Creutzhammar nr 200

Från Adelsvapen-Wiki

0200.jpg


Adliga ätten Creutzhammar nr 200 †

Adlad 1627-09-26, introducerad 1633. Utdöd 1657.


  • Finsk frälsesläkt från Nyland. Tönne Henriksson hörde till dem, vilka genom konung Carl IX:s kungörelse av 1606-06-10 mot löfte om rusttjänst erhöllo frälserätt jämte allmänt sköldemärke, bestående av en försilvrad väpnad arm i skölden och tre kronor på hjälmen. Detta vapen utbyttes vid adlandet 1627 mot släktens ursprungliga vapen.
  • Henrik Larsson, till Tomtbacka i Helsinge socken och Finnby i Sibbo socken. Fick tillstånd 1563 av ståthållaren Claes Åkesson Tott att utgöra adlig rusttjänst för skattejord. Fogde i Kymmenegårds län 1570–1573 (Al.) och Lill Savolaks härad 1574–80 (Al.). Redfogde över Vekkelaks, Pyttis, Elimä och Pernå socknar 1579. Fogde i Övre Satakunda 1584 (Al.). Fick frihet på ett ödehemman (Al.) 1586-12-20. Befallningsman på Helsingfors kungsgård (Al.) 1587 (tillträdande 1587-01-08) – 1589 (avgick 1589-01-15). Tjänstgjorde såsom lagläsare och domhavande i Borgå län efter 1590. Nämnes 1597 såsom avliden. Han kunde vid greve Axel Leijonhufvuds rannsakning i Borgå 1586 icke bevisa sköld och hjälm men hade under kriget gjort rusttjänst (At.). Gift med Carin Törnesdotter, levde änka 1628 på Tomtbacka, dotter av ståthållaren Tönne Olofsson (Wildeman) och Brita Henriksdotter Risbit, av gammal finsk frälsesläkt [Rf].

Barn:

  • Tönne Henriksson, till Finnby i Sibbo socken, där hans föräldrar byggt sätesgård. Underskrev finska adelns trohetsförsäkran till hertig Carl 1602. Löjtnant vid Lindved Claesson Hästeskos fänika karelska knapar 1606. Deltog i ryska tioåriga kriget och blev 1613 avfärdad från Narva till Sverige i viktiga kronans värv. Fick 1606-06-03 frihet på skattehemman i Taipale socken, med stadfästelse 1613-12-27. Fick 1613-12-27 förläning på livstid av Nackböle, Granböle och Klemetskogs frälsehemman i Helsinge socken och därpå konfirmerat 1628-04-29. Nämnes icke därefter och torde hava avlidit före 1630. Gift med Malin Lode [Rf].

Barn:

  • Matts Tönnesson, adlad Creutzhammar. Kallades 1625 inför Åbo hovrätt för att bevisa sitt frälsestånd. Adlad 1627-09-26 (introducerad med ättens ursprungliga vapen, två korslagda hammare, 1633, under nr 200). Bevistade ryska tioåriga kriget. Var 1613 vaktmästare under Per Hanssons fana och kallas 1624 korpral under kyrassiererna. Fick 1623-07-04 frälse på Meilby gård i Helsinge socken, vilken hans förfäder besuttit, samt 1645-03-28 konfirmerat på sin hustrus frälsegods Viitaila by i Asikkala socken. Död omkring 1650. Gift med Elisabet Ållongren i Finland, nr 115, död 1659-04-00 på Viitaila, dotter av slottsloven Måns Nilsson Ållongren och Ingeborg Fincke, av urgammal finsk frälsesläkt [Rf].

Barn:

  • Antonius, till Viitaila och Meilby. Student i Åbo 1647 (Lå.). Kornett vid general Kruses regemente 1655. Löjtnant. Död 1657, slagen i Lithauen, och utgick med honom ätten. Gift 1654 med Ingeborg Gyldenär i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1658 på Lakspojo med sin kusin, landshövdingen, friherre Arvid Horn af Åminne, i hans 1:a gifte, född 1631, död 1692), död före 1680 (Rf.), dotter av majoren Johan Gyldenär, n:r 388 och Elin Horn af Kankas, nr 12.
  • Tönne. Levde 1653.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.