Bæckström

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten härstammar från Bäckebo socken (Kalmar), där de innehade Bäckebo hemman i i över hundra år.

TAB 1

Lorentz Bäckström, född 1702 (åu) i Bäckebo, Bäckebo sn; gästgivare; † 1751-12-?? i Bäckebo sn, begr 22/12. Gift 1722-11-25 i Bäckebo sn med jungfrun Brita Persdotter Aurelia, född 1703 i Hälleberga sn, † 1773 i Bäckebo sn, dotter till Peter Larsson och Elisabeth Entzelia.

Barn:

 • Anna Elisabeth Bäckström, född 1725 i Bäckebo sn; † där 1789. Gift 1753-04-01 i Bäckebo sn med gästgivaren i Bäckebo Carl Carlsson, född 1728, † 1813.
 • Antonius Bäckström, född 1727-02-12 i Bäckebo sn, † där 1739-01-02.
 • Maja Stina Bäckström, född 1729-11-?? i Bäckebo sn.
 • Jonas Bæckström, född 1731; mönsterskrivare; † 1782. se Tab 2.
 • Elin Bäckström, född 1733-04-05 i Bäckebo sn.
 • Helena Brita Bäckström, född 1734-04-27 i Bäckebo sn, † 1786 i Kalmar sfs. Gift 1763-11-04 i Bäckebo med bildhuggaren Olof Berggren, född 1718 (åu), † 1770-08-10 i Kalmar sfs, 52 år gammal.
 • Peter Bäckström, född 1736-11-03 i Bäckebo sn. se Tab 21.
 • Ulrika Bäckström, född 1738-04-20 i Bäckebo sn.
 • Dorotha Bäckström, född 1740-12-?? i Bäckebo sn, † där 1741-02-??, begr 19/2.

TAB 2

Jonas Bæckström, (son till Lorentz Bæckström Tab 1), född 1731-10-01 på gästgiveriet i Bäckebo sn; mönsterskrivare vid Kalmar reg:te; † 1782-05-05 på Storegård, Vissefjärda sn av lungsot. Gift 1758-09-08 på Bäckeby i Gårdveda sn med Vendela Christina Bergman, född 1734 (källa: Gen ID: 2.32.1000), † 1820-11-22 på Stora Persmåla, Madesjö sn av ålderdomskrämpor, 86 år gammal (syster till bokhållaren vid kronobränneriet i Linköping Carl Johan Franz Bergman, som efter Jonas för tidiga död uppfostrade barnen Bæckström), dotter till mönsterskrivaren N.N Bergman och Elisabet Leonhardsson (anges som bosatta på ovannämnda Bäckeby i Gårdveda sn).

Barn:

 • Anna Maria Bæckström, född 1759-06-24 på Storegård, Vissefjärda sn. Gift 1783-11-14 i Vissefjärda sn med mönsterskrivaren, senare regementskommissarien Fredrik Blohm, född 1762, † 1840-06-25 i Kalmar sfs.
 • Frans Lorentz Bæckström, född 1761-04-21 på Storegård, Vissefjärda sn.
 • Christina Dorothea Bæckström, född 1763-03-29 på Storegård, Vissefjärda sn.
 • Sofia Catharina Bæckström, född 1764-05-16 på Storegård, Vissefjärda sn; ogift.
 • Johan Bæckström, född 1767; fanjunkare; † 1813. se Tab 3.
 • Antonius Bæckström, född 1769; handlande i Karlskrona; † 1813. se Tab 10.
 • Emanuel Bæckström, född 1771; kyrkoherde; † 1837. se Tab 15.
 • Lars Mauritz Bæckström, född 1776-07-14 på Storegård, Vissefjärda sn.
 • Eleonora Helena Bæckström, född 1779-01-26 på Storegård, Vissefjärda sn; ogift; avflyttade från Stora Persmåla, Madesjö sn till Nöbbele sn 1817.

TAB 3

Johan Bæckström, (son till Jonas Bæckström Tab 2), född 1767-04-29 på Storegård, Vissefjärda sn (källa: Gen ID: 2.30.50700); kvartermästare, fanjunkare vid Smålands lätta kavalleri; † 1813 i slaget vid Leipzig (anges som död i hsf för Algutsboda, källa: Gen ID: 2.30.50700). Gift ca 1801 med jungfrun Catharina Maria Folcker, född 1783-12-08 (källa: Gen ID: 833.15.92700) på sin mors släktgård Långelycke, Linneryds sn (Kronoberg), dotter till häradsskrivaren och kronolänsmannen Johan Folcker och Helena Margareta Lång. Catharina Maria flyttade 1816-03-10 med barn och svärmor till sin svägerska på Stora Persmåla i Madesjö sn (Gen ID: 2.6.102600), samt år 1820 till Linneryds sn (källa: Gen ID: 107.9.37700. Dyker upp igen som dopvittne, änkefru Bäckström född Folcker, åt sin brorsdotter år 1849 i Farhults sn, Malmöhus, källa: Gen ID: 1212.25.8900).

Barn:

 • Christina Elisabeth Bæckström, född 1802-11-08 på Långelycke, Linneryds sn.
 • Frans Vilhelm Bæckström, född 1803-12-25 på Långelycke, Linneryds sn.
 • Carl August Bæckström, född 1806; kommendör; † 1870. se Tab 4.
 • Johan Fredrik Bæckström, född 1808; tapetfabrikör; † 1869. se Tab 6.
 • Andriette Charlotta Bæckström, född 1811-05-30 på Haddamåla, Algutsboda sn.

TAB 4

Carl August Bæckström, (son till Johan Bæckström Tab 3), 1806-04-13 på sin mors släktgård Långelycke, Linneryds sn, dpt 19/8; kommendör 1864-06-14; † 1870-01-02 i Karlskrona. Gift 1839-06-08 med Annette Sofie Elers, född 1812-04-22, † 1880-06-07 i Karlskrona, dotter till borgmästaren Johan Elers och Charlotta Cecilia Gyllenskepp.

Barn:

 • Johanna Maria Charlotta Bæckström, född 1840-04-20 i Karlskrona, bosatt ogift i Hedvig Eleonora fs, Stockholm.
 • Carl Anton Vilhelm Bæckström, född 1842; kommendörkapten. se Tab 5.

TAB 5

Carl Anton Vilhelm Bæckström, (son till Carl August Bæckström Tab 4), född 1842-12-23 i Karlskrona; kommendörkapten av andra graden vid Kungliga flottan 1893-03-24; avsked s å 12/7. Gift 1870-04-20 i Karlskrona med Matilda Amalia Gjerling, född 1848-04-20, dotter till överdirektören Johan Viktor Gjerling och Matilda Christina Maria Lagerbielke.

Barn:

 • En dotter, född 1871-02-10 i Karlskrona, † där s d.
 • John Bæckström, född 1873-02-08 i Karlskrona; student vid Uppsala universitet 1893-01-13; notarie i Svea hovrätt.
 • Anna Bæckström, född 1874-02-10 i Karlskrona.
 • Gustaf Bæckström, född 1878-10-14 i Karlskrona. Gift med Greta Amalia Wahlström, född 1888 i Lerums sn, dotter till godsägaren Fredrik Samuel Wahlström och Hedvig Amalia Kuylenstierna.
 • En dotter, född 1881-04-06 i Karlskrona, † s å 7/4.
 • Folke Bæckström, född 1882-07-11 i Karlskrona. Gift med Edith Maria Preinitz, född 1886 i Uppsala, dotter till Mathias Preinitz och Selma Amalia Carlsson.

TAB 6

Johan Fredrik Bæckström, (son till Johan Bæckström Tab 3), född 1808-07-30 på sin mors släktgård Långelycke, Linneryds sn, dpt 3/8; tapetfabrikör i Jönköping; † där 1869-03-21. Gift 1:o 1858 i Jönköping med Carolina Nordbladh, född 1820-05-04 på Gladsås, Gladsax sn (Kristianstad), † 1857 i Jönköping, dotter till tygmästaren Johan Nordbladh och Johanna Malmsten. 2:o med Carolina Borgström, född 1830.

Barn 1:o:

 • Johan Carl Fredrik Bæckström, född 1844; bataljonsläkare; † 1915 i Karlskoga. se Tab 7.
 • Josefina Carolina Augusta Bæckström, född 1852-01-12 i Vitaby sn.
 • Frans Erik August Bæckström, född 1849; godsägare, bankdirektör. se Tab 8.
 • Hilma Johanna Maria Bæckström, född 1852-01-12, † 1929 i Enköping. Gift 1874 i Vists sn med lantbrukaren Gustaf Fingal von Sydow, född 1846 i Jönköping, † 1922 i Stockholm.
 • Gustaf Rudolf Hjalmar Bæckström, född 1853; grosshandlare. se Tab 9.
 • Anders Oskar Vilhelm Bæckström, född 1854-06-26 i Vitaby sn; skådespelare. 1:o 1888-12-08 med skådespelerskan Karolina Maria Sandell, född 1861-07-13 i Stockholm, dotter till kommissarien Gustaf Vilhelm Sandell och Sofia Carolina Cederbom; 2:o 1899-06-12 med Agnes Maria Jansson, född 1868-07-21 i Stockholm, dotter till byggmästaren Axel Gotthard Jansson och Inga Charlotta Maria Jansson.
 • Anna Charlotta Clara Bæckström, född 1859.

Barn 2:o:

 • Luitgard Henrietta Kristina Bæckström, född 1860; folkskolelärarinna.

TAB 7

Johan Carl Fredrik Bæckström, (son till Johan Fredrik Bæckström Tab 6), född 1844-11-16 på Övesholm, Träne sn; andre bataljonsläkare vid Kungliga flottan 1882-04-21; † 1915 i Karlskoga. Gift 1875-03-29 i Östra Löfsta sn med Helena Christina Gyllander, född 1851-11-01 på Leufsta bruk, dotter till kyrkoherden och kontraktsprosten Carl Erik Gyllander och Charlotta Sandberg.

Barn:

 • Erik Bæckström, född 1876-02-04 på Leufsta bruk, † där 1879-06-06.
 • Kerstin Bæckström, född 1877-06-08 på Leufsta bruk, † där 1879-05-21.
 • Nils Bæckström, född 1878-08-17 på Leufsta bruk; student vid Uppsala universitet 1896.
 • Karin Bæckström, född 1882-11-30 i Karlskrona.
 • Olof Bæckström, född 1887-10-18 i Karlskrona.
 • Tore Bæckström, född 1890-05-01 i Karlskrona.

TAB 8

Frans Erik August Bæckström, (son till Johan Fredrik Bæckström Tab 6), född 1849-10-14 i Vitaby sn; godsägare på Selven, Hidinge sn, verkställande direktör i Örebro-Svartå järnvägsaktiebolag, bankdirektör. Gift 1874-11-01 med Jenny Vilhelmina Rudebeck, född 1853 i Stockholm, dotter till komministern Johan Fredrik Rudebeck (son till fänriken Adam Anders Rudebeck och Eva Christina Ahlfort) och Selma Sofia Johanna Maria Charlotta Cedercrona.

Barn:

 • Jenny Maria Augusta Bæckström, född 1875 i Vists sn, † 1963 i Tysslinge sn. Gift 1919 i Ängelholm med Arvid Hjalmar Håkansson, född 1868 i Oderljunga sn, † 1932 i Ängelholm.
 • Frans Gustaf Fredrik Bæckström, född 1877 i Tångeråsa sn.
 • Carl Erik August Bæckström, född 1879 i Tångeråsa sn.

TAB 9

Gustaf Rudolf Hjalmar Bæckström, (son till Johan Fredrik Bæckström Tab 6), född 1853-04-04 i Vitaby sn; grosshandlare. Gift 1885-04-05 i Jakobs kyrka i Köpenhamn med Emilie Hermine Eckhardt, född 1851-07-20 i Köpenhamn, dotter till överfaktorn Ferdinand Emilius Eckhardt och Jörgine Sofie Friis.

Barn:

 • Ferdinand Eckhardt Bæckström, född 1888-01-21 i Malmö; reservkapten vid Norra Skånska infanterireg:tet; komminister i Edeforms församling 1929.
 • Axel Fredrik Bæckström, född 1888-12-12 i Malmö.
 • Karin Sofie Bæckström, född 1889-12-06 i Malmö.
 • Ingeborg Emilie Bæckström, född 1892-11-14 i Malmö.

TAB 10

Antonius Bæckström, (son till Jonas Bæckström Tab 2), född 1769-04-25 på Storegård, Vissefjärda sn; handlande i Karlskrona; dykeriöverkommissarie för Skåne, Blekinge och Kalmar län; delägare i svenska ostindiska handelskompaniet; † 1813-03-10 i Karlskrona. Gift 1798-09-27 i Karlskrona med jungfrun Ingrid Sofia Ekholm, i hennes 1:a äktenskap, född 1775-05-04, † 1839-08-19 på Hästö, Blekinge, dotter till handlanden i Karlskrona Johan Gunnar Ekholm och Catharina Maria Wahlstéen (född 1753 i Vissefjärda sn, dotter till komministern i Vissefjärda församling Peter Wahlstéen och Anna Sofia Bechstadia).

Barn:

 • Johan Carl Bæckström, född 1800-01-07 i Karlskrona, † där s å 4/12.
 • En son, dödfödd 1801-08-22.
 • Fredrik Otto Bæckström, född 1802; överintendent; † 1866. se Tab 11.
 • Maria Bæckström, född 1804-05-26 i Karlskrona, † 1877-10-?? i Stockholm. Gift 1831-05-15 med lndshövdingen i Västernorrlands län, Sven Vilhelm Gynter, född 1796 i Karlskrona, † 1873 i Stockholm.
 • Mauritz Bæckström, född 1806-02-29 i Karlskrona, † där 1809-04-21.
 • Anette Sofie Bæckström, född 1807-04-29 i Karlskrona, † barnlös 1892-02-09 i Karlskrona. Gift 1832-05-15 i Karlskrona med fältprosten, kyrkoherden i Arby Carl Gustaf Montelius, född 1788-08-03 i Söderåkra prästgård, † barnlös 1852-07-26 i Karlskrona.
 • Johan August Bæckström, född 1809; vice konsul; † 1888. se Tab 13.
 • Claes Ludvig Bæckström, född 1811-02-13 i Karlskrona, † ung.
 • Charlotta Bæckström, född i Karlskrona, † ung.

TAB 11

Fredrik Otto Bæckström, (son till Antonius Bæckström, Tab 10), född 1802-12-04 i Karlskrona; student i Lund 1818-03-13 och i Uppsala 1821-11-07; hovintendent 1855-07-04; överintendent 1860; † 1866-04-25 i Stockholm. Gift 1839-09-04 på Stuvenäs, Halltorps sn med sin mors syssling, stiftsfröken Carolina Catharina Gustafva Silfversparre, född 1807-03-23 på Stuvenäs, Halltorps sn, † 1899-12-20 i Stockholm, dotter till majoren vid Smålands kavallerireg:te Claes Erik Silfversparre och Beata Elisabeth Bäckstadi.

Barn:

 • Anton Erik Otto Arkadius Bæckström, född 1841-01-12 i Stockholm; överstelöjtnant.
 • Gustaf Rutger Ingemar Bæckström, född 1844-06-29 på Lilla Ingemarshof i Stockholm, † s å 5/11 i Stockholm.
 • Elimar Göran Mauritz Bæckström, född 1845; t f byråchef. se Tab 12.

TAB 12

Elimar Göran Mauritz Bæckström, (son till Fredrik Otto Bæckström, Tab 11), född 1845-09-20 i Stockholm; vice häradshövding 1875-05-03; kamrerare och sekreterare på generalpoststyrelsens kameralbyrå 1900-07-01. Gift 1:o 1879-04-26 i Stockholm med Amanda Emanuela af Billbergh, född 1854-05-20, † 1883-10-29 i Stockholm, dotter till advokatfiskalen Ture Arvid af Billbergh och Olivia Fåhræus. 2:o 1885-06-06 i Stockholm med Maria Malvina Dellvik, född 1861-06-11 på Bondjö, Säbro sn, Härnösand, dotter till direktören på järnkontorets metallurgiska stat Carl Axel Dellvik och Ebba Augusta Henrika Collander.

Barn 1:o:

 • Elin Olivia Bæckström, född 1880-06-04 i Stockholm.
 • Arvid Fredrik Elimar Bæckström, född 1881-04-29 i Stockholm.
 • Ebba Catharina Bæckström, född 1882-07-23 i Stockholm.
 • Anna Emanuela Bæckström, född 1883-09-16 i Stockholm.

Barn 2:o:

 • Signe Bæckström, född 1886-03-11 i Stockholm, † där s å 16/5.
 • Erik Elimar Bæckström, född 1889-05-09 i Stockholm.
 • Bertil Elimar Bæckström, född 1890-09-09 i Stockholm.

TAB 13

Johan August Bæckström, (son till Antonius Bæckström, Tab 10), född 1809-02-25 i Karlskrona; grosshandlare, dansk vice konsul i Karlskrona; † där 1888-09-02. Gift 1839-09-15 i Karlskrona med Charlotta Albertina Vogt, född 1819-07-07 på Kosta glasbruk, Ekeberga sn, † 1899-02-23 i Karlskrona, dotter till hovkamreraren Johan Joachim Vogt och Gunilla Catharina Rosenquist.

Barn:

 • Johan Anton Viktor Bæckström, född 1840-08-16 i Karlskrona; kommendörkapten av andra graden; † ogift och barnlös 1889-08-03 i Karlskrona.
 • Otto August Bæckström, född 1842; stationsinspektor, kamrerare, kapten. se Tab 14.

TAB 14

Otto August Bæckström, (son till Johan August Bæckström, Tab 13), född 1842-07-30 i Karlskrona; student 1861-09-14; kadett vid Karlberg 1863-09-01; underlöjtnant vid Marinreg:tet 1865-11-07; stationsinspektor vid Vissefjärda och Karlskrona-Växjö järnväg 1874; kamrerare i Kristianstads enskilda banks avdelningskontor i Vissefjärda s å; löjtnant s å 2/10; löjtnant vid Blekinge bataljon 1886-12-10; kapten i armén 1891-04-02; kapten i bataljonen 1892-11-18; avsked med tillstånd att stå kvar i bataljonens reserv 1895-12-20. Gift 1874-09-23 i Malmö med Matilda Andréa Catharina Holm, född 1851-05-25 i Malmö, dotter till ryske konsuln i Malmö Anders Kasper Holm och Henrika Möller.

Barn:

 • Anton Casper August Bæckström, född 1875-07-29 i Vissefjärda sn; volontär vid Kronobergs reg:te 1897-06-11; sergeant i reg:tet 1898-08-17; fanjunkare i reg:tet 1899-08-31; reservunderlöjtnant i Kalmar reg:tes reserv s å 8/12; intendentaspirant.
 • Ellen Henrika Charlotta Bæckström, född 1878-07-22 i Vissefjärda sn. Gift 1901-10-07 i Vissfjärda med amiralitetslöjtnanten i Karlskrona Arvid Leopold Holmén, född 1871-07-01.
 • Gunnar Otto Kristian Bæckström, född 1881-08-28 i Vissefjärda sn.

TAB 15

Emanuel Bæckström, (son till Jonas Bæckström, Tab 2), född 1771-07-29 på Storegård, Vissefjärda sn; skola i Linköping 1786; student i Lund 1791-09-26; fil mag 1796-06-22; prästvigd i Kalmar 1796-12-16; vice kollega vid tyska skolan i Karlskrona 1797-01-27; vald till kyrkoherde i Döderhults församling 1805-05-19, utnämnd först 1807-05-22 efter anförda besvär och därav föranledd långvarig rättegång; tillträdde s å; prost över egen församling 1811-08-22; kontraktsprost 1823-04-12; † 1837-05-28 på prästgård, Döderhults sn av tvinsot, begr 4/6. Gift 1807-09-09 på Lyby, Malmöhus med Elsa Christina Lilliecrona, född 1785-08-10 på Lyby, Malmöhus, † änka 1858-08-24 i Oskarshamn av slag, dotter till fänriken Carl Georg Lilliecrona och hans 1:a fru Botilla Nordström.

Barn:

 • Ulrika Christina Bæckström, född 1808-08-08 på prästgården, Döderhults sn, † ogift och barnlös 1854-03-22 i Döderhultsvik, begr 2/4.
 • Carl August Bæckström, född 1810; provinsialläkare; † 1881. se Tab 16.
 • Gustaf Vilhelm Bæckström, född 1812; major; † 1882. se Tab 18.
 • Maria Lovisa Bæckström, född 1814-02-14 på prästgården, Döderhults sn, † 1877-09-14 i Oskarshamn av marasmus. Gift 1841-06-23 i Döderhult med apotekaren Gustaf Bursie, född 1814-10-14 på Österarp, Virserums sn, † 1891-08-01 i Oskarshamn nr 401 av hjärnlidande.

TAB 16

Carl August Bæckström, (son till Emanuel Bæckström, Tab 15), född 1810-05-10 på prästgården, Döderhults sn; student i Lund 1827; avlade med fil kandidatexamen 1832; provinsialläkare i Gävle distrikt; † 1881-01-18 i Arboga. Gift 1841-08-23 i Kalmar sfs med jungfrun Olivia Charlotta Pfannenstill, född 1815, † 1892, dotter till tullförvaltaren i Kalmar Olof Pfannenstill och Charlotta Christina Keijser.

Barn:

 • Carl Olof Emanuel Bæckström, född 1843-05-06 i Mönsterås, † där s å 11/5 av slag.
 • Gustaf August Rudolf Bæckström, född 1844; kapten; † 1900. se Tab 17.
 • Olivia Charlotta Christina Bæckström, född 1848-01-21 i Vrigstads sn.

TAB 17

Gustaf August Rudolf Bæckström, (son till Carl August Bæckström, Tab 16), född 1844-07-16 i Mönsterås; kadett vid Karlberg 1861-10-01; kapten i Hälsinge regemente 1889-06-30; avsked 1893-03-29; † 1900-09-23 på Lindhov, Botkyrka sn. Gift 1880-09-23 i Arbrå kyrka i Hälsingland med Fanny Amanda Ståhlberg, född 1860-12-16 i Arbrå sn, dpt 1861-01-08, dotter till skolläraren Ståhlborg och U H Christina Skoglund.

Barn:

 • Einar Bæckström, född 1881-08-05 i Arbrå sn; volontär vid Norrlands artillerireg:te 1897-11-01.
 • Folke Gunnar Bæckström, född 1887-09-13 i Arbrå sn, † där 1888-04-07.
 • Fanny Hillevi Bæckström, född 1889-01-13 i Arbrå sn.

TAB 18

Gustaf Vilhelm Bæckström, (son till Emanuel Bæckström, Tab 15), född 1812-03-24 på prästgården, Döderhults sn; student i Lund 1829-10-03; major 1855-04-12; avsked 1864-04-02; † 1882-04-24 i Borås. Gift 1853-10-11 på Segloraberg i Seglora sn med Hedvig Maria Emma Charlotta von Utfall, född 1828-12-02, † 1891-05-02 i Borås, dotter till majoren Claes Peter von Utfall och hans 1:a fru Anna Maria Charlotta Iggeström.

Barn:

 • Claes Emanuel Bæckström, född 1854; bokhållare. se Tab 19.
 • Hedvig Elsa Charlotta Bæckström, född 1855-11-29 i Härna sn, † 1883-05-11 i Borås.
 • Gustaf Ferdinand Bæckström, född 1857-04-03 på Rya, Torpa sn; förvaltare vid Kårtorp i Skaraborgs län; † ogift och barnlös 1899-03-08 på Bossgården, Edsvära sn.
 • Emma Hildegard Bæckström, född 1858-05-13 på Rya, Torpa sn.
 • Carl Vilhelm Bæckström, född 1860; stationsskrivare. se Tab 20.
 • Georg Mattias Bæckström, född 1866-01-05 på Rya, Torpa sn; överstelöjtnant; † 1946. Gift med Bergliot Nielsen.
 • Maria Charlotta Bæckström, född 1870-04-07 i Borås.

TAB 19

Claes Emanuel Bæckström, (son till Gustaf Vilhelm Bæckström, Tab 18), född 1854-08-20 i Härna sn; bokhållare vid skånska superfosfatfabrikens filial i Herrljunga. Gift 1881-11-25 i Borås med Ida Elna Christina Ulén, född 1858-01-12 i Borås, † där 1887-03-08, dotter till handlanden Carl Ulén och Aurora Holmberg.

Barn:

 • Sten Gunnar Bæckström, född 1885-07-04 på Altorp, Herrljunga sn, † där s å 4/10.
 • Karin Elisabeth Bæckström, född 1887-11-08 i Borås.

TAB 20

Carl Vilhelm Bæckström, son till Gustaf Vilhelm Bæckström, Tab 18), född 1860-06-13 på Rya, Torpa sn; stationsskrivare vid statens järnvägar 1887-01-01. Gift 1893-01-27 i Herrljunga sn med Alma Ingeborg Lagergréen, född 1868-12-24 i Eslöv, dotter till stationsinspektorn Carl Philip Lagergréen och Hildegard Axelina Löndahl.

Barn:

 • Elna Ingeborg Bæckström, född 1893-11-19 i Jönköping, † 1898-05-15 i Alingsås.
 • Carl Folke Bæckström, född 1894-09-22 i Jönköping. Gift med Aina Selma Fredrika Löfving, född 1900.
 • Astrid Bæckström, född 1898-02-08 i Alingsås. Gift med Lars Henrik Eugén Lenhagen.
 • Eira Hildegard Ingeborg Bæckström. Gift med Gunnar Antonius Börjesson, född 1899 i Råda sn.

Övriga

Erik Bäckström, (ej utforskad ännu, men möjligen bror eller släkting till Lorentz Bäckström, Tab 1), fältväbel vid Kalmar reg:te. Gift med Anna Catharina Widell, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1738-04-07 i Åby sn med skräddarmästaren Anders Lindmeyer från Kalmar).

Barn:

 • Anders Bäckerström, född 1724-05-05 i Åby, Åby sn; amiralitetspastor, kyrkoherde i Ljungby församling, teol doktor, riksdagsman; † 1786-01-10 i Ljungby sn av gikt och tärande sjukdom.
 • Anna Catharina Bäckström, född 1726-09-14 i Åby, Åby sn.
 • Hedda Bäckström, född 1729-03-12 i Åby, Åby sn.
 • Stina Maria Bäckström, född 1732-09-11 i Åby, Åby sn.
 • Stina Maria Bäckström, född 1735-01-15 i Åby, Åby sn.

Källor

Kyrkböcker; Kalmar Stifts Herdaminne av Bror Olsson; Växjö Stifts Herdaminne; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Svenskt biografiskt lexikon (SBL). Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.