:

Mannercrona nr 1584

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Mannercrona nr 1584 †

Adlad 1719-05-28, introducerad 1719. Utdöd 1737.

Ättens stamfader Erik Neüman är möjligen identisk med den Erik Nilsson, som gifte sig 1638-08-14 i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm med jungfru Margareta »Profuesten», dotter av Mårten Mårtensson Pröbsten och Margareta Clostermannia [Wn].

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Mannerstråle.


TAB 1

Erik Neüman, född i Livland, men bördig från Ingermanland. Inspektor på Arnö. Gift med en Probsting.

Barn:

  • Mårten Neüman. Handelsman i Stockholm. Död 1691. Gift med Margareta Blom, dotter av handelsmannen Jakob Blom, av tysk härkomst.

Barn:

  • Jakob Neüman, född 1672. Kunglig direktör. Död 1746. Se Tab. 2.
  • Mårten Neüman, adlad Mannercrona, född 1680, död 1737. Se Tab. 3.

TAB 2

Jakob Neüman (son av Mårten Neüman, Tab. 1), född 1672. Faktor vid Jäders kronobruk vid Arboga. Sedan kungl direktör vid Arboga. Död 1746. Gift med Anna Maria Schaeij i hennes 2:a gifte (gift 1:o med inspektoren Johan Filip Schultz), född 1679, död 1720, dotter av direktören vid Jäders kronobruk Vilhelm Schaeij (farbroder till presidenten Peter Schaeij, adlad von Schaeij), och Anna Ertman.

Barn:

  • Johan. Vilhelm Neüman, adlad Mannerstråle, född 1711, död 1789. Se adliga ätten Mannerstråle, Tab. 1.

TAB 3

Mårten Neüman, adlad Mannercrona (son av Mårten Neüman, Tab. 1), född 1680-05-21 i Stockholm. Volontär och tillika mönsterskrivare vid Upplands regemente 1700-01-00 Fältväbel vid Upplands regemente 1702-02-28. Regementsadjutant 1703-02-22. Fänrik 1703-04-14. Löjtnant 1707-12-06. Kapten 1712-01-18. Adlad 1719-05-28 (introducerad 1719 under nr 1584). Majors avsked 1729-08-31. Död barnlös 1737-10-18 i Stockholm och slöt själv sin adliga ätt. 'Han var med vid landstigningen på Seland 1700, vid Thörn, Holofzin, Veprik och Poltava, där han blev kväst av ett kanonskott, samt kom med konungen till Bender, varest han deltog i kalabaliken och blev därvid fången och plundrad. Bevistade slutligen 1718 års fälttåg i Norge.' Gift med Catharina Vult i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren Göran Manderstierna, född 1685, död 1758), född 1694-12-28 i Stockholm, död 1775-01-08 på Grönö i Björskogs socken, Västmanlands län och begraven 1775-01-31, dotter av överhovpredikanten, mag. Johannes Vultejus och hans 2:a hustru Anna Wallrave, samt syster till presidenten Johan Julius Vult, adlad Vult von Steijern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: