:

Von Brandten nr 1376

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Brandten nr 1376 †

Natural. 1690-06-19, introducerad 1701. Utdöd efter 1841.

Ätten intogs på livländska riddarhuset under nr 107 med namnet von Brandt, men är även därstädes utgången.


TAB 1

Henrik Wulf Georgsson von Brandt. Korpral i romersk kejserlig tjänst. Tillfångatagen av svenskarna 1631 vid Greifswald och kvartermästare i svensk tjänst 1631. Direktör i staden Wolmar i Livland. Han fick år 1643-12-05 jämte sina tvenne kusiner Christian och Jobst Fredrik von Brandt av kurfursten Fredrik Vilhelm i Brandenburg förnyelse av länsbrevet å hovet Hermsdorff och byn Wurtzig med tillhörigheter. Gift med sin frände Lucia Mattiasdotter von Brandten.

Barn:

 • Johan Herman von Brandten, naturaliserad von Brandten, född 1637. Major. Död 1707. Se TAB. 2.
 • Henrik von Brandten, naturaliserad von Brandten, född 1644. Kaptenlöjtnant. Död 1694. Se Tab. 7.
 • Joakim Fredrik von Brandten, naturaliserad von Brandten, född 1646 i Livland. Fänrik vid von Sydows regemente 1677. Löjtnant vid von Sydows regemente 1677. Fick 1690-06-19 jämte bröderna förnyelse å adelskapet (introducerad 1701 under nr 1376). Var 1695 deputerad till lantdagen i Riga. (RHKl.) Kapten vid öselska lantdragonskvadronen (Lk)1702-05-04. Konfirmationsfullmakt (Lk) 1704-03-21. Levde ännu 1710 (RHKl). Död barnlös och slöt själv sin ättegren. Gift 1:o med N. N. von Klebeck, med vilken nan hade en dotter, som dog späd. Gift 2:o med en dotter till Översten Georg Antoni von Brackel. (RHKl)

TAB 2

Johan Herman von Brandten, naturaliserad von Brandten (son av Henrik Wulf Georgsson von Brandt, Tab. 1), till Korbenhof och Semershof i Marienburgs socken i Livland. Född 1637 (1638-12-15) (Riga). Korpral vid De la Gardies kavalleriregemente 1655. Kvartermästare vid De la Gardies kavalleriregemente 1656. Fänrik vid garnisonsregementet i Wollmar 1656. Löjtnant vid garnisonsregementet i Wollmar (KrAB) 1665. Kapten (KrAB) 1676-01-10. Transporterad till guvernörsinfanteriregementet i Riga 1681 i nov. (KrAB). Fick 1690-06-19 jämte sina yngre bröder förnyelse å adelskapet (introducerad 1701 under nr 1376). Major i guvernörsinfanteriregementet i Riga (KrAB) 1701-07-11. Död 1707-08-15 i Riga och begraven i S:t Jakobs kyrka i Riga. Han hade 1699 sju barn.

 • Gift med Catharina von Lütke, dotter av fänriken Ægidius Lütke och Elisabet Ostenhold. (Riga)

Barn:

 • En dotter. Gift med överstelöjtnanten Joakim von Rosen.
 • En dotter. Gift med kaptenen N. N. von Klebeck.

TAB 3

Christer (son av Johan Herman von Brandten, naturaliserad von Brandten, Tab. 2), till Semershof samt Fehtenhol i Ecks socken i Livland, som han köpte 1732. Volontär vid livgardet 1690. Fänrik vid guvernörsregementet i Riga 1702-05-16. Premiärfänrik 1702-08-28. Konfirmationsfullmakt 1704-03-28. Kapten vid von Beckerns livländska infanteriregemente 1704-07-01. Konfirmationsfullmakt 1707-06-07. Bodde 1710 på Semershof. Majors avsked 172(5?). Avlade rysk hyllningsed 1725-03-00. Anmälde sig 1733 hos livländska matrikelkommissionen. Död omkring 1743. Gift 1:o med N. N. von Glasenap. Gift 2:o 1742 med Anna Maria Christina von Meijercrantz, som levde änka 1748 (Riga), dotter av överstelöjtnanten Barthold Meijer, adlad von Meijercrantz 1688-03-21, men ej introducerad.

Barn:

 • 1. Christer Gustaf, arvherre till Semershof, som han ägde 1750–1755. Död barnlös. Gift 1744-05-08 med Juliana Helena von Gerngross, dotter av kornetten Niklas Vilhelm von Gerngross och Anna Margareta von Spandekow.
 • 1. Catharina Elisabet. Gift 1742-09-16 på Fehtenhof med brigadjären Reinhold Johan von Sittman.
 • 1. Sofia Helena, född 1718-02-20, död 1757-05-02 och begraven i Poelsk. Gift 17??-06-30 på Fehtenhof med Frans von Berends.
 • 1. Johan Fredrik, född 1723. Lantråd. Död 1779. Se Tab. 4

TAB 4

Johan Fredrik (son av Christer, Tab. 3), arvherre till Fehtenhof och efter broderns död till Semershof. Född 1723-02-22. Lantråd i Livland. Död 1779-11-18 på Fehtenhof och begraven 1780-01-11 på Fehtenhof. Gift 1:o 1749-09-13 med sin broders svägerska Catharina von Gerngross, död 1763-02-18 på Fehtenhof. Gift 2:o 1764-02-22 på Ellistfer med Ottiliana Eufrosyne Pauli, född 1726-12-08, död 1797-02-26, dotter av överjägmästaren Vilhelm Mauritz Pauli, och hans 2:a fru, friherrinnan Brita Charlotta Strömfelt.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, f. o. död 1750 [3].
 • 1. Joakim Christer, död 1753 [3].
 • 1. Fredrik Magnus, död 1753 [3].
 • 1. Johanna Vilhelmina, död 1755 [3].
 • 1. Otto Reinhold, född 1755. Löjtnant. Se Tab. 5
 • 1. Christina Charlotta, död 1759 [3].
 • 1. Adam Johan, död 1759 [3].
 • 1. Eva Dorotea, död 1760 [3].
 • 2. Christer Fredrik Vilhelm, född 1765-01-03, död 1765-10-24.
 • 2. Eufrosyne Catharina, född 1766-09-27, levde änka 1840. Gift 1791-04-25 med ryske majoren Gotthard Henrik von Strijk, arvherre till Palla, född (Riga) 1756-07-12, död (Riga) 1814-03-04.

TAB 5

Otto Reinhold (son av Johan Fredrik, Tab. 4), arvherre till Semershof. Född 1755-07-01. Löjtnant i rysk tjänst. Gift 1:o med N. N. Virgin, död barnlös 1785-07-17. Gift 2:o 1786-05-03 på Ellistfer med Louise Charlotte von Helffreich, som levde änka 1841 i Dorpat.

Barn:

 • 2. Fredrik Bernhard Gottlieb, född 1787-01-22. Var död 1801.
 • 2. Elisabet Clementina Margareta, född 1789-03-31. Gift med majoren greve O'Rourke.
 • 2. Charlotta Dorotea Henriette, född 1791-10-24. Gift med kapten N. N. Korsack.
 • 2. Eufrosyne Louise Vilhelmina, född 1793-01-04. Var död 1801.
 • 2. Otto Frans Adolf, född 1795-12-31. Levde 1811.
 • 2. Gottlieb Johan Gotthard, född 1798-05-22. Levde 1841.
 • 2. Carl Ludvig Henrik, född 1801-07-16. Levde 1819.

TAB 6

Gustaf Adolf (son av Johan Fredrik, Tab. 4), arvherre till Fehtenhol. Född 1768-02-22. Var kadett 1787. Överproviantmästare. Majors avsked. Gift. (Ha) 1798-02-05 med friherrinnan Amalia Augusta Helena von Tiesenhausen, född 1773-08-08 i Reval, dotter av ryttmästaren friherre Jakob Johan von Tiesenhausen och Vilhelmina Margareta Baranoff.

Barn:

 • Vilhelmina Eufrosyne Anna, arvfru till Fehtenhof, född 1799-06-28. Gift med överstelöjtnanten och riddaren friherre Voldemar von Rosen.

TAB 7

Henrik von Brandten, naturaliserad von Brandten (son av Henrik Wulf Georgsson von Brandt, Tab. 1), född 1644-03-19 i Livland. Page hos generalguvernören greve Claes Tott. Förare vid överste Muncks regemente 1670. Adjutant vid överste Muncks regemente 1672. Fänrik vid greve Carl Gustaf Oxenstiernas tyska regemente till fot 1674. Löjtnant. Kaptenlöjtnant vid greve Carl Gustaf Oxenstiernas tyska regemente till fot 1677. Avsked 1680. Fick 1690-06-19 jämte bröderna förnyelse å sitt gamla adelskap (sönerna introducerade 1701 under nr 1376). Major vid greve Erik Dahlberghs regemente i Riga. Död 1694-04-03. Gift 1682 med Gertrud Elisabet von Vicken, född 1662-07-09, dotter av översten Wolfgang Otto von Vicken och hans 1:a fru Agneta von Stralborn, samt brorsdotter till landshövdingen Henrik von Vicken, naturaliserad von Vicken, nr 830.

Barn:

 • Henrik Johan, född 1683. Överstelöjtnant. död 1770. Se Tab. 8.
 • Otto, född 1685, död som barn.
 • Carl Fredrik, född 1686. Major. Död 1749. Se Tab. 9
 • En dotter, död ung.

TAB 8

Henrik Johan (son av Henrik von Brandten, naturaliserad von Brandten, Tab. 7), till Förarp i Tutaryds socken i Kronobergs län. Född 1683 (1682-09-19) i Riga. Hantlangare vid artilleriet i Landskrona 1698. Lärfyrverkare vid artilleriet i Landskrona 1699. Underfyrverkare 1700. Konstapel vid artilleriet i Landskrona 1700. Överfyrverkare 1700. Löjtnant vid skånska stånddragonregemententet 1704-03-13. Konfirmationsfullmakt (Lk) 1704-08-11. Regementskvartermästare vid skånska stånddragonregemententet 1706-10-22. Kapten 1707-05-04. Avsked (Lk) 1722-07-11. Exspektanskapten vid Skaraborgs regemente 1723 (Lk). Kapten vid Kronobergs regemente 1741-10-13. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnants avsked 1749-04-25. Död 1770-04-27 på Förarp och slöt i Sverige denna ätt. Han var bland annat med i slaget vid Poltava, där han blev fången, och förd till Tobolsk, varifrån han hemkom 1722-06-00. Gift 1729-04-08 med Margareta Cedercrona, född 1688-11-29, död 1738-04-08, dotter av assessorn Johan Morin, adlad Cedercrona, och hans 2:a fru Ingeborg von Wandahl.

Barn:

 • Henrik, född 1729, död 1729.
 • Henrietta Elisabet, född 1732-09-00, död 1796-01-19. Gift. 1:o 1756-10-01 på Förarp med notarien i Göta hovrätt Carl Fredrik Barck, död 1770-07-14 på Förarp. 2:o 1771-11-29 på Förarp med löjtnanten Johan Georg Krusell, som efterlevde henne.
 • Johanna Ingeborg, född 1733-10-00, död 1776-11-04 på Förarp. Gift 1:o 1760-07-04 på Förarp med protonotarien i Göta hovrätt Peter David Göthenstierna, född 1732, död 1767. Gift 2:o 1774-09-04 på Förarp med kaptenen Fredrik Holm, född 1722.

TAB 9

Carl Fredrik (son av Henrik von Brandten, naturaliserad von Brandten, Tab. 7), född 1686-04-08 i Livland. Kunglig page 1700. Ordonnansryttare hos generalmajoren Lagercrona 1703. Rustmästare vid Dückers dragonregemente 1704. Sergeant vid Dückers dragonregemente 1706. Regementsadjutant 1709. Kornett vid Smålands kavalleriregemente (Lk) 1716-12-13. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente (Lk) 1718-03-06. Ryttmästare vid Västgöta tremänningskavalleriregementet 1718-06-26. Avsked 1719-09-30. Exspektansryttmästare vid Bohusläns dragonregemente (Lk) 1723 och vid södra skånska kavalleriregementet 1741. Majors avsked 1748-02-23. Erhöll pension att uppbäras vid Nylands dragonregemente 1748-03-07. Död 1749-05-05 i Stockholm i Klara församling, Stockholm. 'Han var med i många träffningar och utmärkte sig särdeles vid Oposchnja 1709, där han tog två standar och ett par pukor, därvid han blev av konung Carl XII, som honom mötte, tilltalad med orden: »du är en dubbel kornett». Blev där fången men rymde 1716. Gift 1719 med Maria Gustaviana Anckarhielm, döpt 1677-04-05 i Göteborg, död 1739-01-29 Arnäsholm och begraven 1739-02-20 i Ljushults kyrka, dotter av majoren Mårten Christiensson, adlad Anckarhielm, och Elsa Beata Makeléer.

 • Dotter:
 • Maria Elisabet, född 1721-10-19, död 1800-12-18 på Dagsholm i Ödeborgs socken, Älvsborgs län och begraven 1800-12-15. Gift 1:o 1751-10-15 i Uddevalla med löjtnanten Carl Otto Stiernhielm, född 1701, död 1767. Gift 2:o 1769-03-04 med kaptenen Georg Hysing, adlad Mannerstråle, i hans 2:a gifte, född 1725, död 1773.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: