:

Dufva i Finland nr 95

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten DUFVA i FINLAND nr 95 †

Fick frälse 1413-05-17, introducerad 1625. Utdöd efter 1747.

Dufva%20i%20Finland%20A9500.jpg

TAB 1

Bengt Dufva, »ägde herr Olof Tawasts dotter, hon skall hava hetat Ingrid».

son:

 • Olof, till Munkeby i Borgå socken i Finland. Fick frälsebrev 1413-05-17 i Vadstena av konung Erik XIII. Gift med Kerstin Helviksdotter, dotter av kyrkoherden i Töfsala Helvik Stoltefoth, som gav denna sin måg all sin ägolott i Torsby i Pernå socken 1413-03-12.

son:

 • Bengt, till Munkeby. Gift med Catharina Danske, som i vapnet förde två svarta hästskor på en vit snedbjälke, dotter till Henrik Persson, till Dönsby, och Anna Persdotter, till Veiby.

Barn:

 • Brita. Gift med Jakob Lydekesson i Borgå.
 • Catharina, död barnlös. Gift med Olof Bodebek i Pyttis socken, som 1450 av konung Karl Knutsson fick frälse på sitt gods.
 • Margareta. Gift med frälsemannen Matts Frille, till Viborgs gård i Bjärnå socken, som levde 1477.
 • Ragnhild. Gift med länsmannen Nils Olofsson (Ållongren i Finland, nr 115), i Pepot i Borgå socken, som levde 1489.
 • Cecilia. Gift med domhavanden i Östra Nyland Sigfrid Andersson (Rålamb).

TAB 2

Henrik (son av Bengt, Tab. 1), till Veckoski i Borgå socken. Skrev sig till Boe gård i Borgå socken och fick skattefrihet för detta gods 1535-08-05. Gift med Elsa Bengtsdotter, dotter av väpnaren Bengt Hammar, som förde fyrkluven sköld, och Anna till Laukko i Bjärnå socken.

Barn:

 • Margareta. Gift med herr Måns i Borgå.

TAB 3

Henrik (son av Henrik, Tab. 2), till Laukko i Bjärnå och Moisio i Lojo socken. Gjorde adlig rusttjänst 1537. Ingick jordabyte med Erik Fleming 1543 och gav Porsos frälsegods i Hauho socken mot Broända i Bjärnå. Uppdrogs av häradsrätten i Tenala socken att rannsaka om Gullön 1552. Var död 1556. Gift med Ursula Jönsdotter, levde änka 1571, dotter av finske frälsemannen. Jöns Mickelsson, som förde en halv oxe i vapnet, och hans 1:a hustru Anna Persdotter (Ille).

Barn:

 • Erik, till Laukko. Uppförd i adlig rusttjänstlängd 1556. Död 1565-08-13 under ett utfall vid Revals belägring.
 • Bengt, till Stensnäs i Bjärnå socken. Underskrev finska adelns trohetsförsäkran till Johan III 1569. Löjtnant under finska fanan. Drog till Viborg 1576. Ryttmästare för finska adelsfanan 1582. Skrev sig »fordom ryttmästare» 1586. Död barnlös 1587-08-26 och begraven i Bjärnå kyrka framför altaret under en gravsten med hans inhuggna vapen. Gift med Alissa Göransdotter, död 1591-03-28 enligt hennes gravsten i Bjärnå kyrka, dotter av fogden i Södra Finland Göran Olofsson, av finsk frälsesläkt (Galt).

TAB 4

Lars (son av Henrik, Tab. 3), till Moisio i Lojo socken. Levde 1597, då han förpantade jord i Irjala by till Bertil Simonsson (Ekestubbe).

Barn:

 • Christina, levde änka 1663 i Lojo socken hos sin son, fänriken Carl Mattsson.

TAB 5

Lars (son av Lars, Tab. 4). Ägde Kouvola i Lojo socken och gjorde rusttjänst. Död 1630, stupade i tyska kriget. Gift med Karin Christersdotter (Medd. av statsarkivarien J.W. Ruuth i Helsingfors.), som fick ett års skattefrihet för Kouvola 1633-08-21 och bodde på nämnda egendom ännu 1678 (Medd. av statsarkivarien J.W. Ruuth i Helsingfors.).

Barn:

 • Christer. Begärde vid häradsting 1644 av sin farbroder Nils Larsson Dufva utredning av sin faders fasta arv i Moisio.
 • Kirstin, nämnes 1657–1668. Gift 1:o med kaptenen Tomas Tvilling. Gift 2:o med Matts på Kouvola [Medd. av statsarkivarien J.W. Ruuth i Helsingfors.].

TAB 6

Nils (son av Lars, Tab. 4), till Moisio i Lojo socken. Avstod denna egendom till sin son Lars. Död 1669-11-01 och begraven 1670 i Lojo kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med N. N., gift 2:o 1655 med Carin Nilsdotter, som efterlevde.

Barn:

TAB 7

Lars (son av Nils, Tab. 6), till Moisio i Lojo socken. Född 1622. Död 1689 och begraven 1689-11-25 i Lojo kyrka. Gift (Medd. av statsarkivarien J.W. Ruuth i Helsingfors.) 1655-06-09, då han gav henne Moisio i morgongåva, med Anna Maria von Wedel, som 1689 av häradsrätten fick attest på fattigdom, då sju barn levde, av vilka två söner tjänade vid gardet, de övriga voro omyndiga. Hon levde ännu 1694. (Medd. av statsarkivarien J.W. Ruuth i Helsingfors.)

Barn:

 • Johan. Tjänade vid gardet 1689 och var korpral 1692 samt bosatt på Moisio 1694. [Måhända är han identisk med den Johan Dufva, som blev kornett vid finska lantdragonreg:t 1701-08-20 med konfirm. fullm. 1701-11-07 och erhöll avsked 1708-06, då reg:t sammanslogs med ingermanländska dragonreg:t. Gift med Maria Sabina Åkerfelt, som levde änka 1738 i Kymmene socken, dotter av kaptenen Johan Åkerfelt, och Sabina Wolff. Efterlämnade endast två döttrar]. (Lk.)
 • Gustaf. Styckjunkare vid garnisonen i Kalmar 1678–1680. Dopvittne i Lojo 1690.
 • Henrik. Gift 1692-01-10 i Helsingfors med Elin Tomasdotter.
 • ? Samuel. Var fältväbel vid rigiska garnisonsregementet 1699. Föreslogs 1699-03-28 till fänrik [At (RA)].
 • Margareta, döpt 1679-08 på Moisio.
 • Maria, var omyndig 1689.
 • Lars. Fältväbel. Innehade Erkkylä fältväbelsboställe i Sääksmäki socken 1740–1747. Flyttade 1747 till Kalvola socken. Han var troligen den siste manlige medlemmen av ätten. Gift 1:o med Sofia Strandberg, född 1678, död 1740 på Erkkylä och begraven 1740-02-28. Gift 2:o 1740-10-10 i Vichtis socken med Anna Finnera, född 1709, död 1782-03-28 i Kalvola socken, dotter av (Medd. av statsarkivarien J.W. Ruuth i Helsingfors.) adjunkten Johan Finnerus och Anna Christina Rappengren.

TAB 8

Matts (son av Henrik, Tab. 3), till Moisio i Lojo socken. Skrivare på Åbo slott 1579–80. Ryttare med fem hästar under hovfanan 1581. Gift med Elin, som 1579 är uppförd i Åbo slotts mantalslängd.

Barn:

 • Jakob. Död 1647 i Borgå. Om hans begravning väcktes fråga i Åbo konsistorium, emedan han dött i sin ogudaktighet.

TAB 9

Jakob (son av Bengt, Tab. 1), till Näset i Borgå socken. Levde 1530. Gift med Margareta Tuvesdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med frälsemannen Engelbrekt Larsson till Isnäs), död före 1532-03-10, dotter av fogden på Borgå kungsgård Tuve Månsson (av dansk börd) och Cecilia Jakobsdotter Horn, av finsk uradel.

Barn:

 • Ebba, till Näset. Levde ännu 1556. Gift 1:o med slottsfogden på Tavastehus Olof Grelsson, till Skinnarbacka, av finsk frälsesläkt. Gift 2:o med skrivaren Henrik Eriksson Risbit, död före 1545, som blev adlad av konung Gustaf I 1530.

TAB 10

Nils (son av Bengt, Tab, 1). Kallas »välbördig man». Besökte i Åbo riksföreståndaren Sten Sture 1488 och förevisade handlingar rörande sin släkts arvgods samt fick dem vidimerade. Slottsloven på Viborg 1495. Lagman i Karelen. (Medd. av J. W. Ruuth i Helsingfors. Gift med Sunneva Djekn, dotter av Peder Djekn.

Barn:

TAB 11

Peder (son av Nils, Tab. 10), till Munkeby i Borgå socken. Domhavande i Borgå län. Fick 1535 förläning av Lassdal i Borgå socken. Levde ännu 1562. Gift 1:o före 1535 (Medd. av statsarkivarien J.W. Ruuth i Helsingfors.) med Anna Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Larsson till Tirmula, av finsk frälsesläkt. Gift 2:o efter 1545 med Anna Olofsdotter, dotter av Olof Pedersson (Wildeman) och Anna Fleming.

Barn:

 • 1. Carin (Katarina). Gift 1:o med slottsfogden och rysstolken Hans Larsson Skalm (i Finland), nr 144, död före 1586. Gift 2:o med hovmästaren Casper Gröning.
 • 2. Beata, levde 1610. Gift 1:o med fogden Christoffer Mickelsson (Böllia). Gift 2:o omkring 1593 med ståthållaren på Ivangorod Daniel Olofsson.
 • 2. Anna, levde änka 1646. Gift med ryttmästaren och ståthållaren Jöns Persson Ruuth i Finland, nr 125, död 1628.
 • 2. Brita. Gift med sin systers svåger Jakob Persson Ruuth i Finland, nr 125.

TAB 12

Bengt (son av Peder, Tab. 11), all Munkeby i Borgå socken. Underskrev finska adelns trohetsförsäkran till konung Johan 1569. Förde befäl över besättningen på Koporie slott 1582 och ännu 1587. Slottsfogde på Nyslott 1591. Död 1595. Han ägde genom sitt gifte del i Strömsnäs säteri i Viborgs socken och ärvde Hyvikkälä säteri i Janakkala socken efter sin moster Gertrud Gudmundsdotter. Gift med Anna Bertilsdotter, som fick frihet för skattehemman i Hauho socken 1598-03-18 dotter av rysstolken Bertil Göransson Mjöhund, som 1559 blev adlad och fick till vapen en halv mjöhund, och Elisabet Skalm.

Barn:

 • Per (Peter), till Munkeby. Bevistade bland krigsbefälet finska adelns möte i Åbo 1602. Var ryttmästare 1613-10-10. Vilken dag han fick konfirmerat på sitt modern egods Strömsnäs i Viborgs socken. Blev 1625 med namnet Dufva i Finland och under nr 63, sedermera ändrat till nr 95, för sin ätt introducerad. Begick 1634 dråp på ståthållaren över Norrland Ernst Larsson Creutz. Död ogift 1646. 'Han kallas i samtida handlingar en ogudaktig sälle och hade sex oäkta barn, vilka dogo var efter annan och blevo begravna i en rävgrop, där han ock omsider själv blev nedgrävd.'
 • Christer. Kvartermästare under Lars Anderssons till Botila fänika i Estland 1610.
 • Olof, till Hyvikkälä samt Pojoby i Bjärnå socken och Trotby i Kimito socken. Hörde till konung Sigismunds anhängare och vistades länge i landsflykt i Polen, men fick 1614-10-20 genom konung Gustaf Adolfs lejdebrev tillstånd att återkomma och tillträda sina förbrutna gods. Bevistade fredskongressen i Stolbova 1617. Konungens troman och stallmästare 1618-04-10. Ryttmästare 1622. Assessor i Åbo hovrätt 1629. Död barnlös 1632. Gift 1621-06 med Christina Wildeman i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1638 med kaptenen vid livgardet Göran von Berg till Pall, död 1647), död 1651-01 på Sjölaks och begraven 1651-07-20 i Pargas kyrka, dotter av holmamiralen Henrik Tönnesson Wildeman nr 89, och Carin Eriksdotter Stålarm.
 • Catharina, död kort före 1637-01-05. Gift med Hans Jönsson Ållon i Finland, nr 210, död 1638.

TAB 13

Erengisle (son av Peder, Tab. 11), till Lassdal i Pernå socken, vilket säteri han ärvde efter modern. Hövidsman. Underskrev krigsbefälets i Narva skrift till konung Johan 1589. Stod på konung Sigismunds sida. Hövidsman under klubbekriget 1597. Förde befäl över Claes Flemings knektar i Savolaks. Kvartermästare för William Spiegels fana 1600. Levde ännu 1632. Gift 1:o med sin broders svägerska Elisabet Bertilsdotter, dotter av rysstolken Bertil Göransson Mjöhund, som 1559 blev adlad och fick till vapen en halv mjöhund, och Elisabet Skalm. Gift 2:o med Gertrud Fäten.

Barn:

 • 1. Bertil, till Lassdal. Löjtnant vid Tavastehus infanteriregemente 1636. Kallas slutligen major. Död barnlös före 1661-06-27 då hans arvingar ingingo förlikning. Gift med Gertrud Nassokin, som levde 1661, dotter av ryske bojaren Peter Nassokin, och Gertruda von Ungern-Sternberg.
 • 1. Anna, fick 1631-03-02 säterifrihet för sin gård Kostiala i Jääskis socken. Gift före 1631 med ryttmästaren Anders Hästesko af Målagård, nr 187, död 1660.
 • 1. Elisabet, levde änka 1668. Gift med rådmannen i Borgå Henrik Antoni Gottsman.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: