Wachtmeister af Mälsåker nr 39

Från Adelsvapen-Wiki

G 039.jpg

Grevliga ätten Wachtmeister af Mälsåker nr 39 †

Grevlig 1693-06-07, introd. s. å. Utdöd 1708-07-04.

1Um. 2Af.

Axel Wachtmeister af Björkö, greve Wachtmeister af Mälsåker (son av Hans Wachtmeister, friherre Wachtmeister af Björkö, se friherrliga ätten Wachtmeister af Björkö, Tab. 3), greve till Mälsåker i Ytterselö socken Södermanlands län, friherre till Medevi i Västra Ny socken Östergötlands län samt herre till Granhammar i Västra Ry ds socken Uppsala län, som han inköpte på bankoauktion2 1690-10-11. Och Hjälmarsnäs i Stora Mellösa socken Örebro län. Född 1643-01-13 i Stockholm. Gjorde jämte sin broder Hans en längre utrikes resa. Löjtnant vid Volmar Wrangels regemente 1666. Sedan i fransk tjänst och deltog i kriget mot Spanien, tills detta upphörde 1668. Ryttmästare vid Östgöta ryttare 1672-07-27. Överstelöjtnant. Överste för ett värvat regemente 1676. Generalmajor av kavalleriet och envoyé till England 1679-01-17. K. råd samt greve till Mälsåker 1693-06-07 (introd. s. å. under nr 39). Fältmarskalk s. å. President i krigskollegium 1697-04-15. Död 1699-07-24 i Stockholm och begraven 1700-03-11 i Wachtmeisterska graven i Riddarholmskyrkan, där hans grevl. vapen uppsattes, men lärer enl. kyrkoboken i Ytterselö jämte fru och tre barn, bland vilka äldste sonen Carl Gustaf, ligga begravna i Ytterselö kyrka. 'Han stod i stor gunst hos konung Carl XI och var hans vanliga följeslagare vid halsbrytande ritter och andra vådliga företag. Deltog 1676 i det bremiska kriget samt utmärkte sig därunder, särdeles vid försvaret av Schwingerskans vid Stade, där han blev fången, men ankom s. å. till svenska huvudhären i Skåne. Var s. å. sin broder Hans behjälplig att bringa Blekinge åter under svenska kronan. Fick slutligen i slaget vid Landskrona fyra hästar sig undanskjutna, under det han med en skvadron slog tre fientliga avdelningar efter varandra, till dess han själv hade endast sex man kvar.’ Gift 1682-09-08 med friherrinnan Anna Maria Soop af Limingo i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1706-07-10 på Ulriksdal med k. rådet och generalguvernören friherre Carl Gyllenstierna av Ulaborg, greve Gyllenstierna af Steninge, född 1649, död 1723), född 1660-04-10 i Karlstad, död 1735-06-02 i Stockholm och begraven i Ytterselö kyrka, dotter av riksrådet och generalguvernören friherre Gustaf Soop af Limingo nr 19, och hans 1:a fru friherrinnan Margareta Horn af Marienborg nr 21.

Barn:

  • Carl Gustaf, född 1683-08-29, död 1697-10-10 av ett olyckligt skott och begraven 1698-11-27 i Wachtmeisterska graven i Riddarholmskyrkan (jfr ovan), där hans vapen ses.
  • Eleonora Margareta, född 1684 1010, död 1748-12-23. Hon gjorde 1747 Ljung i likanämnd socken Östergötlands län och Steninge i Husby-Ärlinghundra socken Stockholms län, vilka hennes man inköpt, sedan han försålt sina livländska egendomar, till fideikommiss för von Fersenska ätten. Gift 1715-05-22 på Stockholms slott med generallöjtnanten och presidenten greve Hans von Fersen nr 56, född 1683. Död 1736.
  • Hans, till Mälsåker. Född 1686-01-11. Student i Uppsala1 1701-01-02. Volontär vid svenska armén 1705. Adjutant vid Dückers dragonregemente 1706-02-27. Kornett därst. s. å. 9/8 och vid livdragonregst s. å. 16/11. Generaladjutant 1708. Stupade ogift 1708-07-04 vid Holovzin och slöt på svärdssidan denna grevliga ätt.
  • Maria, född 1688-06-04, död 1692.
  • Ulrika Maria, född 1693-08-20. Hovfröken hos prinsessan Ulrika Elenora. Död ogift 1713-02-28 och jordfäst s. å. 4/3 i Riddarholmskyrkan .

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.