:

Bröms från Norrköping

Från Adelsvapen-Wiki

Högst sannolikt gemensamt ursprung med släkten Bröms från Älvestad, men hur är osäkert. Ej att förväxlas med adliga ätten Bröms nr 161, eller smedsläkterna Bröms från Skeppsta Bruk, Gåsinge sn och Bröms från Tjust.

TAB 1

Måns Svensson (Bröms), (son till borgmästaren i Jönköping Sven Månsson (Bröms) och Brita Nilsdotter, samt halvbror till borgmästaren i Norrköping Nils Månsson, kallad "den store"), inflyttad till Norrköping från Jönköping omkring årsskiftet 1601-02 (han anklagade 1602-08-02, enl Rådsturättens protokoll i Norrköping, benämnd förr boende i Jönköping, en av sina tjänare för att under sommaren för sin husbonde ha slösat bort 164 daler på horor och bofue); startade 1617 Norrköpings första gästgivaregård med rättighet att servera utländska drycker; valdes till borgmästare i Norrköping vid valborgsmässorådsstuga 1620, och satt sista året som borgmästare 1630-31; † 1634 (omtalas i livet i Rådsturätterns protokoll 1634-02-19, men har fått ett s framför sitt namn s å 25/11 - Örnberg har satt 1636 som dödsår) i Norrköping. Gift före 1609 i Norrköping med Kerstin Henriksdotter (Stockenström), född ca 1585 í Norrköping, † där 1652-10-17 (källa: Genline ID 346.220.95300), dotter till borgmästaren i Norrköping Henrik Larsson (Stockenström) och Malin Larsdotter.

Barn:

 • Margareta Månsdotter Bröms, född 1610-07-13 i Norrköping, † 1684-06-16 i Nyköping. Gift 1:o 1628-09-28 med amiralitetssekreteraren, justitieborgmästaren och tullförvaltaren i Norrköping Hans Larsson Preuss, † 1644-08-27 i Nyköping. 2:o 1649-09-02 med tullförvaltaren i Nyköping Lars Danielsson Mollsdorff, född 1622-08-10, † 1655-11-09.
 • Lars Månsson Bröms, levde 1634. se Tab 2.
 • ?Sven Månsson Bröms, kopparslagare, rådman; levde 1645. se Tab 3.
 • Christina Månsdotter Bröms, levde ännu 1674 i Visby. Gift 163? med handelsmannen Isak Ambjörnsson Printz, † 1663-01-09 i Visby.
 • Malin Månsdotter Bröms, begr 1682-02-26. Gift 1:o ca 1637 med handelsmannen i Norrköping Johan Wellamsson (skickade i februari 1648 en inlaga till Axel Oxenstierna gällande en tomträttsfråga. Den omstridda tomten bevisades av Johan genom företedda handlingar ha gått i arv via hans svärfar, borgmästaren Måns Svensson Bröms, från dennes svärfar Henrik Larsson och slutligen dennes far Lars Håkansson, källa: Fogdar och Borgmästare i Norrköping 1567-1618 av Björn Helmfrid s.152, särtryck ur Personhistorisk Tidskrift, årg 58 1960; Johan Wellamsson till Axel Oxenstierna 1648-01-22, bifogad magistratens skrivelse 1648-02-21, Oxenstiernska samlingen, Riksarkivet; Tull och Accis i Kammararkivet vol 458), begr 1650-01-27 (källa: Genline ID 346.220.93800). 2:o 1651-06-10 (källa: Genline ID 346.220.65800) med handelsmannen i Norrköping, handelsgillets ålderman och rådmannen Collin Falleij, begr där 1673-03-23 (källa: Genline ID 346.84.15300).
 • Jöns Månsson Bröms, född 161?; tullinspektor; † 1664. se Tab 4.
 • Henrik Månsson Bröms, född 1618; handelsman, rådman; † 1677. se Tab 5.
 • Brita Månsdotter Bröms, † 1651-04-16. Gift 1642-02-20 med kyrkoherden Samuel Nilsson Palumbus, född 1602, † 1654. (Föräldrar till överkommissarien Samuel Palumbus (1648-1689), adlad Gripenklo).
 • Johan Månsson Bröms; född 162?; stadsfiskal, rådman; † efter 1692. se Tab 13.
 • Nils Månsson Bröms, född 1629; rådman; † 1708. se Tab 16.

TAB 2

Lars Månsson Bröms, (son till Måns Svensson (Bröms), Tab 1), levde 1634.

Barn:

 • ?Lars Bröms, kornett. se släkten Bröms från Älvestad.
 • Anna Larsdotter (Bröms)(1), född ca 1634, † 1691-08-20 i Söderköping, begr s å 11/10 i Norrköping. Gift där 1653-12-26 (källa: Genline ID 346.220.66400) med handelsmannen David Carnegie, † 1668.

TAB 3

?Sven Månsson Bröms, (son till Måns Svensson (Bröms), Tab 1), levde 1645; kopparslagare och rådman i Jönköping.

Son:

 • Peter Bröms, född 1645 i Jönköping; guldsmed; † 1679-03-14. Grenen ej utforskad.

TAB 4

Jöns Månsson Bröms, (son till Måns Svensson (Bröms), Tab 1), född 161?; inspektor vid tullen och packhuset i Norrköping; † 1664, begr 18/12. Gift 1:o 1643-11-11 i Norrköping med Gertrud Persdotter Ekholt, född i Reval, † 1655, begr 27/5. 2:o 1657-10-11 med änkan Elin Simonsdotter.

Barn 1:o:

 • Margareta Bröms, född 1649, dpt 11/3, † 1718. Gift 1689 i Stockholm med kyrkoherden i Sorunda Jonas Simonis Löeth, född 1650-03-12 i Kalmar, † 1709-04-02 på Stenbro prästgård, Helgona sn. (Sonen, livdrabantkorpralen Johan Löth, adlades år 1719 Löth-Örnsköld, samt dennes barn adlades och upphöjdes i friherrliga ätten Örnsköld).
 • Christina Bröms, född 1650, dpt 25/10.
 • Brita Bröms, född 1653, dpt 6/5.
 • Samuel Bröms, född 1655, dpt 31/3, begr 11/4 s å.

Barn 2:o:

 • N.N, född 1659, dpt 24/7.
 • Simon Bröms, född 1660, dpt 17/12.
 • Gertrud Bröms, född 1662, dpt 25/11, begr 1664-06-12.
 • Helena Bröms, född 1664, dpt 19/11.

TAB 5

Henrik Månsson Bröms, (son till Måns Svensson (Bröms), Tab 1), född 1618-08-07 i S:t Olai fs, Norrköping; handelsman och rådman i Norrköping (utsågs 1661 av drottning Kristina till rådman i samband med hennes Norrköpingsbesök; ägde skattehemmanet Gobo i Yxnerums sn; † 1677-12-11 i Norrköping, begr 1678-01-05. Gift ca 1645 med Anna Petersdotter Lerbäck, född 1625-10-20 i Norrköping, † där 1695, dotter till hantverksborgmästaren, köpmannen, rådmannen och bryggaren Peter Carstens Lerbäck och Christina Andersdotter Pommerenning.

Barn:

 • Magnus Bröms, född 1646; student i Uppsala 1667; sekreterare; † ogift och barnlös (drunknad på Ålands hav).
 • Peter Bröms, född 1649; handelsman, buldansfaktor, rådman; † 1698. se Tab 6.
 • Christina Bröms, född 1652, dpt 3/6 i S:t Olai fs, Norrköping, † änka. Gift 1674-07-07 med handelsmannen i Norrköping Jacob Andersson, född ca 1633, † 1690, begr 26/10.
 • Carl Henriksson Bröms, född 1656; kapten; † före 1732. se Tab 10.
 • Anna Bröms, född 1657, dpt 10/9 i S:t Olai fs, Norrköping. Gift 1:o 1683-11-01 med bryggaren i Stockholm Carl Andersson Norling, † 1697. 2:o 1699 med assessorn i Svea hovrätt, Nils Gudmundsson Krook, adlad Lagerkrook, född 1663, † 1715.
 • Henrik Bröms, född 1660; handelsman; † 1704. se Tab 12.
 • Anders Bröms, född 1662, dpt 14/p i S:t Olai fs, Norrköping, † där 1686, begr 25/7.
 • Jöran Bröms, född 1664, dpt 28/9 i S:t Olai fs, Norrköping; hovrättskommissarie i Stockholm; † barnlös 1732-01-20 i Stockholm. Gift med Elisabeth Gallatin, † 1730.
 • Margareta Bröms, född 1667, dpt 27/4 i S:t Olai fs, Norrköping, † före 1732. Gift 1690-08-08 med handelsmannen i Norrköping Jacob Warg.
 • Magdalena Bröms, född 1669, dpt 17/9 i S:t Olai fs, Norrköping, † 1720, begr 22/6. Gift ca 1690 med borgmästaren i Norrköping Erik Persson Tjällman, född 1656, † 1708-04-04.

TAB 6

Peter Bröms, (son till Henrik Månsson Bröms, Tab 5), född 1649-08 i S:t Olai, Norrköping, dpt där 22/8; handelsman, faktor och rådman i Norrköping. Till yrket handelsman var Peter en av stadens förmögnaste män; tillhörde länge De 24 och blev till sist dess preses; rådmansfullmakt 1693-10-06; representerade Norrköping vid riksdagarna 1689 och 1693, vid det förra jämte sin morbror, borgmästaren Lerback, vid det senare jämte sin svåger borgmästare Tjällman; fick 1696-11-19 privilegium på ett buldansväveri i Norrköping (Källa: Norrköpings Historia av Björn Helmfrid s.96-97). † 1698-04-28, eller någon dag tidigare, i Norrköping, begr 19/6 (Källa: Rrp 1698-04-28, s.267). Gift 1:o 1674-03-19 i Norrköping med Maria Jakobsdotter, född 1653-07 i Norrköping, † där 1687, dotter till handelsmannen Jakob Henriksson och Gertrud Johansdotter. 2:o 1688 med Anna Nilsdotter, i hennes 3:e äktenskap (gift 1:o 1662-01-08 med slottsfogden i Norrköping Abraham Larsson Eld (Bror till kammarrådet, sedermera landshövdingen, friherre Lars Eldstierna, och kamreraren i Kammarkollegium, Samuel Stierneld), † där 1668: 2:o 1674-11-10 med tullförvaltaren i Norrköping Henrik von Brobergen, född 1617, † 1678), dpt 1642-04-24, † 1704, dotter till borgmästaren i Norrköping Nils Andersson Vinnerstadius och Ingeborg Mattsdotter.

Barn 1:o:

 • Anna Bröms, född 1675, dpt 13/2 i S:t Olai, Norrköping, † 1731-04 på Melstadö, Ryssby sn, begr 26/4 (kallas dygdädla matronan i kyrkböcker för Ryssby sn). Gift 1:o 1695 med handelsmannen i Norrköping Johan Sievers, född 1664, dpt 3/6, † 1706, begr 11/2. 2:o 1707-05-14 i Norrköping med salpetersjudarinspektorn på Melstadö, Ryssby sn, Nils Bergman.
 • Jakob Bröms, född 1676, dpt 15/9 i Norrköping, † före 1732.
 • Gertrud Bröms, född 1679, dpt 20/12 i Norrköping, † änka 1763-01-10 i S:t Olai fs, Norrköping. Gift 1696 i Norrköping med faktorn Anders Reimers, född 1666, † 1720.
Maria von Brobergens (född Bröms) namnteckning på ett brev daterat i Norrköping 1712-08-27. Källa: Stafsundsarkivet. Reinhold Johan von Fersen. (RA/720807.028)
 • Maria Bröms, född 1679, dpt 20/12 i Norrköping, † 1757-08-20 i Kullerstads sn, begr där s å 23/8. Gift 1:o 1701 med sin styvmors son, kammarskrivaren i Norrköping Henrik von Brobergen, född 1675, † ca 1710. 2:o senast 1714 med kronobefallningsmannen Christopher Larsson Brandstedt, född 168(4), † 1747-05-19.
 • Christina Bröms, född 1682, dpt 3/3 i Norrköping, † 1765-07-02 i Stockholm. Gift 1:o med faktorn i Stockholm Lars Groth, † 1705. 2:o 170(?) med Hieronymus Hermanni, † 1753-02-15.
 • Peter von Bröms, född 1684; major; † 1731. se Tab 7.
 • Johan Bröms, född 1686, dpt 10/1 i Norrköping, † där s å i april och begr 11/4.
 • Anders Bröms, född 1687; kryddkrämare; † 1750. se Tab 8.
 • ?Henrik Bröms, korpral vid Livreg till häst 1700-08-27; adjutant där 1701-06-04; kornett där 1702-03-01; kapten vid Dückers dragonreg:te 1703-12-03; † 1709-02-11 i Krasnokutsk (stupad i fält).

TAB 7

Peter Bröms namnteckning på ett brev daterat i Norrköping den 27 augusti 1712, till greven, generalfälttygmästaren, översten och presidenten i Svea hovrätt Reinhold Johan von Fersen. I bilaga till detta brev daterat samma datum i Norrköping, finns namnunderskrift från svågern Anders Reimers och systern Maria von Brobergen, se ovan under Tab 6. Källa: Stafsundsarkivet. Reinhold Johan von Fersen. (RA/720807.028).
Johan Gustaf von Bröms namnteckning på ett försäljningsbrev daterat i Stockholm den 17 april 1765. Brevet inleds med: Jag Johan Gustaf von Bröms, uplåter och försälljer till Crono Befallnings Mannen högacktad herr Abraham Wåhlberg, mitt ograverade frälsehemman Hoxla... (försäljningssumman var 25.500 daler kopparmynt "uti nu för tiden gångbara Banco Transport Sedlar"). Källa: Ericsbergsarkivet. Autografsamlingen. Volym 35 (Brun-Burchard).
Anna Margareta von Bröms namnteckning på broderns bou, daterad i Kalmar den 24 juli 1773.

Peter von Bröms, (son till Peter Bröms, Tab 6), född 1684-05, dpt 3/5 i S:t Olai fs, Norrköping; major vid Upplands ståndsdragonreg:te; hemmanen Knivingaryd och Balebo i Bäckebo sn, tillförsäkrades major Bröms som hemgift, vid hans gifte med Gustaviana. Dessa egendomar lydde under svärfaderns egendom Björnö i Åby sn (Källa: Johan Axel Almquist - Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden : med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning, del 4, Småland). Fänrik vid Livdragonreg:tet 1702 och vid Smålands femmänningsinfanterireg:te 1705-03-09; löjtnant vid Dückers dragonreg:te 1708; sekundkapten vid Kalmar reg:te 1709-12-09; avsked 1710-04-19; ryttmästare vid Östgöta kavallerireg:te s å; major vid Upplands ståndsdragonreg:te 1712-01-29; konfirm- fullmakt 1712-04-30; avsked 1716-02-02 som major. Kallas omväxlande enbart Bröms, men under 1720-talet "von Bröms". Det är osäkert exakt när och hur "von" tillkom, och det finns inga handlingar bevarade varken i Riksarkivet eller på Riddarhuset. † 1731-04-16 på Balebo, Bäckebo sn (Kalmar). ?Möjligen gift 1:o 1717-02-01 (finns upptagen i Kalmar Stifts Herdaminne del I s.169. Hon uppges där av åldersskäl inte vara en dotter av Johannes Folcker och Catharina Velshuvsen. Möjligen identisk med Birger Folckers dotter med samma namn, som gifte sig med Daniel Brauner i Ålem) i Åby med Charlotta Beata Folcker, som antingen dog kort därpå eller med vilken Peter ingick omedelbar skilsmässa. Gift 2:o 1717-12-26 (han är då enl vb boende på svågern Nils Bergmans gård Melstadö, Ryssby sn) på Knapegården i Ryssby sn med välborna jungfrun Gustaviana Christina Ulfvenklou, född 1698 på Björnö slott, Åby sn, † 1740-01-01 på Balebo, Bäckebo sn, dotter till överstelöjtnanten Johan Gustaf Ulfvenklou och Kristina Kartman.

Barn:

 • Johan Gustaf von Bröms, född 1718-07 på Knapegården i Ryssby sn, dpt där 8/7 (Dopvittnen: Inspektorn Nils Bergman på Melstadö, fru generalinnan Brita Skyttenhielm på Ryssbylund samt Hedvig Sievers(2) på Melstadö. Källa: Gen ID: 144.31.50000); amiralitetskapten; ägare till Hoxla frälsehemman, som han sålde 1765; köpte Körunda säteri i Ösmo sn 1756, som han sålde 1770; † barnlös 1773-07-28 i Kalmar sfs av kräfta 55 år (kallas von Bröms i db). (I bou 1773-07-24 efterlämnade han 4929 daler svmt till sin enda arvinge, systern Anna Margareta von Bröms. Hon har själv skrivit under bou den 6 augusti 1773). Gift 1766 (ej i Ösmo) med madame Elisabet Charlotta Segerlund, född 1745, † barnlös 1767-04-04 på Körunda säteri, Ösmo sn av lungsot, 21 år gammal, begr 6/4, dotter till stadskamrer Carl Mikael Segerlund och Charlotta Cahman.
 • Maria von Bröms, född 1719 på Knapegården, Ryssby sn, dpt 5/7, † 1722 på Balebo, Bäckebo sn av nervont, begr 21/3.
 • Peter von Bröms, född 1720-08 på Knapegården, Ryssby sn, dpt 4/8.
 • Jakob Magnus von Bröms, född 1722-04-02 på Balebo, Bäckebo sn, kapten.
 • N.N, namnet mycket svårläst i födelseboken, född 1723 på Balebo, Bäckebo sn.
 • Anna Margareta von Bröms, född 1725-01-21 på Balebo, Bäckebo sn, † 1789-07-17 av lungsot på Bäckebo prästgård, Bäckebo sn (Kalmar). Hon kallas omväxlande Bröms och von Bröms (Bröms i broderns bou 1773-07-24), skrev själv sitt namn Bröms. Gift 1742-05-23 i Åby sn med komministern Lars Hamberg, född 1706, † 1763.

TAB 8

Anders Bröms, (son till Peter Bröms, Tab 6), född 1687, dpt 5/6 i S:t Olai fs, Norrköping; kryddkrämare i Stockholm; † där 1750-05-14. Gift 1717 i Stockholm med Beata Boklund, † 1752 i Stockholm, dotter till handelsmannen i Stockholm Isak Boklund och Beata Hostadia.

Son:

 • Jöran Bröms, född 1728; kryddkrämare; † 1762. se Tab 9.

TAB 9

Jöran Bröms, (son till Anders Bröms, Tab 4), född 1728; kryddkrämare i Stockholm; † där 1762. Gift 1751 med Anna Catharina Backman, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kryddkrämaren Anders Ljung), född 1730, † 1806.

Döttrar:

 • Anna Beata Bröms, född 1752 i Stockholm.
 • Margareta Bröms, född 1755 i Stockholm.

TAB 10

Carl Henriksson Bröms, (son till Henrik Månsson Bröms, Tab 5), född 1656, dpt 25/3 i S:t Olai fs, Norrköping; kornett vid överste Johan Ribbings fördubblingskavallerireg:te 1678 och vid Östgöta kavallerireg:te 1679; reg:tskvartermästare vid Upplands tremänningskavallerireg:t sekundlöjtnant vid Östgöta kavallerireg:te; reg:tskvartermästare vid Upplands tremänningskavalleri:reg:te 1700-09-28; och vid Upplands stånddragonreg:te 1703-07-01; kapten där; avsked 1706-08-18 för ålder och sjukdoms skull. Deltog i fälttåget i Skåne till 1679 samt i stora nordiska kriget till avskedstagande. I ett tjänstgöringsintyg vitsordas, att Rittmeister Bröms in allen Commendierungen, Parteien und Actionen jederzeit eine rühmliche Bravour, Vigilance und Unverdrossenheit dargestelt. † före 1732. Gift 1679-10-25 i Skänninge med Maria Hacke, född 1663, dpt 16/8, dotter till borgmästaren i Skänninge Gabriel Hacke och Elisabet Rising samt kusin till löjtnanten Michael Hacke och reg:tskvartermästaren Johan Hacke.

Barn:

 • Maria Christina Bröms, född 1681, dpt 13/1, † änka 1736-07-22 i Stockholm. Gift 1:o med bryggaren Erik Henriksson Lööf, † 1708. 2:o 1709 med bryggaren Hartwig Losch, född 1655, † 1725. 2:o 1729 med bryggaren Jakob Buckert, † barnlös 1734.
 • Carl Bröms; född 1688; uppbördskommissarie, bryggare; † 1766. se Tab 11.
 • Petter Bröms, född ca 1690; handelsman i Riga 1732.

TAB 11

Carl Bröms, (son till Carl Bröms, Tab 10), född 1688; uppbördskommissarie och bryggare i Stockholm; † där 1766-08-19. Gift 1724 med Mechtela Maselia, född 1702, † 1765.

Barn:

 • Carl Peter Bröms, född 1725; bryggare; † 1770. Grenen under bearbetning.
 • Magnus Bröms, född 1727, † 1730-01-29.
 • Elias Bröms, född 1729, † 1730-08-13.
 • Henrik Magnus Bröms d ä, född 1731, † före 1765.
 • Maria Elisabeth Bröms, född 1734, † 1791. Gift 1761 med kämnären Johan Gustaf Bergman, född 1734, † 1803.
 • Johan Fredrik Bröms, född 1736; bryggare; † 1776. Grenen under bearbetning.
 • Andreas Christoffer Bröms, född 1738 i Stockholm, † där s å.
 • Jöran Bröms, född 1740; bryggare; † 1777. Grenen under bearbetning.
 • Christina Christiana Bröms, född 1743, † 1768. Gift 1765 med bryggaren Axel Spång, † 1783.

TAB 12

Henrik Henriksson Bröms, (son till Henrik Månsson Bröms, Tab 5), född 1660-02-19, dpt 21/2; handelsman i Stockholm; † 1704-04-10. Gift 1682 i Stockholm med Elsa Radsack, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1671 med handelsmannen Lars Håkansson, † 1680), född 1648 i Söderköping, † 1710-10-04, dotter till rådmannen Kort Radsack och Anna Dischman.

Barn:

 • Anna Bröms, född 1683, † änka 1761. Gift 1:o 1699 med landskamreren i Umeå Lars Torsell, † 1723. 2:o 1725 med assessorn i Umeå Peter Bursell.
 • Magnus Henriksson Bröms, född 1684; borgmästare i Stockholm; † barnlös 1757. Gift 1732 med Christina Christiana Frese, född 1695, † 1765-05-22.
 • Lorentz Bröms, född 1685, † före 1710.
 • Henrik Bröms, född 1686, † 1687.
 • Margareta Bröms, född 1689, † 1765-05-27. Gift 1708 med bryggaren i Stockholm Hans Tifverman, född 1668, † 1765.
 • Elsa Bröms, född 1690, † före 1710.

TAB 13

Johan Månsson Bröms, (son till Måns Svensson (Bröms), Tab 1), född 162?; stadsfiskal och rådman i Norrköping; † efter 1692. Gift 1:o 1651-12-28 i Norrköping med Anna Andersdotter, † 1669 och begr 5/9, dotter till rådmannen i Norrköping Anders Svensson och Christina Svensdotter. 2:o 1671-12-29 i Norrköping med Anna Clasdotter Rising, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Måns Nilsson i Norrköping, begr 1670-04-05), † 1677, begr 6/7, dotter till prosten i Risinge Clas Botvidsson (samt syster till Johan Rising). 3:o 1682-02-28 i Norrköping med Margareta Larsdotter Hultman, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1676-12-05 med Eric Eskilsson, † 1681), dotter till handlanden i Norrköping Lars Hemmingsson och Maria Hansdotter.

Barn 1:o:

 • Magnus Bröms, född 1652; amiralitetskapten; † 1711. se Tab 14.
 • Christina Bröms, född 1654, dpt 8/3.
 • Brita Bröms, född 1656, dpt 22/7, † efter 1691. Gift 1673-11-11 med bryggåldermannen i Norrköping Johan Lorentzon.
 • Anders Bröms, född 1659; reg:tsfältskär; † 1690. se Tab 15.
 • Sven Bröms, född 1664, dpt 30/12.
 • Johan Bröms, född 1661, dpt 13/11, † 1694.

Barn 3:o:

 • Lorentz Bröms, född 1683, dpt 20/4, † s å och begr 11/11.
 • Margareta Bröms, född 1686, dpt 25/3, † 1707. Gift med rådmannen i Norrköping Johan Reef, född 1676, † 1746.

TAB 14

Magnus Bröms, (son till Johan Månsson Bröms, Tab 13), född 1652, dpt 28/7 i S:t Olai fs, Norrköping (i db kallad Måns); underlöjtnant vid amiralitetet; överlöjtnant där 1700-03-20; e o kapten där s å 2/5; ord kapten där 1705-05-04; † 1711-09-13. Gift med sin syssling Catharina Ehrenklo, född 1673-11-04, dotter till stadspresidenten och häradshövdingen Erik Nentzel, adlad Ehrenklo och Christina Preuss (Christina Preuss var dotter till amiralitetssekreteraren, justitieborgmästaren och tullförvaltaren Hans Larsson Preuss och hans 2:a hustru Margareta Bröms, se ovan Tab 1).

Dotter:

 • Hedvig Christina Bröms, † 1731-02-14 i Ålems sn (fick en dotter, vilken dog ung jämte modern). Gift 1729-12-07 med kyrkoherden i Ålems sn Anders Swebilius, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1732-04-24 med Margareta (Berg) Possieth, född 1699, † 1777), född 1694, † 1783.

TAB 15

Anders Bröms, (son till Johan Månsson Bröms, Tab 13), dpt 1659-03-03 i Norrköping; reg:tsfältskär vid Östgöta kavallerireg:te; † 1690-09-05 i Linköping och begr 12/10 s å i Norrköping. Gift 1689-01-03 i Stockholm med Wendela Larsdotter Zederholm, i hennes 1:a gifte, född 1672, † 1710-10-02.

Son:

 • Johan Bröms, född 1690, dpt 5/4 i Norrköping, † där 1694, begr 24/4.

TAB 16

Nils Månsson Bröms, (son till Måns Svensson (Bröms), Tab 1), född 1629 i Norrköping; rådman; † 1708-05-03 i Norrköping. Gift 1:o 1664-11-13 i Norrköping med Johanna Falleij, dpt 1645-01-17, † 1684, begr 24/12. 2:o 168? med Ingrid Jakobsdotter Spalding, född 1660, dpt 6/3, † 1692, begr 16/10, dotter till rådmannen i Norrköping Jakob Spalding och Ingrid von Brobergen.

Barn 1:o:

 • Måns Bröms, född 1665, dpt 27/8 i Norrköping, † s å och begr 1/10.
 • Christina Bröms, född 1666, dpt 13/12 i Norrköping, † 1667, begr 4/1.
 • Johanna Bröms, född 1668-01-15 i Norrköping, dpt 16/1, † där 1696-03-19. Gift 1685-12-06 i Norrköping med handelsmannen Lorentz Larsson Hultman, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 169(8) med Margareta Carlsdotter, född 1680-01-18, † 1753-01-02 i Stockholm, dotter till handelsborgmästaren i Norrköping Carl Johansson och Christina Jakobsdotter Spalding samt syster till statssekreteraren Carl Carlsson, adlad von Carlsson och kammarherren Johan Carlsson, adlad von Carlsson), född ca 1660, † 1702. (Lorentz och Johannas son, ryttmästaren Johan Hultman adlades Adelswärd).
 • Collin Bröms, född tvilling 1669 i Norrköping, † s å och begr 1/4.
 • Christina Bröms, född tvilling 1669 i Norrköping, † s å och begr 1/4.
 • Magnus Bröms, född 1672, dpt 6/9 i Norrköping. Sannolikt far till hovjägmästaren Nils Bröms. se Tab 17.
 • Christina Bröms, född 1674 i Norrköping, † s å och begr 2/6.
 • En son, född 1675 i Norrköping, † s å och begr 29/9.
 • N.N, född 1677, dpt 20/5 i Norrköping.

Barn 2:o:

 • N.N, född 1692 i Norrköping.

TAB 17

Nils Bröms, (sannolikt son till Magnus Bröms, se under Tab 16), född 1709 (åu); hovjägmästare; † 1762-09-09 på Närlunda, Gåsinge sn av hetsig feber, begr 13/9. Gift 1746-11-30 i Drothems sn med Margareta Charlotta Crusebjörn, född 1719-06-30 på Malmsjö, † 1777-11-27 på Närlunda, Gåsinge sn, dotter till generaladjutanten Frans Johan Crusebjörn och friherrinnan Christina Lovisin.

Barn:

 • Frans Magnus Bröms, född 1747-01-09; livdrabant; † 1770-07-08 på Lammhult, utanför Växjö.
 • Lovisa Catharina Bröms, född 1749-07-04, † 1833-02-22 på Närlunda, Gåsinge sn. Gift 1767-12-06 med ryttmästaren Fredrik Wattrang, född 1729-08-17, † 1805-07-16.
 • Dödfödd son, född 1751-01-20.
 • Nils Erik Bröms, född 1752-08-11 på Närlunda, Gåsinge sn, dpt 16/8, † 1752-11-11 på Närlunda, Gåsinge sn, begr 17/11.
 • Nils Bröms, född 1753-09-06 på Närlunda, Gåsinge sn, dpt 10/9.
 • Anna Bröms, född 1757-01-01 på Närlunda, Gåsinge sn, dpt 3/1 (dopvittne var bl a borgmästaren i Stockholm Magnus Bröms).

Övriga

Magnus Bröms, (osäker härledning), löjtnant vid Södra skånska kavallerireg:et 1679-11-01; avsked 1702-06-10 för sjuklighet; † 1703. Gift ca 1670 med Margareta von Halle, född 1650, † 1714-03-28 på Taxinge slott, dotter till majoren Joël von Halle.

Barn (ordningsföljden osäker):

 • Elisabeth Bröms, född 1672, † 1739. Gift 1:o med kornetten Sven Lindman. 2:o 1706 med kvartermästaren Petter Rungren, född 1673, † 1752.
 • Ursila Bröms. Gift 1715 med kornetten A J Ehre.
 • Anna Catharina Bröms, † änka. Gift med kyrkoherden i Österhaninge sn Lars Lennæus, född 1677, † 1743-05-20.
 • Henrik Bröms, fänrik vid svenska trupperna i Holland.
 • Lorentz Bröms, född 1685; livdrabant; † 1700 (stupad i slaget vid Narva).

Noter

1. Anna uppges i del II av Norrköpings Historia av Björn Helmfrid, s.481, som Anna Larsdotter med tillägget Bröms, ordagrant citat: "Falleijs (Collin min anm) tidigaste medhjälpare, Collin Bisett, blev redan på hösten 1643 borgare. Eden avlades 18/10. Att hans förre arbetsgivare också blev en av hans löftesmän, kunde anses självklart. Den andre löftesmannen var Falleijs gode vän Påvel Eriksson. Såsom handelsbetjänt hos Falleij inträdde i Bisetts ställe en svåger till den förstnämnde, David Carnegie. Han framträdde i mantalslängderna för första gången under eget namn 1650, då han sades innebo hos Falleij. Troligen hade han då i åtskilliga år bott hos sin svåger - identisk med den namnlöse "dräng" denne hade i sin tjänst. Collin Bisett fick eget hushåll 1653 20/11, då han gifte sig med Maria Serwatz, styvdotter till bryggaren Constans De Flon. Carnegie ingick endast några veckor senare, 26/12 (källa: Genline ID 346.220.66400 - min anm), äktenskap med Anna Larsdotter Bröms, varigenom han ytterligare befäste släktskapen med sin första arbetsgivare, som sedan ett par år var gift med en faster till fru Anna (Malin Månsdotter Bröms, gift 1651-06-10, källa: Genline ID 346.220.65800 - min anm).

2. Dotter till Johan Sievers och Anna Bröms (systerdotter till Peter von Bröms samt dotterdotter till handelsmannen Joachim Sievers och Catharina Lothigia), född 1703, dpt 15/7, † änka 1772-05-07 i Kalmar sfs av vattusot, 68 år gammal. Gift 1723-11-20 i Ryssby sn med kommissarien och senare rådmannen i Kalmar Peter Ruther, född 1696 (åu), † 1749-04-28 i Kalmar sfs, 53 år gammal, son till landssekreteraren Peter Ruther, född 1660 (åu), † 1724-01-14 i Dörby sn 63 år gammal, och Elisabet Spilhammar, född 1663 (åu), † 1724-01-?? i Dörby sn 61 år gammal.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Kyrkböcker; Norrköpings Historia av Björn Helmfrid del II och III: Karl XII:s officerare, Biografiska anteckningar I-II av Adam Lewenhaupt; Svensk Släktkalender & Svenska Ättartal av Victor Örnberg; Kalmar Stifts Herdaminne av Bror Olsson; Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden : med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning, del 4, Småland av Johan Axel Almquist; Fogdar och Borgmästare i Norrköping 1567-1618 av Björn Helmfrid, särtryck ur Personhistorisk Tidskrift, årg 58 1960. Sammanställt av: Mattias Loman

: