:

Bröms från Älvestad

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten Bröms från Älvestad †

Har med stor sannolikhet samma ursprung som släkten Bröms från Norrköping, men hur är osäkert ännu (under utredning). Flera Nils förekommer inom den släkten. Ej att förväxlas med adliga ätten Bröms nr 161, eller smedsläkterna Bröms från Skeppsta Bruk, Gåsinge sn och Bröms från Tjust.

TAB 1

Lars Bröms, kornett; bosatt på Kvinneby, Skeppsås sn. Gift med Adelina Nilsdotter, † natten mellan 1711-12-31 och 1712-01-01, begr 11/1 (den gambla Cornetskan i Qvinneby, död efter långsam sjukdom, källa: Genline ID 369.10.83700).

Barn:

 • Nils Bröms, född 1662 (åu); kvartermästare; † 1698. se Tab 2.
 • Maria Bröms. Gift med ryttmästaren vid Kungl. Andra livgrenadjärreg:tet Johan Zingelman (modern hette Anna Kortzdotter, född 1626, † 1702 i Skeppsås sn, begr 16/3, källa: Genline ID 369.10.83200), † 1706-02-02 på Kvinneby, Skeppsås sn (källa: Genline ID 369.10.83400). Paret fick 6 barn.

TAB 2

Nils Bröms, (son till Lars Bröms, Tab 1), född 1662 (åu); kvartermästare (källa: Genline ID 430.11.41000); † 1698-03-16 på Kölja, Älvestads sn (klockan tio om morgonen, källa: Genline ID 430.11.39000). Gift 1688-11-25 i Strå sn (manhaftig corporal Nils Bröms samt äreborna jungfru Elisabeth Håkansdotter Swan, morgongåfva 200 Riksdaler in Specie, källa: Genline ID 382.13.45700) med äreborna jungfrun Elisabeth Håkansdotter Swan, † 1735 på Kölja, Älvestads sn, begr 19/12 (ryttmästerskan? ädel och välbördiga fru, källa: Genline ID 430.11.40700), dotter till ryttmästaren Håkan Bengtsson Swan och Christina Reckezahn.

Barn:

 • Märta Regina Bröms, sannolikt född före bröderna. Gift 1727-09-17 i Älvestads sn (källa: Genline ID 430.11.28300) med högvälborne herr överste Wrangels betjänt från Kungsbro Ture Lackenig Vennergreen.
 • Carl Gustaf Bröms, född 1696; korpral; † 1742. se Tab 3.
 • Hans Henrik Bröms, född 1698-01-25 på Kölja, Älvestads sn, dpt 1/2 (källa: Genline ID 430.11.30600), † där s å 30/7, begr 3/8 (källa: Genline ID 430.11.39100).

TAB 3

Carl Gustaf Bröms, (son till Nils Bröms, Tab 2), född 1696-03-?? på Kölja, Älvestads sn, dpt 22/3 (källa: Genline ID 430.11.30500); korpral; † 1742-05-13 på Kölja, Älvestads sn, begr 19/5 (hetsig feber, 46 år gammal, källa: Genline ID 430.11.41000). Gift 1724-11-08 i Älvestads sn (källa: Genline ID 430.11.28200) med jungfrun Anna Maria Aspling, född 1702 (åu), † 1742-05-14 på Kölja, Älvestads sn, begr 19/5 (40 år gammal, källa: Genline ID 430.11.41000), dotter till ryttmästaren vid Östgöta kavallerireg:te Peter Aspling († 1709-07-11 efter sår han fick i slaget vid Poltava, källa: Waldemar Stenhammar och Reinhold Stenbock - Andra livgrenadjärregementet 1552-1927) och Beata Netzelia.

Barn:

 • Peter Gustaf Bröms, född 1725-08-2 på Kölja, Älvestads sn, dpt 5/8 (källa: Genline ID 430.11.34000), † där 1739-05-09 (14 år gammal, källa: Genline ID 430.11.40900).
 • Nils Bröms, född 1727 på Kölja, Älvestads sn, † där 1729-07-??, begr 23/7 (mässling, källa: Genline ID 430.11.40400).
 • Carl Johan Bröms, född 1729; kapten; † 1805. se Tab 4.
 • Nils Bröms, född 1731-02-20 på Kölja, Älvestads sn, dpt 21/2 (källa: Genline ID 430.11.35000), † där s å 12/6, begr 13/6 (källa: Genline ID 430.11.40500).
 • Beata Elisabeth Bröms, född 1732-04-18 på Kölja, Älvestads sn, dpt 19/4 (källa: Genline ID 430.11.35100), † där 1733-06-29, begr 30/6 (mässling, källa: Genline ID 430.11.40600).
 • Lars Bröms, född 1734-06-08 på Kölja, Älvestads sn, dpt 9/6 (källa: Genline ID 430.11.35500), † där 1737-03-??, begr 11/3 (källa: Genline ID 430.11.40800).
 • Fredrik Bröms, född 1737-07-31 på Kölja, Älvestads sn, dpt 1/8 (källa: Genline ID 430.11.36000); volontär (källa: Genline ID 411.4.32500); furir (källa: Genline ID 411.5.72700); bosatt ogift hos brodern på Glanstad i Vreta Klosters sn (källa: Genline ID 411.4.32500).
 • Lars Gabriel Bröms, född 1739-03-24 på Kölja, Älvestads sn, dpt 25/3 (källa: Genline ID 430.11.36400), † där 1742-03-23, begr 4/4 (källa: Genline ID 430.11.41000).
 • Peter Bröms, född 1740-06-08 på Kölja, Älvestads sn, dpt 17/6 (källa: Genline ID 430.11.36600).
 • Benjamin Bröms, född 1742-05-14 på Kölja, Älvestads sn, nöddpt och † s d (lagdt med modern i en kista, källa: Genline ID 430.11.41000).

TAB 4

Carl Johan Bröms, (son till Carl Gustaf Bröms, Tab 3), född 1729-05-27 på Kölja, Älvestads sn, dpt 30/5 (källa: Genline ID 430.11.34600 och 411.5.72700); korpral vid Kalmar reg:te 1748; furir vid Östgöta infanterireg:te 1759; drabant vid Kungl Drabantkompaniet 1759; kaptens avsked därifrån 1768; ägde Glanstad i Vreta Kloster sn; † 1805-07-31 på Glanstad, Vreta Klosters sn, begr 9/8 (skörbjugg, 76 ½ år gammal, källa: Genline ID 411.36.45500). Gift 1756 med Ulrika Juliana Burzell, (döpt efter mostern Ulrika Juliana Ulmstedt), född 1729-02-02 på Korparp, Ölmstads sn, dpt 4/2 (källa: Genline ID 256.31.51300, 411.4.32500, 411.5.72700 och 411.36.45700), † 1805-11-24 på Glanstad, Vreta Klosters sn, begr 5/12 (var sjuk en vecka, änka, hetsig feber, 76 ½ år gammal, källa: Genline ID 411.36.45700), dotter till regementspastorn Johan Burzell och Christina Margareta Ulmstedt.

Barn:

 • Ulrika Albertina Bröms, född 1759-10-15 på Glanstad, Vreta Klosters sn (källa: Genline ID 411.4.32500 och 243.2.7300), † 1809-07-09 på Övre Drättinge Kronboställe, begr 16/7 (kräfta, 49 år gammal, källa: Genline ID 309.19.63900). Gift 1785 (källa: Genline ID 243.2.7300) med häradsskrivaren, senare kronofogden Johan Carl Eklundh, född 1757-02-27 på Näs, Brunneby sn, dpt 28/2 (källa: Genline ID 277.15.41200 och 309.3.68700), † 1826-12-20 på Vallby Mellangård, Vreta Klosters sn, begr 29/12 (slag, 69 år gammal, källa: Genline ID 411.37.57800). Paret fick flera barn.
 • Christina Lovisa Bröms, född 1763-04-09 på Glanstad, Vreta Klosters sn. se Tab 4A.
 • Johan Carl Bröms, född 1765-01-15 på Glanstad, Vreta Klosters sn, dpt 18/1 (källa: Genline ID 411.26.74500 och 411.4.32500); volontär vid Östgöta infanterireg:te 1784; stabsfänrik 1789-11-21; löjtnant i armén 1795; fänriks indeln 1799; stabslöjtnant s å; fången vid Lübeck 1806-11-06; hemkom 1810; kapten s å; fick nådigt avsked som major 1816 (källa: Genline ID 411.13.69500); † ogift och barnlös 1844-04-15 på furirbostället Skrukeby, Västra Skrukeby sn.

TAB 4A

Christina Lovisa Bröms, (dotter till Carl Johan Bröms, Tab 3), född 1763-04-09 på Glanstad, Vreta Klosters sn (källa: Genline ID 411.4.32500), † 1823-04-19 på Karstorp, Tjällmo sn, begr 27/4 (källa: Genline ID 243.24.93600). Gift 1:o 1794 i Tjällmo sn (källa: Genline ID 243.24.93600) med sin mosters styvson, sekreteraren Carl Fredrik Sjöstrand, född 1762 i Tjällmo sn, † där 1797-09-15 (källa: Genline ID 243.24.93600). 2:o 1807-11-13 i Tjällmo sn med fänriken och kurhussysslomannen Anders Simonius Wallberg, född 1786-08-23 i Linköping (källa: Genline ID 243.7.21800), † 1843-07-09 i Vadstena.

Söner 1:o som upptog moderns släktnamn:

 • Peter Carl Bröms, född 1795; löjtnant; † 1829. se Tab 4B.
 • Johan Adolf Bröms, född 1797; furir; † 1848. se Tab 4C.

TAB 4B

Peter Carl Bröms, (son till Christina Lovisa Bröms och Carl Fredrik Sjöstrand, Tab 3A), född 1795-10-23 på Karstorp, Tjällmo sn (källa: Genline ID 243.7.21800); student i Uppsala 1813; sergeant vid Kungliga 1:a livgrenadjärreg:tet 1816; kornett vid Livdrabant kompaniet 1817; fänrik vid Livbeväringsreg:tet 1823; löjtnant i armén 1825; ägare till Vallby, Vreta Klosters sn; † 1829-12-05 genom olyckshändelse (företog med sin maka en resa till sin svåger och svägerska i Sundvik den 5:e december på förmiddagen, över Svartån, under Nybro och widare öfver Roxen, som redan länge legat. Han hade ensam onsdagen den 2:e passerat samma wäg lyckligen fram och åter. Begåfvo sig omkring kl 19 på aftonen åter, men hade hållit för nära Kungsbrolandet, der Motala Ström skär långt ut på Sjön och öfver en Råk tillstötte mynningen af strömmen der de körde ned och beklagligen omkommo tillika med hästen. Saknades dagen derpå. En flytande officersmössa och Sittdyna återfanns på det olyckliga stället och deras döda kroppar funnos med Draggar och Båtshakar, måndagen den 7:e, källa: Genline ID 411.37.59400), högtidligt begravd 1829-12-20 (källa: Genline ID 411.37.59400). Gift 1825-10-24 (källa: Genline ID 411.37.59400) med demoisselle Maria Christina Sjöblom, född 1796-02-18 i Stockholm (källa: Genline ID 411.37.59400), † genom olyckshändelse tillsammans med sin man 1829-12-05, begr 20/12 (källa: Genline ID 411.37.59400), dotter till vaktmästaren i Kungliga Krigskollegium Nils Sjöblom och Maria Sundberg.

Barn:

 • Nils Albert Bröms, född 1826-08-10 på Rökinge, Vreta Klosters sn, dpt 20/8 (faddrar: Patron N. Sjöblom i Stockholm, Fru Egnell från Roxtorp, Major J C Bröms på Glanstad, Demoisselle M Eklundh, Sergeant Bröms och Fru Bröms från St Lund, Kapitén Wallenström, Demoisselle Sophia Sjöblom från Stockholm, Jägmästare Sjöstrand och Fru Sjöstrand, controllör Eklundh och Fru Eklundh, källa: Genline ID 411.29.26000).
 • Catharina Fredrika Paulina Bröms, född 1827-10-16 på Vallby, Vreta Klosters sn, dpt 30/10 (faddrar: Patron Nils Sjöblom från Stockholm, Fru Löwendahl, Hr Johan Egnell och dess H Sophia Sjöblom, Auditör Claes Egnell, mamsell Gustafva Sjöblom från Stockholm, källa: Genline ID 411.29.27000), † där 1829-04-14, begr 20/4 (reumatisk feber, källa: Genline ID 411.37.59100).

TAB 4C

Johan Adolf Bröms, (son till Christina Lovisa Bröms och Carl Fredrik Sjöstrand, Tab 3A), född 1797-03-27 på Karstorp, Tjällmo sn (källa: Genline ID 286.5.89000); sergeant utan lön 1814-10-24 vid Kungl 1:a livgrenadjärreg:tet; fick två nummerlöner s å 29/12; rustmästares indelning 1820-05-24; fältväbels karaktär 1826-06-24; 1 furirs lön 1833-06-11; avsked 1835-12-24; bosatt på Karstorp, Tjällmo sn; inflyttad på Storgården, Södra Lund, Flistads sn 1825 (källa: Genline ID 286.4.63300); † 1848-03-24 på Brunnsgården, Norra Lund, Flistads sn, där han var hyresgäst (källa: Genline ID 286.12.18800). Gift 1823-09-23 i Björkebergs sn (källa: Genline ID 274.19.38000) med demoisselle Sophia Charlotta Buchner, från vilken han skildes (källa: Genline ID 286.5.89000) född 1801-06-25 på Skävids Rusthåll, Skärkinds sn, dpt 28/6 (källa: Genline ID 243.7.21800, 374.5.74000 och 374.22.32200); avflyttad från Storgården, Södra Lund, Flistads sn till Vadstena med sin döttrar 1838 (källa: Genline ID 286.4.63300); † 1854, dotter till inspektorn Carl Fredrik Buchner och hans 2:a hustru Beata Sophia Liedberg.

Döttrar:

 • Emma Sophia Christina Matilda Bröms, född 1824-10-22 på Karstorp, Tjällmo sn, dpt 26/10 (källa: Genline ID 243.24.86400 och 98.31.34600). Gift 1:o 1857-03-27 i Linköping (hon var demoisselle i Rystads prästgård, källa: Genline ID 98.31.34600 och 360.24.22200) med godsägaren och lanttullsvisitarien Oskar Jakob Axel Lindersköld, född 1822-06-09 på Brunnby herrgård, Vreta Klosters sn, dpt 14/7 (dopvittne bl a H.K.H Kronprinsen, källa: Genline ID 411.29.21900 och 98.31.34600), † 1870-09-30 på Marieholm (Skrikefall), Locknevi sn (48 år gammal, källa: Genline ID 98.31.34600). Paret fick fyra söner, varav två av dem har efterlämnat talrika ättlingar; 2:o 1872-07-06 i Locknevi sn (källa: Genline ID 98.31.34600) med hemmansbrukaren och skolläraren Carl Johan Carlsson, född 1842-01-14 i Tjärstads sn (källa: Genline ID 98.3.9400).
 • Adolfina Aurora Amalia Charlotta Bröms, född 1828-07-20 på Storgården, Södra Lund, Flistads sn (källa: Genline ID 286.4.63300).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Kyrkböcker; Adam Lewenhaupt - Karl XII:s officerare, Biografiska anteckningar I-II; Carl Almgren - Kungl Första livgrenadjärregementets historia del 6. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: