Mel nr 682

Från Adelsvapen-Wiki

0682.jpg


Adliga ätten Mel nr 682 †

Adlad 1664-05-16, introducerad 1664. Utdöd.

Härstammade ifrån Skottland, där ätten över 500 år florerat och beklätt förnäma tjänster och ämbeten. Den skrev sig Maule, som utsades Mal eller Mäl, samt var av samma stam, som adelsätterna Maull, och Maule, med vilka den till någon del förde lika vapen.


  • Tomas Maule. Överdomare i Panmure i grevskapet Forfar i Skottland. Gift med Elisabet Davidsdotter Rolloch.

Barn:

  • William Maule. Gift med Egidia Lowell, dotter av överdomaren i Balumbie i Forfar, riddaren Henry Lowell.

Barn:

  • Robert Maule, till Craigie, ej långt från staden Dudie i Skottland. Gift med Catharina Spens, dotter av överdomaren i Bodum Henry Spens.

Barn:

  • Johan Maile. Borgare och handelsman i Dieppe i Frankrike. Gift med Jakoba de Roux.

Barn:

  • Jakob Maile. Var 1633 borgare och handelsman i Dieppe.

Barn:

  • Johan Mel, adlad Mel, född i Dieppe. Fänrik i svensk tjänst 1654. Löjtnant i svensk tjänst 1656. Tillförordnad generalkvartermästarelöjtnant i Bremen och Verden 1657 (Mf.). Kapten vid Upplands regemente (Mf.) 1658. Generalkvartermästarelöjtnant i Pommern och Wismar 1663-09-12. Adlad 1664-05-18 (introducerad 1664 under nr 682). Tillika generalkvartermästare i Bremen och Pommern 1669-12-20. Överstes titel (Mf.). Kommendant i Karlsburg 1675-05-27. Avsked 1677-01-01 med försäkran att få Jämtlands regemente, när det skulle bli ledigt. Gick i holländsk tjänst (Mf.). Levde ännu (Mf.) 1689-09-22. Han anlade och uppbyggde 1672 Karlsburgs fästning i Bremen. – Var gift, men med vilken och om han hade barn är icke känt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.