:

Cederstolpe nr 1688

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Cederstolpe nr 1688

Adlad 1771-11-11, introducerad 1720.

Ätten är av samma ursprung som adliga ätten Heldenhielm. Från den till Polen överflyttade äldre grenen av ätten (se Tab. 2) härstammar utan tvivel den ännu i Ostpreussen levande släkten von Cederstolpe, som där ägde godset Poienzhof.


TAB 1

Hans Helding, adlad Cederstolpe, (son av Samuel Helding, se adliga ätten Heldenhielm, Tab. 1), född 1679-10-30, i Stockholm. Student i Uppsala 1691-02-04. Kammarskrivare i statskontoret 1698 och i sjötullskontoret 1700. Skrivare på landskansliet i Åbo 1701. Bokhållare vid jaktvarvet i Stockholm 1703. Tillika upphandlingskommissarie i Stockholm med konfirmationsfullmakt 1705-01-15. Generalkrigskommissaries titel och rang 1719 adlad 1719-11-11 (introducerad 1720 under nr 1688). Död 1753-11-23 i Stockholm och begraven i Jakobs församling. 'Han gjorde 1714 på fältmarskalken Stenbocks begäran och på egen bekostnad en resa till konung Carl XII i Demotika, och var 1715 och 1718 hos fienden fången, men frigjorde sig själv.' Gift 1705-08-15 med Agneta Croëse, född 1690, död 1765, dotter av tobaksfabrikören Johan (SRB.) Croëse och Elisabet Berghult, som sedan fick landshövdingen Sven Agricola Åkerman, sedermera Åkermarck, adlad Leijonmarck.

Barn:

 • Agneta Sofia, född 1702, död 1780 och begraven 1780-06-06 i Jakobs församling, Stockholm. Gift 1723-10-01 i Stockholm med krigskommissarien Johan Gustaf Huss. Död 1731.
 • Adam. Student. Död ung.
 • Carl. Volontär vid amiralitetet. Död 1730.
 • Inga Brita, född 1718-12-26, död 1763-02-06 i Östra Stenby prästgård, Östergötlands län. Gift 1:o 1737-04-24 i Västervik med prosten och kyrkoherden i Västervik mag. Johannes Petrelius, född 1685-06-24 i Kalmar, död 1745-01-23 i Västervik. Gift 2:o 1748-04-19 Redinge med kyrkoherden i Östra Stenby pastorat av Linköpings stift, kontraktsprosten Jonas Sundelin i hans 1:a gifte (gift 2:o 1765-03-03 med Catharina Helena Baurmeister i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1752-11-03 med frälseinspektoren Carl Fredrik Fischer, född 1726, död 1762], född 1728-01-15, död 1769-09-21. Gift 3:o 1770-11-03 i Linköping med Catharina Elisabet Silfverlåås, i hennes 2:a gifte, född 1723-10-28 i Älvestads socken, Östergötlands län, död 1773-10-03, dotter av kaptenen Gustaf Silfverlåås, och Hedvig Niethoff), född 1721-07-29 i Linköping, död 1805-02-09 i Östra Stenby prästgård [Hm].

TAB 2

Hans, (son av Hans Helding, adlad Cederstolpe, Tab. 1), född 1706 i Stockholm. Hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1728-04-02. Furir vid artilleriet i Stockholm 1729-12-24. Sergeant 1732-07-18. Överfyrverkare 1733-07-10. Löjtnant i konung Stanislai i Polen tjänst 1733. Kapten i konung Stanislai i Polen 1734. Kvarstannade i Polen och blev katolik. Gift 1743 i Danzig med en rådmansdotter från Danzig.

Barn:

 • Hans. Lantjunkare.
 • Carl Teodor. Ståthållare i Danzig.
 • Catharina Sofia.

TAB 3

Johan Samuel, (son av Hans Helding, adlad Cederstolpe, Tab. 1), född 1707-11-27. Volontär vid amiralitetet 1724-05-15. Arklimästare vid amiralitetet 1727. Konstapel 1730. Sergeant 1735. Överfyrverkare vid amiralitetet 1739. Underlöjtnant vid artilleriet i Stockholm 1741-10-10. Transporter till artilleriet i Finland 1743-06-01. Löjtnant vid artilleriet i Malmö 1747-10-08. Transport till Stockholm 1748-12-06. Kapten vid artilleriet i Finland 1756-08-05. Kommendant på Lilla Svartö fästning 1757. Kapten vid artilleriet på Gotland 1761-06-23. Avsked 1763-06-00. Död 1766-01-05 i Stockholm. 'Han talade med färdighet sju språk.' Gift 1750 med Sofia Maria von Seeken, född 1724, död 1777-02-10, dotter av vice korpralen vid livdrabanterna Johan Joakim von Seeken.

Barn:

 • Agneta Sofia, född 1757-04-28. Gift 1792-12-13 med fänriken Johan Georg Wulf, född 1750-04-10.

TAB 4

Johan Adolf (Adam), (son av Samuel, Tab. 3), född 1751-11-16 i Stockholm. Volontär vid artilleriet 1756-05-12. Konstapel vid artilleriet 1762. Furir 1764-02-18. Sergeant 1769-02-18. Sergeant vid Jönköpings regemente 1770. Sergeant vid Hälsinge regemente 1772-03-21. Fältväbel 1772. Fänrik vid dalfrikåren 1789-04-02. Död 1814-06-04. Han bevistade kriget mot Ryssland på 1780-talet och därunder träffningarna vid Valkiala och Värälä. Gift 1799-11-08 med Brita Helena Hedberg, död 1837-12-27 dotter av lantbrukaren Per Hedberg.

Barn:

 • Johan Peter, född 1799-11-16. Sjöman i Gävle 1816 och gjorde sjöresor på Nordsjön och Västerhavet till och med 1823, då han vid framkomsten till Rio rymde från fartyget. Lät sedermera icke höra av sig.

TAB 5

Carl Adolf, (son av Johan Adolf, Tab. 4). Född 1802-09-28 i Hedesunda socken, Gävleborgs län. Volontär vid livgardet till häst. Skogvaktare under Gysinge bruk. Död 1845-10-01. Gift 1827-12-07 med Anna Margareta Momqvist, född 1801-06-08, död 1862-12-23 i Östra Våla socken, Uppsala län, dotter av organisten i Hedesunda Anders Momqvist.

Barn:

 • Johan Ludvig, född 1828-01-12 i Hedesunda socken. Stalldräng. Död 1867-02-17 i Östra Våla socken.
 • Margareta Christina, född 1830-10-01, död 1831-10-09.
 • Gustava Catharina, född 1832-05-16 i Nora socken, Västmanlands län, död 1874-03-29 i Alsike socken, Uppsala län. Gift 1862 med drängen Johan Erik Hellqvist.
 • Anna Margareta, född 1833-12-22 i Nora socken, död 1905-05-29 i Söderfors församling, Uppsala 1. Gift 1861-10-27 med bruksarbetaren vid Söderfors Anders Wikström, född 1831-08-20 i Söderfors församling, Uppsala län. Död 1889-05-10 i Söderfors församling, Uppsala län.

TAB 6

Fredrik Adolf, (son av Carl Adolf, Tab. 5), född 1837-06-06 i Nora socken. Bageriidkare, bland annat i Revsund i Jämtland. Död 1868-07-30 i Neder Torneå socken, Norrbottens län. Gift 1863-07-19 med Johanna Christina Wallin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1873-06-07 i Selångers socken, Västranorrlands län med Vilhelm Persson, född 1840-03-23, död 1879-01-18 i Högom i Selångers socken, född 1840-09-07 i Nordmalings socken, Västranorrlands län, död 1907-06-02 i Selångers socken.

Barn:

 • Fanny Fredrika, född 1864-07-03 i Häggenås socken, Jämtlands län. Gift 1890-11-30 i Selångers socken, Västernorrlands län med Anders Viktor Karlsson, född 1865-05-31. Utflyttad 1894-03-16 till Nordamerika. Död 1920-04-18.

TAB 7

Carl Adolf, (son av Fredrik Adolf, Tab. 6), född 1865-12-09 i Stavre i Revsunds socken, Jämtlands län. Arbetare. Sjöman. Gift 1890-03-30 i Sems socken, Norge med änkan Teodora Amalia Johannesen i hennes 2:a gifte (Gift 1:o med stuarten Jonas Peter Wallin, född 1847 i Sverige, död 1888-09-29 i Plymouth med norskt skepp.), född Johannesdotter, född 1859-02-19 Vellö Död 1934 i Horten, Norge. Dotter av skomakarmästaren Truls Johannesen och Andrine Andersdotter.

Barn:

 • Fanny Fredrika (Fredrikke), född 1890-12-29 i Husö, Sem, Norge. Utflyttad til USA.
 • Carl Adolf Ferdinand, född 1893-12-19, född (tvilling) i Husö, Sem, Norge. Se Tab. 7A.
 • Nancy Teodora, född 1893-12-19, född (tvilling) i Husö, Sem, Norge.
 • Reider Peder Anker, född 1898-10-15, i Husö, Sem, Norge. Matros. Död 1920.

TAB 7A

Carl Adolf Ferdinand, (son av Carl Adolf Tab. 7), född 1893-12-19, född (tvilling) i Slagens sogn., Sem, Norge. Minhantverkare. Gift 1927-03-27 i Fana, Norge, med Ragnhild Raa, född 1893-06-23 I Nesttun, Fana, Norge. Dotter av Lars Davidsen Raa och Eli N.N.

Barn:

 • Ely Teodora, född 1930-11-24< i Laksevåg, Norge.
 • Leif Ferdinand, född 1932-06-01 i Laksevåg, Norge.

TAB 8

Carl August, (son av Johan Samuel, Tab. 3), född 1755-02-27. Inskrevs till krigstjänst 1759. Underofficer vid artilleriet 1775. Volontär vid Österbottens regemente 1776. Avsked 1796. Sergeant vid livgardet till fot. Erhöll rustmästarelön vid Svea livgarde 1799-07-29. Avsked 1802-06-07. Död 1814-07-06 i Stockholm. Gift 1:o med Susanna Nieme. Gift 2:o med Jeannetta Vilhelmina Balck, född 1778, död 1815-08-26 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Adam, född 1783-01-04, död ung.
 • 1. Fredrik, född 1784-11-12, död ung.
 • 1. Clara Maria, född 1787. Död före 1880.
 • 2. Ebba Charlotta Vilhelmina, född 1801-01-31, dömd från adelskapet 1817-10-10.
 • 2. Sofia Amalia, född 1803-05-11 i Stockholm, död i Stockholm 1806-04-16.
 • 2. Agneta Maria, född 1805-11-02, död ogift 1829-01-29 i Stockholm.
 • 2. Sofia Maria, född 1808-03-27, död 1808-04-09.
 • 2. Carl August Oskar, född 1811-01-26 och död 1811-02-18 i Stockholm.
 • 2. Carl Johan Oskar, född 1814-02-22 och död 1814-07-17 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: