:

Lydinghielm nr 925

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lydinghielm nr 925 †

Adlad 1678-02-20, introd. 1680. Utdöd 1733-05-16.


1Lk. 2RHG. 3KrAB. 4At (So). 5At (P.). 6At (L.)

TAB 1

David Lyding, adlad Lydinghielm, född 1631. Hantlangare vid finska artilleriet 1657. Sergeant därst. s. å. Styckjunkare 1659. Avsked3 1663-06-30. Fänrik vid artilleriet i Jönköping3 1665-09-02. Löjtnant 1666. Konduktör vid fortifikationsstaten i Göteborg 1667-08-31. Ingenjörkapten i Hälsingborg 1671-08-17. Ingenjör i Göteborg, Ny-Älvsborg och Marstrand 1672-07-17. Generatkvartermästarelöjtnant över Göteborgs, Ny-Älvsborgs, Bohus, Marstrands och Vänersborgs fortifikationsverk 1675-11-21. Adlad 1678-02-20 (introd. 1680 under nr 925). Överstelöjtnants karaktär 1681-09-15. Kommendant i Göteborg. Död4 1694-04-13 och begraven s. å. 23/9 i Göteborgs domkyrka. 'Han berömmes såsom en skicklig ingenjör och om fortifikationsundervisningen oförtruten man.' Gift med Anna Elisabet Gripenwaldt, som levde änka 17055, dotter av överkommissarien Per Larsson, adlad Gripenwaldt, och Margareta Spalding.

Barn:

 • Elsa Juliana, född 1674, död 1770-05-30 i Ljungby socken, Kalmar län. Gift 1729-09-12 i Veta socken, Östergötlands län med ryttmästaren vid Östgöta kavalleriregemente Bartold Gammal i hans 2:a gifte (gift 1:o med änkeborgmästarinnan Sofia Eleonora Wendell), född 16821, död 1734.
 • Hans. Underkonduktör vid fortifikationsstaten i Göteborg 1683. Löjtnant därst. 1689. Konfirm.fullm. 1695-05-10. Kapten 1698. Major vid Viborgs fördubblingsinfanteriregemente1 1701-10-00. Kommendant på Nyslott 1703-12-22. Konfirm.fullm. 1 1704-05-23. Död ogift 1712-05-13.
 • Johan Magnus. Underkonduktör vid fortifikationen 1690. Konfirm.fullm. 1695-05-10. Konduktör därst. Kapten vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1700-10-17. Död ogift 1707 i staden Bauske i Kurland.
 • Otto Vilhelm, född 1680. Överste. Död 1733. Se Tab. 2
 • Maria, levde 17406. Gift med notarien i Viborg Erik Barck.
 • Eva Maria. Gift 1714-06-20 i Göteborg2 med kaptenen vid Smålands femmänningsinfanteriregemente Jakob Niklas Meijer, född omkr. 1690 i Göteborg.1
 • Christina, levde 1704.

TAB 2

Otto Vilhelm (son av David Lyding, adlad Lydinghielm, tab. 1), född 1680. Volontär vid svenska livregementet till fot 1695-01-01. Furir och förare därst. 1698. Sergeant 1699. Avsked 1701-04-28. Löjtnant vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente s. å. 23/5. Kapten därst. 1705-10-28. Konfirm.fullm. 1706-02-26. Kapten vid Buddenbrocks regemente i Riga 1709-10-23. Generaladjutant vid livländska armén 1710-06-22 och vid armén i Skåne3 1711-08-26. Fången i Riga1 s. å. 1/7. Hemkom 1711-05-001. Generaladjutant vid skånska armén s. å. 26/8. Överstelöjtnant vid Närkes och Värmlands tremänningsregemente 1712-02-05. Konfirm. fullm. s. å. 30/4. Överstelöjtnant vid Närkes och Värmlands tremänningsregemente s. å. 20/10. Överste och kommendant i Kalmar 1719-11-06. Vice landshövding därst. 1730-12-02. Död 1733-05-16 i Kalmar och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1714-02-23 med grevinnan Maria Dorotea Polus, född 1681-06-01, död 1768-02-22 Råby, dotter av k. rådet Tomas Polus, adlad, friherre och greve Polus, och Margareta Elisabet Möller.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1715-01-09 i Örebro, död ogift 1777-05-23 i Kalmar.
 • David, född 1716-07-27 i Stockholm, död 1725.
 • Anna Catharina, född 1717-07-29 i Stockholm, död ogift 1792-07-07 i Kalmar.
 • Marta Eleonora, född 1718-07-06, död 1719-05-18.
 • Ulrika, född 1721-08-02 i Kalmar, död ogift 1792-09-28 på Råby och var den sista av namnet.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: