Silfverharnesk nr 697

Från Adelsvapen-Wiki

0697.jpg


Adliga ätten Silfverharnesk nr 697 †

Adlad 1653-08-12, introd. 1664. Utdöd 1820-05-10. Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


1Lå. 2At (KrA). 3Reval. 4KA, Redukt.kollegii akt 270 (OA).

TAB 1

Mattias Eriksson, adlad Silfverharnesk, född 1600. Tjänade sig upp och var ryttmästare, då han 1651-06-19 fick i förläning Nihattula by i Lehijärvi socken i Finland, där han uppförde säteri. Adlad 1653-08-12 (introd. 1664 under nr 697). Kallas major 16624. Kommendant i Tavastehus 1669-12-15. Död 1670-05-25 och begraven 1676 i Hattula kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift i Tyskland med Sabina von Nitzel, död omkr. 1685, från Schneeberg i Sachsen.

Barn:

 • Carl. Var i tjänst vid amiralitetet. Död ogift 1676-06-01, i sjöslaget vid Öland ombord på amiralskeppet Stora kronan.
 • Johan, född tvilling, död ung.
 • Adolf, född tvilling, död ung.
 • Margareta Christina, levde 1686. Gift med kronofogden i Hattula härad och slottsfogden på Tavastehus Daniel Giliusson Tollet i hans 1:a gifte (gift 2:o 1695-11-12 med Anna Miltopæus, dotter av professorn Martin Miltopæus och Anna Thesleff), född omkr. 1630 i Värmland, död 1698 eller 1699.
 • Sara. Gift med regementskvartermästaren Fredrik Craemer.
 • Elisabet. Gift före 1686 med löjtnant Peter Spåre.
 • Magdalena. Gift före 1683 med löjtnanten vid Tavastehus' läns kavalleriregemente Christer Ruuth i hans 1:a gifte (gift 2:o 1697-12-13 med Hebbla Elisabet Ållongren i Finland, som levde änka 1723, dotter av ryttmästaren Gustaf Ållongren i Finland, och hans 1:a fru Margareta de la Motte), död 1715.
 • Sofia, död ogift och begraven 1700-04-03 i Hattula kyrka.

TAB 2

Gustaf (son av Mattias Eriksson, adlad Silfverharnesk, Tab. 1), till Nihattula i Lehijärvi socken, vilket han efter reduktionen 1682 innehade mot rusttjänst. Korpral vid Nylands kavalleriregemente. Död 1689-07-18 på Nihattula och begraven s. å. 3/11 i Hattula kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Anna Udnie i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten Johan Plaanman, född 1657, begraven 1746-03-22), född 1667, död 1744-06-12 och begraven i Hattula kyrka, dotter av löjtnanten Peter Udnie, och Christina Wildeman.

Barn:

 • Ett barn, begraven 1688-12-00 i Hattula kyrka

TAB 3

Arvid (son av Mattias Eriksson, adlad Silfverharnesk, Tab. 1). Student i Åbo 16781. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente 1696. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingsinfanteriregemente 1700-11-03. Kapten vid österbottniska femmänningsregementet2. Stupade 1714 i slaget vid Storkyro.2. Gift med Beata Elsa von Schilling, som levde 1729.

Barn:

 • Arvid Henrik, född 1693, begraven 1697-10-10 i Hattula kyrka.
 • Beata Sabina, född 1696, död 1767. Gift 1:o med furiren vid Nylands dragonregemente Anders Lowin. Gift 2:o 1756-10-27 med kyrkoherden i Loppis Ivar Pacchalenius i hans 2:a gifte, död 1768.
 • Anders, född 1699. Sergeant vid Björneborgs regemente. Död ogift 1719 under marschen över norska fjällen.
 • Carl Gustaf, född 1702. Löjtnant. Se Tab. 4

TAB 4

Carl Gustaf (son av Arvid, Tab. 3), till Hasik i Ummerns socken, Estland. Född 1702. Friryttare vid livskvadronen. Livdrabant 1721. Bevistade riksdagen 1734. Avsked med löjtnants karaktär 1737-05-17 och flyttade till Estland. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med 3Anna Margareta von Rehbinder, född omkr. 1725, död 1790-10-30 Kiwidepäh

 • Barn3:
 • 2. Gustaf Vilhelm, född omkr. 1755. Statsråd. Död 1820. Se Tab. 5.
 • 2. Maria Christina, född 1757-02-11 i Reval, död där 1789-01-01. Gift 1779 med prokuratorn Stefan Mattias von Riegel.
 • 2. Carl Ernst, född 1758. Överstelöjtnant. Död 1809. Se Tab. 6.
 • 2. Anna Christina, född 1759-05-14 i Reval, död där 1782-01-01. Gift med löjtnanten N. N. von Riegel.
 • 2. Fromhold, född 1760. Major i rysk tjänst. Tullinspektor i Reval. Statsråd. Död 1818 och begraven s. å. 8/5. Gift med Tamara.
 • 2. Johanna Beata, född 1769, begraven 1794-11-19. Gift med baron Leonard Bernhard von Budberg.

TAB 5

Gustaf Vilhelm (son av Carl Gustaf, Tab. 4), arvherre till Hasik. Född omkr. 1755. Ryttmästare i rysk tjänst. Verkligt ryskt statsråd. Död 1820-05-10 i Reval och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1779 i Reval med Anna Elisabet von Knorring, född 1763-06-24, död 1814-04-14 i S:t Petersburg, dotter av Fromhold von Knorring och Margareta Elisabet von Wistinghausen.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1780, död ogift 1819-11-11 i S:t Petersburg.
 • Henrietta Fredrika, född 1781, begraven 1798-02-18 i S:t Petersburg.
 • Catharina Charlotta, född 1782-04-11 i Nuckö socken, Estland. Överlevde fadern. Gift 1799-05-12 med greve Carl Johan von Fersen.

TAB 6

Carl Ernst (son av Carl Gustaf, Tab. 4), till Wattel och Hiska i Karusens socken, Estland. Född 1758. Överstelöjtnant i sachsen-weimarsk tjänst. Död 1809-03-05 i Reval. Gift där 1784-03-15 med grevinnan Charlotta Catharina von Tiesenhausen, död 1806-08-08 i Reval, dotter av lantrådet greve Berend Henrik von Tiesenhausen till Kotz och Johanna Elisabet von Baranoff.

Barn:

 • Catharina, född 1785-01-17 i Reval, död där 1810-08-13. Gift med majoren N. N. Karsky.
 • Carl Gustaf Reinhold, född 1787-01-31 i Reval, död ung.
 • Alexander Georg, född 1788-11-04 på Wattel, död före fadern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.