:

Creutzhammar nr 200

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Creutzhammar nr 200 †

Adlad 1627-09-26, introducerad 1633. Utdöd 1657.


Finsk frälsesläkt från Nyland. Släkten har ett annat ursprung än det som före 1980 allmänt hade förmodats. Matts Tönnesson till Sjöskog (Sötskog, Meilby), adlad Creutzhammar, skulle enligt Jully Ramsays utredning ha varit son till kaptenen Tönnes Henriksson till Tomtbacka i Helsinge och sonson till lagläsaren Henrik Larsson, men enligt Love Kurténs utredning[1] stämmer detta inte.

 • Sigfrid. Gift med Kerstin Ragvaldsdotter, av adliga äldre Sjundbysläkten,[2] sannolikt syster till herr Petrus Ragvaldi i Kimito och dotter till Ragvald Jönsson, nämndeman i Sjundeå i slutet av 1400-talet.[3]

Barn:

 • Anders Sigfridsson. Död 15(85). Anlitades som god man i Helsinge socken 1556. Bland landsköpmän i Helsinge 15(58). Betydande jordinnehav i Helsinge. Fick 1581-8-4 Claes Åkessons brev för rusttjänst samt kunglig bekräftelse 1582.[4]

Barn:

 • Tönnes Andersson, Död 16(19). Rustade för ett hemman i Sötskog i Helsinge socken med sin broder Mårten, som stupade i Livland, och efter 16(08) för en broderdel. Skaffade sig ett stort jordinnehav i Helsinge. En tredje broder Markus nämns 1595.[5]

Barn:

 • Matts Tönnesson, adlad Creutzhammar. Red 1604 under Erik Bertelssons fana för ett hemman i Sjöskog i Helsinge socken. Fick 1613-4-29 i förläning två skatter i Sjöskog och en skatt i Ripuby. samt 17 hemman i Viitaila by i Asikkala socken. Var då vaktmästare under Olof Jakobssons fana. Förvärvade senare Meilby och flera andra hemman i Helsinge. Kallades 1625 inför Åbo hovrätt för att bevisa sitt frälsestånd. Adlad 1627-09-26 (introducerad 1633, under nr 200). Bevistade ryska tioåriga kriget. Kallas 1618 och 1624 korpral. Fick 1623-07-04 frälse på Meilby gård i Helsinge socken, vilken hans förfäder besuttit, samt 1645-03-28 konfirmerat på sitt frälsegods i Viitaila by i Asikkala socken. Död omkring 1650.[6] Gift 1:o med N.N., död senast 1626,[7] och 2:o med Elisabet Ållongren i Finland, nr 115, död 1659-04-00 på Viitaila, dotter av slottsloven Måns Nilsson Ållongren och Ingeborg Fincke, av urgammal finsk frälsesläkt [Rf].

Barn:

 • Antonius (Anton, Tönne) Creutzhammar, till Viitaila och Meilby. Student i Åbo 1647 (Lå.). Kornett vid general Kruses regemente 1655. Löjtnant. Död 1657, slagen i Lithauen, och utgick med honom ätten. Gift 1654 med Ingeborg Gyldenär i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1658 på Lakspojo med sin kusin, landshövdingen, friherre Arvid Horn af Åminne, i hans 1:a gifte, född 1631, död 1692), död före 1680 (Rf.), dotter av majoren Johan Gyldenär, n:r 388 och Elin Horn af Kankas, nr 12.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

 1. Love Kurtén: Creutzhammar. Genos 51(1980) s. 112-115. Se även Heikki Impola: Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-talet, Helsingfors 2011, s. 372-373.
 2. Love Kurtén: Creutzhammar. Genos 51(1980) s. 112-115.
 3. Om dessa Heikki Impola: Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-talet, Helsingfors 2011, s. 321-322.
 4. Love Kurtén: Creutzhammar. Genos 51(1980) s. 112-115.
 5. Love Kurtén: Creutzhammar. Genos 51(1980) s. 112-115.
 6. Love Kurtén: Creutzhammar. Genos 51(1980) s. 112-115. Se även Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anton Creutzhammar. Verkkojulkaisu 2005.<https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=622>
 7. Love Kurtén: Creutzhammar. Genos 51(1980) s. 112-115.

: