Von Pegauberg nr 635

Från Adelsvapen-Wiki

0635.jpg


Adliga ätten von Pegauberg nr 635 †

Adlad 1651-08-29, introd. 1655. Sannolikt utdöd.

Stamtavlan, till grund för vilken ligger den av kornetten Crispin von Pegauberg (Tab. 5) ingivna originalgenealogien, har av brist på material icke kunnat underkastas någon ingående granskning. De under Tab. 2 upptagna Casper Johan och Anna Christina voro syskon. Huruvida de voro barn till Casper eller hans broder Jakob, har icke kunnat kontrolleras.


1Um. 2Öä 11, s. 286. 3K. A. Redukt. kollegii akt 52 (OA). 4Södra H. liber caus., vol. 159, p. 4 (OA).

TAB 1

N. N. Pegau. Rådman i Reval.

Barn:

 • Casper Johan Pegau, adlad von Pegauberg, född 1602. Assessor. Död 1680. Se Tab. 2.
 • Jakob Pegau, adlad von Pegauberg, född 1604. Kavallerilöjtnant. Erhöll 1648-12-11 i donation Bodarne, Ed, Klövemarken och Högen i Eds socken Älvsborgs län, vilka hemman kan 1670-07-08 erhöll tillstånd att försälja3. Adlad 1651-08-29 jämte äldre brodern (introd. 1655 under nr 635). Död 1676. 'Han tjänte kronan Sverige en rummelig tid, tappert, troligen och manligen.'. Gift (m. vilken är ej känt).

TAB 2

Casper Johan Pegau, adlad von Pegauberg (son av N. N. Pegau, Tab. 1), till Mengrijärvi i Ingermanland. Född 1602. Assessor i Dorpats hovrätt 1636 (1638-06-28). Adlad 1651-08-29 jämte yngre brodern (introd. 1655 under nr 635). Död 1680. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1647-09-26 i Stockholm Tyska förs. i Stockholm med Cecilia Lemmens, död 1655 och begraven s. å. 21/3 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, dotter av bruksägaren och handlanden Henrik Lemmens och Margareta Meijer. Gift 3:o 1662-11-23 i Stockholm med Christina Nieroth, dotter av landshövdingen över Nöteborgs län Anton Johan Nieroth.

Barn:

 • 1. Christian, född 1633. Levde utan tjänst. Död 1700. Gift 1670 med Catharina von Holthausen, död 1731.
 • 1. Jakob, född 1635, död s. å.
 • 1. Casper, född 1639. Kapten. Död 1709. Se Tab. 3
 • 2. Margareta, döpt 1649-02-21 i Stockholm, död före 1712.2
 • 2. Casper Johan, till Mengriejärvi samt Ellmora och Ökna, båda i Vadsbro socken Södermanlands län. Född 1653-04-30 på Mengrijärvi. Student i Uppsala1 1671-02-20. Död 1698-08-22 på Ellmora och begraven i Vadsbro kyrka, där hans huvudbanér med påskrift ses. Gift 1696-02-08 med Brita Maria Stuart, död 1712-12-29, dotter av kammarherren Johan Anders Stuart, och Anna von der Knop.
 • 2. Cecilia, döpt 1655-02-13 i Stockholm, död före 1712.2
 • 2. Anna Christina, död 1693. 4. Gift 1677 med majoren Hans Silfverlåås, död 1700.

TAB 3

Casper (son av Casper Johan Pegau, adlad von Pegauberg, Tab. 2), född 1639. Student i Uppsala 1655-08-001. Kapten. Död 1709. Gift 1669 med Gertrud von Mengel, död 1724.

Barn:

 • Brita Maria, född 1670. Gift med kornetten Johan von Weisshausen.
 • Johan Anders, född 1672. Fänrik. Död ogift 1704 i fält.
 • Crispin, född 1674. Kapten. Död 1745. Se Tab. 4.

TAB 4

Crispin (son av Casper, Tab. 3), född 1674. Kapten. Död 1745. Gift 1700 med Maria Stille, död 1731.

Barn:

 • Casper, född 1702, död 1710 i pesten.

TAB 5

Crispin (son av Crispin, Tab. 4), född 1700. Kornett. Han ingav till riddarhuset en med ovanstående överensstämmande, av honom underskriven stamtavla, daterad Cajana den 5 nov. 1765. Gift 1726 med Catharina Bånge, död 1739.

Barn:

 • Carl, född 1727-11-26. Sergeant. Gift 1750 med Juliana Roos.
 • Catharina, född 1729. Gift med häradsfogden(?) Johan Edberg.
 • Brita, född 1731. död s. å.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.