:

Kocken

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Håkan Håkansson, född 1650 (åu); gästgivare, rusthållare vid Livreg:tet till häst: ägde från 1682 fastighet i Mariestad och förvärvade 1704 genom köp säterirusthållet Kiekestad i Ullervads sn; † där 1716. Gift med Annika Johansdotter (Billmark), † 1732.

Söner:

 • Johan Cock, född 1678; kapten vid Drottningens livreg:te; † 1735.
 • Isaac Cock, född 1686; guvernementsauditör, häradshövding; † 1736. Se Tab 2.

TAB 2

Isaac Cock, (son till Håkan Håkansson, Tab 1), född 1686, trol i Mariestad (fb börjar först år 1688 i Mariestad); guvernementsauditör, häradshövding i Sevede, Aspelands och Tunaläns härader; † 1736-04-?? på Österarp, Virserums sn, begr 29/4 (50 år gammal, källa: Genline ID 185.41.77100). Gift 1713-10-25 i Stockholm (källa: EÄ) med jungfrun Anna Margareta Engelcrona, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1737-04-27 i Nykils sn (källa: Genline ID 349.50.37100) med kyrkoherden i Nykils pastorat, kontraktsprosten Samuel Schenberg, i hans 1:a äktenskap och som blev barnlöst, född 1704-10-04 i Normlösa sn, † 1776-07-03 på Nykils prästgård), född 1698-12-09, † 1751-01-21 på Nykils prästgård, Nykils sn (källa: Genline ID 349.51.71300), dotter till kaptenen Samuel Engelcrona och Agneta Christina Gyllentrost.

Barn:

 • Samuel Johan Kocken, född 1717 på Åserums säteri; fältväbel vid överste Löwenfels reg:te i Stralsund; † 1760.
Isaac Kocken, kornett vid Östgöta och Västgöta kavallerireg:ten (1723-1800) Källa: Krigsarkivet.
 • Isac Kocken, född 1723-06-13 på Åserum, Nykils sn, dpt 17/6 (källa: Genline ID 349.50.42900); e o mönsterskrivare vid Östgöta kavallerireg:te 1741; bevistade som korpral finska fälttåget 1741-1742; fördubbl korpral vid Västgöta kavallerireg:te 1743; korprals indeln 1744-09-14; kvartermästare vid Gudhems kompani 1747-10-24; ingick ackord ang en fänriksbest vid Skaraborgs reg:te 1750 och fick på grund av den avsked från kvartermästartjänsten s å 11/9; då ackordet försvann, bad han om nåd med kornetts indeln vid Västgöta eller något annat reg:te, och att i annat fall få löjtnants avsked och heder; reg:tschefen föreslog honom till kornetts karaktär, som han också fick 1753-01-14; ärvde Åserums säteri i Nykils sn efter modern; † där barnlös 1800-01-13, begr 28/1 (källa: Genline ID 349.52.105100 och 349.28.93200). Gift 1770-09-14 på Lommaryds prästgård, Lommaryds sn med jungfrun Rebecka Maria Kinnander, född 1743-12-06 i Eksjö sfs, † barnlös 1828-01-20 i Skänninge, dotter till kyrkoherden och kontraktsprosten Erik Kinnander och Maria Philander.
 • Anna Margareta Kocken, född 1725-05-19 på Åserums säteri, Nykils sn, dpt 24/5 (källa: Genline ID 349.50.43500), † 1809-04-08 på Kettilstad Frälsegård, Nykils sn, begr 21/4 (ålderdom, 84 år gammal, källa: Genline ID 349.54.24500). Gift med löjtnanten och rusthållaren Nathanaël Fineld, född 1721-06-24 på Sättuna Rusthåll, Kaga sn, dpt 29/6 (källa: Genline ID 315.6.28700), † 1786-05-17 på Kettilstad Frälsegård, Nykils sn (65 år gammal, källa: Genline ID 349.52.103400). Paret fick flera barn.
 • Agneta Christina Kocken, född 1726-09 (natten mellan 17 och 18:e september) på Åserums säteri, Nykils sn, dpt 19/9 (källa: Genline ID 349.50.44100)
 • Birgitta Helena Kocken, född 1729-01-09 på Åserums säteri, Nykils sn, dpt 13/1 (källa: Genline ID 349.50.44800), † 1788-03-18 på Eriksholm, Tjärstads sn, begr 25/3 (fru assessorskan Br L Kock, lungsot, 59 år gammal, källa: Genline ID 393.30.29700). Gift 1748-11-22 i Nykils sn (morgongåva 2000 daler kopparmynt, källa: Genline ID 349.50.37700) med hovauditören, brukspatronen och hovrättsassessorn Erik Tuneld (han skrev den välkända: "Geographie öfwer Sweriges rike", tryckt på Carl Stolpes förlag år 1773), född 1709-10-22 på Kila komministerboställe, Kila sn, † 1788-04-03 på Eriksholm, Tjärstads sn, begr 22/4 (förkylning, 79 år gammal, källa: Genline ID 393.30.29700). Paret fick flera barn.
 • Carl Efraim Kocken, född 1731; kunglig livdrabant, kornett, kapten; † 1777. Se Tab 3.

TAB 3

Carl Efraim Kocken, (son till Isaac Cock, Tab 2), född 1731 - ej i Nykils sn); rustmästare vid östgöta kavallerireg:te 1746-10-01; regementsadjutant med sergeants indelning 1748-07-19; livdrabant 1750-04-25; vicekorpral i Livdrabantkåren (kapten i armén) 1762 och samtidigt avsked (källa: Carl Almgren - Kungl Första livgrenadjäreg:tet del 6); han var boende hos brodern Isaac på Kettilstad Frälsegård vid hsf 1796-1806 (källa: Genline ID 349.28.93200); † 1777-11-25 på Alarps säteri, Asby sn (Alarp köptes av släkten Kocken år 1760 och såldes 1839), begr 9/12 (invärtes slag, 45 år gammal, källa: Genline ID 269.29.42900). Gift 1753-09-16 i Asby sn (källa: Genline ID 269.27.69700) med wälborna fröken Anna Brita Rääf i Småland, född 1737 på Sånna säteri, Asby sn, dpt 29/9 (källa: Genline ID 269.27.75400), dotter till fänriken Bengt Rääf i Småland och Margareta Drake af Hagelsrum.

Barn:

 • Bengt Kocken, född 1754; kapten, godsägare; † 1833. Se Tab 4.
 • Carl Fredrik Kocken, född 1760; fänrik. Se Tab 7.
 • Anna Margareta Kocken, född 1762-04-27 på Sånna säteri, Asby sn, dpt 30/4 (källa: Genline ID 269.27.79700).
 • Christina Charlotta Kocken, född 1771 på Alarps säteri, Asby sn, † 1840-01-07. Gift 1792-07-17 på Sånna, Nykils sn (källa: Genline ID 269.28.1300) med kyrkoherden i Vireda och Haurida pastorat Johannes Rothstein, född 1751-06-14 i Eksjö sfs, † 1809-05-09. Paret fick flera barn, men endast en dotter blev gift och fick ättlingar.
 • Otto Magnus Kocken, född 1772; fältväbel; † 1825. Se Tab 12.

TAB 4

Bengt Kocken, (son till Carl Efraim Kocken, Tab 3), född 1754-09-09 på Sånna säteri, Asby sn, dpt 15/9 (källa: Genline ID 269.27.78000); student i Uppsala 1779-06-14; fänrik vid Åbo läns reg:te 1780; kapten vid Ölands frikår 1789; kapten i armén 1790; skänkte 1832 ett reseschartull till stiftsbiblioteket i Linköping, som enligt en släkttradion tillhört Karl XII och av denne under belägringen av Fredrikshall som gåva överlämnat till adjutanten Otto Magnus Drake af Hagelsrum. Det kom sedan genom arv till släkten Kocken (källa: Carl Almgren - Kungl Första livgrenadjärreg:tets historia del 6); godsägare på Åserums frälsesäteri, Nykils sn; † där 1833-11-07 (källa: Genline ID 349.36.3400) Gift 1795-05-31 på Näs i Torpa sn (källa: Genline ID 396.21.6800) med fröken Christina Charlotta Printzenstierna, född 1766-12-19 i Östra Tollstads sn, † 1840-06-20 i Östra Ryds sn, dotter till löjtnanten Per Erik Stierna, adlad Printzenstierna och hans 1:a fru Anna Elisabet Hornéer (han gifte om sig 1782 med jungfrun Brita Maria Lagerman, som dock dog barnlös).

Son:

 • Per Isak Kocken, född 1796; överjägmästare, godsägare; † 1849. Se Tab 5.

TAB 5

Per Isak Kocken, (son till Bengt Kocken, Tab 4), född 1796-01-27 på Sånna säteri, Asby sn (källa: Genline ID 269.5.15100); överjägmästare, godsägare på Thorstorp, Östra Ryds sn; † 1849-09-24 på Kölefors, Kisa sn, begr 5/10 (under besök hos svärmodern, källa: Genline ID 438.25.45700). Gift 1820-08-25 på Knäck, Västra Eneby sn (källa: Genline ID 418.22.28500) med jungfrun Rebecka Sophia Grönwall, född 1800-02-11 på Venefall, Södra Vi sn, dpt 13/2 (källa: Genline ID 163.27.57400), † 1857-02-17 på Kölefors Norrgård, Kisa sn (källa: Genline ID 317.15.15400), dotter till sekreteraren Johan Grönwall och Christina Falk.

Barn:

 • Rickard Malkom Kocken, född 1823-01-06 på Åserums frälsesäteri, Nykils sn, † 1859-01-21 på Kölefors Norrgård, Kisa sn (källa: Genline ID 317.15.15400.
 • Robert Konrad Kocken, född 1825; lantbrukare, kvarnägare; † 1885. Se Tab 6.
 • Laurentia Christina Charlotta Hilda Kocken, född 1827-08-04 på Knäck, Västra Eneby sn. Gift 1865-11-03 i Kisa sn med hemmansägaren Anders Johan Andersson, född 1826-11-17 i Västra Eneby sn. Paret fick flera barn.
 • Carl Emil Isak Kocken, född 1832-05-19 på Åserums frälsesäteri, Nykils sn; bryggare; † ogift och barnlös 1885-02-07 i Södra Vi sn.

TAB 6

Robert Konrad Kocken, (son till Per Isak Kocken, Tab 5), född 1825-06-20 på Knäck, Västra Eneby sn; lantbrukare, kvarnägare i Kisa sn; † 1885. Gift med Johanna Sofia Bong, född 1839-07-21 på Kalvsjökulla, Målilla sn (enl hsf Kisa är hon född 1831, vilket är felaktigt, källa: Genline ID 317.34.15800), † 1895, dotter till soldaten Magnus Bong och Christina Maria Larsdotter.

Son:

 • Carl Gotthard Kocken, född 1871; målare; † 1947. Gift med Augusta Josefina Larsson, i hennes 1:a äktenskap, född 1882-09-22.

TAB 7

Carl Fredrik Kocken, (son till Carl Efraim Kocken, Tab 3), född 1760-10-28 på sånna, Asby sn, dpt 2/11 (källa: Genline ID 269.27.79200); volontär 1779; rustmästare s å 14/6; avsked 1786-03-01; fänrik i armén 1789; ägde Hermannebo, Norra Vi sn (källa: Carl Almgren - Kungl Första livgrenadjärregementet del 6); † före 1819 (osäkert var, hustrun kallas änkefru i db) Gift 1794-06-20 i Torpa sn (källa: Genline ID 396.21.6700) med mademoisselle Anna Sophia Charlotta Boursie, född 1764-10-01 på Norra Rödje sn, dpt 6/10 (källa: Genline ID 251.35.91400), † 1819-12-18 på Vadstena hospital (källa: Genline ID 402.3.13700), dotter till löjtnanten vid Jönköpings reg:te Johan Gabriel Boursie och Anna Kristina Törne.

Barn:

 • Carl Fredrik Johan, född 1795; komminister; † 1884. Se Tab 8.
 • Gustafva Kocken, född 1801 på Herrmannebo, Norra Vi sn.
 • Otto Leonard Kocken, född 1803; livgrenadjär; † 1879. Se Tab 10.

TAB 8

Carl Fredrik Johan Kocken, (son till Carl Fredrik Kocken, Tab 7), född 1795 på Herrmannebo, Norra Vi sn (källa: Genline ID 253.46.66200); komminister i Askeryds och Bredestads pastorat; förekommer i hsf på Assjö prästgård, Askeryds sn 1826-1830 (källa: Genline ID 253.46.66200); † 1884. Gift 1833 med Johanna Asklund, född 1812, † 1899.

Son:

 • Carl Efraim Ludvig Kocken, född 1837; bruksförvaltare, godsägare; † 1918. Se Tab 9.

TAB 9

Carl Efraim Ludvig Kocken, son till Carl Fredrik Johan Kocken, Tab 8), född 1837; bruksförvaltare, godsägare; † 1918. Gift 1882 med Hilda Augusta Peterson, född 1850, † 1940.

Söner:

 • Carl Ruben Stanislaus Kocken, född 1883-02-22; verkställande direktör. Gift 1916-04-19 med Margit Carolina Sjöström, född 1894-05-07.
 • Carl Thorsten Marcellus Kocken, född 1883-02-22 på Västantorp, Lindesbergs sn; major i armén, kapten vid fd Bohusläns reg:te, R S O, R N O. Gift 1:o 1917-10-15 med grevinnan Anna Augusta De la Gardie, född 1892-11-09, † 1920-05-14, dotter till majoren vid Skånska dragonreg:tet greve Carl Gustaf De la Gardie och Augusta Petrea Holmqvist; 2:o 1928-12-05 med friherrinnan Gertrud Hedvig Selma Wrede af Elimä, född 1887-07-14, dotter till vice häradshövdingen friherre Otto Wilhelm Wrede af Elimä och Hedvig Carolina Catharina Grenander.
 • Charles Gunnar Thorvald Kocken, född 1887-04-17; verkställande direktör, kapten i Livgrenadjärreg:tets reserv. Gift 1:o 1920-09-04 med Gundel Hammarstrand, född 1898. Gift 2:o 1962.

TAB 10

Otto Leonard Kocken, (son till Carl Fredrik Kocken, Tab 7), född 1803-06-21 på Herrmannebo, Norra Vi sn (källa: Genline ID 349.36.10500); livgrenadjär; bosatt på Paradiset livgrenadjärtorp nr 121, Nykils sn. Gift 1828-10-24 i Gammalkils sn (källa: Genline ID 349.36.10500) med Stina Andersdotter, född 1804-05-04 i Västra Hargs sn.

Barn:

 • Oskar Fredrik Kocken, född 1830-12-26 på Paradiset, Stora Tobo, Nykils sn.
 • Carl Gustaf Kocken, född 1833; lantbrukare, kronofjärdingsman; † 1910. Se Tab 11.
 • Johan Alfred Kocken, född 1837-12-27 på Paradiset, Stora Tobo, Nykils sn.
 • Anders Otto Kocken, född 1840-10-11 på Paradiset, Stora Tobo, Nykils sn.

TAB 11

Carl Gustaf Kocken, (son till Otto Leonard Kocken, Tab 10), född 1833-10-23 på Paradiset, Stora Tobo, Nykils sn, dpt 27/10 (källa: Genline ID 349.55.32600); lantbrukare, kronofjärdingsman; † 1910. Gift 1854 med Christina Margareta Prag, född 1828-07-28 i Tjärstads sn, dpt 3/8 (källa: Genline ID 393.32.46800), † 1915, dotter till livgrenadjären Anders Prag och Anna Lisa Persdotter.

Barn:

 • Alrik Leonard Kocken, född 1855; poliskonstapel; † 1918. Gift med Emma Maria Klang, född 1847, † 1930.
 • Tekla Maria Kocken, född 1858 i Skeda sn. Gift med Josef Elver Nordström, född 1854 i Ledbergs sn. Paret fick flera barn.
 • Klara Elin Kocken, född 1861 i Skeda sn.
 • Anders Otto Josef Kocken, född 1871. Gift 1920 med Eleonora Dorotea Söderberg, född 1881.

TAB 12

Otto Magnus Kocken, (son till Carl Efraim Kocken, Tab 3), född 1772-05-15 på Alarps säteri, Asby sn, dpt 17/5 (källa: Genline ID 269.27.82200); fältväbel; † 1825-12-19 på Alarps säteri, Asby sn (vattusot, änkling, 52 år gammal, källa: Genline ID 269.28.25100). Gift 1805 med Christina Maria Jonsdotter, född 1775 i Svinhulta sn, † 1814-03-17 på Alarps säteri, Asby sn, begr 27/3 (förkylning, 39 år gammal), dotter till bonden Jonas Carlsson och Catharina Månsdotter.

Dotter:

 • Anna Catharina Kocken, född 1806-02-17 på Alarps säteri, Asby sn, dpt 23/2 (källa: Genline ID 269.28.10200), † 1878. Gift 1825 (datum ej ang i vb, källa: Genline ID 269.28.3700) med vice häradshövdingen, senare assessorn och auditören vid Kalmar reg:te Carl Otto Hellman, född 1800-02-26 på Rönnäs, Asby sn, † 1882-02-24 på Tångveda, Vetlanda sn (han ägde 1829-1839 säteriet Alarp, som tillhört hans svärfar och som varit i släkten Kockens ägo sen 1760).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Stenhammar & Stenbock - Kungl Andra Livgrenadjärreg:tet, Biografiska anteckningar om officerare med vederlikar, Linköping 1941, s.508; Linköpings stifts Herdaminne; Folke Rudelius - Kalmar regementes personhistoria del II (1953); Kungl Västgöta regemente (1948); Östgöta nation i Lund (1913). Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: