Bursie

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Peter Bursie, född 1575 i Skottland; nämns första gången i Älvsborgs lösen 1617; handlande, rådman i Jönköping, valdes 1635 till stadens riksdagsman, blev Jönköpings förste postmästare 1636; † 1645-07-12 i Jönköping. (apotekaren Kilian Treutiger var förmyndare för sal Peter Bursies arvingar, Thomas, Catharina, Petter och Johan Bursie, vilka han i en inlaga kallade "sina svågrar och f d pupiller". I Jönköpings rådhusrätts protokoll 1643-03-22 står det: "vilket gods Petter Bursie i sin välmakt nästförleden tjugonde dag tillsade Hans Makelers fordom tjänare Sander Hoik att anamma uti betalning på Makalerens vägnar, som förbemält är, och beropade sig på Petter Bursies broder Jan Bursie samt Petter Bursies styvson Jacob Styffwert och Sander Hoik som sådant av Petter Bursie då hörde"). Gift 1:o (källa: Jönköpings mantalslängd 1640-03-10 samt Gbg RR 16.8.1636: ”H Anthoni Knipe contra Peter Bursie; Cläger fordert von Beklagten als Eheli-chen Vormundt (=förmyndare) sal Thomas Stuwers (hinter-el) nachgelassener Wittiben, laut Rechnung, der Summa 22 RD. Beklagter antwortet, dass seine frawe Ihm berichtet, dass solches bezahlt und Cläger Ihr pro resto schuldig bleibt.”) med Margareta Pedersdotter, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med rådmannen Thomas Styffwert (Stuart), † trol mellan 1640-03-10 och 1641-09-30 (källa: Jönköpings Hospitals räkenskaper, där Peter Bursie har betalt testamentspengar) 2:o omkring 1641 med Elin Eriksdotter, i hennes 3:e äktenskap (gift 1:o med borgmästaren och rådmannen Törne Andersson, som uppges salig 1637-10-05 i Jönköpings dombok), uppges salig 1643-04-10 (källa: Jönköpings dombok).

Barn 1:o: (ordningsföljden osäker)

 • Margareta Bursie. Gift med kaptenen George Livingstone, född 1604 i Krycksridy, Skottland, † 1667-05-03 i Forserums sn. (parets son, överstelöjtnanten Thomas Livingstone, adlades Liwensten).
 • Hans Bursie, rådman och faktor i Jönköping; † 1666. Gift med Maria (syster till Margareta Stormhatt.
 • Thomas Bursie, rådman, borgmästare; † 1684. Se Tab 2.
 • Catharina Bursie.
 • Peter Bursie, löjtnant.
 • Johan Bursie, handlande; † 1688. Se Tab 3.

TAB 2

Thomas Bursie, (son till Peter Bursie, Tab 1), , rådman, borgmästare i Jönköping; † där 1684. Gift med Karin Jönsdotter Brattman, dotter till postmästaren i Jönköping Jöns Pedersson Brattman och Christina Gudmundsdotter.

Barn: (ordningsföljden osäker):

 • Margareta Bursie, † 1711-08-06 i Jönköpings Kristina fs (källa: Genline ID 1153.37.53900). Gift 1687-08-14 i Jönköpings Kristina fs (källa: Genline ID 1153.91.90200) med guldsmeden Börje Wall.
 • Stina Bursie. Gift 1688 i Väckelsångs sn med Niklas Humle.
 • Beata Bursie. Gift 1697-??-14 i Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.25.59700) med Petter Malm.
 • Catharina Bursie, † 1714 i Viby sn. Gift 1702-04-13 i Byarums sn (för otydigdt sängslag, källa: Genline ID 1076.19.107500) med Lars Brath.
 • Peter Bursie, student vid Smålands nation i Uppsala 1677; överstelöjtnant.
 • Niklas Bursie.

TAB 3

Johan Bursie, (son till Peter Bursie, Tab 1), handlande i Jönköping; † där 1688-04-10. Gift med Karin Gudmundsdotter.

Söner:

 • Peter Bursie, född 1672; lantmätare; † 1749. Se Tab 4.
 • Gudmund Bursie, född 1675; häradsskrivare; † 1714. Se Tab 20.

TAB 4

Peter Bursie, (son till Johan Bursie, Tab 3), född 1672 i Jönköping; lantmätare först i Blekinge, därefter i Jönköpings län; † 1749 på Krängsberg, Byarums sn, begr 14/11 (källa: Genline ID 1076.20.12400). Gift med Estrid Margareta Foughman, † 1751 på Krängsberg, Byarums sn, begr 29/8 (källa: Genline ID 1076.20.12500) dotter till vice notarien vid Göta hovrätt, auskultanten och häradshövdingen Samuel Foughman och Anna Eriksdotter Drysenia.

Barn:

 • Kristoffer Johan Bursie, född 1705-11-23 på Mölna, Byarums sn, dpt 3/12 (källa: Genline ID 1076.19.98000), † 1706-10-06 på Krängsberg, Byarums sn.
 • Samuel Erik Bursie, född 1707; kronobefallningsman; † 1753. Se Tab 5.
 • Anna Katarina Bursie, född 1708-11-16 på Krängsberg, Byarums sn, † 1784-09-11 i Femsjö sn, begr 15/9 (ålderdomssvaghet, 75 år gammal, källa: Genline ID 1164.14.28600). Gift 1:o 1728-09-29 i Byarums sn (källa: Genline ID 1076.19.108100) med löjtnanten vid Kalmar infanterireg:te Lars Gabriel Forsmark, i hans 3:e äktenskap (gift 1:o med Brita Katarina Ulfsax, † 1722-06-22 i Vrigstads sn (trol i barnsäng), begr 5/5 (afsomnade Edla och Wälborna fru Lieutnantskan, källa: Genline ID 1147.17.70300), dotter till löjtnanten Per Nilsson Ulfsax och hans 2:a fru Anna Armsköld; 2:o 1726-03-26 på Allatorp, Tävelsås sn (enl EÄ, dock ej i vb) med Beata Katarina Rosenbielke, † 1727-05-15 i Vrigstads sn, begr 18/5 (källa: Genline ID 1147.18.86300), dotter till kaptenen Karl Gustaf Rosenbielke och Helena Margareta Frijs); 2:o 1731 i Vrigstads sn med läraren vid Vrigstads pedagogi Theodor Lindgren, född 1697, † 1763.
 • Johan Gustaf Bursie, född 1710-09-18 på Krängsberg, Byarums sn; underfyrverkare vid Kungliga artilleriet; † 1740.
 • Karl Fredrik Bursie, född 1712-04-28 på Krängsberg, Byarums sn; student i Uppsala 1738; † 1740 i Gävle.
 • David Bursie, född 1713-07-30 på Krängsberg, Byarums sn.
 • Charlotta Margareta Bursie, född 1715-06-01 på Krängsberg, Byarums sn. Gift med trädgårdsmästaren Winberg.
 • Thomas Bursie, född 1717-04-10 på Krängsbergs, Byarums sn, † där s d.
 • Gudmund Krister Bursie, född 1719; löjtnant; † 1803. Se Tab 7.

TAB 5

Samuel Erik Bursie, (son till Peter Bursie, Tab 4), född 1707-04-28 på Krängsberg, Byarums sn, dpt 5/5 (källa: Genline ID 1076.19.98400); kronobefallningsman i Västbo och Östbo härader; † 1753-05-19 i Jönköpings Kristina fs (källa: Genline ID 1153.37.63100) Gift med Pia Jubilæa Lohm, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1738-09-29 i Jönköpings Sofia fs (wigdes häradsskrifvaren vid Östboo härad den ähreborne och wälbetrodde herr Peter Georg Hagelsten med dygdrika Jungfrun, Jungfru Pia Jub Lohm, källa: 1156.3.73200) med häradsskrivaren i Östbo härad Peter Georg Hagelsten, född 1715-02-15 i Ödstugu sn, dpt 20/2 (källa: Genline ID 1151.20.92500), † 1740 i Byarums sn), född 1721 (åu) i Jönköping, † 1805-03-20 på Rubbeslätt, Byarums sn, begr 23/4 (84 år gammal, källa: Genline ID 1076.21.52100), dotter till räntmästaren Johan Lohm och Kristina Tiliander.

Barn:

 • Estrid Kristina Bursie, född 1742 (åu) på Krängsberg, Byarums sn, † 1809-11-03 på Rubbeslätt, Byarums sn (källa: Genline ID 1076.21.52700). Gift 1787-12-28 i Byarums sn (källa: Genline ID 1076.20.21500) med sin syssling, inspektorn och gästgivaren Gudmund Sager, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med Cecilia Kampf, född 1747-03-29 på Modered, Färingtofta sn (källa: Genline ID 1646.41.96200, † 1787-08-07 på Götafors, Byarums sn (källa: Genline ID 1076.20.15500), dotter till gästgivaren Jeremias Kampf(1) och Stina Lisa Schrevelius), född 1727-07-15 på Haborarp, Ödstugu sn, dpt 16/7 (källa: Genline ID 1151.20.94900), † 1803-07-28 på Hestra, Byarums sn.
 • Johan Peter Bursie, född 1746; häradshövding, lagman; † 1820. Se Tab 6.
 • Karl Fredrik Bursie, född 1749-03-04 på Krängsberg, Byarums sn, † där 1755-08-31.
 • Johanna Dorothea Bursie, född 1751-09-29 i Kärda sn (källa: Genline ID 1168.17.105200), † 1831-11-19 på Krängsberg, Byarums sn, begr 9/12 (ålderdomssvaghet, 80 år gammal, källa: Genline ID 1076.21.54200). Gift 1797-03-31 i Byarums sn (källa: Genline ID 1076.22.57200) med komministern i Byarums pastorat Magnus Sirén, född 1755-01-25 i Skärstads sn, † 1822-03-11 på Krängsberg, Byarums sn (källa: Genline ID 1076.21.53600).

TAB 6

Johan Peter Bursie, (son till Samuel Erik Bursie, Tab 5), född 1746-04-20 på Krängsberg, Byarums sn; skola i Jönköping; examen 1768; häradshövding i Aspelands härad (upptagen i hsf för Vimmerby sfs 1806-1810, källa: Genline ID 183.11.50300); lagmans namn; † 1820-07-27 i Vimmerby sfs, begr 2/8 (källa: Genline ID 183.29.98700). Trolovad med Stina Kajsa Carlström, som var hans hushållerska (erkänd som lagman Bursies gifta hustru, enl ant i db, källa: Genline ID 183.29.98300), född 1776 (källa: hsf i Vimmerby sfs 1806-1810, Genline ID 183.11.50400), † 1816-07-13 i Vimmerby sfs, begr 21/7 (källa: Genline ID 183.29.98300).

Barn (enl noteringar i fb på respektive barn erkände Johan Peter faderskapen):

 • Charlotta Bursie, född 1805-03-26 i Vimmerby sfs, dpt 29/3 (källa: Genline ID 75.20.23100 och 183.29.81800); husägare till nr 341 i Kalmar sfs; † där 1892-07-13. Gift med handlanden i Kalmar Johan Ågren.
 • Karin Bursie, född 1807-05-11 i Vimmerby sfs, dpt 14/5 (källa: Genline ID 75.20.23400 och 183.29.82700), † 1875-03-30 i Kalmar sfs. Gift 1828-06-24 i Vimmerby sfs (källa: Genline ID 183.30.27600) med sin halvbrors svåger, handlanden i Kalmar (antecknad som bodbetjänt i hsf 1816-1824 hos sin bror i Norra Kvarteret nr 5 i Vimmerby fs, källa: Genline ID 183.13.73900) Samuel Otto Liedholm, född 1802-04-11, † 1884-06-12 i Kalmar sfs.
 • Samuel Erik Bursie, född 1809-04-17 i Vimmerby sfs; kapten; † barnlös 1835-12-29 i Kalmar sfs (sköt sig sjelf - olyckshändelse). Gift 1831-04-26 i Kalmar sfs med jungfrun Kristina Elisabet Næssenius.

TAB 7

Gudmund Krister Bursie, (son till Peter Bursie, Tab 4), född 1719 på Krängsberg, Byarums sn; löjtnant vid Kungliga artilleriet; † 1803-02-25 på Krängsberg, Byarums sn, begr 15/3 (84 år gammal, källa: 1076.21.51900). Gift 1757-12-28 i Byarums sn (källa: Genline ID 1076.20.19900) med jungfrun Agneta Falck, född 1734 i Jönköping, † 1809-08-21 på Krängsberg, Byarums sn, begr 8/9 (75 år gammal, källa: Genline ID 1076.21.52600, dotter till bergsfogden Abraham Falck och hans 1:a hustru Agneta Mobeck.

Barn:

 • Petrus (Per) Abraham Bursie, född 1758; kyrkoherde, prost, jubelmagister; † 1840. Se Tab 8.
 • Johan Krister Bursie, född 1760 på Krängsberg, Byarums sn, † där 1762.
 • Agneta Margareta Bursie, född 1763 på Krängsberg, Byarums sn. Gift 1796-06-22 i Byarums sn (källa: Genline ID 1076.22.57100) med kyrkoherden i Kärda pastorat Johan Ljungstedt.
 • Karl Gustaf Bursie, född 1765 på Krängsberg, Byarums sn, † där 1775-09-08 av håll & sting.
 • Hedvig Sofia Bursie, född 1768-11-19 på Krängsberg, Byarums sn, dpt s d (källa: Genline ID 1076.20.10400), † där 1769-06-16 av koppor.
 • Hedvig Fredrika Bursie, född 1771-02-13 på Krängsberg, Byarums sn, dpt s d (källa: Genline ID 1076.20.11200), † där 1820-05-27 (källa: Genline ID 1076.21.53400). Gift 1805-02-26 i Byarums sn (källa: Genline ID 1076.22.57800) med sin fasters styvson, bruksinspektorn Gabriel Sager, född 1779-08-03 på Götafors, Byarums sn (källa: Genline ID 1076.20.17500), † där 1834-07-17 (källa: Genline ID 1076.21.54400).
 • Magnus Bursie, född 1774; handlande, godsägare; † 1857. Se Tab 12.
 • Hedvig Sofia Bursie, född 1776 på Krängsberg, Byarums sn.
 • Johan Gustaf Bursie, född 1778; häradshövding, borgmästare; † 1853. Se Tab 14.

TAB 8

Petrus (Per) Abraham Bursie, (son till Gudmund Krister Bursie, Tab 7), född 1758-10-07 på Krängsberg, Byarums sn; prv 1783; magister 1784; konsistorieamanuens 1795; kyrkoherde i Hallaryds pastorat 1784, i Angelstad 1814; prost 1816; jubelmagister 1835; † 1840-05-08 på Angelstads prästgård (källa: Genline ID 813.18.93600). Gift 1800-04-22 i Växjö sfs (källa: Genline ID 862.26.81200) med jungfrun Eva Kristina Ebbeltoft, född 1766-10-10 (källa: Genline ID 224.33.105100), dpt 27/10 i Loshults sn (döptes en måndag, källa: Genline ID 1454.24.21200), † 1843-10-11 på Angelstads prästgård (ålderdom, källa: Genline ID 813.18.94000), dotter till kvartermästaren, senare korpralen Johan Peter Ebbeltoft och hans 2:a hustru Helena Cecilia Hjelm.

Barn:

 • Krister Johan Bursie, född 1801; kyrkoherde; † 1882. Se Tab 9.
 • Agneta Helena Bursie, född 1803-06-27 på Hallaryds prästgård, Hallaryds sn (källa: Genline ID 224.33.105100).
 • Dorothea Karolina Bursie, född 1807-05-29 på Hallaryds prästgård, Hallaryds sn (källa: Genline ID 224.3.8900, † 1871. Gift 1842 i Angelstads sn med komministern i Kånna pastorat Karl Johan Henrik Heldt, född 1812-02-04 i Växjö sfs, † 1890-07-23 i Ljungby.

TAB 9

Krister Johan Bursie, (son till Petrus (Per) Abraham Bursie, Tab 8), född 1801-10-30 kl 4 på em på Hallaryds prästgård, Hallaryds sn, dpt 4/11 (källa: Genline ID 224.20.49500); gymn i Växjö; prv 1825; komminister i Ljungby pastorat 1834, i Hamneda 1845; kyrkoherde i Pjätteryds pastorat 1853; † 1882-09-22 på Pjätteryds prästgård, Pjätteryds sn. Gift 1837-04-05 med jungfrun Nanny Emilia Lagergréen, född 1818-05-25 på Fiskeryd, Södra Ljunga sn, dpt 29/5 (källa: Genline ID 834.16.88100), † 1872-03-11 på Pjätteryds prästgård, Pjätteryds sn, dotter till kommissionslantmätaren Alexander Otto Lagergréen och Ida Rebecka Cavallia.

Barn:

 • Per Otto Henning Bursie, född 1837; fanjunkare. Se Tab 10.
 • Ida Agnes Kristina Bursie, född 1839-08-24 i Kånna sn. Gift med komministern och regementspastorn, senare kyrkoherden på Visingsö Karl August Bursell, född 1830 i Vrå sn.
 • Krister Alfred Bursie, född 1841; bokhållare. Se Tab 11.

TAB 10

Per Otto Henning Bursie, (son till Krister Johan Bursie, Tab 9), född 1837-10-24 i Kånna sn (källa: Genline ID 839.14.55200), dpt 29/10 (källa: Genline ID 831.4.83700); fanjunkare. Gift med Tekla Rakel Aurora Landergren, född tvilling 1847 i Mjällby sn, dotter till kyrkoherden Nils Adolf Landergren och Ulrika Katarina Rönström.

Döttrar:

 • Nanny Tekla Ulrika Bursie, född 1873 på Pjätteryds prästgård, Pjätteryds sn.
 • Signe Hellas Linnéa Bursie, född 1879 på Pjätteryds prästgård, Pjätteryds sn. Gift med bokhållaren Otto Wilhelm Björkman, född 1872 i Trolle-Ljungby sn.

TAB 11

Krister Alfred Bursie, (son till Krister Johan Bursie, Tab 9), född 1841-08-21 i Kånna sn (källa: Genline ID 839.14.55200); bruksbokhållare, lantbrukare på Möckelhult, Pjätteryds sn; † 1913. Gift med Johanna Kristina Carlström, född 1825-10-02 i Karlskrona Tyska fs, dpt 9/10 (källa: Genline ID 1762.60.64400), † 1911, dotter till gördelmakaren Peter Carlström och Regina Hellbom.

Son:

 • Ernst Krister Emil Julius Bursie, född 1868 i Tingsås sn; tandläkare; † 1914. Gift 1895 med Anna Elvira Asp, i hennes 1:a äktenskap, född tvilling 1870-10-27 i Tävelås sn (källa: Genline ID 100007.12.3700), dotter till inspektorn Jöns Asp och Julia Gustafva Sjöberg.

TAB 12

Magnus Bursie, (son till Gudmund Krister Bursie, Tab 7), född 1774-10-08 på Krängsberg, Byarums sn; handlande, godsägare; † 1857-01-11 på Hägared, Tvååkers sn, begr 20/1 (ålderdom, 82 år gammal, källa: Genline ID 1850.53.20200). Gift 1804-06-10 i Rolfstorps sn (källa: Genline ID 1830.19.49300) med jungfrun Brita Kristina Hedenberg, född 1784-10-13 i Varberg, dpt 15/10 (källa: Genline ID 1859.20.60900), † där 1855, dotter till tullförvaltaren Peter Hedenberg och Susanna Liedberg.

Barn:

 • Peter Krister Bursie, född 1805 i Varberg.
 • Gustaf Abraham Bursie, född tvilling 1806 i Varberg.
 • Anders Magnus Bursie, född tvilling 1806 i Varberg.
 • Karl Mauritz Bursie, född 1809; possessionat, godsägare; † 1885. Se Tab 13.

TAB 13

Karl Mauritz Bursie, (son till Magnus Bursie, Tab 12), född 1809-08-10 i Varberg; possessionat, godsägare till 3/4 mtl Hägared; † 1885-08-01 på Hägared, Tvååkers sn (källa: Genline ID 1850.43.34400). Gift 1833-10-01 i Varberg (källa: Genline ID 1859.21.104500) med sin kusin, jungfrun Johanna Charlotta Hedenberg, född 1812-03-03 i Varberg, dpt 5/3 (källa: Genline ID 1859.20.74000), † 1874-07-22 på Hägared, Tvååkers sn, dotter till Lars Hedenberg och Anna Kristina Dragstedt.

Barn:

 • Krister Mauritz Leonard Bursie, född 1835-11-06 på Hägared, Tvååkers sn. Gift 1874 i Varberg med Hanna Laurentia Elisabeth Gullbrandsson, född 1825 i Varberg, dotter till Jan Olof Gullbrandsson och Anna Elisabeth Syllberg.
 • Agneta sophia Bursie, född 1837-05-14 på Hägared, Tvååkers sn.
 • Anna Mathilda Charlotta Bursie, född 1839-03-21 på Hägared, Tvååkers sn. Gift 1880-05-30 i Tvååkers sn med arrendatorn Karl Mauritz Barkman, född 1852-11-05 i Varberg (källa: Genline ID 1850.48.64900).
 • Olga Aurora Constantia Bursie, född 1840-06-10 på Hägared, Tvååkers sn, † där 1861-04-23.
 • Augusta Olivia Bursie, född 1842-10-09 på Hägared, Tvååkers sn, † där 1861-12-26.
 • Maria Viktoria Bursie, född 1844-05-13 på Hägared, Tvååkers sn; ogift.
 • Lars Oskar Abraham Bursie, född 1846 på Hägared, Tvååkers sn, † där 1847.

TAB 14

Johan Gustaf Bursie, (son till Gudmund Krister Bursie, Tab 7), född 1778-05-04 på Krängsberg, Byarums sn (källa: Genline ID 185.22.28800 och 183.31.49800); häradshövding i Tunaläns, Sevede och Aspelands domsaga, borgmästare i Vimmerby; † 1853-04-26 i Vimmerby sfs, begr 11/7 (ålderdom, 74 år gammal, källa: Genline ID 183.31.49800). Gift 1805-12-17 i Målilla sn med demoisselle Charlotta Fredrika Hult, född 1782-01-15 i Västerviks sfs, † 1852-07-31 i Vimmerby sfs, begr 10/8 (feber, 70½ år gammal, källa: Genline ID 183.31.49500), dotter till kyrkoherden och kontraktsprosten Lars Bernhard Hult och Märta Christina Livijn.

Barn:

 • Claes Peter Bursie, född 1806; häradshövding; † 1869. Se Tab 15.
 • Agneta Kristina Bursie, född 1808-12-31 i Österyds sn, † ogift och barnlös 1879-11-11 i Vimmerby sfs (hjärtförlamning).
 • Herman Bernhard Bursie, född 1810; häradshövding, R N O, R V O; † 1890. Se Tab 15.
 • Gustaf Bursie, född 1814; apotekare; † 1891. Se Tab 18.
 • Johan Oskar Bursie.
 • Otto Fredrik Bursie, född 1817; kollega, fil dr. Se Tab 19.
 • Sophia Albertina Charlotta Bursie, född 1821-05-08 på Österarp, Virserums sn, † ogift och barnlös 1901-02-11 i Vimmerby sfs (influensa).
 • Karolina Fredrika Bursie, född 1822 i Vimmerby sfs; bosatt ogift i Vimmerby sfs, V Kvarteret nr 23; † 1906-09-14 på Nättsholm, Vimmerby sfs (blodpropp i hjärnan).

TAB 15

Claes Peter Bursie, (son till Johan Gustaf Bursie, Tab 14), född 1806-12-01 i Vimmerby sfs (källa: Genline ID 95.24.40400); häradshövding; inflyttad till Linköping från Öland år 1853 (källa: Genline ID 333.97.73000); bosatt i nr 42, Linköping (källa: Genline ID 333.97.73000); † där 1869. Gift med Sophia Wilhelmina Margareta Laurentia Rydström, född 1821-09-19 i Kalmar sfs (källa: Genline ID 333.97.73000), † 1884 i Linköpings Domkyrkofs, dotter till häradshövdingen Anders Wilhelm Rydström och Wilhelmina Benedikta Schough.

Döttrar:

 • Agnes Wilhelmina Fredrika Bursie, född 1848-02-04 på Lundegård, Köpings sn, dpt 5/2 (källa: Genline ID 95.29.74900 och 333.97.73000); bosatt ogift hos sin syster och svåger i Linköpings domkyrkofs, k 43 c.
 • Ada Klara Sophia Bursie, född 1851-01-18 på Lundegård, Köpings sn, dpt 6/2 (källa: Genline ID 95.29.77100 och 333.97.73000). Gift 1889 i Linköpings Domkyrkofs med kaptenen Axel Krister Johan Viktor Sjöbohm, född 1840 i Ödeshögs sn.

TAB 16

Herman Bernhard Bursie, (son till Johan Gustaf Bursie, Tab 10), född 1810-06-22 på Österarp, Virserums sn; häradshövding i Åse, Viste, Barne och Laske härader, R N O, R V O; † 1890-04-28 i Ås sn. Gift 1:o 1850-08-28 i Kråkshults sn med fröken Ulrika Elisabet Liedholm, född 1826-04-18 på Fagerhults säteri, Kråkshults sn, dpt 22/4 (källa: Genline ID 1103.16.36300), † 1860-04-28 i Lidköping, dotter till kaptenen och kompanichefen vid Kalmar reg:te, R S O Birger Georg Liedholm och Ulrika Kristina Key. 2:o 1861 med Anna Elisabet Roos af Hjelmsäter, född 1833-04-17 på Korpegården, Järpås sn, dpt 21/4 (källa: Genline ID 638.22.101100), dotter till löjtnanten Axel Gustaf Roos af Hjelmsäter och grevinnan Carolina Gustafva Frölich.

Barn 1:o:

 • Karolina Fredrika Ulrika Bursie, född 1852-03-05 i Lidköping. Gift 1881-08-27 med vice häradshövdingen i Malmö, R V O Per Bendz, född 1848-07-14 i Tomarps sn.
 • Herman Gustaf Birger Bursie, född 1853; överstelöjtnant, R V O, godsägare. Se Tab 17.
 • Hilda Sofia Elisabet Bursie, född 1854-12-17 i Lidköping. Gift 1885-08-17 med stadsnotarien i Malmö, vice häradshövdingen Emil August Giertsson, född 1854-03-27.
 • Klas Otto Bernhard Bursie, född 1857-06-26 i Lidköping; ägare till Hällevadsholm, Svarteborgs sn.

TAB 17

Herman Gustaf Birger Bursie, (son till Herman Bernhard Bursie, Tab 16), född 1853-09-11 i Lidköping; överste i 3:e arméfördelningens reserv, överstelöjtnant vid Västgöta reg:te, R V O, godsägare. Gift 1885-01-27 med Anne Christine Heftye, född 1858-12-25 i Kristiania (Oslo), Norge.

Barn:

 • Herman Bursie, född 1885-11-13 i Skövde; civilingenjör, konsul, direktör.
 • Maria Bursie, född 1887-07-10 i Kristiania, Norge; teckningslärarinna, konstnärinna.
 • Klas Bursie, född 1894-07-11 i Kristiania, Norge; överstelöjtnant, kontrollant, tygmästare.
 • Gustaf Bursie, född 1895-12-31 i Kristiania, Norge; överstelöjtnant, fortifikationsbefälhavare, R S O, R V O.
 • Anna Bursie, född 1898-12-19 i Kristiania, Norge; teckningslärarinna, konstnärinna.

TAB 18

Gustaf Bursie, (son till Johan Gustaf Bursie, Tab 10), född 1814 på Österarp, Virserums sn; apotekare; † 1891-08-01 i Oskarshamn av hjärnlidande. Gift 1841-06-23 i Döderhultsvik (källa: Genline ID 17.33.7000) med jungfrun Maria Lovisa Bæckström, född 1814-02-14 på Döderhults prästgård, † 1877-09-14 i Oskarshamn av marasmus, dotter till kyrkoherden och kontraktsprosten i Döderhults pastorat Emanuel Bæckström och Elsa Christina Lilliecrona.

Dotter:

 • Agnes Charlotte Christine Bursie, född 1842 i Döderhultsvik; telegrafföreståndarinna; bosatt ogift i Ottenby, Ås sn (öland).

TAB 19

Otto Fredrik Bursie, (son till Johan Gustaf Bursie, Tab 10), född 1817-04-22 på Österarp, Virserums sn; läroverkskollega, fil dr; † 1874. Gift med Helena Margareta Andersson, född 1835, † 1882.

Barn:

 • Sofia Fredrika Bursie, född 1870-03-15 i Vadstena (källa: Genline ID 100005.39.15500), † 1926-02-11 i Linköping. Gift med komministern Johan Axel Setterdahl, född 1856-03-09 i Oppeby sn, † 1919-01-17 i Slaka sn.
 • Klas Gustaf Bursie, född 1873 i Vadstena; assuranstjänsteman, kassör; † 1924. Gift 1902 med Gerda Pehrsson, född 1874, † 1943.

TAB 20

Gudmund Bursie, (son till Johan Bursie, Tab 3), född 1675 i Jönköping; häradsskrivare i Tveta, Vista och Mo härader; † 1714-05-09 på Sjöryd, Öggestorps sn (källa: Genline ID 1152.12.70600). Gift 1702-01-03 i Barkeryds sn (källa: Genline ID 211.44.40600) med jungfrun Annika Johansdotter Barck, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1715-07-24 i Barkeryds sn (källa: Genline ID 211.44.45000) med befallningsmannen Sven Sjöström), född 1681-08-23 i Barkeryds sn (källa: Genline ID 211.44.34600), † 1754 i Öggestorps sn, dotter till kyrkoherden Johannes Barck och Brita Broddesdotter.

Barn:

 • Brita Katarina Bursie, född 1703-03-29 Norra Kulhult, Byarums sn, † 1778-06-25 på Götafors, Byarums sn. Gift 1722-04-11 i Götaström, Byarums sn med mönsterskrivaren Daniel Sager, född 1696-01-?? i Jönköpings Kristina fs, dpt 19/1 (källa: Genline ID 1153.91.88300), † 1742-03-04 i Götafors, Byarums sn. (föräldrar till inspektorn och gästgivaren Gudmund Sager, se under Tab 5).
 • Lars Bursie, född 1705-07-24i Norra Kulhult, Byarums sn, † där s å.
 • Kristina Johanna Bursie, född 1707-02-10 i Norra Kulhult, Byarums sn.
 • Gudmund Bursie, född 1709-09-10 i Norra Kulhult, Byarums sn, † 1714-05-02 på Sjöryd, Öggestorps sn (källa: Genline ID 1152.12.70600).
 • Alexander Bursie, född 1710-12-03 på Norra Kulhult, Byarums sn, † 1714-05-02 på Sjöryd, Öggestorps sn (källa: Genline ID 1152.12.70600).
 • Johan Gabriel Boursie, född 1713; löjtnant; † 1782. Se Tab 21.

TAB 21

Johan Gabriel Boursie, (son till Gudmund Bursie, Tab 20), född 1713-12-16 på Sjöryd, Öggestorps sn (ej i fb - anges som son till Gudmund i Svensk Släktkalender 1967); adjutant vid Jönköpings reg:te, fänrik, löjtnant; † 1782 (ej i db för Torpa sn, möjl död i tjänst). Gift 1758-03-10 i Säby sn (källa: Genline ID 251.34.64400) med jungfrun Anna Kristina Törne, född 1733-10-05 på Snällebo, Säby sn, dpt 9/10 (källa: Genline ID 251.34.54400), † 1802-06-22 på Råås, Torpa sn, begr 1/8 (änka efter Lieutenanten vid Jönköpings Regemente Boursie på Råås, källa: Genline ID 396.21.29100), dotter till löjtnanten vid Jönköpings reg:te Henrik Törne och Catharina Sophia Svanhals.

Barn:

 • Hans Henrik Boursie, född 1758-12-13 på Önnarp, Säby sn, dpt 16/12 (källa: Genline ID 251.34.64900); revisor i kammarkollegiet; † ogift och barnlös 1783-11-06.
 • Fredrik Otto Wilhelm Boursie, född 1760-12-03 på Önnarp, Säby sn, dpt 6/12 (källa: Genline ID 251.35.90400); student vid Östgöta nation i Lund 1773; livdrabant 1779; löjtnant 1795; † barnlös 1835-09-20 på Liljeholmens säteri, Torpa sn (källa: Genline ID 396.8.19400. Gift 1804-06-22 på Liljeholmens säteri, Torpa sn (källa: Genline ID 396.21.7500) med änkan Ingrid Elisabet Buss, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1785-05-18 i Malexanders sn med sin syssling, sekreteraren Erik Anders Ahlfort, född 1739-08-15 på Liljeholmens säteri, † där 1800-10-12 av förkylning, begr 26/10), född 1764 i Malexanders sn, † 1841-04-23 på Liljeholmens säteri, dotter till sergeanten vid Östgöta infanterireg:tet Anders Nils Buss och Hedvig Wetterström.
 • Eva Märta Boursie, född 1763-05-08 på Norra Rödje, Säby sn, dpt 14/5 (källa: Genline ID 251.35.91100), † 1804-06-22 på Brostorp, Torpa sn. Gift 1779-02-26 i Torpa sn (källa: Genline ID 396.23.55300) med sergeanten vid Jönköpings regte, senare kaptenen Nils Jakob Beckstrand, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1806-01-24 i Torpa sn (Herr Fändrik Beckstrand uppviste afvittring med Sina Barn, underskrifven af Barnens Morbroder Herr Löjtnant Boursie på Liljeholmen, bevittnad af Hr Fändrik Sparreman på Lidamålen och nämndeman Sven Pettersson i Salfvarp af d 2 Jan 1806, af innehåll at Brotorp efter Faderns död, skulle skuldfritt och ... tillhöra dess Barn i förra giftet, källa: Genline ID 396.21.7700) med sin fyrmänning, demoisselle Lovisa Christina Ramsell, född 1784-02-09 på Hovetorp, Torpa sn, dpt 11/2, † 1857-10-04 i Ödeshögs sn, begr 12/10, dotter till hovrättskommissarien Gabriel Michaelsson Ramsell och Helena Christina Folcker), född 1752 i Hycklinge sn, † 1816 i Torpa sn.
 • Anna Sophia Charlotta Boursie, född 1764-10-01 i Säby sn, dpt 6/10 (källa: Genline ID 251.35.91400), † 1819-12-18 på Vadstena hospital. Gift 1794-06-20 i Torpa sn (källa: Genline ID 396.21.6700) med fänriken, högädle herr Carl Fredrik Kocken, på Hermannebo, Norra Vi sn, född 1760-10-28 på Sånna, Asby sn.
 • Hedvig Ulrika Boursie, född 1766-03-01 på Brotorp, Torpa sn (källa: Genline ID 396.19.80700), † där s å 11/5 (källa: Genline ID 396.23.57400).
 • Lovisa Edla Margareta Boursie, född 1768-02-09 på Brotorp, Torpa sn (källa: Genline ID 396.19.81100), † 1836-01-14 i Trehörna sn (källa: Genline ID 397.8.45400). Gift 1784-11-23 i Torpa sn (källa: Genline ID 396.23.55600) med adjutanten vid östgöta infanterireg:te, senare kaptenen Johan Magnus Ögnelood, född 1751 i Sandviks sn, † 1831-03-18 i Trehörna sn (källa: Genline ID 397.8.43800).
 • Maria Kristina Boursie, född 1769-07-23 på Brotorp, Torpa sn (källa: Genline ID 396.19.81500), † 1843 i Eksjö. Gift 1792-06-05 i Torpa sn (källa: Genline ID 396.21.6600) med apotekaren Karl Magnus Rydell, född 1755 i Vetlanda sn, † 1835 i Eksjö.
 • Fredrika Boursie, född 1771-03-21 på Brotorp, Torpa sn (källa: Genline ID 396.19.81800), † 1817-02-27 på Stjärnesand, Malexanders sn, begr 14/3 (fadern kallas "framliden" i db, källa: Genline ID 337.13.71800). Gift 1787 i Regna sn med löjtnanten i armén Gustaf Adolf Gripensköld, född 1757-03-02 i Karlstorps sn, † 1824-03-24 på Stjärnesand, Malexanders sn (källa: Genline ID 337.13.72300).
 • Kristina Katarina Boursie, född 1773-02-05 på Brotorp, Torpa sn, dpt 8/2 (källa: Genline ID 396.19.82200), † där s å 31/5 (källa: Genline ID 396.23.57900).
 • Adam Erik Georg Boursie, född 1774-05-30 på Brostorp, Torpa sn, dpt 3/6 (källa: Genline ID 396.19.82500), † där 27/10 (källa: Genline ID 396.23.58000).
 • Gustafva Regina Boursie, född 1775-12-11 på Brostorp, Torpa sn, dpt 13/12 (källa: Genline ID 396.19.82900). Gift 1796-05-24 i Eksjö (källa: Genline ID 396.21.6800) med Lars Gustaf Runbom.

Noter

1. Läs mer om det s k Gästgiverimordet i Hörby, där Jeremias Kampf var huvudpersonen.

Källor

Kyrkböcker; Smolandi Upsalienses V:1679 (Wilstadius, 1978); Smålands Nation i Lund 1668-1921 (Carl Sjöström, 1922); Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; SoH 1687:1, Sten Möller: Daniel Sager - en fältskär i svensk tjänst s.245; Svensk Släktkalender 1967. Forskare: Mattias Loman