:

Strömberg nr 870

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Strömberg nr 870 †

Adlad 1674-12-22, introd. 1675. De sist levande medlemmarna upphöjda i högre värdigheter.

Jöns Pedersson Brattman (son av Peder Gudmundsson, adlad Strömberg, se adliga ätten Strömberg). Var 1648 rådman och 1655 postmästare i Jönköping. Död 1670 före 24/10. Han kallade sig Brattman efter faderns gård Brattebo och blev ej delaktig av dennes adelskap, såsom född i det första ofrälse giftet. Gift med Christina Gudmundsdotter, som levde änka 1670.

Barn:

  • Anna Jönsdotter, † 1695-03-?? i Jönköping Kristina fs, begr där 22/9 (källor: Jönköpings (Kristina) historieböcker; Jönköpings (Kristina) kyrkliga räkenskaper 1695, s. 229, 236-238. Register över döda har datumet som 27.3. men räkenskaper meddelar att ”ringepenningar” blev betalda redan 26.3. Bårkläden betalades 27.3. Andra bårkläden, likets besittning under 6 månader samt begravning för henne betalades 22.9). Gift före 1650 med tullinspektorn i Jönköping Anders Jönsson Hampn.
  • Alexander Brattman, adlad Strömberg och friherre Strömberg, född 1647. Generallöjtnant och landshövding. Död 1718. Se friherrliga ätten Strömberg, Tab. 1.
  • Georg Brattman, adlad Strömberg. Adlad 1674-12-22 jämte sina bröder, varvid de fingo tillstånd att upptaga deras avl. farfaders adl. namn och vapen (introd. 1675 under nr 870). Fänrik vid livgardet 1676-01-03. Stupade ogift s. å. 4/12 i slaget vid Lund och slöt således själv sin adliga ättegren.
  • David Brattman, adlad Strömberg, adlad 1674-12-22 jämte sina bröder, varvid de fingo tillstånd att vid adlandet upptaga sin avl. farfaders adl. namn och vapen (introd. 1675 under nr 870). Uppgives varit fänrik. Stupade ogift 1676-12-04 i slaget vid Lund och slöt således själv sin adl. ättegren.
  • Peter Brattman, adlad Strömberg. Adlad 1674-12-22 jämte sina bröder, varvid de fingo tillstånd att vid adlandet upptaga deras avl. farfaders adliga namn och vapen (introd. 1675 under nr 870). Sergeant vid livgardet. Stupade ogift 1676-12-04 i slaget vid Lund och slöt själv sin adl. ättegren.
  • Catharina Brattman. Gift med överstelöjtnanten Lars Nilsson Flint, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med Anna Johansdotter), begr 1673-04-19 (epitafium i Lommaryds kyrka).
  • Karin Jönsdotter Brattman, † 1683. Gift med borgmästaren i Jönköping Thomas Bursie, † 1684.
  • Maria Christina Brattman, född 1669-07-17, † 1698-01-08. Gift 1691-03-03 med Gudmund Hampn, adlad Riddersvärd, i hans 1:a äktenskap, född 1658, † 1714 (källa: EÄ:II s.753, EÄ:VI s.370, SoH:1994 s.227).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: