:

Pantzerhielm nr 2343

Från Adelsvapen-Wiki

Pantzerhielm

Adlig

Släkten är enligt en berättelse en gren av den gamla medeltida ätten Bock af Bukkila. Denna berättelse som är uppsatt på Skeppsta 1761-10-16 är undertecknad av Hans Tiburtius Pantzerhielms svåger H.G. Transchiöld och är vidimerad av Carl Magnus Aurelius.

TAB 1

Henrik Olofsson. Handlande i Stockholm. Gift 1685-11-17 med Maria Klein, född 1655-01-03 i Stockholm, † 1702, i hennes 2:a gifte. Gift 1:o 1676-02-20 med handelsmannen Emanuel Schwartz. Dotter av skräddaren Johan Klein och hans hustru i 1:a giftet Elisabet Geijer. Hennes syster Barbara Klein var gift med Martin Casten Bellman.

Barn:

 • Jakob Henriksson Holmstedt, adlad Pantzerhielm Se Tab. 2

TAB 2

Jakob Henriksson Holmstedt, adlad Pantzerhielm född 1691-10-14 i Stockholm, död 1761-09-27 på Fyrö, Sköldinge sn/D. Major. Adlad 1760-06-16. Gift 1:o med Inga Nutlenia. Gift 2:o 1748-09-14 i Västra Vingåker/D med Maria Anna Billon boende i Högsjö, född 1722 i Paris, † 1790-02-06 på Strömsholm/D. Han hade tre barn i vartdera giftet och från nedanstående Hans Tiburtius Pantzerhielm härstammar den introducerade grenen.

Barn i 1:a giftet:

 • ? Charlotta Holmstedt. Gift 1754 med fältskären Johan Siverich född 1727, död 1773
 • Karl Fabian Pantzerhielm född 1717, † 1782-04-18. Militär vid konungens regemente. Fick en utomäktenskaplig son Carl född 1767-12-13 i Hedvig Eleonora/A tillsammans med Anna Nilsdotter.
 • Jakob Holmstedt Pantzarhielm född 1722-12 i Dal, Västra Vingåker/D.
 • Eleonora Charlotta Holmstedt Pantzarhielm född ca 1732, † 1790-02-19, 58 år gammal av slag i Äskekärr, Lyrestad sn/R. Gift 1754 med Johan Siefrich född 1727, † 1773. Källa Lyrestad dödbok C:2 s353

Barn i 2:a giftet:

 • Hans Tiburtius Pantzarhielm, † 1794. Se Tab. 3
 • Maria Lovisa Pantzerhielm, född 1750-04-06 i Västra Vingåker, död 1829-12-9 i Björskogs socken. Källor: Lyrestad C:2 s353: död av slag 58 år gammal. Västra Vingåker föd. bok C:4 s.10v: dopvittnen var bryggaren och handelsmannen Henric Tadan uti Stockholm, fältväbeln herr Henric Adolph Holmstedt, sergeant Carl Fabian Holmstedt, corpralen vid lifregementet Hans Tiburts Holmstedt, madame Maria Lovisa Billong uti Stockholm, mademoiselle Jeanetun Billong, mademoiselle Jacobina Holmstedt, mamsell Eleonora Charlotta Holmstedt.´´´ Gift 1774-06-21 med kvartermästaren Anders Stuberg, adlad Reuterstam. Gift 2:o med löjtnanten Jakob Moell.
 • Catharina Charlotta Holmstedt Pantzerhielm, född 1753-10-17 i Västra Vingåkers socken, död 1812-04-30 av hetsig feber, död 55 år 6 mån 20dgr (i så fall född 1756-07-10), i Varnhems socken. Hon var mycket förnuftig och i alla måtto beskedlig. Källa Varnhems dödbok C:3 s171. Gift 1787-08-21 i Leckö slottskapell med överjägmästare Fredrik Göran de Frese född 1754, † 1803-10-23 av rötfeber på Vänsjö i Otterstad/R.
 • Jakob Johan Fredrik Pantzarhielm född 1758-08-07 i Västra Vingåker, † 1789-03-26 i Riddarholmen/A. Livdrabant. Gift med ? Hade sonen Johan Ludvig Pantzarhielm som levde 1783 och omtalas i Svea hovrätts protokoll som Hans Tiburtius brorson.

TAB 3

Hans Tiburtius Holmstedt Pantzarhielm, † 1794 på okänd utrikes ort. Volontär vid Södermanlands regemente 1740. Korpral vid livregementet 1743. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1758-12-21. Premiäradjutant 1759. Löjtnant i armén 1774-10-15, avsked samma dag. Kallas ryttmästare 1792-03-00 och gick då i landsflykt. Gift 1774-03-22 på Skeppsta i Gåsinge sn/D med Josefa Lovisa Transchiöld född 1744-02-13, död 1830-05-12 i Ryssby prästgård/H.

Barn:

 • Hans Fabian, † 1782 22/12
 • Otto Tiburtus † 1783 18/2 på Stora Benhamra
 • Sigge Wilhelm Pantzarhielm född 1786-08-03 på Fållökna, Lilla Malma sn/D, † 1863-10-03 i Ystad/M. Se Tab. 4

TAB 4

Sigge Wilhelm Pantzarhielm född 1786-08-03 på Fållökna, Lilla Malma sn/D, † 1863-10-03 i Ystad/M. Majors titel. Gift 1:o 1819-04-04 i Eksta kyrka, Gotland/I med Abigail Charlotta Kolmodin född 1800-02-28 i Eksta/I, † 1883-08-18 i Eksta/I. Från henne blev han skild år 1829. Gift 2:o 1844-11-27 i Ystad med Elisabeth Catharina Hedquist född 1814-06-08 i Hedesunda/X, † 1876-06-10 i Ystad. Dotter till sockenskräddaren Eric Hedquist och Catharina Lundholm.

Barn 1:a giftet:

 • Ludvig Gustaf Sigfrid Pantzarhielm född 1819-11-13. Se Tab. 5
 • Tiburtius Benedictus Vilhelm Pantzarhielm född 1821-03-21. Student i Uppsala. Lantbrukare på Gotland.
 • Kristina Ebba Josefina Pantzarhielm född 1823.
 • Anna Lovisa Sigrid Hildegard Maria född 1825. Gift 1851 med kyrkoherden i Gothem Berndt Niclas Sundahl född 1806, i hans 2:a gifte.

Barn 2:a giftet:

 • Sigge Pantzerhielm född 1843-03-23 i Stockholm/A. Källa Ystads läroverks arkiv DIb:1 år 1856 (AD bild68): Fri från afgiften.
 • Hans Fabian Axel Erik Pantzerhielm född 1844-10-13 i Ystad/M. Källa: Ystad Sankt Petri föd- bok C:5 s96: Faddrar var: Generalskan Möllerhielm bar barnet, generallöjtnanten, commendören och riddaren m.m. Hr. Grefve Carl Gustaf Löwenhielm, generalmajoren f.d. överståthållaren commendören och riddaren m.m. Axel Möllerhielm, colleg. schol. Magister Hr. J.F. Lundh, handelsmannen Hr. Wedborg, bagaren Hr. Christian Jonas Lembke. Källa Ystads läroverks arkiv DIb:1 år 1855 (AD bild 61) i februari: Fattigdom, befriad från afgifterna.
 • Carl Conrad Pantzerhielm född 1847-12-14 i Ystad. Källa Ystads läroverks arkiv DIb:1 år 1856 (AD bild63): Fri från afgiften.
 • Tristan Emanuel Ludvig Pantzarhielm född 1850-11-03 i Ystad. Källa: Ystad Sankt Petri C:6 s23v bor på nr235. Faddrar: Öfversten m.m. grefve G. Ehrensvärd, f.d. majoren vid amiralitetet baron Axel Liljecrantz, Hr. löjtnanten vid K.m. flotta Herr L.G. Pantzerhielm, postcontrollören J.A. Schönbeck, f.d. löjtnant Plums och bagaren J.C. Lembke. Källa Ystads läroverks arkiv DIb:1 år 1856 (AD bild68): Fri från afgiften.
 • Arvid Adam Tiburtius Pantzerhielm 1856-09-08 i Ystad, † 1872-09-02 i Ystad. Källa Ystads läroverks arkiv DIb:1 år 1856 (AD bild75): Fri från afgiften.
 • Hedvig Sigrid Ingeborg Katarina Pantzerhielm född 1853-01-22.

TAB 5

Ludvig Gustaf Sigfrid Pantzarhielm född 1819-11-13 i Klinte sn/I, † 1905-05-09 i Stockholm. Gift 1854-11-04 i Stralsund med Lovisa Sofia Gustava Altvater född 1856-12-15 i Stralsund, † 1902-02-21 i Stockholm.

Barn:

 • Hans Alexander Gustav Altvater född 1855-12-23. Se Tab. 6.

TAB 6

Hans Alexander Gustav Altvater född 1855-12-23 i Karlskrona, † 1901-11-28 på Karlberg/A. Gift 1883-02-26 på Kungsholms fästning, Karlskrona med Louisianne (Anna) Odelstierna född 1856-12-15 i Karlskrona, † 1947-07-17 i Oskar/A.

Av okänd härledning

 • Henrik Adolf Pantzerhielm född 1716-10-26, † i Pommern under kriget. Fänrik vid Södermanlands regemente. Gift med Christina Rehnstrahl i hennes 1:a gifte, född 1726-10-10 på Åkerö, Bettna sn/D, † 1801-08-31 på Läckö, Kållands sn. Hennes 2:a gifte 1763-12-13 i Västra Vingåker/D med militär Jöns Fredrik Silfwerbrand.

Henrik Adolfs och Christina Rehnstrahls gemensamma barn:

 • Maria Lovisa Pantzerhielm född 1750-05-16 i Västra Vingåker. Källa Västra Vingåker C:4 s.9v: her Sergeanten ...hustru Elisabeth Rehnstrahls dotter Maria Elisabet uti Stafhälla född d. 16 maj. Dopvittnen var Captain Jacob Holmstedt, herr leutnant Olof Jer. Schulbalk, herr fältväbel Henric Adolph Holmstedt, fru Catharina Marg. Torger, fru Billong uti Krogtorp, mamsell Maria Chrsitina Rehnstrahl.
 • Carl Jacob Pantzerhielm född 1752-10-05 i Västra Vingåker. Källa Västra Vingåker C:4 s21h.
 • Catharina Charlotta Pantzerhielm född 1753-10-07 i Västra Vingåker. Källa Västra Vingåker C:4 s.27v. Dopvittnen var fältväbeln herr Carl Rehnstrahl, sergianten herr Carl Fabian Holmstedt, mamsell Jacobina Holmstedt, och jungfru Catharina Holm i Dal.
 • Adolph Pantzerhielm född 1758-08-08 i Västra Vingåker, † 1789-03-20. Källa Västra Vingåker C:4 s.51h: Bor i Olofstorp. Källa Anarkivs soldatregister.

Källor

: