:

Schmiedeberg nr 1001

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Schmiedeberg nr 1001
Vapensköld för adliga ätten Schmiedeberg nr 1001

Adliga ätten Schmiedeberg nr 1001 utdöd

Adlad 1681-07-29, introducerad 1682. Sannolikt utdöd i Sverige.

En ursprungligen från Türingen stammande tysk adelsätt Schmiedeberg var redan 1626 bofast i Pommern, varest den var besutten ännu på 1850-talet.

TAB 1

Staffan Larsson Schmidt. Bördig från Tyskland. »Bergmästare» över Järnbergslagen samt vid Österby, Forsmark och Leufsta. Gift (VlH.) 1607-06-24 med Christina Eriksdotter.

Barn:

 • Peter Staffansson Schmidt, född 1612-06-00 på Åby i Morkarla socken, Uppsala län. Fänrik vid Tavastehus regemente (At (P).). Löjtnant vid Tavastehus regemente. 1639 (At (P).). Kapten vid Östgöta regemente till fot 1642 och vid Upplands regemente 1656. Major vid Upplands regemente 1657. Stupade 1659-02-11 på flottan vid stormningen av Köpenhamn. Gift 1635-06-14 med Hedvig Jakobsdotter Schleger, från Narva, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Henning Christoffer von Ramm till Schenkenberg i Brandenburg).

Barn:

 • Johan Petersson Schmidt, adlad Schmiedeberg, född 1642-03-15 i Greifswald. Page hos greve Magn. Gab. De la Gardie. Reste till England 1661 och till Paris 1662. Musketerare vid franska gardet 1663. Ryttare först vid marskalk Turennes regemente och sedan vid marskalk Schombergs regemente samt bevistade kampanjerna i Portugal och Spanien. Fänrik vid marskalk Schombergs regemente 1665-05-18. Löjtnant vid marskalk Schombergs regemente 1667-04-01. Avsked 1668. Löjtnant vid greve Dohnas regemente i Bremen 1668. Kapten vid Kronobergs regemente 1669-05-07. Generaladjutant vid armén i Skåne 1677-09-07. Överstelöjtnants karaktär och kommendant på Visborgs slott 1679-10-31. Kommendant på Nya Älvsborgs fästning 1680. Överstelöjtnant vid Kronobergs regemente 1680-12-20. Adlad 1681-07-29 (introducerad 1682 under nr 1001). Överste och kommendant på Karlstens fästning 1698-01-09. Avsked 1700-03-07. Död 1706-11-07 på Kåveryd i Öggestorps socken, Jönköpings län och begraven 1707-01-04 i Jönköpings stads kyrka. Han begick dråp å en soldat och dömdes härför av Göta hovrätt till döden den 12 mars 1684, men benådades till livet genom kungligt brev den 20 mars 1684 (RReg. (OA).) Gift 1673-01-10 i Jönköping med Catharina Haijock, född 1648, död 1729-11-28 på Kåveryd och begraven 1729-12-19, dotter av borgmästaren i Jönköping Alexander Haijock och Anna Catharina Strömberg.

Barn:

 • Peter, född 1673. Kapten. Död 1738. Se Tab. 2
 • Catharina Hedvig, född 1675-02-27 i Malmö (VlH.), död 1712 i Jönköping. (VlH.) Gift före 1696 med predikanten vid Karlstens fästning Lars Paulsson Ekewaldh, född 1673 i Södra Ljunga socken, Kronobergs län, död 1708 eller i början av 1709. (At (P).)
 • Alexander, född 1677. Legationssekreterare. Se Tab. 4
 • Johan, född 1679. Överstelöjtnant. Död 1748. Se Tab. 5
 • Carl, född 1680-11-24 på Älvsborgs fästning (VlH.). Sergeant vid svenska livregementet till fot. Förare vid livgardet. Löjtnant vid skånska stånddragonregementet 1704-11-24. Sekundkapten vid skånska stånddragonregementet 1709-03-11. Stupade ogift 1709-06-28 vid Poltava.
 • Anna Gresilia, född 1682-05-27 på Saxtorp i Småland (VlH.), död ogift 1765-10-23 på Kåveryd.
 • Regina Christina, född 1684, död 1751-04-09 på Kåveryd. Gift 1725-02-12 på Vartorp i Söraby socken, Kronobergs län med överstelöjtnanten Erik Henrik Rappe, i hans 2:a gifte, född 1661, död 1727.
 • Elisabet Agneta, född 1685-08-16 på Sundranäs (VlH.) i Annerstads socken, Kronobergs län, död 1760-03-21 på Kåveryd. Gift med kvartermästaren Daniel Blomsterberg, född 1683, död 1737-11-17 och begraven 1737-12-04 i Öggestorps socken.
 • Ester, född 1687-02-11 på Sundranäs (VlH.), död 1753-03-00 på Kåveryd. Gift på Kåveryd 1716-03-29 med kornetten vid Västgöta tremänningskavalleriregemente, löjtnanten Johan Holm, född 1687, död 1751-11-21 på Kåveryd.
 • Beata, född 1689-02-22 på Sundranäs. (VlH.) Gift omkring 1722 med kornetten Erik Fredrik von Möller. (Uppvidinge dombok 1722 och 1746 (Medd. av kantor S. G. Vejde).
 • Ulrika, född tvilling 1690-07-10 på Sundranäs (VlH.), död 1763-04-30, i Mulseryds socken, Jönköpings län. Gift 1717-11-17 på Kåveryd med fältväbeln Johan Lennart Stråle af Ekna, i hans 1:a gifte, född 1696, död 1784.
 • Eleonora, född tvilling 1690-07-10 på Sundranäs (VlH.), död 1758-10-06 på Öggestorps norregård i Öggestorps socken. G. 1716-06-20 på Kåveryd med komministern i Öggestorp Broder Dryselius, född 1677, död 1736-05-14 i Öggestorps komministergård.
 • Sofia, född 1692-06-18 på Sundranäs, död på Sundranäs 1692-10-23. [VlH.]

TAB 2

Peter (son av Johan Petersson Schmidt, adlad Schmiedeberg, tab 1), född 1673-11-16 på Ulvåkra fältväbelsboställe (VlH.) i Nöbbele socken, Kronobergs län. Kom i tjänst 1693. Fänrik vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1703-05-08. Konfirmationsfullmakt 1703-06-27. Kaptens avsked 1722-09-27. Död 1738-05-07 i Växjö. Han blev fången 1708-09-29 vid Liesna och förd till Tobolsk, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet. Gift med Maria Ekman, som levde 1759, dotter av arrendatorn Johan Hansson Ekman.

Barn:

 • Carl, född 1730-05-07 i Gränna. Boktryckeriförvant. Död barnlös. Gift 1759-08-26 i Stockholm (VlH.) (Livg.) med änkan Anna Plenning.
 • Johan, född 1737-01-15 på Kåveryd i Öggestorps socken, Jönköpings län.

TAB 3

Peter (son av Peter, tab 2), född 1731-07-12 på Kåveryd. Volontär vid amiralitetet. Gift med Magdalena Hagenberg.

Barn:

 • Johan Peter, född 1759.

TAB 4

Alexander (son av Johan Petersson Schmidt, adlad Schmiedeberg, tab 1), född 1677-03-03 på Fiskestad (VlH.) i Väckelsångs socken, Kronobergs län. Auditör vid livdrabantkåren och bevistade slaget vid Poltava (VlH.). Legationssekreterare först vid engelska, sedan vid polska hovet. Ägde Ratzdorf vid Wittenberg i Sachsen, varest han bodde 1730-08-18. Död före 1738. Gift 1:o 1707-12-16 i Magdeburg (domkyrkoförsamling.) med Catharina Elisabet Gumprecht, född i Halle, död 1719-02-17 i Magdeburg, dotter av N. N. Gumprecht och Catharina Elisabet Strauch. Gift 2:o med N. N. [Medd. av tyska regeringsrådet F. von Ehrenkrook, Magdeburg.]

Barn (Medd. av tyska regeringsrådet F. von Ehrenkrook, Magdeburg.):

 • 1. Alexander, född 1709-03-16 i Magdeburg, död i Magdeburg 1709-04-17.
 • 1. Carl Fredrik, född 1712-02-13 i Magdeburg. Var 1742 i krigstjänst.
 • 1. Johan Alexander, född 1714-01-30 i Magdeburg. Levde 1742.
 • Christina Elisabet, levde 1742.
 • Charlotta Eleonora. Gift 1748-08-05 i Magdeburg (domkyrkoförsamling) med kungliga preussiska kriminalrådet och regeringsadvokaten Johan August Werner Goedens, född 1713, begraven 1758-02-01 i Magdeburg.
 • Ernst Wilhelm, levde 1742.
 • Charlotta Augusta. Gift före 1742-03-21 med Ludvig Maximilian Löschke.

TAB 5

Johan (son av Johan Petersson Schmidt, adlad Schmiedeberg, tab 1), född 1679-09-15 på Fiskestad i Väckelsångs socken, Kronobergs län. Förare vid Kronobergs regemente 1696-11-17. Sergeant vid Kronobergs regemente 1700-04-30. Sekundfänrik 1700-12-23. Konfirmationsfullmakt. 1701-04-25. Premiärfänrik 1701-05-25. Löjtnant 1704-05-04. Sekundkapten 1708-05-15. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722-05-00. Majors karaktär 1722-06-26. Avsked med överstelöjtnants karaktär 1732-12-15. Död 1748-03-23 på sin egendom Skogsnäs i Linneryds socken, Kronobergs län och begraven i Linneryds kyrka. Han bevistade slagen vid Rensbeck 1700, Vladislaw 1703, Petrowin 1704, Fraustadt 1706 och Poltava 1709. Gift 1724-01-28 med Gunilla Juliana Lindelia, född 1701, död 1778-08-27 i Växjö, dotter av provinsialläkaren i Västergötland, sedan brunnsläkaren vid Medevi, med. doktorn Johan Lindelius och Juliana Block samt brorsdotter till häradshövdingen Daniel Lindelius, adlad Lindeblad.

Barn:

 • Catharina Juliana, född 1724-11-21 på Lidboholm i Sjösås socken, Kronobergs län, död 1810-03-30 i Växjö. Gift 1:o 1740-01-19 på Lidboholm med lektorn i Växjö, filosofie magister Petrus Folin, född 1701, död 1751. Gift 2:o 1752-06-24 i Växjö med professorn och teol. lektorn i Växjö Johan Streting i hans 2:a gifte (gift 1:o 1728-12-04 med Elisabet Strålenhielm, född 1712-11-05, död 1748-03-21, dotter av överinspektören Arvid Gallander, adlad Strålenhielm, och hans 2:a fru Anna Lundeberg), döpt 1693-09-17 i Myresjö prästgård, Jönköpings län, död 1773-07-26 i Växjö.
 • Johan Carl, till Förarp i Tutaryds socken, Kronobergs län och Kolshult i Nottebäcks socken, Kronobergs län. Född 1727-02-12 på Lidboholm. Student i Uppsala (Um.) 1745-08-22. Auskultant i Göta hovrätt 1748. Vice häradshövding 1753. Bankofiskal 1761-12-10. Bankokommissarie 1770-05-23. Död barnlös 1797-12-18 i Stockholm. Han var 1778 bland adeln fadder åt kronprinsen Gustaf Adolf. Gift 1777-10-01 i Stockholm med Beata Elisabet Mützow i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1800-01-31 med överstelöjtnanten i flottorna och överadjutanten hos konungen Hans Gustaf Wallberg, född 1758, död 1834), död 1825, dotter av amiralitetskammarrådet Georg Immanuel Mutzow och Helena Catharina Falck.
 • Hedvig Charlotta, född 1728-12-13 på Lidboholm, död 1792-03-05 på Skogsnäs. Gift 1:o 1748-02-02 med kyrkoherden i Linneryds och Sandsjö församlings pastorat av Växjö stift, filosofie magister Samuel Agrell i hans 2:a gifte (gift 1:o 1745-01-09 på Ulvåkraholm i Nöbbele socken, Kronobergs län, med Christina Catharina von Boisman, född 1724-01-23, död 1745-10-19 på Änganäs i Nöbbele socken, dotter av majoren Erik Boisman, adlad von Boisman, och Catharina Elisabet Branting), född 1711-12-01 i Växjö, död 1773-09-04 i Linneryds prästgård. Gift 2:o 1774-12-12 med kyrkoherden i Svartarps pastorat av Växjö stift Sven Folin i hans 1:a gifte (gift 2:o med Ulrika Eleonora Köllerström, född 1747-01-04, död 1799-11-18 i Svartarps socken), född 1741-10-05 i Sken i Annerstads socken, Kronobergs län, död 1815-12-20.
 • Alexander Johan, född 1731-02-09 på Skogsnäs. Volontär vid Kronobergs regemente 1745-05-20. Sergeant vid Kronobergs regemente 1749-05-30. Stabsfänrik 1755-04-18. Löjtnant i armén 1758-05-07. Fänriks indelning 1762-12-14. Löjtnant 1766-03-25. Livdrabant 1766-08-19. Vice korpral vid livdrabantkåren 1766-10-02. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1771-08-28. Åter transporterad till livdrabantkåren 1775-08-09. Avsked 1776-02-28. RSO 1776-04-29. Död ogift 1778-05-17 på Lidboholm och begraven i Nottebäcks kyrka. Han bevistade pommerska kriget och blev fången vid Anklams övergång 1759-01-22 samt kvarhölls i fångenskapen till krigets slut 1762.
 • Fredrika Sofia, född 1734-01-26 på Skogsnäs, död 1808-11-21 på Fröö i Lillkyrka socken, Östergötlands län. Gift 1756-12-26 på Lidboholm med förste teol. lektorn vid Linköpings gymnasium, prosten och kyrkoherden i Skeda prebendepastorat av Linköpings stift, teol. doktorn Johan Törner, född 1712-03-27 i Linköping, död 1790-12-03 i Skeda prästgård.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: