Lefrén nr 2275

Från Adelsvapen-Wiki

2275.jpg


Adliga ätten Lefrén nr 2275 †

Adlad 1818-05-11 enl. 37 § R.F., introd. 1820. Utdöd 1862-01-09.


1Bl. 2KrAB.

TAB 1

Olof Carlsson.1 bonde i Levene socken, Skaraborgs län. Gift med Anna Persdotter.1

Barn:

  • Lars Olofsson Lefrén, född 1722-12-26 i Levene socken. Student i Åbo 1746. Magister därst. 1751. Docent i österländska och grekiska språken vid Åbo akademi. Extra ordinarie adjunkt i teologiska fakulteten därst. 1756. Adjunkt i filosofiska fakulteten 1765. Bibliotekarie 1770. Professor i orientaliska språken 1772. Teol. professor 1784. Teol. doktor 1800. Död 1803-01-15 Hatanpää Han var en framstående orientalist och teolog.1 Gift 1775-07-11 på Hatanpää med Johanna Sofia Leijonancker, född 1741-06-02 i Stockholm, död 1804-05-25 på Hatanpää, dotter av vice amiralen Gustaf Fredrik Leijonancker, och hans 2:a fru Maria Elisabet Baar.

Barn:

  • Carl Adolf Lefrén, adlad af Lefrén, född 1779, död 1844. Se adl. Ätten af Lefrén.
  • Johan Peter Lefrén, adlad Lefrén, född 1784, död 1862. Se Tab. 2.

TAB 2

Johan Peter Lefrén, adlad Lefrén (son av Lars Olofsson Lefrén, Tab. 1), född 1784-02-17 i Åbo. Kadett vid Karlberg 1799-09-24. Utexaminerad2 1802-09-24 fänrik vid livregementets lätta infanteri, sedan finska gardet kallat s. å. 6/10. Löjtnant därst. 1805-12-02. Löjtnant vid fältmätningskåren 1806-05-05. Stabsadjutant vid konungens generaladjutantsexpedition för armén 1808-03-08. Stabskapten vid förutn. kår s. å. 17/6. Adjutant vid krigskollegii intendentsdepartement 1810. LKrVA 1811-02-16. Major i armén 1812-01-14. Major i ingenjörkåren s. å. 15/12. RSO 1814-08-03. Överstelöjtnant i armén s. å. 25/8. Konfirm. fullm. s. å. 4/10. Direktör i arméns pensionskassa 1817-03-20. Adlad 1818-05-11 på konung Carl XIV Johans kröningsdag och enl. 37 § R.F. (introd. 1820-05-03 under nr 2275). Major vid nyssn. kår 1819-10-12. Tillförordnad guvernör vid krigsakademien på Karlberg 1821-03-28. Överste i armén s. å. 19/6. Chef för fortifikationsbrigaden av ingenjörkåren 1822-06-11. Guvernör vid krigsakademien2 1824-02-10. Generaladjutant i generalstaben 1826-05-11. LVA 1828-02-20. Chef för kronprinsens adjutants- och ordonnansofficerskår2 s. å. 28/4. Generalmajor 1830-06-11. HLKrVA s. å. 25/8. KSO 1832-06-24. Överstelöjtnant vid ingenjörkåren 1837-11-24. Chef för densamma samt inspektör för pioniärkåren 1839-02-14. Avsked från guvernörsämbetet vid krigsakademien s. å. 5/10. KmstkSO s. å. 1/12. Ledamot av kommittén för uppgörande av en plan för ordnandet av Sveriges sjöförsvar 1841. Generallöjtnant i armén 1843-07-04. Tillförordnad president i krigskollegium 1844-05-20. Generalbefälhavare i 4. militärdistriktet 1847-11-02. StkDDO 1848-07-11. RoKavKMO 1850-06-26. Överkommendant för Stockholms garnison2 1852-11-25–1857-12-00. Översteombudsman vid KMO 1856-11-24. Avsked från generalbefälhavarbefattningen s. å. 2/12. CXIV Joh:s medalj 1854. LÖS. General av infanteriet 1860-05-04. Död sonlös 1862-01-09 i Stockholm, och ätten utslocknade således med honom på svärdssidan. Begraven i Jakobs kyrka s. å. 20/1 i konungens och hertigens av Dalarne närvaro, varvid vapnet krossades av dåvarande generalmajoren Johan Magnus Björnstjerna. 'Han deltog 1807 om sommaren i triangelmätningen mellan Stockholm och Uppsala, som var den första av fältmätningskåren anställda. Kommenderades 1809 till tjänstgöring vid norra arméns svenska fördelning under general Döbelns befäl och bevistade krigsrörelserna i Finland samt sedermera de i Västerbotten, därunder han i Umeå kyrkoby tillfångatog en rysk officer och 35 man. Blev 1811-03-29 stabsadjutant hos kommenderande generalen för reserverna och västra armén, fältmarskalken greve von Essen, samt besörjde därunder generalkvartermästartjänst. Innehade från 1812 om sommaren till inmarschen i Norge den s. k. hemliga portföljen. Bevistade 1814 års norska fälttåg och deltog i träffningarna i Tistedalen 1/8 samt vid Isse bruk 5/8 och Trönbergs kyrka 7/8 ävensom i fiendens förföljande över Momarken och Myren till Glommen. Har utgivit tre tomer Föreläsningar i krigsvetenskapen'. Gift 1815-03-18 i Åbo med Maria Antoinetta Hedman, född 1796-10-18 i nämnda stad, död 1865-05-14 i Stockholm, dotter av kronofogden i Piikkis härad av Åbo län, hovrådet Johan Jakob Hedman och Hedvig Catharina Gadolin.

Barn:

  • Hedvig Johanna Maria, född 1815-01-26 i Stockholm, död ogift 1895-06-11 i nämnda stad.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.