:

Ahlfort

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten Ahlfort leder enligt traditionen sitt ursprung till Frankrike, där många hugenottfamiljer tvingades lämna sitt hemland under 1600-talet. Den förste belagde medlemmen av den svenska släkten är Henrik Ahlfort, som dyker upp i källorna på 1660-talet i Torpa sn i Östergötland. Han fick barnen Ingrid och Erik. Erik gifte sig år 1701 med Maria Sofia Gyllenståhl, dotter till majoren Gabriel Gyllenståhl och Maria Margareta Fahnehielm, från vilka säteriet Liljeholmen i Torpa nedärvdes, och som stannade i släkten Ahlfort i sex generationer eller omkring 200 år (källa: Thure Filén - Torpa socken i Östergötland).

TAB 1

Erik Ahlfort, född 1660 (åu); fadern hette Henrik Ahlfort och var bosatt i Torpa sn - en dotter Ingrid finns belagd som född 1670 i Torpa sn, † 1671; bosatt på hustruns arvegods Liljeholmens säteri i Torpa sn; tjänstgjorde från 1675 i Karl XI:s flotta; fick kungligt stipendie för utomlands studier och utnämndes år 1700 till amiralitetskapten; avsked från flottan 1708 pga skador han fått i sjöbataljer; han hade ett hetsigt humör och låg i processer med underlydande och grannar, och t o m sin egen maka (källa: Thure Filén - Torpa socken i Östergötland); † 1730-01-30 på Liljeholmens säteri, Torpa sn (källa: Genline ID 396.20.2600). Gift 1701-04-03 (morgongåva: 500 dukater, källa: Genline ID 396.19.67000) i Torpa sn med välborna jungfrun Maria Sofia Gyllenståhl, född 1683 i Torpa sn, † 1753-11-28 på Liljeholmens säteri, Torpa sn, begr s å 13/12 i Torpa kyrka (källa: Genline ID 396.23.56500), dotter till majoren Gabriel Persson Ståhl, adlad Gyllenståhl och hans 1:a fru Maria Margareta Fahnehielm.

Barn:

 • Maria Catharina Ahlfort, född 1702-08-07 på Liljeholmens säteri, Torpa sn, dpt s d (dopvittnen: Capitein Lennardt Rosenqvist, Leutnant Anders Ulf på Falla, fru Catharina Crohielm på Linnekulla, fru Hedevig Gyllenståhl på Sommevijk, källa: Genline ID 396.19.71800), † 1781-10-31 på Gunnarstorp i Säby sn (källa: Genline ID 251.35.100200). Hon förälskade sig i drängen på Liljeholmen, senare bonden Jonas Andersson Ekstrand, född 1700-12-13 på Bötterarp, Asby sn, † 1778-06-21 på Gunnarstorp, Säby sn (källa: Genline ID 251.35.100000), med vilken hon 1728-05-08 gifte sig (morgongåva 30 lod silver, källa: Genline ID 396.19.67900) mot sina föräldrars vilja. De hade utsett bokhållaren Georg Ramberg i Norrköping som hennes blivande make, men när hon gick emot sina föräldrars vilja blev hon bortstött från hemmet och gjordes arvlös. Efter faderns död förlikade sig mor och dotter och modern gav till och med sin dotter och svärson Gunnarstorp i Säby socken (källa: Thure Filén, Torpa socken i Östergötland). Marias och Jonas sonsons sonsons sondotter blev sedermera Greta Gustavsson, mera känd som Greta Garbo.
 • Gabriel Ahlfort, född 1703, amiralitetskapten; † 1780. se Tab 2.
 • Elisabet Ahlfort, född 1705-05 på Liljeholmens säteri, Torpa sn, dp 3/5.
 • Carl Henrik Ahlfort, född 1713-10-28 på Liljeholmens säteri, Torpa sn; furir vid Kungl Första livgrenadjärreg:tet 1730-09-04; † 1740-05-07 i Finland (källa: Carl Almgren - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 6). (Finns omnämnd som dopvittne i Torpa sn, bl a åt sina syskonbarn).

TAB 2

Gabriel Ahlfort, (son av Erik Ahlfort Tab 1), född 1703-10-27 på Liljeholmens säteri, Torpa sn (dopvittnen: Wälb Major Gyllenståhl, Wälb Capitein Rosenqvist, Wälb Leutnant Anders Ulf, fru Majorskan Catharina Cronhielm, Fru Hedvig Gyllenståhl, Jungfru Märta Gyllenståhl, källa: Genline ID 396.19.72100); amiralitetskapten; † där 1780-01-10, begr 27/1 (källa: Genline ID 396.23.58500). Gift 1735-07-01 i Malexanders sn (morgongåva, 100 dukater och 600 silvermynt) med sin kusin, dygdsamma jungfrun Anna Brita Wetterström, född 1716-01-01 (källa: Genline ID 396.23.57600) på Sommevik, Malexanders sn, dpt s d (källa: Genline ID 337.11.28200), † 1770-07-05 på Liljeholmens säteri, Torpa sn, begr 29/7 (vattusot, 54 år gammal, källa: Genline ID 396.23.57600), dotter till kommissarien Anders Wetterström och Hedvig Margareta Gyllenståhl.

Barn:

 • Hedvig Sofia Ahlfort, född 1735-12-16 på Sommevik, Malexanders sn. Gift 1780-10-12 i Malexanders sn (morgongåva, 2000 daler silvermynt, källa: Genline ID 337.12.44300)) med bokhållaren Erik Gustaf Uhr, född 1741 i Linköping (en intressant iakttagelse är att Erik Gustaf var son till kronofogden i Göstrings härad Peter Uhr och Christina Beata Wetterström, vilken i sin tur var född 1712 i Linköping och dotter till häradsskrivaren Samuel Wetterström och Catharina Norling. Det är inte osannolikt att det fanns ett nära släktskap mellan Hedvig Sofia och Erik Gustaf, på brudparets båda mödernesidor).
 • Carl Magnus, född 1738-01-01 på Liljeholmens säteri, Torpa sn, † där 1750-08-12.
 • Erik Anders Ahlfort, född 1739; sekreterare; † 1800. se Tab 3.
 • Maria Margareta Ahlfort, född 1741-08-15 på Liljeholmens säteri, Torpa sn.
 • Anna Catharina Ahlfort, född 1743-10-16 på Liljeholmens säteri, Torpa sn (källa: Genline ID 396.19.77500), † där 1744-01-25.
 • Märta Catharina Ahlfort, född 1744-12-19 på Liljeholmens säteri, Torpa sn, † 1809-01-08 på Skurebo, Malexanders sn av slag, begr 15/1. Gift 1790-07-01 i Malexanders sn (källa: Genline ID 337.12.44700) med drängen Sven Persson i Skurebo.
 • Fredrik Ahlfort, född 1747-04-24 på Liljeholmens säteri, Torpa sn (dopvittne bl a Capitain Folcker, källa: Genline ID 396.19.78100).
 • Claes Georg Ahlfort, född 1749-11-17 på Liljeholmens säteri (källa: Genline ID 396.19.78500), † där 1750-08-12 (källa: Genline ID 396.23.56400).
 • Brita Fredrika Ahlfort, född 1751-07-09 på Liljeholmens säteri, Torpa sn, † 1829-12-28 på Blåvik i Karlskrona. Gift 1776-05-27 på Liljeholmen i Torpa sn (källa: Genline ID 396.23.55100) med verkmästaren vid bomullsfabriken i Karlskrona Esaias Ögnelood, född 1747-12-23 på Bökelund, Sandviks sn, † 1800-07-27 i Karlskrona.
 • Gustaf Adolf Ahlfort, född 1753; arklimästare. se Tab 4.
 • Fredrik Georg Ahlfort, född 1754; sergeant; † 1823. se Tab 5.

TAB 3

Erik Anders Ahlfort, (son av Gabriel Ahlfort Tab 2), född 1739-08-15 på Liljeholmens säteri, Torpa sn; sekreterare; bosatt på Liljeholmen; † där 1800-10-12 av förkylning, begr 26/10. Gift 1785-05-18 i Malexanders sn (källa: Genline ID 337.12.44500) med sin syssling, jungfrun Ingrid Elisabet Buss, i hennes 1:o äktenskap (gift 2:o 1804-06-22 i Torpa sn (källa: Genline ID 396.21.7500) med löjtnanten Fredrik Otto Wilhelm Bursie, född 1760-12-03 på Önnarp, Säby sn, dpt 6/12, (källa: Genline ID 251.35.90400), † barnlös 1835-09-20 på Liljeholmens säteri (källa: Genline ID 396.8.19400. Paret var bl a dopvittnen då Ingrid Elisabets barnbarn Edvard Fredrik Drotty döptes i Kristbergs sn 1832-10-11, källa: Genline ID 320.32.58900), född 1764 i Malexanders sn, † 1841-04-23 på Liljeholmen, dotter till sergeanten vid Östgöta infanterireg:te Anders Nils Buss och Hedvig Wetterström.

Barn:

 • Anna Maria Ahlfort, född 1787-04-05 på Liljeholmens säteri, Torpa sn, † 1865 på Boarp, Ekeby sn. Gift 1814-06-17 på Liljeholmen med fältkamreren vid Jönköpings reg:te, den förmögne och betydande Sven Johan Bergman, född 1785-05-06 i Säby sn (ej i fb, son till en hovslagare vid kavalleriet. Blev år 1800 intagen på skola i Linköping, hamnade 1803 på häradsskrivarekontor; mönsterskrivare vid Jönköpings reg:te 1810; vice auditör; fältkamrer 1832. Han ägde gårdar i Ekeby, Torpa, Åsbo och Tjärstad socknar. Han tog livlig del i Ekebys allmänna angelägenheter särskilt skolan ch fattigvården. Han var också en stor donator och bildade Ekeby sockenbibliotek 1858 genom en gåva på 500 riksdaler riksmynt. Källa: www.krafttaget.com), † 1868-04-30 på sin egendom Boarp, Ekeby sn. Paret fick flera döttrar.
 • Eleonora Christina Ahlfort, född tvilling 1794-06-08 på Liljeholmen, † 1874-09-07 på Åstorp, Kristbergs sn. Gift 1820-11-10 i Torpa sn med kyrkoherden Fredrik Drotty, född 1785-08-09 i Linderås sn, † 1856-09-19 på Åstorp, Kristbergs sn. Paret fick flera barn.
 • Gustafva Elisabet Ahlfort, född tvilling 1794-06-08 på Liljeholmen. Gift 1815-11-10 på Liljeholmen med regementspastorn vid Jönköpings regemente Samuel Gumelius.

TAB 4

Gustaf Adolf Ahlfort, (son av Gabriel Ahlfort Tab 2), född 1753-03-16 på Liljeholmens säteri, Torpa sn; arklimästare; ägare till Östanå Frälsesäteri, Åsbo sn. Gift 1785-10-02 i Åsbo sn (källa: Genline ID 428.26.4500) med sin sysslings dotter, fröken Catharina Lovisa von Gertten, född 1762-06-08 i Åsbo sn, † 1816-05-13 på Östanå frälsesäteri, Åsbo sn, dotter till kornetten Axel Reinhold von Gertten, och Anna Hedvig Gripensköld.

Barn:

 • Anna Catharina Ahlfort, född 1786-07-10 på Liljeholmens säteri, Torpa sn.
 • Eva Christina Ahlfort, född 1787-11-27 på Liljeholmens säteri, Torpa sn (källa: Genline ID 303.5.85900), † 1873-05-21 i Vists sn. Gift 1813 i Åsbo sn med fänriken Adam Anders Rudebeck, född 1788-08-23 i Malexanders sn (källa: Genline ID 303.5.85900 och 415.4.61900), † 1862 i Hogstads sn. Paret fick flera barn.
 • Lovisa Ahlfort, född 1790-01-21 på Östanå frälsesäteri, Åsbo sn. Gift 1815-03-28 (källa: Genline ID 356.3.69700) med sin syssling, fänriken Anders Adam Lindahl, född 1787-03-25 på Sommevik, Malexanders sn, dpt 1/4 (upptog styvfaderns efternamn Lindahl, son till bonden Anders Israelsson och Christina Wetterström, källa: Genline ID 337.12.41500). Paret bosatte sig på Gärdslätt, Rinna sn och fick år 1814 sonen August.
 • Gustafva Maria Ahlfort, född 1793-02-09 på Östanå frälsesäteri, Åsbo sn (källa: Genline ID 1596.28.30000), † änka 1862-08-31 på Thorsberg, Närlunda, Undenäs sn, begr 7/9 (källa: 1596.32.40200 och 1596.37.6500). Gift med (källa: Genline ID 1596.18.34900) sekreteraren Gerhard Styrlander, född 1782-01-02 i Styrstads sn, † 1848-01-07 på Lilla Björstorp, Undenäs sn, begr 6/2 (66 år gammal, källa: Genline ID 1596.37.1200) Paret fick flera barn.
 • Carl Gustaf Ahlfort, född 1798-08-03 på Östanå frälsesäteri, Åsbo sn; sekreterare. Gift 1826-05-12 på Liljeholmen med sin kusin Helena Maria Ahlfort (se under Tab 5), född 1787.

TAB 5

Fredrik Georg Ahlfort, (son av Gabriel Ahlfort Tab 2), född 1754, dp 22/10 på Liljeholmens säteri i Torpa sn; sergeant; ägare av Hårsholmen i Torpa sn; † där 1823-03-07. Gift 1776-09-10 på Stora Tirserum i Tirserums sn med sin svågers syster Helena Christina Ögnelood, född 1749-12-15 på Bökelund, Sandviks sn, † 1794-08-07 på Hårsholmen i Torpa sn, dotter till sergeanten Jakob Abraham Ögnelood, och Anna Maria Lindell.

Barn:

 • Gabriel Abraham Ahlfort, född 1776-04-11 i Tirserums sn.
 • Karl Henrik Ahlfort, född 1778-12-21.
 • Adolf Fredrik Ahlfort, född 1780 i Åsbo sn; läkare; † 1854. se Tab 6.
 • Eva Katarina Ahlfort, född 1784-09-24 i Torpa sn. Gift 1821-09-20 i Maria Magdalena fs, Stockholm (källa: Genline ID 2700.28.98100) med repslagaren Johan Gustaf Thim, i hans 2:o gifte.
 • Helena Maria Ahlfort, född 1787-03-24. Gift 1826-05-12 på Liljeholmen med sin kusin, sekreteraren Carl Gustaf Ahlfort (se under Tab 4), född 1798.
 • Gustaf Magnus Ahlfort, född 1787; fänrik; † 1830. se Tab 7.

TAB 6

Adolf Fredrik Alfort, (son av Fredrik Georg Ahlfort Tab 5), född 1780-09-11 i Åsbo sn. Han valde en annan bana än förfäderna och blev student i Uppsala 1798, med dr 1806, chirurgie magisteri 1807 och fattigläkare i Stockholm. Han verkade också som skeppsläkare och besökte många länder, bl a Brasilien varifrån han sände hem naturalier till Uppsala. 1816 blev han stads- och fristadsläkare i Eskilstuna. Han stavade sitt namn Alfort. † 1854. Gift med Christina Wilhelmina Almroth, född 1802, † 1853.

Barn:

 • Adolf Michael Alfort, född 1829; järnhandlare, † 1912. se Tab 7.

TAB 7

Adolf Michael Alfort, (son av Fredrik Georg Ahlfort Tab 6), född 1829; järnhandlare i Örebro; † 1912. Gift 1864 med Lovisa Maria Bachman, född 1839, † 1924.

Barn:

 • Sigrid Maria Alfort, född 1865, † 1872.
 • Märta Maria Olivia Alfort, född 1866, † 1932. Gift 1891 med Lars Axel Vilhelm Rydin, född 1865, civilingenjör, regeringsråd, † 1835.
 • John Michael Alfort, född 1874; ägare och chef för AB Alfort & Cronholm; † 1937. Gift 1903 med Märta Christina Elisabeth Cronholm, född 1880, † 1935.

TAB 8

Gustaf Magnus Ahlfort, (son av Fredrik Georg Ahlfort Tab 5), född 1789-04-02 på Liljeholmen, Torpa sn; fänrik; † 1830-06-03 på Häggarp, Torpa sn. Gift med Johanna Kristina, i hennes 1:o gifte (gift 2:o 1837-09-22 i Torpa med torparen Anders Jonsson Lindkrantz, f 1807 i Torpa sn), född 1802-07-06 i Säby sn.

Barn:

 • Frans Edvard Wilhelm Ahlfort, född 1822. se Tab 9.
 • Vilhelmina Augusta Ahlfort, född 1826-02-19 på Häggarp, Torpa sn. Gift med brukaren och kyrkvärden Karl Fredrik Andersson, född 1821-09-21 i Säby sn. Paret bosatte sig på Häggarp och senare Hårdsholmen. Rikligt med barn föddes, varav några av dem kallade sig Ahlfort. En son David Ahlfort (född 1861) blev kyrkoherde i Jokkmokk och gifte sig där 1895 med Karolina Teodora Ullenius. Davids syster Anna Maria Ahlfort flyttade även hon till Jokkmokk och gifte sig 1890 med hemmansägaren Oskar Fredrik Westerlund.
 • Gustaf Adolf Ahlfort, född 1830. se Tab 10.

TAB 9

Frans Edvard Wilhelm Ahlfort (son av Gustaf Magnus Ahlfort Tab 8), född 1822-09-24 på Häggarp, Torpa sn. Gift 1846-02-26 i Malexander med Johanna Fredrika Johansdotter, född 1827-06-05 i Scherlunda, Malexander sn, dotter av bonden Johannes Andersson och Stina Svensdotter. Familjen utvandrade till Amerika, där släkten finns än idag och kallar sig Alford.

Barn:

 • Alfred Ludvig Ahlfort, född 1849-10-26 i Knippe, Ekeby
 • Carl Johan Rickard Ahlfort, född 1852-03-10 i Knippe, Ekeby. död 1859
 • Tove Wilhelmina Augusta Ahlfort, född 1855-04-02 i Knippe, Ekeby
 • Axel Edvard Ahlfort, född 1857 i Knippe, Ekeby

TAB 10

Gustaf Adolf Ahlfort, (son av Gustaf Magnus Ahlfort Tab 8), född 1830-07-04 på Häggarp, Torpa sn. Gift 1861-02-08 med Kristina Charlotta Byloff, född 1836-06-24 på Lillsätter, Åbysätter, Nykils sn, dotter av livgrenadjären Johannes Byloff och Lovisa Andersdotter.

Barn:

 • Anna Mathilda Ahlfort, född 1861-04-23 på Knippe i Ekeby sn, liksom syskonen.
 • Karl Gustaf Ahlfort, född 1864-04-15. Gift 1889-04-26 i Torpa kyrka med Anna Kristina Andersdotter, född 1854-05-04 i Torpa sn. Paret flyttade till Väderstads sn 1900-04-18.
 • Johan Alfred Ahlfort, född 1867-02-06.
 • Alida Ahlfort, född 1871-11-19.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. (där inget annat anges). Forskare: Mattias Loman


Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: