Hjelmborg nr 1400

Från Adelsvapen-Wiki

1400.jpg


Adliga ätten Hjelmborg nr 1400 †

Adlad 1705-05-08, introd. 1706. Utdöd 1787-07-22.


1Um. 2Blr. 3At (Sch).

TAB 1

Hans Bengtsson Borgman. Handelsman i Göteborg. Gift med Anna Hansdotter, dotter av rådmannen i nämnda stad Hans Börjesson.

Barn:

 • Gabriel Hansson Borgman, adlad Hjelmborg, till Finstaholm i Häggeby socken, Uppsala län. Född 1656-12-21 i Göteborg. Student i Uppsala1 1676-07-22. Informator för en av pfaltzgreven, hertig Adolf Johans till Stegeborg söner 1683. Kommissionssekreterare på burggreven Donnas ambassad till Wien 1688. Åter kommissionssekreterare i Wien. Extra ordinarie regeringsråd i Zweibrücken 1700-08-15. Adlad 1705-05-08 (introd. 1706 under nr 1400). Kansler i Zweibrücken 1718-07-29. Död 1736-07-13 på Finstaholm och jämte sin fru begraven i Häggeby kyrka under en vapenprydd gravsten. 'Han var envoyé till de flesta kurfurstl. och furstl. hov i Tyskland, ävensom 1711 i Frankfurt am Main vid kejsar Carl VI:s val och kröning'. Gift 1705-07-04 Hjälmarsberg med Sigrid Cronsköld, född 1682-12-28, död 1731-04-02 på Finstaholm, dotter av kammarrådet Brynte von Ens, adlad Cronsköld, och friherrinnan Anna Catharina Fleming af Liebelitz.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1706-06-06 på Hjälmarsberg, död 1738-01-01 Bagarbo. Gift 1722-10-30 med översten Carl Gustaf Silfverlåås, död 1733.
 • Carl Georg, född 1707-08-26. Student i Uppsala1 1720-01-20. Död 1721-07-07.
 • Gabriel Johan, född 1708-09-03 i Frankfurt am Main. Student i Uppsala1 1720-01-20. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1740. Död ogift 1747.
 • Gustaf Samuel, född 1710-09-18, död s. å. 27/9.
 • Hedvig Sofia, född 1711-10-04, död 1760-04-05. Gift med överstelöjtnanten Edvard Gregorius von Köhnigstedt, nr 1276, född 1708 (1706), död 1782.
 • Christian Niklas, född 1713. Ryttmästare. Död 1775. Se Tab. 2.
 • Claes Christoffer, född 1714. Löjtnant. Död 1755. Se Tab. 3.
 • Gustaf Samuel, född 1715-09-12, död ung.
 • Adam Martin, född 1715-09-12, död ung.
 • Sigrid Maria, född 1717-09-12, död 1718-02-12.
 • Fredrik, född 1720-09-18 på Finstaholm. Volontär vid livgardet 1738-03-00. Rustmästare därst. 1739. Förare 1740. Sergeant 1743-07-21. Löjtnant vid regementet Royal Suédois 1745. Löjtnant vid Fersens tyska regemente i fransk tjänst 1747-09-01. Fänrik vid livgardet 1755-10-04. Löjtnant därst. 1759-03-27. Död ogift 1760-09-03 i fält vid svenska armén i Pommern. Han bevistade utom pommerska kriget även fälttågen i Finland 1741–42 och i Flandern 1747.

TAB 2

Christian Niklas (son av Gabriel Hansson Borgman, adlad Hjelmborg, Tab.1), född 1713-01-09. Student i Uppsala1 1728-05-08. Ryttare vid livregementet till häst2 1733-02-15. Korpral därst.2 1734-12-30. Kvartermästare2 1742-07-09. Stabskornett 1753-03-29. Kornett 1754-11-09. Stabslöjtnant 1761-05-05. Löjtnant s. å. 22/6. Stabsryttmästare 1770-05-22. RSO 1772-05-28. Avsked 1775-05-22. Död s. å. 12/6 Flocksta. Han bevistade finska kriget 1741–1742 och pommerska kriget 1757–1762. Gift med Agneta Eleonora von Staffeldt.

Barn:

 • Ulrika Eleonora, född 1763, död 1793-01-18 i Mariefred. Gift 1786-09-17 Vesslingbyholm med ryttmästaren Carl Adolf Svedenheim, i hans 1:a gifte, född 1747, död 1802.
 • Fredrika Charlotta, död 1774-02-23 på Flocksta.3
 • Carl Christian Baltasar, född 1770-08-10 i Husby by i Husby-Långhundra socken, Stockholms län. Volontär vid livregementet till häst 1774-09-20. Korpral därst. 1778-01-02. Död 1787-07-22 på Vesslingbyholm och slöt ätten på svärdssidan.
 • Adolf Fredrik Carl, född 1772-02-17 i Husby by i Husby Lyhundra socken, Stockholms län, död 1778-02-10 på Vesslingbyholm och begraven s. å. 17/2 i Feifska graven i Fellingsbro kyrka.

TAB 3

Claes Christoffer (son av Gabriel Hansson Borgman, adlad Hjelmborg, Tab. 1), född 1714-05-27. Student i Uppsala 1728-05-08. Volontär vid Upplands regemente 1730. Furir därst. 1732-09-05. Sergeant 1736-01-02. Avsked 1738-12-07. Sergeant vid garnisonsregementet i Göteborg s. å. Avsked 1740-07-24. Lärstyrman vid amiralitetet 1741-10-16. Arklimästare därst. 1742-03-05. Medelstyrman 1753-08-28. Löjtnant 1754-05-04. Död 1755-06-25 i Göteborg. Gift där 1745-03-18 med Dorotea Margareta Anckarcreutz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1762 i nämnda stad med Magnus Gabriel Thornton, döpt där 1731-07-26), född 1724-08-14 i Göteborg, död där 1766-04-20 dotter av amiralitetskaptenen Claes Anckarcreutz, nr 1145, och Margareta Eleonora Paulin.

Barn:

 • Claes Gabriel, född 1746-01-30 Hult, död s. å. 30/3 i Göteborg.
 • Sigrid, född 1747-01-09 i Göteborg, död där s. å. 22/2.
 • Fredrik, född 1749-05-18 i Göteborg, död där 1750-04-29.
 • Johan Paul, född 1750-07-30 i Göteborg, död där 1757-05-16.
 • Hedvig Ulrika, född 1752-01-29 i Göteborg, död ogift 1828-06-23 i nämnda stad.
 • Christian Fredrik, född 1754-03-27 i Göteborg, död där s. å. 18/12.
 • Claes Christoffer, född 1755-07-09 posthumus, död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.