Lagerstierna nr 1076

Från Adelsvapen-Wiki

1076.jpg


Adliga ätten Lagerstierna nr 1076 †

Adlad 1686-07-10, introducerad 1686. Utdöd före 1735.


TAB 1

Herman Winecker, född i Tyskland av förnäm härkomst. Slottsfogde på Rotenburg. Gift med Catharina Burenscheid, dotter av superintendenten Johan Burenscheid.

Barn:

  • Johan Herman Winecker, adlad Lagerstierna, född 1624-02-06 i grevskapet Schaumburg. Kom först till sin morbroder, som var borgmästare i Kiel och blev där hållen till studier. Tog sedan tjänst hos franske översten, baron de Fossela och var med honom tillstädes vid åtskilliga belägringar i Flandern. Soldat vid konung Ludvig XIV:s i Frankrike livgarde, det han var i två år. Överkamrerare hos sedermera drottning Hedvig Eleonora och kom med henne 1654 in i Sverige. Fick 1658-05-18 Kunglig Maj:ts resolution att fritt hålla öppen krambod med sidenvaror och dylikt i Stockholm, vara han fick stadfästelse 1680-04-15. Adlad 1686-07-10 (introducerad 1686 under nr 1076). Hovintendent hos bemälta drottning 1076. Död 1689-06-23 i Stockholm och begraven 1689-10-20 i Riddarholmskyrkan, men hans vapen uppsattes i Storkyrkan. Gift 1:o 1657 med drottning Hedvig Eleonoras kammarfru Agneta Scheffer, död 1657-09-03 vid Gripsholm 10 veckor efter bröllopet. Gift 2:o 1659 i Stockholm med Maria Elisabet Vult, född 1642-12-23, död 1700-10-19, dotter av hovpeltineraren och åldermannen för körsnärsämbetet Elias Vult och Juliana von Kothen samt syster till ryttmästaren Gabriel Vult eller Fult, adlad Lilliesvärd.

Barn:

  • 2. Maria Elisabet, född 1662. Död 1741-05-12 på Edshult i Edshult socken, Jönköpings län. Gift med biskopen i Växjö, doktor Samuel Wirenius, född 1647, död 1703, vars barn blevo adlade med namnet Cederstierna.
  • 2. Fredrik. Student i Uppsala 1680-09-02. Kapten.
  • 2. Juliana, död i barnsäng 1687-03-27 i Stockholm. Gift i Stockholm 1680-11-09 med presidenten Ludvig Fahlström, adlad och friherre Fahlström, i hans 1:a gifte, född 1655, död 1721.
  • 2. Anna Dorotea, död 1742-05-11 i Kristvalla socken, Kalmar län. Gift 1690-03-16 i Stockholm med kaptenen Otto Georg Fitinghoff, död 1721.
  • 2. Sex barn, som alla dogo i yngre åren.

TAB 2

Herman (son av Johan Herman Winecker, adlad Lagerstierna, Tab. 1) student i Uppsala 1680-09-02. Assessor i landrätten på Ösel 1695-01-19. Lantrichter på Ösel. Död före 1735. (C. v. Delon, Auszlige aus den Kirchenbüchern der Insel Ösel (i Jahrbuch für Genealogie, Heraldik and Sphragistik 1909 und 1910).) Gift med Marta Beata Stackelberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten i svensk tjänst Ebbe Ludvig Toll till Medene), död 1737 Tirimetz v. Delon, Auszlige aus den Kirchenbüchern der Insel Ösel (i Jahrbuch für Genealogie, Heraldik and Sphragistik 1909 und 1910).), dotter av lantrådet Mattias Stackelberg, naturaliserad Stackelberg, och Ingeborg Grubbe eller Stiernfelt.

Barn:

  • Herman, död 1710 i pesten.
  • Marta Christina. Gift med kaptenen Lorentz Fleming, född 1700, död barnlös på Ösel.
  • Johanna Gustaviana. Gift 1735-10-07 i Ansekülls socken på Ösel med majoren Anton Johan von Vietinghoff, född 1686 på Ösel , död 1758-03-12 i Ansekülls socken. [C. v. Delon, Auszlige aus den Kirchenbüchern der Insel Ösel (i Jahrbuch für Genealogie, Heraldik and Sphragistik 1909 und 1910).]
  • En dotter. Gift med berghauptmannen Volmar Adolf von Stackelberg. [At (P.).]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.