:

Von Soldan nr 1460

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Soldan nr 1460 †

Adlad 1712-02-20, introd. 1719. Utdöd 1777-03-10. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Ridderstad.


1Medd. av ryttmästaren Carl Ridderstad, 2At (Sch.)

TAB 1

Adam Soldan. Uppgives varit justitiarius på Nyenskans (staden Nyen anlades först 1642). Gift med Elisabet von Rohr, född 1586, dotter av överstelöjtnanten Georg von Rohr och hans 1:a fru Ludovica Eleonora von Chemnitz samt syster och halvsyster till herrarna von Rohr, natural. von Rohr.

Barn:

 • Hans Soldan. Enligt riddarhusgenealogiens uppgift var hans namn Gustaf, men efterforskningar hava visat, att någon annan Soldan än Hans ej fanns på 1640-talet i Nyen1. Borgmästare i nämnda stad. Var ledamot i den deputation, som från Nyen sändes till Stockholm för att begära stadsrättigheternas förnyande.1. Gift 1:o med1 Elin N. N. Gift 2:o före 1642 med1 Dordi N. N.

Barn:

 • Thiel (Till) Soldan, född i Nyenskans. Volontär vid livgardet 16591. Slottsfogde på Arensburg 16631. Slottsskrivare därst. 1671-06-19. Åter slottsfogde 1680 och ännu 16871. Artillerikapten. Gift med Christina Moback, sannolikt dotter av rådmannen i Örebro Johan Moback.

Barn:

 • Gustaf Soldan, adlad von Soldan, född 1668. Kansliråd. Död 1739. Se Tab. 2.
 • Peter Soldan, adlad Ridderstad, född 1671. Ryttmästare. Död 1729. Se adliga ätten Ridderstad, Tab. 1.

TAB 2

Gustaf Soldan, adlad von Soldan (son av Thiel Soldan, Tab. 1), född 1668-01-02 i Arensburg på Ösel. Translator i ryska språket vid generalguvernementet i Riga 1696-05-30 och vid svenska ambassaden till Moskva 1699. Krigskommissarie 1701-07-17. Överkrigskommissarie 1712-01-04. Adlad s. å. 20/2 jämte sina styvsöner (introd. 1719 under nr 1460). Translator i k. kansliet med referendariesekreterares karaktär 1712-06-16. Avsked 1738-01-30 med kansliråds namn. Död 1739-03-24. 'Såsom krigskommissarie borttog han från fienden i okt. 1705 1,500 ryska oxar i Polen. Bevistade 1709 såsom tolk kosackernas sändebud Horodenskis audiens och samtal med statssekreteraren Hermelin.' Ägde gård i Maria församl. i Stockholm. Gift 1:o med Anna Maria von Wickeden i hennes 2:a gifte, död 1715-01-15, dotter av lanträntmästaren och fortifikationskassören i Riga Johan von Wickeden samt änka efter en räntmästare Carling i nämnda stad. Gift 2:o 1718 med Catharina Beata Rigeman, också i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen vid Björneborgs läns infanteriregemente Reinhold Vilhelm von Meck, född 1679 i Livland, stupade 1708-09-29 i slaget vid Liesna), född 1691 i Riga, död 1763-07-14 Valsta och begraven s. å. 17/7 i Skedvi kyrka, dotter av assessorn i Svea hovrätt Palm Rigeman och Sofia Christina Lilliestierna.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1706-04-00. Kammarskrivare. Levde 1730. ?Sedan kapten vid polska krongardet. Död 1777-03-10 i Warschau och slöt ätten på svärdssidan.
 • 2. Sofia Christina, född 1719-07-29, död 1776-08-09. Gift 1734-09-24 i Stockholm med sin moders kusin, kammarrådet Anders Gerhard Lilliestierna, född 1705, död 1774.
 • 2. Catharina Beata, född 1720, död 1723.
 • 2. Maria Gustava, döpt 1722-07-23 i Stockholm, död ogift 1802-01-06 Fagerlid och var den sista av namnet.
 • 2. Catharina Beata, döpt 1724-06-27 i Stockholm, död 1782-05-11 Strö Gift 1754-05-04 i Svedvi socken med Magnus Johan von Brömssen, född 1724, död 1778.
 • 2. Palm Gustaf, döpt 1726-09-18 i Stockholm, begraven s.å. 28/9
 • 2. Fredrik Palm, född 1728-04-06 i Stockholm, död ung.

TAB 3

N. N. Carling. Räntmästare i Riga. Gift m, Anna Maria von Wickeden i hennes 1:a gifte, död 1715-01-15, dotter av lanträntmästaren och fortifikationskassören i nämnda stad Johan von Wickeden samt omgift med kanslirådet Gustaf Soldan, adlad von Soldan. (Se Tab. 2.)

Barn:

 • Johan Carling, adlad von Soldan, död före modern.
 • Christian Carling, adlad von Soldan, levde 1717-12-09. Båda dessa bröder blevo jämte styvfadern adlade 1712-02-20.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: