:

Ramsell från Torpa

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten Ramsell från Torpa socken i Östergötland †

TAB 1

Casten, befallningsman på ätten Wrangels sätesgård Gransbo i Säby socken, Östergötland; † 1664 på Rya, Gransbo, Säby sn, begr 1/5.

Son:

 • Jakob Castensson, född 1635; gästgivare; † 1709. se Tab 2.

TAB 2

Jakob Castensson, (son till Casten, Tab 1), född 1635 i Brandebo, Torpa sn, dpt 12/7; gästgivare; † 1709 på Målen, Torpa sn (nu Ramsmåla). Gift med Elin.

Son:

 • Michael Jakobsson, född 1673; gästgivare; † 1750. se Tab 3.
 • Anna Jakobsdotter, född 1678-12-09 på Målen, Torpa sn, † 1754-04-?? på Nyamålen, Säby sn, begr 17/4. Gift 1700-06-10 i Torpa sn med rusthållaren och sexmannen Johan Isaksson, född 1669 (åu) på Ingevaldstorp, Askeryds sn, † 1758-08-?? på Nyamålen, Säby sn, begr 19/8.

TAB 3

Michael Jakobsson, (son till Jakob Castensson, Tab 2), född 1673 på Målen, Torpa sn; gästgivare; † 1750 på Ramsmåla, Torpa sn, begr s å 28/10. Gift 1:o: med Karin Nilsdotter, född 1676 i Torpa sn, † 1739-04-01 på Ramsmålen, Torpa sn. 2:o med Christina Lejon, född 1709 i Stockholm, † 1800-08-14 på Hovetorp, Torpa sn, begr 17/8 (kallas madame i db, av ålderdom 91 år gammal, källa: Genline ID 396.21.28800).

Barn 2:o:

 • Gabriel Michaelsson Ramsell, född 1741; hovrättskommissarie; † 1811. se Tab 4.
 • Anna Brita Michaelsdotter, född 1749-04-27 på Ramsmåla, Torpa sn, † där 1826-01-23, av ålderdom 77 år gammal. Gift 1:o 1764-12-30 i Torpa sn med Sven Svensson, född 1735-03-11 på Rönnäs, Asby sn, † 1796-05-31 på Ramsmålen, Torpa sn. 2:o 1798-10-09 i Torpa sn med gästgivaren Johannes Månsson Rylander, född 1756 i Västra Ryds sn.

TAB 4

Gabriel Michaelsson Ramsell, (son till Michael Jakobsson, Tab 3), född 1741-09-18 på Ramsmåla, Torpa sn; kronolänsman 1768, hejderidare i Ydre härad, hovrättskommissarie; † 1811-07-21 på Hovetorp, Torpa sn, 70 år gammal. Gift 1776-09-19 i Torpa sn med Helena Christina Folcker, född 1753-01-29 (ej i fb för Torpa sn) på Hovetorp, Torpa sn, † änka 1814-09-14 på Hovetorp, 62 år gammal, begr 2/10, dotter till kaptenen Gustaf Folcker och Margareta Christina Ekegren.

Barn:

 • Christina Elisabet Ramsell, född 1777-07-30 på Råås, Torpa sn, dpt 3/8.
 • Carl Gustaf Ramsell, född 1778-10-11 på Hovetorp, Torpa sn; provisor: se Tab 5.
 • Hedvig Helena Ramsell, född 1781-11-15 på Hovetorp, Torpa sn, dpt 18/11, † ogift och barnlös 1813-09-19 på Hovetorp, Torpa sn, av vattusot.
 • Lovisa Christina Ramsell, född 1784-02-09 på Hovetorp, Torpa sn, dpt 11/2, † 1857-10-04 i Ödeshögs sn, begr 12/10. Gift 1806-01-24 i Torpa sn (Herr Fändrik Beckstrand uppviste afvittring med Sina Barn, underskrifven af Barnens Morbroder Herr Löjtnant Boursie på Liljeholmen, bevittnad af Hr Fändrik Sparreman på Lidamålen och nämndeman Sven Pettersson i Salfvarp af d 2 Jan 1806, af innehåll at Brotorp efter Faderns död, skulle skuldfritt och ... tillhöra dess Barn i förra giftet, källa: Genline ID 396.21.7700) med sin fyrmänning, kaptenen Nils Jakob Beckstrand, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med Eva Märta Boursie, född 1763-05-08 på Norra Rödje, Säby sn, dpt 14/4, † 1804-06-22 på Brostorp, Torpa sn, dotter till löjtnanten vid Jönköpings reg:te Johan Gabriel Boursie och Anna Christina Törne), född 1752 i Hycklinge sn, † 1816 i Torpa sn. Ett av parets gemensamma barn, Lovisa Christina, födde 1824-0-30 oäkta dottern Emilia Christina Charlotta på Brotorp, Torpa sn, fadern anges som okänd (källa: Gen ID: 396.21.19700).
 • Anna Charlotta Ramsell, född 1786-08-19 på Hovetorp, Torpa sn, dpt 20/8. Gift 1811-09-27 på Hovetorp, Torpa sn (källa: Genline ID 396.21.8000) med kronolänsmannen på Visingsö, senare slottsfogden Johan Peter Moberger, född 1779-02-28.
 • Per Vilhelm Ramsell, född 1790-07-25 på Hovetorp, Torpa sn, dpt 28/7, † där 1794-08-25, begr 31/8.
 • Johan Gabriel Ramsell, född 1794; löjtnant. se Tab 6.
 • Per Adolf Ramsell, född 1797 på Hovetorp, Torpa sn; mönsterskrivare (källa: Genline ID 2133.14.51700); förekommer som dopvittne åt brorsbarnen i Vrena sn (källa: Genline ID 2133.14.51700).

TAB 5

Carl Gustaf Ramsell, (son till Gabriel Michaelsson Ramsell, Tab 4), född 1778-10-11 på Hovetorp, Torpa sn provisor; sålde år 1823 Hovetorp till änkefru Eva Holst, född Hvitfeldt på Renstad (källa: Thure Filén - Torpa socken i Östergötland) Gift 1812-02-21 i Vallerstads sn (morgongåfva utlofvades 100 lod silfver och 200 riksdaler specie, källa: Genline ID 404.20.90500) med jungfrun Margareta Christina Lallerstedt, född 1781-04-12 på Mogesta, Östra Tollstads sn, dpt 15/4 (källa: Genline ID 441.13.57400), död 1858-12-13 i Dedetta, Frykerud, dotter till trumpetaren vid Östgöta kavallerireg:te Johan Gabriel Lallerstedt och Christina Palmgren.

Barn:

 • Carolina Christina Charlotta Ramsell, född 1813-01-22 på Hovetorp, Torpa sn, dpt 25/1 (källa: Genline ID 396.21.16600) Död 1869-09-28 i Dedetta, Frykerud..
 • Carl Johan Gabriel Ramsell, född 1815-07-13 på Hovetorp, Torpa sn, dpt 16/7. (källa: Genline ID 396.21.17300). Lanthandlare, Dedetta, Frykerud. Död där 1860-03-22.

TAB 6

Johan Gabriel Ramsell, (son till Gabriel Michaelsson Ramsell, Tab 4), född 1794 på Hovetorp, Torpa sn (källa: Genline ID 2133.23.66900); löjtnant; flyttade från Vrena till Sala 1825 (källa: Genline ID 2133.24.76300). Gift 1819-03-18 på Binklinge, Vrena sn (källa: Genline ID 2133.14.54100) med demoisselle Inga Christina Öhrströmsson, född 1788-04-08 i Sala (källa: Genline ID 2133.23.66900 och 2133.24.76300).

Son:

 • Johan Vilhelm August Ramsell, född 1820-07-11 på Binklinge, Vrena sn (källa: Genline ID 2133.23.66900); handlande; bosatt änkling i kvarteret Eken, S:t Olai fs, Norrköping.
 • Eleonora Elisabet Matilda Ramsell, född 1822-09-17 på Binklinge, Vrena sn (källa: Genline ID 2133.14.51700 och 2133.24.76300).

Källor

Kyrkböcker för Säby och Torpa socknar i Östergötland; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Forskare: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: