Ruther från Kalmar

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Peter Ruther, född 1661 (åu); landssekreterare, proviantmästare; † 1724-04-02 i Dörby sn, begr i Dörby sn (63 år gammal, källa: Genline ID 20.14.58900). Gift med Elisabet Spilhammar, född 1663 (åu) † 1724-01-04 i Dörby sn (61 år gammal, källa: Genline ID 20.14.58900), möjl dotter till ryttmästaren vid Johan Gyllenpistols kompani Peder Larsson Spilhammar och Ingrid Bengtsdotter Kruse(1).

Barn (ordningsföljden osäker):

  • Catharina Margareta Ruther, † 1703-10-08 i Kalmar sfs.
  • Peter Ruther, född 1696 (åu); kommissarie, rådman; † 1749. se Tab 2.
  • Martha Maria Ruther, född 1703 (åu), † 1759-11-20 på Lilla Kärstorp, Kläckeberga sn (56 år gammal - trol felaktig med tanke på att hon bara skulle ha varit 10 år vid bröllopet 1713, källa: Genline ID 87.16.44300). Gift 1713-06-21 i Dörby sn (källa: Genline ID 20.14.55600) med landssekreteraren, senare häradshövdingen Johan Lagerman, född 1690-07-12 på Ringstad gård, Östra Eneby sn, dpt 13/7 (källa: Genline ID 434.23.10200), † 1743-07-01 i Kalmar sfs, begr i Dörby sn. Paret fick flera döttrar.

TAB 2

Peter Ruther, (son till Peter Ruther, Tab 1), född 1696 (åu); kommissarie, rådman (kallas även proviantmästare i Kalmar stifts herdaminne av Bror Olsson, del 4 s.488); † 1749-04-28 i Kalmar sfs (53 år gammal). Gift 1723-11-20 i Ryssby sn med jungfrun Hedvig Sievers, född 1703 i St Olai fs, Norrköping, dpt 15/7, † änka 1772-05-07 i Kalmar sfs (vattusot, 68 år gammal), dotter till handelsmannen i Norrköping Johan Sievers och Anna Bröms (i hennes 1:a äktenskap, omgift 1707-05-14 i Norrköping med salpetersjudarinspektorn på Melstadö, Ryssby sn, Nils Bergman.

Barn:

  • Peter Ruther, född 1723 i Kalmar sfs, † där ogift och barnlös 1794-11-02 (slag, 71 år gammal).
  • Nils Ruther, född 1725-08-17 i Kalmar sfs; efter studier i Kalmar student i Uppsala 1745-08-03; prv 1755-02-14 i Kalmar på kallelse av kyrkoherden i Klara fs J Chr Hauswolff; komminister i Klara fs 1762; † ogift och barnlös 1763-07-04 i Stockholm
  • Anna Elisabeth Ruther, född 1730 (åu) i Kalmar sfs, † barnlös 1793-07-04 i Ventlinge sn (Öland). Gift 1766-06-22 i Kalmar sfs med kyrkoherden i Ventlinge pastorat, kontraktsprosten Jacob Brunnerus, född 1722-04-22 i Sandby sn, † 1794-03-22 i Ventlinge sn.
  • Petronella Charlotta Ruther, född 1734-07-14 i Kalmar sfs.
  • Christina Beata Ruther, född 1736-08-01 i Kalmar sfs, † där ogift och barnlös 1786-07-30 (lungsot).
  • Magnus Lorentz Ruther, född 1739-08-20 i Kalmar sfs; student i Kalmar; † där 1762-08-04 (lungsot).

Noter

1. Peder och Ingrid fick flera döttrar i Sköllersta sn, Örebro län, bl a Sara född 1667-01-13 (källa Genline ID 359.35.60500), samt Anna född 1668-10-30 (källa: Genline ID 359.35.61500). Anna blev gift med visitören och köpmannen i Västervik Daniel Kåhre, samt dog 1735-12-19 i Törnsfalls sn (afsomnade framlidne Westerviks köpman Daniel Kåhres efterlefvande hustru Anna Pehrsdotter Spilhammar, framl Majorens vid Östergöthlands Cavalleri Per Spilhammar och Wälb fru Ingrid Kruses dtr, källa: Genline ID 171.16.53400). Födelseuppgifter för perioden 1653-1663 saknas i Sköllersta sn, så det är inte omöjligt att Elisabet och Anna var systrar.

Källor

Kyrkböcker; Kalmar Stifts Herdaminne av Bror Olsson. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.