:

Anckarhielm nr 700

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Anckarhielm nr 700 död

Adlad 1661-05-29. Introducerad 1664. Utdöd i Sverige.


TAB 1

Christien. Gift med en dotter till amiralen Mårten Thijssen, adlad Anckarhielm.

Barn:

 • Mårten Christiensson, adlad Anckarhielm, till Lindholmen vid Göteborg. Född i Stockholm. Adlad 1661-05-29 (introducerad 1664 under nr 700). Överlöjtnant 1665-04-12 amiralitetskapten 1666-07-17. Avsked 1669-11-25. Åter kapten 1670. Chef för Västgöta kompani 1673-06-02–1677. Kommendör 1675-01-11. Major vid amiralitetet 1676-07-10. Major på skeppet Merkurius i Henrik Horns flotta i juni 1677 och förde detsamma i det olyckliga slaget 1677-07-01 samt räddade sig in i Malmö hamn, där Merkurius blev taget och han själv drunknade 1677-07-02 då han simmande sökte rädda sig i land 'Han höll sig i en annan sjödrabbning mot danskarna ganska tappert och blev därför adlad samt fick tillstånd att upptaga sin avlidne morfaders namn och vapen, eftersom dennes ätt redan var utgången. 'Gift 1666-07-01 i Göteborg med Elsa Beata Makeléer, född 1643, död 1730 och begraven 1730-05-01 i Kristine kyrka därstädes, dotter av rådsförvänten i Göteborg, kommissarien Johan eller Hans Maclean, adlad Makeléer, och hans 1:a fru Anna Gubbertz von Qvickelberg (syster till Johan Gubbertz, adlad von Qvickelberg).

Barn:

 • Mårten Christian. Generalmajor. Död 1740. Se Tab. 2
 • En son, död före dopet och begraven 1672-11-02 i Göteborg.
 • Johan. Student i Uppsala 1687-05-30 fänrik vid svenska livregementet till fot 1690-08-00. Löjtnant vid Hastfers svenska regemente i Holland 1694. Kapten vid Wangersheims svenska regemente därstädes 1695 i mars. Avsked 1697. Löjtnant vid svenska livregementet till fot 1697-01-03. Regementskvartermästare vid svenska livregementet 1701-01-29. Kapten vid livgardet 1701-10-30. Stupade 1708-07-04, i slaget vid Holofzin.
 • Carl Albrekt, döpt 1676-01-24 i Göteborg. Volontär vid livgardet 1691. Förare vid livgardet 1693-12-28. Sergeant 1697-06-08 fänrik vid tyska livregementet till fot 1698-02-16 fänrik vid livgardet 1701-01-29 löjtnant vid livgardet 1701-11-22. Kapten 1706-07-21. Bevistade belägringen av Thorn. Dödligt sårad 1708-07-04 i slaget vid Holofzin och begraven 1708-07-23, vid Mohilev. Ogift.
 • Maria Gustaviana till Lindholmen. Döpt 1677-04-05 i Göteborg, död 1739-01-29 Arnäsholm och begraven 1739-01-29 i Ljushults kyrka. Gift 1719 med majoren Carl Fredrik von Brandten, född 1686, död 1749.
 • Anna Lovisa, död 1733 Sölltorp och begraven 1733-02-20 i Åsaka kyrka i Vane härad. Gift 1717 med översten Inge Casper Weinholtz, i hans 2:a gifte, född 1669, död 1734.

TAB 2

Mårten Christian (son av Mårten Christiensson, adlad Anckarhielm, Tab. 1). Fänrik vid Västgötadals regemente 1685-09-02. Löjtnant vid Gustaf Mauritz Lewenhaupts regemente i holländsk tjänst 1688-09-29. Var 1697 kapten vid Wangersheims svenska regemente i holländsk tjänst. Guvernör i S:t Filip vid Ostende och generalmajor i tysk kejserlig tjänst. Död 1740. Han övergick till katolska läran. Gift med Marie de Berenger, som levde änka 1752, dotter av översten i holländsk tjänst greve Alexandre de Berenger.

Barn:

 • Alexander Martin, född 1722. Var 1752 löjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike.
 • Maria, född 1724, levde 1752.
 • Cezaria, född 1726.
 • Elisabet, född 1727.
 • Teresia, född 1728.
 • Charles Louis, född 1734. Var 1752 fänrik i kejserlig tjänst.
 • Gabriella, född 1736.
 • Carolina, född 1737.
 • Catharina, född 1738.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: