:

Af Lefrén nr 2280

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten AF Lefrén nr 2280 †

Adlad 1818-07-04 enl. 37 § R.F., introd. 1820. Utdöd 1844-01-05. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Lefrén.


1.Lå.

  • Carl Adolf Lefrén, adlad af Lefrén (son av Lars Olofsson Lefrén, se adliga ätten Lefrén, Tab. 1), född 1779-05-16 i Åbo. Student därst.1 1791-06-15. Underofficer vid Åbo läns lätta infanteribataljon 1798-12-26. Sergeant vid Tavastehus läns regemente 1801-01-04. Fänrik därst. s. å. 16/8. Fänrik vid livregementets lätta infanteri 1802-05-02. Sekundlöjtnant därst. 1803-03-09. Premiärlöjtnant vid samma regemente, då finska gardet kallat, 1809-02-23. Kapten i armén s. å. 29/6. RSO s. å. 8/7. GMtf s. å. 20/11. Stabskapten vid nyssnämnda garde, då kallat konungens 2. gardesregemente, 1810-11-20. Regementskvartermästare därst. 1811-05-14. Majors n. h. o. v. 1814-08-25. Major i armén s. å. 16/11. Premiärkapten vid regementet (2. livgardet) 1815-02-27. Major i generalstaben 1816-08-13. Adlad 1818-07-04 enl. 37 § R.F. (introd. 1820-05-03 under nr 2280). Avsked från gardet 1820-03-30. Överstelöjtnant i generalstaben s. å. 24/6. Överste i armén 1827-10-03. Avsked ur krigstjänsten 1829-04-14. Död 1844-01-06 i Björneborg i Finland utan söner och slöt således själv sin adl. ätt. 'Han bevistade 1808 och 1809 års finska krig såsom brigadadjutant hos generalmajoren, greve von Lantingshausen samt var med i träffningarna vid Lemo, Lokalaks, Järvenpää, Viiais och Helsinge ävensom vid Sävar och Ratan i Västerbotten.' Gift 1:o 1818-08-23 med Anna Sofia Elisabet Gyllenbögel, född 1801-01-12, död 1822-05-02 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Anders Gyllenbögel, och hans 1:a fru Johanna Elisabet Stengrund. Gift 2:o 1824-06-29 i Åbo med Margareta Sofia Frenckell, död 1870-10-24 i Åbo, dotter av boktryckaren och bokhandlaren, filosofie mag. Johan Christoffer Frenckell och Margareta Elisabet Björman.

Barn:

  • 1. Carolina Desideria Sofia, född 1819-09-19, död 1820-10-19.
  • 2. Josefina Hortensia Sofia, född 1825-07-13 i Björneborg. Stiftsjungfru. Död där 1811-01-06.
  • 2. Axiana Constantia Sofia, född 1827-01-01 i Björneborg. Stiftsjungfru. Död 1868-10-26 i Tavastehus. Gift 1852-06-24 på Pänäs i Ulfsby socken med rektorn vid Åbo gymnasium Gustaf Erik Eurén i hans 1:a gifte (gift 2:o 1871 med Catharina Charlotta Elisabet Boldt i hennes 1:a gifte), död 1818-09-24 i Björneborg, död 1872-02-13 i Helsingfors.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: