:

Liedholm

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Eric Hansson, (son till Hans Birgersson), född 1676; rusthållare på Lid i Hässleby sn, som hans farfar, kaptenen Birger Birgersson, fick i förläning av drottning Kristina; erbjöds enl uppg befordran till officer och adelskap (Liedhjelm) av kungen, men avböjde; † 1756. Gift med Catharina Cortenberg, dotter till löjtnanten Hans Cortenberg.

Son:

 • Birger Liedholm, född 1721; kyrkoherde; † 1793. se Tab 2.

TAB 2

Birger Liedholm, (son till Eric Hansson, Tab 1), född 1722 (åu) på Lid, Hässleby sn komminister i Ingatorps & Bellö pastorat; kyrkoherde i Rumskulla och Hässleby pastorat; † 1793-12-26 på Rumskulla prästgård, Rumskulla sn, 71 år gammal (källa: Genline ID 140.17.30800). Gift 1750-10-07 på Brestorp, Hässleby sn (källa: Genline ID 1096.7.7900) med jungfrun Ulrika Blohm, född 1733-04-14 på släktgården Brestorp, Hässleby sn, dpt 18/4 (källa: Genline ID 1096.7.4900), † 1790-04-07 på Rumskulla prästgård, Rumskulla sn av slag, (källa: Genline ID 140.17.30700), dotter till kronolänsmannen Johan Blohm och hans 1:a hustru Beata Wernich.

Barn:

 • Anna Maria Liedholm, född 1753, † änka 1815. Gift 1776 med inspektorn Bengt Carl Kihlström.
 • Samuel Johan Liedholm, född 1756; kronolänsman, vice kronofogde; † 1823. se Tab 3.
 • Olof Liedholm, född 1759 kyrkoherde; † 1812. se Tab .
 • Axel Liedholm, född 1764, † s å.
 • Beata Sophia Liedholm, född 1765. Gift 1:o 1783 med garvaren Magnus Söderberg, från vilken hon skildes. 2:o med garvaren Björklund. 3o 1801 med kyrkoherden och kontraktsprosten i Anders Esse, född 1737, † 1810.
 • Ulrika Lovisa Liedholm, född 1770, † 1846-10-15 på Västra Nys prästgård, Västra Ny sn (källa: Genline ID 421.23.22100),. Gift 1799 med kyrkoherden i Ingatorps och Bellö pastorat Nils Fredrik Dusén, född 1770, † 1817.

TAB 3

Samuel Johan Liedholm, (son till Birger Liedholm, Tab 2), född 1756-02-14; kronolänsman i Södra Vedbo härad, vice kronofogde; ägare till Sköljarp i Edshults sn; † 1823-04-12 i Eksjö. Gift 1786-06-05 med jungfrun Katarina Meurling, född 1766-11-11, † 1856-04-18, dotter till komministern i Rumskulla och Hässleby pastorat Georg Meurling och Elisabet Margareta Bruzelia.

Barn:

 • Birger Georg Liedholm, född 1787; kapten, kompanichef, R S O; † 1875. se Tab 4.
 • Ulrika Margareta Liedholm, född 1788-12-21, † 1858-08-14. Gift 1811-12-25 med rådmannen och handlanden i Eksjö Johan Salander, född 1776-04-08, † 1843-09-06.
 • Nils Olof Liedholm, född 1792; handlande; † 1852. se Tab 7.
 • Johan Lorentz Liedholm, född 1794; rådman; † 1843. se Tab .
 • Katarina Sofia Liedholm, född 1796-09-20, † ogift och barnlös 1843-06-22.
 • Anna Charlotta Liedholm, född 1799-01-12, † 1889-05-06. Gift 1828-08-03 med häradsskrivaren i Kinda och Ydre häraders fögderi Per Samuel Lindeberg, född 1794-06-24 på Möshults Frälsegård, Ökna sn (källa: Genline ID 207.20.99900), † 1867-10-15.
 • Samuel Otto Liedholm, född 1802; handlande; † 1884. se Tab .

TAB 4

Birger Georg Liedholm, (son till Samuel Johan Liedholm, Tab 3), född 1787-05-08 i Ingatorps sn, dpt 13/5 (källa: Genline ID 261.28.99900); kadett vid Krigsakademin 1800-09-30; utexam 1804-09-22; fänrik utan lön vid Kalmar reg:te s å 6/11; stabsfänriks lön där 1806-06-18; löjtnant 1812-03-03; kapten i armén 1814-11-08; 2:e kapten 1816-02-06; kompanichef 1819-12-07; R S O; avsked 1837-07-28 som kapten; deltog i krigen 1808-1809 och 1813-1814; † 1875-12-13 på Kidanäs, Kråkshults sn. Gift 1816-09-22 på Fagerhults säteri, Kråkshults sn (källa: Genline ID 1103.16.45800) med demoisselle Ulrika Kristina Key, född 1796-08-25 på Edshults säteri, Edshults sn, † 1875-07-23, dotter till ryttmästaren och vice korpralen vid Livdrabantkåren Jakob Magnus Key och Charlotta Sofia Hammarberg.

Barn

 • Johan Herman Liedholm, född 1817; major; † 1898. se Tab 5.
 • Hilda Charlotta Katarina Liedholm, född 1819-09-05 på Fagerhults säteri, Kråkshults sn, dpt 12/9 (källa: Genline ID 1103.16.34700), † 1891-05-07 i Säve sn. Gift 1840-06-24 i Vimmerby sfs med häradshövdingen i västra och östra Hisings, Askims och Sävedals härader, K V O, R N O, Christian August Swalander, född 1810-05-23 i Vimmerby, † 1885-03-15 i Säve sn.
 • Magnus Georg Liedholm, född 1821; bruksinspektor. se Tab 6.
 • Abela Sofia Liedholm, född 1824-03-14 på Fagerhults säteri, Kråkshults sn, dpt 22/3 (källa: Genline ID 1103.16.35800), † 1851-08-07. Gift 1843-12-24 med lantbrukaren Gustaf Bernhard Santesson, född 1812-08-17 i Karlshamn, † 1878-02-19 på Eneby, Nässjö sn.1878-02-19.
 • Ulrika Elisabet Liedholm, född 1826-04-18 på Fagerhults säteri, Kråkshults sn, dpt 22/4 (källa: Genline ID 1103.16.36300), † 1860-04-28 i Lidköping. Gift 1850-08-28 med häradshövdingen i Åse, Viste, Barne och Laske härader, R N O, R V O Herman Bernhard Bursie, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med Anna Elisabet Roos af Hjelmsäter, född 1833-04-17 på Korpegården, Järpås sn, dpt 21/4 (källa: Genline ID 638.22.101100), dotter till löjtnanten Axel Gustaf Roos af Hjelmsäter och grevinnan Carolina Gustafva Frölich), född 1810-06-22 i Virserums sn, dpt 27/6 (källa: Genline ID 185.44.18600), † 1890-04-28.
 • Karl Henrik Liedholm, född 1828-07-15 på Fagerhults säteri, Kråkshults sn, dpt 19/7 (källa: Genline ID 1103.16.36900), † 1842-04-25.
 • Gustaf Olof Liedholm, född 1831-03-06 på Fagerhults säteri, Kråkshults sn, dpt 163 (källa: Genline ID 1103.16.37700); sjökapten; † 1896-02-01 i Jönköpings Kristina fs.
 • Lovisa Karolina Liedholm, född 1835-06-03 i Vimmerby sfs.

TAB 5

Johan Herman Liedholm, (son till Birger Georg Liedholm, Tab 4), född 1817-07-02 på Fagerhults säteri, Kråkshults sn, dpt 7/7 (källa: Genline ID 1103.16.34200); sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1833-06-02; officersexamen i Stockholm vid läroanstalten för linjeofficerare 1835-05-16; underlöjtnant vid Kalmar reg:te s å 1912; löjtnant där 1845-06-19; kapten i armén och avsked 1856-08-12; major i armén garnisionskommenderad på Malmö citadell 1838; avlade lantmäteriexamen 1841-04-06; skeppsmätarexamen s å 28/4 och examen vid Skogsinstitutet 1843-07-01; fick i uppdrag av K M:t att i och för skogshushållning göra en resa till Norge 1845; arbetskommenderad på Vaxholms fästning 1850 och kommenderad till Gotland 1854; var efter avgången ur aktiv militärtjänst kommenderad till beväringsmöten vid Hallands bataljon 1858-1860, 1862-1864 och 1866; † 1898-01-22 i Jönköpings Kristina fs. Gift 1846-09-26 i Örebro (källa: Genline ID 2316.83.36000) med änkan Elisa Juliana Aminoff, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1839 i Örebro med boktryckaren Per Magnus Lindh), född 1810-06-22 i Örebro (källa: Genline ID 2316.129.38200), † 1877-06-08, dotter till generaladjutanten och riddaren Berndt Adolf Aminoff och friherrinnan Brita Posse af Säby.

Barn:

 • Bernt Anton Georg Liedholm, född 1848 i Jönköpings Kristina fs, † där s å.
 • Brita Elisabet Liedholm, född 1849-03-27 i Jönköpings Kristina fs. Gift 1874-12-29 med sin kusin, hovrättsrådet i Göta hovrätt, R N O Christian Georg Swalander, född 1875-10-21 i Jönköpings Kristina fs.
 • Herman Rudolf Liedholm, född 1850-04-24 i Öggestorps sn; löjtnant vid Kungliga Svea artillerireg:te.
 • Axel Göran Liedholm, född 1851-08-14; utvandrade till USA.

TAB 6

Magnus Georg Liedholm, (son till Birger Georg Liedholm, Tab 4), född 1821 på Fagerhults säteri, Kråkshults sn; bruksinspektor. Gift 1851-11-16 med Julia Adamina Janzon, född 1825-05-23, † 1852-05-15.

Son

 • Fredrik Albert Liedholm, född 1850-03-21; sjöman; † ogift och barnlös 1886-07-30.

TAB 7

Nils Olof Liedholm, (son till Samuel Johan Liedholm, Tab 3), född 1792-03-20 i Ingatorps sn; handlande i Vimmerby; † 1852-04-09 i Vimmerby sfs. Gift 1818-03-30 med Birgitta Emerentia Roth, född 1793-01-19 på Mörteryd, Björkö sn (källa: Genline ID 1069.17.52900), † 1873-08-31 i Everöds sn, dotter till mantalskommissarien Jonas Fredrik Roth och Kristina Katarina Ljung.

Barn:

 • Katarina Charlotta Liedholm, född 1818-12-15 i Vimmerby sfs, † ogift och barnlös 1895-09-13 i Everöds sn.
 • Johan Fredrik Liedholm, född 1821; fil dr, överläkare, K V O, R N O; † 1899. se Tab 8.
 • Karl Vilhelm Liedholm, född 1822; kyrkoherde, kontraktsprost; † 1897. se Tab .
 • Frans Ludvig Liedholm, född 1824; lantbrukare; † 1891. se Tab .
 • Matilda Fredrika Elisabet Liedholm, född 1828-01-08 i Vimmerby sfs; ogift.
 • Emerentia Ulrika Amalia Liedholm, född 1830-05-22 i Vimmerby sfs, † 1857-09-08. Gift 1848-09-25 med tullinspektorn i Bergkvara Adolf Robert af Wetterstedt, i hans 1:a äktenskap (gift 1:o med Emma Cordula Magdalena Wimmerstedt, från vilken han skildes, född 1838 i Kalmar Domkyrkofs, † 1909 i Söderåkra sn, dotter till Lars Gustaf Wimmerstedt och Sophia Christina Quarnström), född 1821-07-24, † 1869-01-08.
 • Gustaf Olof Liedholm, född 1832; arrendator. se Tab .

Källor

Kyrkböcker; Linköpings stifts herdaminne av Westerlund & Setterdahl; Rudelius, Folke, Kalmar regementes personhistoria I 1693.(1953); Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: