:

Silnecker nr 988

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Silnecker nr 988 †

Adlad 1680-11-15, introd. 1680. Utdöd 1692-05-19.


TAB 1

Petrus Georgii Sillnéus. Konrektor i Strängnäs 1622. Kyrkoherde i Toresunds pastorat av Strängnäs stift 1624. Död 1642 och begraven i Toresunds kyrka. Gift med Gunilla Olofsdotter, dotter av kyrkoherden i Lerbo församling av Strängnäs stift Olaus Svenonis och Catharina Björnsdotter.

Barn:

  • Johan Silnecker, adlad Silnecker, född 1627. Ränte- och proviantmästare. Död 1694. Se adliga ätten Silnecker.
  • Georgius Petri Sillnéus, född 1634. Prost. Död 1683. Se Tab. 2.
  • Olof Silnecker, adlad Silnecker, född 1636. Lagman. Död 1692. Se Tab. 3.

TAB 2

Georgius Petri Sillnéus (son av Petrus Georgii Sillnéus, Tab. 1), född 1634 i Toresunds prästgård. Student i Uppsala 1652-10-19. Disputant 1656 (Hm.). Teol. magister i Uppsala (Hm.). Lektor i grekiska i Strängnäs 1668. Prästvigd 1670 (Hm.). Primarie teologie lektor vid Strängnäs gymnasium samt prost och kyrkoherde i Överselö församling 1675. Död 1683-12-07 och begraven på Strängnäs domkyrkogård. Gift 1:o med Margareta Lundia, död 1675-01-07, dotter av kyrkoherden i Lunda Erik Lundius. Gift 2:o med Engel Skytte i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sekreteraren och kämnären i Stockholm Johan Meisner och i detta gifte moder till överstelöjtnanten Per Johan Meisner, adlad Gyllenecker), född 1650-04-07, död änka.

Barn:

  • Erik Sillnæus, adlad Gyllenecker, död 1728. Se adliga ätten Gyllenecker, Tab. 2.

TAB 3

Olof Silnecker, adlad Silnecker (son av Petrus Georgii Sillnéus, Tab. 1), född 1636 i Toresunds prästgård. Student i Uppsala 1655-12-15. Sekreterare och protonotarie vid universitetet i Lund 1668-10-03. Landsdomare (lagman) i Blekinge 1677-01-05 lagman i Halland 1680-11-08. Adlad 1680-11-15 (introducerad 1680 under nr 988). Död 1692-05-19 och begraven 1692-10-16 i Halmstads kyrka samt slöt själv sin ätt. Hans vapen uppsattes i Ljungby kyrka. 'Han var en mycket lärd man; föreslogs efter slutade studier till eloqventie professor vid det i Pernau tillärnade universitetet. Gjorde 1675 sekreterartjänst vid sekreta kommissionen i Skåne och 1679 vid fredsunderhandllngen i Lund.' Gift med Maria Leijoncrantz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1695 med överstelöjtnanten Jurgen Vilhelm Muhl, adlad Muhl, död 1704), född 1663, död 1740 på Hällerup i Ljungby socken, Hallands län och begraven 1740-08-02, dotter av burggreven i Göteborg Gerhard von Lengercken, adlad Leijoncrantz, och hans 1:a fru Brita Norfelt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: