Buss

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Anders Andersson Buss, rustmästare vid Östgöta reg:te 1684; fältväbel där; sekundfänrik där 1701-06-02; konfirm s å 6/8; premiärfänrik där 1703-06-25; löjtnant där 1705-01-05; kaptenlöjtnant där 1706; sekundkapten där 1707-07-11; † 1709-06-28 vid Poltava, Ukraina (källa: Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 5). Gift med Anna Bengtsdotter.

Son:

 • Anders Buss, född 1689; löjtnant; † 1739. se Tab 2.

TAB 2

Anders Buss, (son till Anders Andersson Buss, Tab 1), född 1689 (åu); volontär 1705; sergeant 1706; sekundfänrik 1708-11-09; fången vid Perevolotjna 1709-07-01; hemkom i maj 1723; löjtnant med fänriks indeln s å; löjtnant 1739; † 1739-08-19 på Målebo, Rumskulla sn, begr 19/9 (50 år gammal, källa: Genline ID 140.16.10900). Gift 1726-06-22 i Rumskulla sn (källa: Genline ID 140.16.9500) med jungfrun Elisabet Duværa, född 1701-11-28 i Linköping, † 1762-04-21 på Sjösbo, Rumskulla sn (källa: Genline ID 140.16.11600), dotter till kyrkoherden och kontraktsprosten i Rumskulla pastorat Nicolaus Duværus och Ingrid Lang.

Barn:

 • Anders Nils Buss, född 1727; sergeant; † 1786. se Tab 3.
 • Johan Busser, född 1729; teol lektor och doktor. se Tab 4.
 • Ingrid Elisabet Buss, född 1731-04-15 på Sjösbo, Rumskulla sn, † 1806-03-25 på Fundsboda, Svinhults sn. Gift 1757-10-16 i Rumskulla sn (källa: Genline ID 140.16.10100) med kvartermästaren Håkan Valentinsson Scharff, född 1726-11-13 på Sjövik, Hässleby sn, † 1806 i Fundsboda, Svinhults sn, begr 20/4.

TAB 3

Anders Nils Buss, (son till Anders Buss, Tab 2), född 1727 (åu); volontär 1744 vid Östgöta infanterireg:te; furir 1749-04-06; sergeants karaktär 1752-07-07; förares indelning s å 11/11; sergeant 1758-08-17; avsked 1773-09-02; † 1786-05-09 på Lycke, Malexanders sn, begr 18/5 (59 år gammal, källa: Genline ID 337.12.47000). Gift 1762-10-04 i Malexanders sn (dygdädla jungfrun, morgongåva 1200 kopparmynt) med dygdädla jungfrun Hedvig Wetterström, född 1739-10-01 på Spakarp, Malexanders sn (kl 12 om natten), dpt 5/10 (källa: Genline ID 337.11.31300), † 1813-05-29 på Lyckö, Malexanders sn, begr s å 7/6 (änka, bröstfeber, 74 år gammal, källa: Genline ID 337.13.71600), dotter till furiren vid Östgöta infanterireg:te Claës Georg Wetterström och Elisabet Strand.

Döttrar:

 • Ingrid "Inga" Elisabet Buss, född 1763-09-06 (ej i fb) på Lyckö, Malexanders sn (källa: Genline ID 396.5.80200), † 1841-04-23 på Liljeholmens säteri, Torpa sn. Gift 1:o 1785-05-18 i Malexanders sn (källa: Genline ID 337.12.44500) med sin syssling, sekreteraren Erik Anders Ahlfort, född 1739-08-15 på Liljeholmens säteri, Torpa sn, † där 1800-10-12, begr 26/10 (förkylning). Paret fick tre döttrar.; 2:o 1804-06-22 i Torpa sn (källa: Genline ID 396.21.7500) med löjtnanten Fredrik Otto Wilhelm Bursie, född 1760-12-03 på Önnarp, Säby sn, dpt 6/12 (källa: Genline ID 251.35.90400), † barnlös 1835-09-20 på Liljeholmens säteri, Torpa sn (källa: Genline ID 396.8.19400. Paret var bl a dopvittnen då Ingrid Elisabets barnbarn Edvard Fredrik Drotty döptes i Kristbergs sn 1832-10-11, källa: Genline ID 320.32.58900). I detta äktenskap föddes inga barn.
 • Anna Maria Buss, född 1765-07-02 på Lyckö, Malexanders sn, dpt 7/7 (källa: Genline ID 337.12.38100); mamsell hos sin svåger löjtnant Bursie; † 1832-07-03 på Lyckö Frälsegård, Malexanders sn, begr 7/7 (koppor, 67 år gammal, källa: Genline ID 337.13.72900 och 337.3.91500).

TAB 4

Johan Busser, (son till Anders Buss, Tab 2), född 1729 i Rumskulla sn (källa: Genline ID 367.4.2200); teologie lektor och doktor; bosatt på prostgården i Skeda sn (källa: Genline ID 367.4.2200). Gift 1772 (källa: Genline ID 367.4.2200) med jungfrun Hedvig Catharina Brunwall, född 1756-01-01 i Trehörna sn (källa: Genline ID 367.4.2200), † 1796-09-12 i Linköping (fru doktorinnan, källa: Genline ID 367.4.2200), dotter till kyrkoherden i Trehörna pastorat Pehr Brunwall och Helena Maria De Rogier.

Barn:

 • Maria Elisabet Busser, född 1773-04-17 i Linköping (källa: Genline ID 367.4.2200). Gift 1:o 1795-03-23 (källa: Genline ID 408.29.37600) med hovpredikanten och komministern i Vikingstads pastorat Birger Frieberg, född 1756-06-21 i Borås (källa: Genline ID 408.29.37600), † 1804-01-22 i Vikingstads sn, begr 29/1 (slag, 47 år, 7 månader gammal, källa: Genline ID 408.29.37600). Paret fick 3 söner och 1 dotter, varav två söner efterlämnade talrika ättlingar; 2:o med målaren Johan Erik Lithmange, född 1781 i Stigtomta sn, † 1809-09-30 i Linköping, begr 5/10 (lungsot, 28 år gammal, källa: Genline ID 333.78.14400). Paret fick en dotter.
 • Anna Helena Busser, född 1778-01-07 i Linköping (källa: Genline ID 367.4.2200).
 • Christina Eleonora Busser, född 1781-02-02 i Linköping (källa: Genline ID 367.4.2200).
 • Gustava Johanna Busser, född 1783-03-23 i Linköping (källa: Genline ID 367.4.2200 333.24.56900). Gift med filosofie lektorn och gymnasierektorn i Linköping Sven Yckenberg, född 1770 i Vreta Klosters sn, † 1815-09-10 i Linköping, begr 17/9 (källa: Genline ID 333.78.15600). Paret fick tre barn.
 • Per Theodor Busser, född 1784-09-06 i Linköping (källa: Genline ID 367.4.2200).
 • Inga Margareta Busser, född 1789-07-10 i Linköping (källa: Genline ID 367.4.2200).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Kyrkböcker; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 5; Carl Almgren - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 6. Sammanställt av: Mattias Loman