:

Von Halle nr 976

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Halle nr 976 †

Adlad 1682-10-24, introd. s. å. Utdöd 1698-07-02.


1Blr. 2Psd. 3Söd. 4Öä XII, s. 125. 5Lk.

  • Jonatan von Halle. Superintendent eller biskop i Bremen. Gift med N. N. von Brobergen.

Barn:

  • Henrik von Halle, född i Braunschweig. Kom 1610 till Sverige. Löjtnant vid Södermanlands rytteri 16281. Slagen 1629 i Preussen. Gift 1616 med Margareta Wäderhorn, nr 225, levde ännu 1652-08-00, dotter av Gjord Pedersson och Mariana Pedersdotter.

Barn:

  • Joël von Halle, natural. von Halle, till Taxinge i Lids socken Södermanlands län. Född där 1621-05-02 (enl. vapnet i Lids kyrka ). Ryttare vid Harald Stakes västgötaskvadron 1636. Korpral vid Joh. von Bellingshausens regemente 1642 och vid Magnus Gabriel De la Gardies livregemente till häst 1655. Kvartermästare därst. 1656. Löjtnant vid skånska kavalleriregementet 1659. Ryttmästare för ett kompani av stadsvakten i Stockholm 1676. Major vid Ramsvärds regemente s. å. 1/11. Avsked 1678-11-18. Överstelöjtnants titel2 1679. Natural. svensk adelsman 1682-10-24 (introd. s. å. under nr 976). Död 1698-07-02 på Taxinge och begraven 1699-02-22 i Lids kyrka Södermanlands län. Gift 1:o (med vilken är ej känt). Gift 2:o3 1686-02-28 Lagersberg med Helena Lagerqvist i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1678-10-27 på Lagersberg med assessorn Johan Wattrang, adlad Wattrang, i hans 2:a gifte, född 1619, död 1680), född 1646-04-26, död 1701-08-02 och begraven i Lids kyrka, dotter av lagmannen Erik Eriksson Dryselius, adlad Lagerqvist, och Maria Elofsdotter.

Barn:

  • 1. En dotter. Gift med inspektören Aron Leuchovius, farfader till Aron Leuchovius, adlad Ehrengranat.
  • 1. Margareta, född 16504, död 1714-03-28 på Taxinge. Gift 167(1) med löjtnanten vid södra skånska kavalleriregementet Magnus Bröms, död 1703.5
  • ? Anna Elisabet, död 1717-12-06 Medhamra. Gift med majoren Anders Gyllenållon, i hans 2:a gifte, född 1644, död 1713.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: