:

Billingsköld nr 989

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Billingsköld nr 989 †

Adlad 1680-11-20, introd. 1682. Utdöd sannolikt under 1700-talets förra hälft.


1Vsn. 2Jönköpings stads historia. 3LNS. 4Um.

TAB 1

Nils Billing, landsbokhållare i Göteborg.

Barn:

 • Hans Billing, adlad Billingsköld, till Håkanryd i Ivetofta socken och Näsby i Nosaby socken (båda i Krist.). Född 163(8). Anställd vid landskontoret i Hallands län 1652 och vid landskontoret i Skaraborgs län 1655. Kammarskrivare i Kristianstads län 1658. Tillika häradsskrivare 1661. Landsbokhållare i sistnämnda län 1667-07-00. Tillika kyrkoinspektor därst. 1675-04-08. I dansk fångenskap 1676–1677. Konfirm. fullm. som landskamrerare och kyrkoinspektor 1677-03-08. Krigskamrer s. å. Krigskammarråd s. å. 25/11. Statskommissarie 1679-05-24. Adlad 1680-11-20 jämte sina styvbarn (introd. 1682 under nr 989). Ledamot av kommissionen för likviderande av ständernas kommissionsdomar 1685-09-09. Kammarråd 1689-03-16. Död 1710-02-20 [Ak]. 'Såsom kammarskrivare i Kristianstads läns landskontor bragte han alla därstädes varande danska handlingar och räkenskaper i svensk form.' Gift 1:o med Margareta Weinheim i hennes 2:a gifte (gift 1:o med borgmästaren i Kristianstad Hans Juring, se nedan), död 1677 och begraven s. å. 2/2 i Kristianstad, dotter av guvernementskamreraren Arvid Weinheim samt syster till överinspektören Nils Weinheim, adlad Hägerflycht. Gift 2:o 1682-04-20 i Stockholm med friherrinnan Brita Eldstierna, född 1662, död 1743, dotter av landshövdingen Lars Larsson Eld, adlad och friherre Eldstierna, och hans 1:a fru Catharina Standorph.

Barn:

 • 1. Lars. Död ung.
 • 1. Margareta, död 1684 i Stockholm.
 • 2. Magdalena Charlotta, född 1683-01-27 i Stockholm, död 1772-02-17 i Karlskrona och begraven där s. å. 26/2. Gift 1701-01-13 i Stockholm med amiralitetssekreteraren Nils Canterhielm, född 1659, död 1712.
 • 2. Lars, döpt 1685-11-24 i Jakobs förs. i Stockholm. Sannolikt den son, efter vilken själaringning ägde rum i Jakobs kyrka i Stockholm 1686-02-16.
 • 2. Hans, döpt 1687-04-03 i Stockholm. Student i Uppsala1 1700-06-01. Förare vid Wismarska guvernörsinfanteriregementet. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1707-05-04. Frös ihjäl i stora skogen i Ukrajna 1708-12-24 ogift.
 • 2. Nils, döpt 1688-10-14 i Stockholm. Student i Uppsala4 1700-06-01. Reste 1714 till Frankrike, där han antog katolska läran och slutligen blev överstelöjtnant.
 • 2. Margareta, född 1689-10-27 i Stockholm, död ung.
 • 2. Lars, född 1691-01-30, död ung. Sannolikt den son, som död 1691-08-14 Torsåker
 • 2. Sofia Maria, född 1693-06-16, död omkr. 1720. Gift 1712-10-12 på Borg i likanämnd socken, Östergötlands län med hovrättsrådet Bengt Baaz, adlad Baas, i hans 2:a gifte, död 1726.
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1696-02-12, död 1776-05-29 Vidbynäs. Gift 1714-04-06 i Stockholm med kammarherren och stallmästaren Gustaf Wattrang, född 1685, död 1744.
 • 2. Brita Margareta, född 1697-11-20, död ogift 1778-04-24 Grevaryd och begraven i Eldstiernska familjegraven i Borgs kyrka Östergötlands län.

TAB 2

Den adopterade eller Juringska ättegrenen.


 • Anders Nilsson, var 1603 fogde på Jönköpings slott2. Död 1612.2. Gift med Brita Larsdotter, dotter av kyrkoherden i Barkeryds pastorat av Växjö stift Laurentius Andreæ.3

Barn:

 • Nils Juringius, född 1590-11-00 i Jönköping. Student i Uppsala 1615 och i Rostock 1616. Återkom 1620-05-00. Prästvigd s. å. Hovpredikant hos hertig Carl Filip s. å. Utrikes resor. Filosofie doktor i Wittenberg 1622-04-09. Hemkom s. å. 1. Hovpredikant hos pfalzgreven Johan Casimir 1623-01-00. Kyrkoherde i Ekeby-Rinna pastorat av Linköpings stift 1626 och i Jönköping 1648. Kontraktsprost i Göstrings härad 1639. Föreslagen till biskop i Växjö stift 1651. Död 1653-04-27 i Jönköping [Lns]. Gift 1:o 1622 med Agneta Gudmundsdotter, född 1603, död 1648, dotter av borgmästaren i Norrköping Gudmund Andersson och Anna Jöransdotter. Gift 2:o 1649 med Anna Nilsdotter Palumbus i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1638 med kyrkoherden i Holkstads pastorat av Linköpings stift filosofie doktor Botvid Risingius i hans 2:a gifte, född 1608, död 1648-04-05), dotter av prosten och kyrkoherden i Vreta klosters pastorat Nicolaus Magni Rappstadius, sedan Palumbus, och Ragnhild Larsdotter Laurin [Lns].

Barn:

 • Hans Juring. Borgmästare i Kristianstad. Gift med Margareta Weinheim, omg. med kammarrådet Hans Billing, adlad Billingsköld. Se Tab. 1.

Barn:

 • Catharina Juring, adlad och adopt. Billingsköld. Gift 1:o 1681-01-12 med tullnären Salomon Westerheim, adlad Westersköld, död 1710. Gift 2:o med assessor Anders Lilljenberg.
 • Arvid Juring, adlad och adopt. Billingsköld, född 1663 i Småland. Student i Lund1 1674-05-05 och i Uppsala4 1679-02-24. Kom i tjänst 1680. Adjutant vid livgardet 1686–1687. Löjtnant vid drottningens livregemente till fot. Kapten. Död ogift 1691-06-06 i Hamburg.
 • Agneta Juring, adlad och adopt. Billingsköld, död 1702. Gift 1:o 1682-01-22 med överkommissarien Gabriel Hilletan, adlad Hilletan, född 1641, död 1689. Gift 2:o 1696 med häradshövdingen Peter Twist, adlad Rosentwist, i hans 1:a gifte, född 1668, död 1710.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: