:

Cronsköld nr 866

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cronsköld nr 866 †

Adlad 1674-11-27, introducerad 1675. Utdöd 1710.


  • Christoffer Zenert von Ens. Inkom från Tyskland och blev rådman i Mariestad. Död 1647-12-00. Gift med Maria Bryntesdotter, dotter av borgmästaren i Mariestad stad Brynte Knutsson.

Barn:

  • Brynte von Ens, adlad Cronsköld, till Nyborg i Håtuna socken och Finstaholm i Häggeby socken (båda i Uppsala län). Född 1646-07-25 i Mariestad. Kom 1663 i tjänst hos tackelskrivaren Jöns Nilsson i Stockholm och året därpå hos amiralitetskassören Elias Månsson. Kanslist vid amiralitetet 1667. Bokhållare hos kungliga rådet och överstemarskalken greve Joh. Gabr. Stenbock 1669. Kommissarie i kammarrevisionen 1672. Extra ordinarie assessor i kammarrevisionen 1672-06-06. Ordinarie assessor 1674-03-21. Adlad 1674-11-27 (introducerad 1675 under nr 866). Generaltullförvaltare vid stora sjötullarna i Sverige och Finland 1676-10-03 samt kort därefter även i Livland och Pommern. Tillika kammarråd (Ök.) 1685-09-08. Död 1688-08-18 i Stockholm och begraven 1689-05-31 i Jakobs kyrka i Stockholm samt därefter nedsatt i Västra Vingåkers kyrka, Södermanlands län. 'Han omtalas vid 1680 års riksdag såsom en stor skrikare på riddarhuset för reduktionen. Har givit en kostbar kyrkoskrud till Mariestads kyrka, och vid hans jordfästning i Jakobs kyrka i Stockholm voro konung Carl XI, hertigen av Holstein och flera kungliga råd närvarande. Gift 1682 med friherrinnan Anna Catharina Fleming af Liebelitz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1674-02-08 i Stockholm med kammarherren Adam Bernhard Hastfer, arvherre till Sack, Kattentack och Köndes, född 1648-02-15 i Reval, död 1676-02-26 i Stockholm och begraven i Västra Vingåkers kyrka, Södermanlands län, samt farbroder till Johan och Gustaf Berndt Hastfer, naturaliserade och friherrar Hastfer. Gift 3:o 1690 med kungliga rådet och generalguvernören Nils Brattman, adlad Strömberg, friherre och greve Stromberg, född 1646, död 1723), född 1658-02-26 i Nyköping, död 1718 (1724), dotter av riksrådet Göran Claesson Fleming, friherre Fleming af Liebelitz, och friherrinnan Sigrid Gyllenstierna af Lundholm.

Barn:

  • Sigrid, född 1682-12-28, död 1731-04-02 på Finstaholm. Gift 1705-07-04 Hjälmarsberg med kansleren Gabriel Johan Borgman, adlad Hjelmborg, född 1656, död 1736.
  • Adam, döpt 1685-01-28 i Kungsholms församling, Stockholm. Kapten i holsteinsk tjänst. Dödsskjuten 1710 vid belägringen av Douay i Nederländerna, och utgick ätten med honom.
  • Göran Jakob, döpt 1686-12-27 i Kungsholms församling, Stockholm. Fältväbel. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1704-12-06. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1706-08-09. Död ogift 1708-09-07 i Polen av sina i slaget vid Meskowitz erhållna sår.
  • Bryntina Maria, döpt 1688-11-03 i Jakobs kyrka i Stockholm, död ung.
  • ? Brita (måhända identisk med Bryntina Maria). För henne ringdes 1695 i början av året i Tyska kyrkan i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: