:

Forsmark

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Lars Gabriel Forsmark, underofficer vid Erik Sparres reg:te i fransk tjänst 1700; fänrik vid Kalmar reg:te 1709-12-12; löjtnant 1711-07-07; avsked 1717-07-22 som löjtnant (sannolikt pga Sten Arvidsson Stures omdöme om honom i ett brev till K M:t, Kalmar 1717-01-26 (RA), där han skriver: begiven på fylleri och oduglig officer); † före 1731. Gift 1:o 1712-03-18 med Brita Katarina Ulfsax, † 1722-06-22 på Hoveryd, Vrigstads sn (trol i barnsäng), begr 5/5 (afsomnade Edla och Wälborna fru Lieutnantskan, källa: Genline ID 1147.17.70300), dotter till löjtnanten Per Nilsson Ulfsax och hans 2:a fru Anna Armsköld; 2:o 1726-03-26 på Allatorp, Tävelsås sn (enl EÄ, finns ej i vb) med Beata Katarina Rosenbielke, † 1727-05-15 på Hoveryd, Vrigstads sn, begr 18/5 (källa: Genline ID 1147.18.86300), dotter till kaptenen Karl Gustaf Rosenbielke och Helena Margareta Frijs; 3:o 1728-09-29 (enl EÄ endast gift 2 ggr, men är otvivelaktigt densamme som gifte sig detta år) i Byarums sn (källa: Genline ID 1076.19.108100) med jungfrun Anna Katarina Bursie, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1731 i Vrigstads sn med läraren vid Vrigstads pedagogi Theodor Lindgren, född 1697, † 1763), född 1708-11-16 på Krängsberg, Byarums sn, † 1784-09-11 i Femsjö sn, begr 15/9 (ålderdomssvaghet, 75 år gammal, källa: Genline ID 1164.14.28600), dotter till lantmätaren Peter Bursie och Estrid Margareta Foughman.

Söner 1:o:

 • Karl Fredrik Forsmark, född 1717; komminister; † 1802. Se Tab 2.
 • Johan Gabriel Forsmark, född 1722 i Vrigstads sn, † där s å 25/7 (källa: Genline ID 1147.17.70300).

TAB 2

Karl Fredrik Forsmark, (son till Lars Gabriel Forsmark, Tab 1), född 1717-06-17 (källa: Genline ID 248.19.5900); skola i Växjö; prv 1743; komminister i Stenberga och Näshults pastorat 1780; hovpredikant på Herrestad gård i Skåne; † 1802-08-06 i Stenberga sn, begr 13/8 (källa: Genline ID 248.19.5900). Gift 1:o 1743 med Anna Elisabet Broddera, † 1775-07-11 på Bjälkagård, Alseda sn (källa: Genline ID 973.3.89600). 2:o 1781 i Stenberga sn med Katarina Margareta Klintin, född 1737 på Visingsö, † 1811 i Korsberga sn, dotter till kyrkoherden i Alseda pastorat Samuel Klintin och Katarina Rebecka Stålhös.

Barn 1:o:

 • Lars Gabriel Forsmark, född 1745; komminister; † 1802. Se Tab 3.
 • Anders Leonard Forsmark, född 1751-05-26 på Bjälkagård, Alseda sn; kvartermästare; † ogift och barnlös 1823-07-22 på Bjälkagård, Alseda sn (ålderdom, 72 år gammal).
 • Johan Henrik Forsmark, född 1755; kvartermästare. Se Tab 5.
 • Brita Katarina Forsmark, född 1759-06-16 på Bjälkagård, Alseda sn, † 1829-05-06 på Bjälkagård, Alseda sn (vattusot, 69 år, 11 mån gammal). Gift 1793-11-22 i Stenberga sn (källa: Genline ID 248.19.800) med regementsmusikanten, senare rustmästaren Bengt Hörgren, född 1760 (åu), † 1834-10-30 på Bjälkagård, Alseda sn (ålderdom, 74 år gammal).

TAB 3

Lars Gabriel Forsmark, (son till Karl Fredrik Forsmark, Tab 2), född 1745-08-15 på Bjälkagård, Alseda sn (källa: Genline ID 1082.19.110600); gymn i Växjö 1762; student i Lund 1763; disp 1764 och 1767; magister 1768; prv 1768-03-31; komminister i Ramkvilla pastorat 1774, tilltr 1775; † 1802-05-09 på Ramkvilla prästgård, begr 19/5 i Fröderyds sn (källa: Genline ID 1082.19.110600). Gift med jungfrun Anna Lisa Rudeberg, född 1749, dotter till kaptenslöjtnanten vid Jönköpings reg:te Carl Johan Rudeberg och Anna Katarina Kempff (född 1726-10-06 i Ryssby sn, dotter till landskamreren Hans Joachim Kempff och Margareta Sundberg, som i sin tur var dotter till landsfiskalen Johan Andersson Sundberg och Elsa Ekegren).

Barn:

 • Anna Lisa Forsmark, född 1771-10-13.
 • Helena Lisa Forsmark.
 • Hedda Lisa Forsmark, född 1774.
 • Brita Lisa Forsmark, född 1776-12-16.
 • Sara Lisa Forsmark, född 1778-01-23, † 1811. Gift med Johan Nilsson i Hultsjö.
 • Kajsa Lisa Forsmark, född 1781-12-24. Gift med Sven Månsson i Fröset.
 • Elsa Lisa Forsmark, född 1784-02-07 i Ramkvilla Norregård, dpt 15/2 (källa: Genline ID 1123.16.28500).
 • Karl Gustaf Fredrik Forsmark, född 1786; sergeant; † 1841. Se Tab 4.

TAB 4

Karl Gustaf Fredrik Forsmark, (son till Lars Gabriel Forsmark, Tab 3), född 1786-08-06 i Fröderyds sn, dpt 13/8 (källa: Genline ID 828.8.13900 och 1082.19.91800); antagen som soldat i Ryds Östergård, Hamneda sn 1807-12-12; furir på stat 1825-09-01 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs reg:te; sergeant med lön från löningsfonden 1831-06-23 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs reg:te; sergeant vid mönstring 1836 Ljungby kompani, Kronobergs reg:te; avsked med pension 1837-12-24 från Ljungby kompani; † 1841-09-27 på backstugan Malmberg, Horn Gummesgård Gift med änkan, friherrinnan Sara Margareta Hård af Segerstad, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1805-11-17 på Näsby, Lannaskede sn med löjtnanten och kunglige livdrabanten, adopt friherre Konrad Wilhelm Falkenberg af Trystorp, med vilken hon fick en son år 1806 som dock dog redan år 1812, född 1749-09-12 i Vrigstads sn, † 1808-06-01 på Stornärle, Bäckseda sn), född 1778-07-30 på Grimmansmåla, Algutsboda sn, dpt 2/8 (källa: Genline ID 2.10.95800), † 1840-03-08 på backstugan Malmberg, Horn Gummesgård, dotter till löjtnanten vid Kalmar reg:te Jakob Hård af Segerstad och Anna Katarina von Köhler.

Barn:

 • Karl Fredrik Forsmark, född 1810-11-25 på Ryds Östergård Soldattorp, Hamneda sn, † där 1811.
 • Karl Vilhelm Forsmark, född 1812-08-31 på Ryds Östergård Soldattorp, Hamneda sn, † där 1814-06-29.
 • Anna Katarina Forsmark, född 1815-07-21 på Ryds Östergård Soldattorp, Hamneda sn, † ogift och barnlös 1887-06-10 på backstugan Malmberg, Horn Gummesgård, Hamneda sn.
 • Lovisa Gustava Forsmark, född 1818-04-14 på Ryds Östergård Soldattorp, Hamneda sn (källa: Genline ID 830.13.68200), † 1875-07-24 på Nyboholm, Tuthult, Markaryds sn (källa: Genline ID 830.13.68200). Gift 1841-04-15 (källa: Genline ID 830.13.68200) med torparen Sven Johannisson Melin, född 1820-06-01 i Markaryds sn. Paret fick flera barn.
 • Karolina Ulrika Forsmark, född 1824-04-11 på Ryds Östergård Soldattorp, Hamneda sn.

TAB 5

Johan Henrik Forsmark, (son till Karl Fredrik Forsmark, Tab 2), född 1755-12-23 på Bjälkagård, Alseda sn (källa: Genline ID 973.25.99700); kvartermästare; korpral (källa: Genline ID 1107.10.30000); bosatt på Ebbarp Norragård, Lekeryds sn t o m 1798 (källa: Genline ID 1107.10.30000); avflyttad därifrån 1798 i Barkeryds sn (källa: Genline ID 1107.10.30000). Gift med jungfrun Eva Sophia Nyman, född 1752-12-27 på Reperda Drakegård, Alseda sn, dpt 29/12 (källa: Genline ID 973.25.98300 och 1107.10.30000), † 1827-09-04 på Alseda Bäckagårds ägor (ålderdom, 74 år gammal, källa: Genline ID 973.12.110300), dotter till trumpetaren, senare kvartermästaren Carl Nyman och Catharina Örnberg.

Barn:

 • Carl Fredrik Forsmark, född 1774; major; † 1837. Se Tab 6.
 • Leonard Henrik Forsmark, född 1777-06-14, dpt 15/6 (källa: Genline ID 973.28.9100).
 • Johan Gabriel Forsmark, född 1780; fanjunkare. Se Tab 7.
 • Adolfina Lovisa Forsmark, född 1785-05-02 på Alseda Bengtsgård, Alseda sn, dpt 5/5, † barnlös, änka 1857-05-09 i Vimmerby sfs (ålderdom, född 1785) Gift 1837-12-18 i Vimmerby sfs med skräddaråldermannen Carl Magnus Hägg, född 1794. Hon hade oäkta sonen Jan Henrik, född 1824-04-30 i Alseda sn.
 • Jonas Forsmark, född 1787-10-26 på Reperda, Alseda sn, dpt 28/10.
 • Anders Samuel Forsmark, född 1790 på Ebbarp Norragård, Lekeryds sn (1107.10.30000).
 • Gustaf Adolf Forsmark, född 1793 på Ebbarp Norragård, Lekeryds sn (1107.10.30000). Gift med Ingrid Gustava Sundberg, född 1796 (källa: Genline ID 973.12.110300). Paret flyttade från Alseda sn Vaxholm 1824.

TAB 6

Carl Fredrik Forsmark, (son till Johan Henrik Forsmark, Tab 5), född 1774-10-03 i Alseda sn; major; † 1837-02-15 i Vimmerby sfs (vattusot). Gift 1804-08-21 i Tveta sn med sin kusin, jungfrun Charlotta Lovisa Ugarph, född 1787-05-06 på Lilla Aby, Tveta sn, † 1845-10-23 i Vimmerby sfs (feber), dotter till advokatfiskalen Anders Peter Ugarph och Fredrika Lovisa Nyman.

Oäkta son med pigan Stina Carlsdotter, född 1782-02-01 på Tartarebacken, Öggestorp sn (F); död 1833-02-17 av slag i Gestra, Skärstad sn (F):

 • Carl Fredrik Carlsson Lilja, född 1800-11-22; död 1880-10-22. Se Tab 8.

Dotter med hustru Charlotta Lovisa Ugarph:

 • Fredrika Andriette Sophia Forsmark, född 1804-09-24 på Lilla Aby, Tveta sn. Gift 1835-11-27 i Vimmerby sfs med vice häradshövdingen Viktor Törnbom (han förekommer som dopvittne år 1834 i Västra Eneby sn vid sin systerson Hugo Hjalmar Napoleon Blomqvist dop, källa: Genline ID 418.23.33000. Han fick även sonen Rudolf Gustaf Fridolf i sitt första äktenskap på Runefall i Västra Eneby år 1831, källa: Genline ID 418.23.31800), i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Maria Charlotta Blomqvist, med vilken han fick två söner, född 1795-05-28 på Mjällerum, Kisa sn (källa: Genline ID 418.9.37700), dotter till vice häradshövdingen och bergsfogden Carl Fredrik Blomqvist och Charlotta Eleonora Vilhelmina Fock), född 1801-01-31 på Runefall, Västra Eneby sn (källa: Genline ID 418.9.37700).

TAB 7

Johan Gabriel Forsmark, (son till Johan Henrik Forsmark, Tab 5), född 1780-03-23 på Alseda Bengtsgård, Alseda sn, dpt 25/3 (källa: Genline ID 253.7.67800); fanjukare; bosatt på Södra Holma kronoskatte i Askeryds sn (källa: Genline ID 253.7.67800); avflyttade därifrån år 1850 till Eksjö. Gift med Maria Lovisa Hesselgren, född 1798-02-14 på Anderstorp, Bredestads sn, dpt 16/2 (fadder bl a inspektor Maak på Bordsjö säteri, Askeryds sn, källa: Genline ID 252.23.9600 och 253.7.67800), dotter till organisten Hesselgren och Sophia Björklund.

Barn:

 • Herman Julius Forsmark, född 1829-06-09 på Södra Holma kronoskatte, Askeryds sn (källa: Genline ID 253.7.67800); ofärdig.
 • Gabriel Alfred Forsmark, född 1835-04-18 på Södra Holma kronoskatte, Askeryds sn (källa: Genline ID 253.7.67800).
 • Augusta Mathilda Forsmark, född 1840-09-19 på Södra Holma kronoskatte, Askeryds sn (källa: Genline ID 253.7.67800).

TAB 8

Carl Fredrik Carlsson Lilja, (oäkta son till Carl Fredrik Forsmark, Tab 6), född 1800-11-22 i Kvarn Björn under Vik, Lekeryd sn (F), döpt 1800-11-23; dräng, stattorpare, tegelslagare, arbetskarl; modern Stina Carlsdotter (född 1782-02-01 Öggestorp sn (F), död 1833-02-17 Skärstad sn (F)) gifte sig 1810-04-04 i Lekeryd sn (F) med rustmästaren (senare förare) vid Jönköpings regementes livkompani Peter Lilja (född 1764-08-24 Skärstad sn (F), död 1823-01-16 Skärstad sn (F)). Peter Lilja tilldelades medalj för tapperhet i fält under sin tjänstgöring); oäkta son 1810 i Soldattorp 78 under Höreda Västra, Lekeryd sn (F); oäkta son ca 1812 i Soldattorp 80 under Klackarp, Lekeryd sn (F); oäkta son ca 1815 i Skålabro, Skärstad sn (F); dräng 1821 i Säby, Skärstad sn (F); dräng 1822 i Råby, Skärstad sn (F); gift 1823-05-18 i Skärstad sn (F) med pigan och torparedottern Stina Nilsdotter Ljunggren; dräng 1823 i Ringsberg, Skärstad sn (F); dräng, stattorpare 1823 i Sjöaslätt under Brunstorp, Hakarp sn (F); arbetskarl, tegelslagare 1834 på Tegelbruket, Jönköping (F); arbetskarl 1847 i Hagen, Jönköping (F); arbetskarl 1851 i Östra kvarteret 6, Jönköping (F); arbetskarl 1874 på Båtsmansbacken 23, Jönköpings östra (F); arbetskarl 1878-11-11 i Södra trädgården, Jönköpings östra (F); död av lunginflammation 1880-10-22 i Södra trädgården, Jönköpings östra (F).

Barn med hustru Stina Nilsdotter, född 1802-01-24 i Siringe Mellangård, Skärstad sn (F); död av lungsäcksinflammation 1873-26-26 i Östra kvarteret 6, Jönköpings östra (F):

 • Carl Magnus Carlsson, född 1823-09-01 i Ringsberg, Skärstad sn (F); tunnbindare; död av kolera 1853-10-28 i Svenska maden 35, Jönköpings östra (F). Resten av hans familj dog samma år i kolera och nervfeber, utom hans hustru och son Fredrik (född 1852-08-23 i Båtsmansbacken 9, Jönköpings östra (F)).
 • Helena, född 1825-11-27 i Sjöaslätt under Brunstorp, Hakarp sn (F)
 • Anders Johan, född 1828-09-11 i Sjöaslätt under Brunstorp, Hakarp sn (F)
 • Elisabeth, född 1830-11-22 i Sjöaslätt under Brunstorp, Hakarp sn (F)
 • Nils Johan, född 1833-09-13 i Sjöaslätt under Brunstorp, Hakarp sn (F)
 • Charlotta, född 1836-04-10 på Tegelbruket, Jönköping (F)
 • Nicolaus, född 1840-12-06 på Tegelbruket, Jönköping (F)
 • Otto Lilja, född 1844-02-03 på Tegelbruket, Jönköping (F); död 1844-04-24.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; G. Virdestam, Växjö Stifts Herdaminne band 6; Rudelius, Folke, Kalmar regementes personhistoria I 1693 (1953).


Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: