:

Foughman

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Mathias Andræ Smolandus, rektor vid Vadstena skola; kapellan omkr 1556; kyrkoherde i Fogdö och Helgarö pastorat 1561; † 1579 i Strängnäs, där hans epitafium sattes upp. Gift med Märta Johansdotter.

Son:

 • Josephus Mathiæ Fougdonius, född 1562; kyrkoherde, kontraktsprost, domprost; † 1656. Se Tab 2.

TAB 2

Josephus Mathiæ Fougdonius, (son till Mathias Andræ Smolandus, Tab 1), född 1562 på Fogdö prästgård; lektor i Strängnäs 1592 och rektor 1596; prv 1598; kyrkoherde i Strängnäs pastorat 1603 (epitafium i Strängnäs domkyrka); poeniteatiarius där 1604; kontraktsprost 1633; domprost och vice preses i konsistorium 1645; uppförd på biskopsförslag 1639 och 1643, men undanbad sig pga sin höga ålder; † 1656-03-17, begr i Strängnäs domkyrka. Gift 1600 med Elisabet Esberni Boose, (kallas felaktigt Engelcrona i Elgenstierna, källa: Svenskt biografiskt lexikon (SBL).), † 1641, dotter till prosten över Närke, kyrkoherden i Örebro Esbjörn Petri Boose.

Barn: (de hade sex söner och sex döttrar)

TAB 3

David Foughman, (son till Josephus Mathiæ Fougdoniu, Tab 2), auctarie 1639-06-10; notarius 1646-05-04; sekreterare 1650-12-12; assessor 1657-10-06; † 1665-08-17 i Jönköping (källa: Göta hovrätts kalendarium). Gift med Estrid Pedersdotter (Strömberg?), som överlevde maken, dotter till borgmästaren och riksdagsmannen i Jönköping Peder Gudmundsson, adlad Strömberg och trol hans 2:a hustru Catharina Törnsköld.

Barn:

 • Peter Foughman, räntmästare.
 • Elisabeth Foughman.
 • Anna Foughman.
 • Samuel Foughman, född ca 1653; häradshövding; † 1687. Se Tab 4.
 • Susanna Foughman. Gift med Gideon Hielman.

TAB 4

Samuel Foughman, (son till David Foughman, Tab 3), född ca 1653; vice notarie vid Göta hovrätt 1675-04-07; auskultant där 1675-06-18; häradshövding 1681-04-06; † 1687. Gift med Anna Eriksdotter Drysenia, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1692-07-10 med landssekreteraren Johan Dreffling till Vallerstad, född 1665-07-20 på Brunseryd, Marbäcks sn, † 1701-08-13 på Mölna, Byarums sn (källa: Genline ID 1076.19.102600) - stamföräldrar för adliga ätterna Dreffling nr 1611 och Lillienberg), † 1704 på Mölna, Byarums sn, begr 29/5 (begrofs Secreterskan å Mölna wälborna fru Anna Lillienberg, källa: Genline ID 1076.19.102700), dotter till assessorn i Göta hovrätt, juris doktorn och häradshövdingen i Öster- och Norrvidinge Ericus Petri Drysenius och Margareta Carlsdotter Lillieberg (syster till översten Christer Carlsson Lillieberg, adlad Lillieberg).

Barn:

 • Carl Foughman, född 1684; kronofogde, hovrättskamrer, assessor; † 1766. Se Tab 5.
 • Estrid Margareta Foughman, † 1751 på Krängsberg, Byarums sn, begr 29/8 (källa: Genline ID 1076.20.12500). Gift med lantmätaren Peter Bursie, född 1672 i Jönköping, † 1749 på Krängsberg, Byarums sn, begr 14/11 (källa: Genline ID 1076.20.12400)

TAB 5

Carl Foughman, (son till Samuel Foughman, Tab 4), född 1684; kronofogde; hovrättskamrer vid Göta hovrätt 1720-10-12; assessors avsked 1744; † 1766-12-02. Gift 1:o 1705-05-21 i Jönköpings Kristina fs (källa: Genline ID 1153.102.48600) med gudfruktiga och dygdesamma matronan Margareta Bergman, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1698-10-28 i Jönköpings Kristina fs (slåtsfogden och lanträntmästaren öfver Jönköpings lähn ... Wählbetrodde herr Svän Lundbohm och gudfrucktiga mycket dygdsamma jungfru Gretha Bergman, källa: Genline ID 1153.102.47800) med räntmästaren och slottsfogden Sven Lundbom, † 1701-04-18 i Jönköpings Kristina fs), dotter till hovrättsaktuarien Sven Bergman och Margareta Samuelsdotter. 2:o med Elsa Nauclér.

Barn 1:o:

 • Samuel Foughman, skrivare.
 • Sara Beata Foughman, † 1743-10-27 i Jönköpings Kristina fs. Gift 1729 med hovrättskamreren Daniel Wienberg, † 1742.
 • Estrid Margareta Foughman, † 1776-01-?? i Jönköpings Kristina fs. Gift med Peter Frennberg.
 • Christina Foughman.
 • Sven Foughman, karduansmakare; † 1787. Se Tab 6.

Källor

Strängnäs Stifts Herdaminne; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Jönköpings stads historia i 4 delar / utgiven av Jönköpings Historiekommitté under redaktion av Birger Sallnäs, del II - Från stadens brand 1612 till kommunalreformen 1862. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: