:

Wetterström från Malexander

Från Adelsvapen-Wiki

Av Mattias Loman

TAB A

N.N (möjligen identisk med Gabriel Gyllenståhls bokhållare Lars Jonsson).

Barn:

 • Anders Wetterström, född 1669 (åu); kommissarie; † 1735. se Tab 1.
 • ?Rebecca Wetterström, † 1729-11-14 i Risinge sn (källa: Genline ID 238.31.44600). Gift 1706-11-29 i Risinge sn (källa: Genline ID 238.31.30500) med befallningsmannen Waste Kinström (uppträder flitigt som dopvittne i Risinge sn från år 1703 och kallas befallningsman på Finspång - Börsjö Bruk som ligger i Finspång (Risinge sn) ägdes från 1689 av majoren Gabriel Gyllenståhl, och en sannolik teori är att Waste och Rebecca träffades antingen genom Anders Wetterström, eller deras (?) far Lars Jonsson, som var Gyllenståhls förtrogne bokhållare), född 1674 (åu), † 1738-04-28 på Gammaltorp, Risinge sn (64 år gammal, källa: Genline ID 238.31.45200). Vid parets son Jakobs dop 1712 i Risinge, var både Catharina Cronhielm och en jungfru Gyllenståhl (ej namngiven - dock sannolikt identisk med Ulrika Christina som var den enda av systrarna Gyllenståhl som var ogift år 1712) vittnen (källa: Genline ID 238.28.42800).

TAB 1

Anders Wetterström, född 1669 (åu); bokhållare; kommissarie; förekommer som dopvittne år 1700 i Risinge sn tillsammans med fru Catharina Cronhielm på Börsjö (majoren Gabriel Gyllenståhls 2:a hustru) och kallas där Bokhållaren Wetterström (källa: Genline ID 238.28.39400); förekommer som dopvittne år 1701 i Stockholms Storkyrkofs åt en Magister Holms dotter, och kallas där Bokhållaren uppå Major Gyllnstahls Linnekulla, Anders Wetterström, (källa: Genline ID 2702.11.18400); dopvittne år 1704 i Torpa sn och kallas återigen Bokhållaren på Linnekulla Monsieur Wetterström (källa: Genline ID 396.19.72200); upptagen som major Gyllenståhls bokhållare Anders Wetterström i mantalslängden för Torpa år 1704; dopvittne år 1705 i Torpa tillsammans med Wälb fru Catharina Cronhielm (källa: Genline ID 396.19.72300), samt 1706 Bokhållaren på Linnekulla Wetterström (källa: Genline ID 396.19.72500); förekommer i hsf i Storkyrkofs i Stockholm år 1700-1705 som Mons. And Wetterström (källa: Genline ID 2702.80.28300); förekommer som dopvittne i Malexanders sn första gången år 1713, och skrivs då kommissarie Wetterström på Sommevik (källa: Genline ID: 337.11.28000); finns upptagen i hsf Malexander med hustru och sonen Gustaf och dottern Anna Brita, (källa: Genline ID 337.1.59200); † 1735-12-11 på Sommevik, Malexanders sn, 66 år, 11 mån. Gift 1710-04-03 (enl tillstånd av justitierevisionen, källa: EÄ) med Hedvig Margareta Gyllenståhl, till Sommevik och Stjärnesand i Malexanders sn, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1699 med kaptenen vid amiralitetet Gustaf Adolf Makeléer, född 1671, † 1706), född 1681-01-11 på Linnekulla, Torpa sn (källa: Genline ID 396.18.35800), † 1737 på Sommevik, Malexanders sn och begr s å 7/10 (Ädel och Wälboren fru, källa: Genline ID 337.11.22400). dotter till majoren och jorddrotten Gabriel Ståhl, adlad Gyllenståhl och hans 1:a fru Maria Margareta Fahnehielm.

Barn:

 • Claës Georg Wetterström, född 1710 (ej i dp); förare; † 1741. se Tab 2.
 • Gustaf Adolf Wetterström, född 1711 (ej i dp); lantjägare; † 1786. se Tab 8.
 • Carl Magnus Wetterström, född 1713 (ej i dp), † 1717.
 • Anna Brita Wetterström, född 1715 på Sommevik, Malexanders sn, dpt 1716-01-01 (källa: Genline ID: 337.11.28200), † 1770-07-05 på Liljeholmens säteri, Torpa sn. Gift 1735-07-01 i Malexanders sn (morgongåva, 100 dukater och 600 silvermynt) med sin kusin, kaptenen Gabriel Ahlfort, född 1703-10-27 på Liljeholmens säteri, Torpa sn, † där 1780-01-10, begr 27/1 (källa: Genline ID 396.23.58500).
 • ?Hedvig Sofia Wetterström, född 1716 (åu) (ej i dp för Malexander), † 1782-03-15 på Skedevi, Tjärstads sn (inspektorskan, 66 år gammal, källa: Genline ID 393.30.29300). Gift 1754-07-05 i Tjärstads sn (källa: Genline ID 393.30.20800) med inspektorn Göran Rimmius, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1785-11-06 i Västra Eneby sn (källa: Genline ID 418.20.94900) med demoisselle Christina Elggren på Näs), född 1726-03-19 på Hundkärr, Nykils sn, dpt 25/3 (källa: Genline ID 349.50.43900), † 1789-04-05 på Skedevi, Tjärstads sn (63 år gammal, källa: Genline ID 393.30.29700).
 • Carl Magnus Wetterström, född 1717 på Sommevik, Malexanders sn, trol † barn.

TAB 2

Claës Georg Wetterström, (son till Anders Wetterström, Tab 1), född 1710 (ej i db); förare vid Östgöta reg:te, major Dohnas kompani; förare med furirs indelning vid Östgöta infanterireg:te 1734-11-16; † 1741-03-12 på Spakarp, Malexanders sn, begr 25/3 (källa: Genline ID 337.11.22500). Gift 1738-09-05 i Malexanders sn (källa: Genline ID 337.11.19600) med dygdädla jungfrun Elisabet Strand, född 1716-02-24 i Vadstena, dpt 26/2 (källa: Genline ID 337.13.71100), † 1807-09-26 på Lyckö, Malexanders sn, begr 4/10 (änka, ålderdomsbräcklighet, 91½ år gammal, källa: Genline ID 337.13.71100), dotter till kyrkoherden i Malexanders pastorat Erik Georgii Strand och Anna Olin.

Barn:

 • Hedvig Wetterström, född 1739-10-01 på Spakarp, Malexanders sn (kl 12 om natten), dpt 5/10 (källa: Genline ID 337.11.31300), † 1813-05-29 på Lyckö, Malexanders sn, begr s å 7/6 (änka, bröstfeber, 74 år gammal, källa: Genline ID 337.13.71600). Gift 1762-10-04 i Malexanders sn (dygdädla jungfrun, morgongåva 1200 kopparmynt) med sergeanten vid Östgöta infanterireg:te Anders Nils Buss, född 1727 (åu), † 1786-05-09 på Lycke, Malexanders sn, begr 18/5 (59 år gammal, källa: Genline ID 337.12.47000). Paret fick två döttrar.
 • Erik Georg Wetterström, född 1741; fältväbel; † 1836. se Tab 3.

TAB 3

Fältväbeln Erik Georg Wetterströms namnteckning på brev daterat Södra Måla (Briteberg) frälsesäteri den 16 mars 1794. Källa: Hellmanska Släktarkivet.

Erik Georg Wetterström, (son till Claës Georg Wetterström, Tab 2), född 1741-05-05 på Spakarp, Malexanders sn, dpt 7/5 (källa: Genline ID 337.11.31700); fältväbel; flyttade till Asby sn med familjen 1792; † 1836 (åu enl hsf, ej i db) på Britebergs frälsesäteri, Asby sn. Gift 1773-05-20 i Malexanders sn med jungfrun Christina Eleonora Svanhals, född 1752-03-01 på Danskebo, Malexanders sn, † 1795-10-30 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn, begr 10/11, dotter till kaptenen Gustaf Adolf Svanhals och Magdalena Sofia von Gertten.

Barn:

 • Claës Adolf Wetterström, född 1774-04-11 på Spakarp, Malexanders sn, dpt 14/4.
 • David Wetterström, ej i fb, † 1790-08-28 på Spakarp, Malexanders sn, 7 ½ år gammal, begr 3/9.
 • Anna Lovisa Wetterström, född 1776-10-12 på Spakarp, Malexanders sn, dpt 15/10, † 1856-07-24 på Tångerda Sunegård, Vetlanda sn (hos sin son, källa: Genline ID 1143.19.96500). Gift 1796-03-31 i Asby sn (källa: Genline ID 269.28.1600) med fänriken Otto Leonard Hellman, född 1758 på Rönnås, Asby sn (källa: Genline ID 269.6.27500), † där 1838-04-22 (80 år gammal, källa: Genline ID 269.28.25900).
 • Hedvig Elisabeth Wetterström, född 1782-10-10 på Spakarp, Malexanders sn, dpt 15/10. Gift 1801-02-27 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn (källa: Genline ID 269.28.1700) med fältväbeln, sedermera fänriken och godsägaren Per Gustaf Samuelsson Durling, född 1767-03-14 på Sommenäs, Tidersrums sn, † 1821-06-19 på Spakarp, Malexanders sn.
 • Jonas Wilhelm Wetterström, född 1785; kapten, godsägare; † 1835. se Tab 4.
 • Fredrik Anders Wetterström, född 1788-10-03 på Spakarp, Malexanders sn, dpt 5/10; sergeant 1805; fången vid Lübeck 1806-11-06; hemkom 1810; fältväbel 1811; fänrik 1812-03-20; stabslöjtnant 1816; avsked 1820; † ogift och barnlös 1847-11-22 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn.
 • Möjligen även far till Claës, som föddes oäkta 1802-04-14 på Södra Måla (Briteberg), dpt 16/2 (källa: Genline ID 269.28.9600) och var son till pigan Cajsa Fredriksdotter, dotter till Fredrik Larsson och Anna Persdotter. Claës kallade sig Claës Göransson Wetterström, och blev gift tre gånger, 1:o med Anna Britta Månsdotter; 2:o med Catharina Israelsdotter och 3:o med Stina Magnusdotter, med vilken han år 1845 fick sonen Gustaf Fredrik Claësson. Claës Göransson Wetterström dog 1846-09-05 på Norra Målens ägor av bröstsjuka.

TAB 4

Jonas Wilhelm Wetterström, (son till Erik Georg Wetterström, Tab 3), född 1785-01-29 på Spakarp, Malexanders sn, dpt s å 1/2; förare med lön vid 1:a Livgrenajärreg:tet 1800-05-07; sergeant 1804-07-26; fanjunkare 1806-06-26; fänrik 1808-04-01; fänriks lön 1810-06-26; löjtnant 1812-03-24; kapten 1816-11-12; kommenderad till Göteborg 1801; bevistade 1808 års kampanj i Norge mm; fick medalj i guld för tapperhet i fält; † 1835-06-08 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn. Gift 1814-03-01 i Malexanders sn (källa: Genline ID 337.13.69200) med jungfrun Beata Charlotta Gyllenhammar, född 1787-08-21 i Horns sn, † 1875-03-24 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn, dotter till kaptenen Axel Isak Gyllenhammar och Eva Elisabet Kraft (född 1765 i Norra Vi sn, dotter till prosten och kyrkoherden där Lars Kraft och Aurora Schörling). Beata Charlotta blev efter makens död ensam ägare till 1 mtl Briteberg frälsesäteri, som efter hennes död såldes till Boxholms AB.

Son:

 • Axel Erik Wetterström, född 1820; kapten, arrendator, godsägare; † 1879. se Tab 5.

TAB 5

Axel Erik Wetterström, (son till Jonas Wilhelm Wetterström, Tab 4), född 1820-01-24 på Britebergs frälsesäteri (senare även kallat Södra Målen), Asby sn; löjtnant, godsägare, arrendator; † 1879-05-20 i Gränna stad nr 37. Gift 1:o med Fredrika Benedicta Du Rietz, född 1824-05-08 på Sommenäs, Tidersrums sn, dpt s å 13/6, † 1859-10-05 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn, dotter till kaptenen Polycarpus Du Rietz och hans 2:a fru Johanna Charlotta Een. 2:o 1861-02-18 med Christina Charlotta Johansdotter, född 1836-08-07 i Säby sn, dotter till brukaren Johannes Jonsson och Eva Andersdotter. Familjen flyttade 1876-09-18 till Gränna stad.

Barn 1:o:

 • Charlotta Wetterström, född 1845-11-26 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn. Gift 1873-05-20 i Asby sn med sjökaptenen Thure Gustaf Een, född 1837 i Kristbergs sn.
 • Jonas Adolf Wetterström, född 1847; godsägare. se Tab 6.
 • Carl Axel Wetterström, född 1849-09-22; inspektor. se Tab 7.
 • Anna Fredrika Wetterström, född 1850-11-20 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn, † där 1851.
 • Henrik Wilhelm Polycarpus Wetterström, född 1852-06-15 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn; sjökapten.

Barn 2:o:

 • Fredrika Wetterström, född 1862-02-10 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn, † 1879-09-01 i Gränna
 • Gustaf Erik Wetterström, född 1863-10-01 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn.
 • Anna Wetterström, född 1866-03-28 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn. Gift med stationsinspektorn Erik Johan Dahl, född 1853 i Anderstorps sn. Paret bosatte sig i Öja sn (Kronoberg).

TAB 6

Jonas Adolf Wetterström, (son till Axel Erik Wetterström, Tab 5), född 1847-08-29 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn; godsägare på Gränby, Vaksala sn.. Gift med sin kusin Hilma Charlotta Elisabeth Lodén, född 1847-12-10 på Drögshult, Nykils sn, dpt s å 26/12, dotter till lanthushållaren Johan August Lodén (född 1824-09-15 i Nykils sn, son till inspektorn Lars Lodén och Elisabet Hertzberg) och välborna fru Ulrika Lovisa Du Rietz (född 1817-06-02 i Asby sn, dotter till kaptenen Polycarpus Du Rietz och 2:a fru Johanna Charlotta Een).

Barn:

 • Johan Anton Erik Wetterström, född 1878 på Gränby, Vaksala sn.
 • Sven Thure Benediktus Wetterström, född 1880 på Gränby, Vaksala sn.
 • Axel Henrik Wetterström, född 1882 på Gränby, Vaksala sn.
 • Anna Maria Wetterström, född 1887 på Gränby, Vaksala sn.

TAB 7

Carl Axel Wetterström, (son till Axel Erik Wetterström, Tab 5), född 1849-09-22 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn; inspektor på Godegårds bruk, Godegårds sn. Gift med Edit Gunhild Wilhelmina Åberg, född 1860-10-06 på Hammarsberg Södergård, Flisby sn, dpt s å 10/11, dotter till löjtnanten vid Kungliga Jönköpings regemente, godsägaren Adolf Georg Hjalmar Åberg och Selma Tekla Augusta Stockhaus.

Barn:

 • Selma Gunhild Margareta Wetterström, född 1889 på Godegårds bruk, Godegårds sn.

TAB 8

Gustaf Adolf Wetterström, (son till Anders Wetterström, Tab 1), född 1711 (åu); lantjägare i Östergötland; † 1786-06-14 på Bjälnäs, Malexanders sn, begr s å 20/6 (lungsot, 75 år gammal, källa: Genline ID 337.12.47000). Förhållande med Ingeborg Ingellersdotter (källa: Genline ID 396.19.77300); Gift 1745-05-19 på Bålnäs i Malexanders sn med välborna jungfrun Elisabeth Christina Stråle af Sjöared, född 1723 på Bålnäs, Malexanders sn, dotter till kaptenen Johan Carl Stråle af Sjöared (i sitt 2:a äktenskap var Johan Carl gift med Catharina Elisabeth Uhr, som var dotter till kronofogden Peter Uhr och Christina Beata Wetterström) och hans 1:a fru friherrinnan Barbro Christina Gripenhielm (hennes morfar Gustaf Bonde var systerson till rikskanslern, greve Axel Oxenstierna af Södermöre).

Oäkta dotter innan äktenskapet:

 • Anna Lena, född 1741-05-24 på Liljeholmen, Torpa sn (källa: Genline ID 396.19.77300).

Barn i äktenskapet:

 • Dödfött barn, 1745-06-30 på Bjärhult, Malexanders sn.
 • Christina Wetterström, född 1746-06-07 på Bjärhult, Malexanders sn (källa: Genline ID 356.3.69700), † 1815-03-01 på Gärdslätt, Rinna sn (vattusot, 68 år gammal, källa: Genline ID 356.3.69700 och 356.13.16200). Gift 1:o 1761-10-13 i Malexanders sn med volontären vid Östgöta regemente till fot, sedermera sergeanten Pehr Samuel Dahlin, från vilken hon blev lagligen skild (källa: vb Malexander C:2 s.207), i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1772-09-28 i Malexander med jungfrun Elisabet Jönsdotter Schiörling, född 1748-04-06 på Skirlunda, Malexanders sn, † 1828-12-22 av ålderdomsbräcklighet, dotter till gästgivaren Jöns Jakobsson och Kerstin Nilsdotter), född 1729 (åu), † 1799-01-02 i Holmetorp, Malexanders sn av bröstsjuka; 2:o 1775-03-09 (erhållit kungl Maj:ts allernådigste tillstånd att få träda i annat gifte, källa: Genline ID 337.12.44200) i Malexander med drängen Anders Israelsson; 3:o 1779 (källa: Genline ID 356.3.69700) med kronoskogvaktaren Anders Lindahl, född oäkta 1745-01-12 i Malexanders sn (källa: Genline ID 356.3.69700 och 337.12.33900).
 • Anders Georg Wetterström, född 1749; fältväbel; † 1826. se Tab 9.
 • Carl Adolf Wetterström, född 1755-12-25 på Bjärhult, Malexanders sn, dpt s å 30/12, † där 1756-04-24, begr s å 29/4.
 • Axel Johan Wetterström, född 1760; sergeant; † 1845. se Tab 13A.

TAB 9

Anders Georg Wetterström, (son till Gustaf Adolf Wetterström, Tab 8), född 1749-03-24 på Bjärhult, Malexanders sn (ej i fb för Malexander, men datumet finns i db för Kisa sn C:5 s.252, källa: Genline ID 317.21.56400); sergeant vid Östgöta Infanterireg:te; fältväbel; kyrkoföreståndare i Kisa; ägare till Björksnäs säteri; † 1826-01-17 på Södra Brokulla, Kisa sn, begr s å 29/1 (lungsot, källa: Genline ID 317.21.56400). Gift 1:o 1773-04-01 på Bjärhult, Malexanders sn med fröken Johanna Charlotta Planck, född 1741 (åu) i Jönköping, † 1788-08-28 på Bjärhult, Malexanders sn, av rödsot, begr s å 5/9, dotter till hovrättsrådet Josua Planck och Birgitta Christina Bulich (Josua och Birgitta köpte säteriet Briteberg i Asby sn. Birgitta Christina var dotter till auktionskassören, sedermera häradshövdingen i Ingelstad, Järrestad, Herrestad och Ljunits härader i Skåne, Mårten Bulich och Birgitta Törne). 2:o 1790-10-07 på Norra Liarp Norra, Adelövs sn med fröken Margareta Sofia von Hartmansdorff, född 1756-05-26 på Gravsjöhult, Marbäcks sn, † 1814-03-15 på Harg, Kisa sn av rosen, begr 27/3, dotter till majoren Joakim Christoffer von Hartmansdorff och Johanna Margareta Bogeman. 3:o 1818-11-05 i Yxefall, Kisa sn med fru Brita Elisabeth Helsing, född 1793-08-08 på Kulla, Kisa sn, dotter till kronolänsmannen Isak Helsing och Catharina Maria Forsberg (Catharina Marias farmors mor var Christina Andersdotter Wetterström, dotter till släkten Wetterströms från Motala stamfader Anders Jönsson och Karin Månsdotter).

Barn 1:o:

 • Josua Gustaf Wetterström, född 1773-09-27 på Bjärhult, Malexanders sn, dpt 2/10; bataljonsadjutant vid Premiärmajorens kompani, kungliga Livgrenadjärregementet; † ogift och barnlös 1801-10-06 (klockan sex om aftonen, källa db Malexander C:3 s.217) av hetsig feber, 28 år gammal.
 • Albertina Charlotta Wetterström, född 1779-01-31 på Bjälnäs, Malexanders sn, † där 1779-05-26, begr s å 30/5.
 • Adolf Georg Wetterström, född 1784-05-02 på Bjärhult, Malexanders sn, dpt s å 9/5, † där 1784-08-03.
 • Adam Fredrik Wetterström, född 1785; major; † 1863. se Tab 10.

Barn 2:o:

 • Christoffer Adolph Wetterström, född 1797; sergeant; † 1848. se Tab 12.

Barn 3:o:

 • Isak Georg Wetterström, född oäkta 1815-03-30 på Kisa Gästgivaregård, Kisa sn, dpt 2/4, † där 1816-01-29 av hjärtsprång, begr 4/2.
 • Anna Catharina Wetterström, född 1818-11-22 i Yxefall, Kisa sn, † 1822-08-05 på Kulla, Kisa sn, begr s å 11/8.
 • Isak Göran Wetterström, född 1821-05-19 i Yxefall, Kisa sn.
 • Germund Viktor Wetterström, född 1825-12- på Södra Brokulla, Kisa sn, † där 1826-03-04 av slag, begr 12/3.

TAB 10

Majoren vid Första Livgrenadjärregementet Adam Fredrik Wetterström (1785-1863).

Adam Fredrik Wetterström, (son till Anders Georg Wetterström, Tab 9), född 1785-10-31 på Bjärhult, Malexanders sn; sergeant vid 1:a Livgrenadjärreg:tet 1799-09-09; fick förares lön 1803-09-29; fänrik 1808-04-21; fick stabsfänriks lön 1810-06-26; löjtnant 1812-03-24; benåad med kaptens namn, heder och värdighet 1816-11-12; kapten 1816-06-30; major; ägare till 1 mtl Tuna Rusthåll, Nykils sn; † där 1863-01-13. Gift 1816 med Christina Maria Curman, född 1790-12-16 på Tuna Rusthåll, Nykils sn, dpt s å 19/12, † där 1876, dotter till rusthållaren där Hindrik Jeansson Curman och Christina Jönsdotter.

Barn:

 • Henrik Melcher Wetterström, född 1820; löjtnant, regementsadjutant. se Tab 11.
 • Constantina Charlotta Wetterström, född 1823-04-29 på Tuna Rusthåll, Nykils sn; bosatt ogift och barnlös i Linköping.

TAB 11

Henrik Melcher Wetterström, (son till Adam Fredrik Wetterström, Tab 10), född 1820 på Tuna Rusthåll, Nykils sn; löjtnant, regementsadjutant vid Första Livgrenadjärregementet. Gift med Hilda Christina Gustava Könsberg, född 1824-07-07 i Hedvigs fs, Norrköping, dpt s å 14/7, dotter till kyrkoherden i Hedvigs fs Lars Gustaf Könsberg och Anna Gustava Ekeroth.

Barn:

 • Hildur Anna Margaretha Wetterström, född 1848-07-02 i Slaka sn.
 • Sigrid Constantina Wetterström, född 1855-01-18 på Tuna Rusthåll, Nykils sn, dpt s å 30/1. Gift 1873-06-04 på Tuna med fanjunkaren vid Kalmar regemente och vid Första Livgrenadjärregementet, brukspatron Lars Esbjörn Vilhelm Pontin, född 1841-06-20 på Sunnanå, Torpa sn.
 • Knut Melcher Wetterström, född 1856-12-11 på Tuna Rusthåll, Nykils sn; bokhållare, civilingenjör; ogift och barnlös.
 • Aurora Axelina Wetterström, född 1858-12-07 på Tuna Rusthåll, Nykils sn. Gift med rektorn Carl Georg Georgii, född 1853 i Gamleby sn.
 • Hilda Fredrika Wetterström, född 1860-08-24 på Tuna Rusthåll, Nykils sn.
 • Signe Charlotta Wetterström, född 1863-11-18 på Tuna Rusthåll, Nykils sn. Gift med sekreteraren Per Bengtsson, född 1857 i Lomma sn.
 • Melcher Alexis Wetterström, född 1866-05-18 på Tuna Rusthåll, Nykils sn.

TAB 12

Christoffer Adolph Wetterström, (son till Anders Georg Wetterström, Tab 9), född 1797-02-22 på Maljeryd, Malexanders sn; rustmästare vid Kungl Första livgrenadjärreg:tet med två nummerlöner 1812-09-12; rustmästares indelning 1820-04-29; sergeants karaktär 1826-06-24; 2 sergeant 1833-06-11; † 1849-06-21 i Västra Ryds sn av slag (avled under Regementsmötet på Malmen, källa: Genline ID: 218.16.87300), begr 24/6 på Kärna kyrkogård. Gift 1820-11-03 (från vilken hon genom frivillig överenskommelse skildes) i Vinnerstads sn med Maria Catharina Joachimsson, född 1798-11-09 på Vedhem, Vinnerstads sn, † 1827-01-10 på Kisa Gästgivaregård, Kisa sn, dotter till rusthållaren Nils Joachimsson och Ulrika Appelbom (ej adliga ätten).

Döttrar:

 • Ulrika Mathilda Wetterström, född 1822-03-05 på Korvarp, Vinnerstads sn, dpt s d (källa: Genline ID 409.12.24000). Gift 1843-06-30 i Svinhults sn (källa: Genline ID: 218.16.84100) med furiren vid Kungliga Andra Livgrenadjärregementet Carl Ferdinand Lindqvist, född 1822-01-11.
 • Augusta Sofia Wetterström, född 1824-04-16 på Korvarp, Västra Ryds sn; fosterdotter hos morfadern i Vinnerstads sn.

TAB 13A

Axel Johan Wetterström, (son till Gustaf Adolf Wetterström, Tab 8), född 1760-07-05 på Bjärhult, Malexanders sn (källa: Malexander C:2 s.73 - står nämnd sist år 1760 i fb); sergeant; ägare till 1mtl Bjälnäs frälsegård; † där änkl 1845-06-07 av ålderdom 82 år gammal, begr 18/6. Gift 1790-12-27 i Malexander med pigan Sara Larsdotter, född 1765-10-04, † 1834-01-30 på Bjälnäs frälsegård, Malexanders sn, dotter till Lars och Sara Svensdotter.

Barn:

 • Brita Maria Wetterström, född 1791-12-29 på Bjälnäs frälsegård, Malexanders sn, dpt 1792-01-01 (källa: Genline ID 337.3.86000). Gift 1813-07-04 i Malexanders sn med hemmansägaren och arrendatorn Casten Castensson, född 1784-01-24 på Höglyckö, Torpa sn (källa: Genline ID 337.3.86000). Paret hade flera barn.
 • Carl Gustaf Wetterström, född 1795-08-20 på Bjälnäs frälsegård, Malexanders sn (källa: Genline ID 337.13.70800), † där 1803-07-05, begr 10/7 (källa: Genline ID 337.13.70800).
 • Johan Fredrik Wetterström, född 1799; hemmansägare, nämdeman. se Tab 14.
 • Anna Margareta Wetterström, född 1803-04-25 på Bjälnäs frälsegård, Malexanders sn (källa: Genline ID 218.9.53500. se Tab 13B.

TAB 13B

Anna Margareta Wetterström, (dotter till Axel Johan Wetterström, Tab 13), född 1803-04-25 på Bjälnäs frälsegård, Malexanders sn (källa: Genline ID 218.9.53500). Gift 1824-07-04 i Malexanders sn (källa: Genline ID 218.9.53500) med arrendatorn och nämndemannen Anders Peter Svensson, född 1799-05-29 i Västra Ryds sn (källa: Genline ID 218.9.53500).

Söner (upptog moderns släktnamn):

 • Anders Vilhelm Wetterström, född 1825; jägmästare; † 1879. se Tab 13C.
 • Johan Edvard Wetterström, född 1828; hemmansägare; † 1902. se Tab 13D.
 • Axel Gustaf Wetterström, född 1830-03-12 på Lagmansryds frälse Södergård, Västra Ryds sn (källa: Genline ID 218.9.53500), † där s å 27/4.
 • Frans Axel Wetterström, född 1832; inhyses; † 1897. se Tab .

TAB 13C

Anders Vilhelm Wetterström, (son till Anders Peter Svensson och Anna Margareta Wetterström, Tab 13B), upptog moderns släktnamn Wetterström, född 1825-04-22 på Studstorp, Västra ryds sn (källa: Genline ID 329.23.23500 och 218.16.72000); fanjunkare, underlöjtnant, jägmästare, svärdsman; † 1879-08-15 på Tifts Södergård, Kärna sn (källa: Genline ID 329.23.23500). Gift 1850 med sin brors svägerska Gustafva Gustafsdotter, född 1822-02-09 på Stora Gallarp, Västra Ryds sn, dpt 10/2 (källa: Genline ID 218.16.70600), dotter till nämndemannen Gustaf Christmansson och Catharina Svensdotter.

Barn:

 • Amanda Gustafva Wetterström, född 1850-07-11 i Ekebyborna sn (källa: Genline ID 329.23.23500). Gift 1876-12-30 i Kärna sn (källa: Genline ID 100005.61.19500) med järnvägskonduktören Lars Christoffer Martin, född 1838.
 • Axel Vilhelm Wetterström, född 1852-02-12 i Ekebyborna sn; studerande; † 1877-03-20 på Tifts Södergård, Kärna sn (källa: Genline ID 329.23.23500).
 • Hilma Anna Wetterström, född 1853-09-07 i Ekebyborna sn, † 1878-11-22 på Tifts Södergård, Kärna sn (källa: Genline ID 329.23.23500).
 • David Gustaf Wetterström, född 1855-09-07 i Lönsås sn.
 • Knut Anders Wetterström, född 1857-02-08 i Lönsås sn, † 1874-05-19 på Tifts Södergård, Kärna sn (källa: Genline ID 329.23.23500).
 • Selma Olivia Wetterström, född 1858-10-08 i Lönsås sn, † 1876-07-24 på Tifts Södergård, Kärna sn (källa: Genline ID 329.23.23500).
 • Ida Catharina Wetterström, född 1860-12-19 på Tifts Södergård, Kärna sn. Gift 1879-06-13 i Kärna sn med skolläraren och orgelnisten Julius August Östergren, född 1856 i Östra Ryds sn.
 • Emma Vilhelmina Wetterström, född 1862 på Tifts Södergård, Kärna sn.

TAB 13D

Johan Edvard Wetterström, (son till Anders Peter Svensson och Anna Margareta Wetterström, Tab 13B), upptog moderns släktnamn Wetterström, född 1828-02-06 på Lagmansryds frälse Södergård, Olstorp, Västra Ryds sn (källa: Genline ID 218.9.53500); hemmansägare på Arnarp, Västra Ryds sn. Gift med sin brors svägerska Carolina Gustafsdotter, född 1829 på Stora Gallarp, Västra Ryds sn, dotter till nämndemannen Gustaf Christmansson och Catharina Svensdotter.

Barn:

 • Johanna Josefina Vilhelmina Wetterström, född 1850 i Eksjö.
 • Johan Leonard Wetterström, född 1853 i Eksjö. se Tab 13E.
 • Gustaf Wetterström, född 1855 i Västra Ryds sn.
 • Viktor Christman Wetterström, född 1858 i Västra Ryds sn; arrendator på Ödsjöhult, Västra Ryds sn.
 • Johanna Gustafva Wetterström, född 1860 i Västra Ryds sn, bosatt på Rydboholm, Västra Ryds sn. Gift med handlanden Nils Hendersson, född 1838 i Väse sn. Paret fick flera barn.
 • Frida Josefina Wetterström, född 1862 i Västra Ryds sn.
 • Carl Gustaf Wetterström, född 1864; hemmansägare; † 1914. se Tab .
 • Frida Wetterström, född 1868 i Västra Ryds sn, † där 1932. Gift med hemmansägaren Viktor Friman, född 1867 i Västra Ryds sn. Paret fick flera barn.
 • Anders Basilius Wetterström, född 1870; arrendator. se Tab .

TAB 13E

Johan Leonard Wetterström,

TAB

Frans Axel Wetterström, (son till Anders Peter Svensson och Anna Margareta Wetterström, Tab 13B), upptog moderns släktnamn Wetterström, född 1832-06-14 på Lagmansryds frälse Södergård, Västra Ryds sn; inhyses; † 1897-07-25 på Bjälnäs frälsegård, Malexanders sn (källa: Genline ID 337.21.20600). Gift 1862 i Västra Ryds sn med Maria Christina Carlsdotter, född 1828 i Västra Ryds sn.

Dotter:

 • Anna Maria Wetterström, född 1864-08-22 i Eksjö sfs (källa: Genline ID 337.21.20600); hushållerska hos kammarskrivaren Carl Julius Anton Thålin i Harpan n:o 31, Hedvig Eleonora rote 24, Stockholm.

TAB 14

Johan Fredrik Wetterström, (son till Axel Johan Wetterström, Tab 13), född 1799-05-29 på Bjälsnäs frälsegård, Malexanders sn; hemmansägare, nämndeman, bosatt i Ekeby sn. Gift 1832-06-12 i Malexander med Lovisa Olofsdotter, rusthållardotter från Norra Ekeberg, Malexander sn.

Barn:

 • Johan Axel Wetterström, född 1838; hemmansägare. se Tab 15.

TAB 15

Johan Axel Wetterström, (son till Johan Fredrik Wetterström, Tab 14), född 1838-05-16 i Ekeby sn, dpt s å 18/5; hemmansägare. Gift med Clara Christina Jonsdotter, född 1836-11-12 i Hovs sn, dotter till brukaren Jonas Jeansson och Maja Carin Carlsdotter.

Barn:

 • Beda Mathilda Wetterström, född 1857 på Torpa, Rinna annex.
 • Carl August Wetterström, född 1860 på Torpa, Rinna annex.
 • Hilda Serafia Wetterström, född 1863 på Torpa, Rinna annex. Gift med mjölnaren Per Johan Pettersson, född 1858 i Röks sn.
 • Johan Fredrik Wetterström, född 1867 på Torpa, Rinna annex.
 • Hulda Maria Wetterström, född 1870 på Torpa, Rinna annex.
 • Selma Christina Wetterström, född 1872 på Torpa, Rinna annex. Gift med Axel Pettersson, född 1867 i Svanshals sn.
 • Anna Axelina Wetterström, född 1875 på Torpa, Rinna annex.
 • Amalia Wetterström, född 1877 på Torpa, Rinna annex.
 • Clara Elvira Wetterström, född 1880 på Torpa, Rinna annex.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Kyrkböcker för Malexander, Asby, Nykil, Kisa och Ekeby socknar; Hyltén-Cavallius - Kronobergs regementes officerskår 1897; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 5. Sammanställt av: Mattias Loman

: