Törne nr 1419

Från Adelsvapen-Wiki

1419.jpg

Adliga ätten Törne nr 1419 †

Adlad 1698-06-15, introd. 1719. Utdöd 1739-06-05.

Lorentz Hansson Törne, adlad Törne (son av Hans Olofsson Törne, se adliga ätten Törnflycht, Tab. 1), döpt 1664-03-09 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm. Kammarskrivare i kammarkollegium1 1688-07-03. Fältkassör 1689. Kammarförvant i nämnda kollegium1 s. å. 19/8. Kamrerare i militiekontoret därst. 1694-09-15 och i andra provinskontoret s. å. 25/9. Adlad 1698-06-15 (introd. 1719 under nr 1419). Död 1739-06-05 i Stockholm och slöt själv sin adl. ätt samt begraven i Riddarholmskyrkan. Gift 1699 med Maria von Boij, född 1681-01-22, död 1744-04-22 i Stockholm, dotter av assessorn Anton Boij, adlad von Boij, och Magdalena Coyet.

Barn:

  • Anton, döpt 1701-10-14 i Stockholm, död ung.
  • Hans, född 1703-07-11. Student i Uppsala2 1720-02-26. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1738-04-30. Han var på 1730-talet i Amerika.
  • Magdalena, döpt 1704-09-07 i Stockholm, död ung.
  • Carl född 1705, död ung.

Källor

1Ök. 2Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.