift 1725-04-06 i Växjö med kvartermästaren Daniel Dreffling (Lillienberg), i hans 2:a gifte, född 1694, död 1741.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.