:

Lilliebielke nr 273

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Lilliebjelke nr 273)

Adliga ätten LILLIEBIELKE nr 273

Gammal frälsesläkt, introd 1643.

Ättens förste med säkerhet kände stamfader är frälsemannen Henrik Nilsson Svenske, som bodde i Västergötland under första hälften och mitten av 1500-talet. Om hans på riddarhusstamtavlan upptagna förfäder Henrik Persson, Per Henriksson och Nils Persson till »Ascom» och »Askiön» hava bevarade urkunder intet att förmäla. Måhända är han identisk med den Henrik Nilsson, som av en konungens nämnd i Skara 1526-03-03 tilldömdes två gårdar i Askims socken, som olagligen sålts undan honom och hans arvingar.1 Han uppgives hava skrivit sig till Djupsås (Gipsås) i Essunga socken Skaraborgs län, vilken egendom sedermera under 1600-talet ägdes av släkten. Djupsås ägdes dock 14972 av väpnaren Erik Bengtsson, vars sköldemärke liknade Ribbingssläktens, innehades i början av konung Gustaf I:s regering av en hustru Bengta, som gjorde rusttjänst för gården 1528 och 1535 samt synes därefter hava övergått till konungen eller kronan, ty den förlänades1 jämte andra gårdar i Essunga socken till en Matts Joensson 1551-09-18. För ättens samhörighet med den gamla Svenskeätten hava inga bevis kunnat påträffas.

Lilliebjelke A27300.png

TAB 1

Henrik Nilsson Svenske, översiktstab 1, till Lundby i likanämnd socken, Laske härad Skaraborgs län, samt Velanda i Väne-Åsaka socken Älvsborgs län, som han fick med sin hustru4. Uppräknas bland det rusttjänstskyldiga frälset i Västergötland 1534 och 15351. Hade tvister om gårdar 1551 med den Matts Joensson, som s. å. av konungen blev förlänad med Djupsås i Essunga socken, och 1558 med Gustaf Olsson (Stenbock).1 Henrik Svenske skrev sig till Lundby, då han bland Västgötaadeln underskrev ständernas trohetsförsäkran 15603 och uppräknas i en längd över frälset i Västergötland troligen från något av åren mellan 1565 och 15684 samt är säkerligen identisk med den Henrik Nilsson till Lundby i Laske härad, som underskrev bland adelsmän från Västergötland en trohetsförsäkran3 till Johan III 1568-08-18. Gift med Ingeborg Eriksdotter, dotter av Erik Bertilsson (Lilliehöök af Gälared och Kolbäck) och Elin Bengtsdotter Ulf.

Barn:

 • Erik Henriksson. Ryttmästare för en fana västgötaryttare 1564–15675. Troligen fången vid Torpa i Västergötland5 1567-11-17. Gift med Elsa Isaksdotter i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1555-07-08 med Bo Olofsson (Oxehufvud, nr 102). Gift 3:o 1575-02-02 med Olof Göransson (Lilliesparre af Fylleskog) i hans 1:a gifte], dotter av slottsloven på Kalmar Isak Birgersson till Elmteryd, som i vapnet förde en halv hjort på ett hälleberg och Estrid Pedersdotter (Stierna).
 • Nils Henriksson.
 • Håkan Henriksson.
 • Jöns Henriksson, se tab 2.
 • Sven Henriksson, till Velanda. (Sannolikt var den »välborne» Jöns Svensson, som 1615 ägde Lundby6, en son till honom.)
 • En dotter. Gift med Anders N. N., stamfader för adl. ätten Feltreuter.

TAB 2

Jöns Henriksson, (son av Henrik Nilsson, tab 1), till Djupsås i Essunga socken Skaraborgs län. Död före 1620. 'Hans barn kallade sig Lilliebielke efter vapnet.' Gift med Metta Bengtsdotter, dotter av Bengt Tordsson (liljehök) till Vitene och Märta Store.

Barn:

 • Henrik Jönsson, född 1577, död 1652. Se Tab. 3
 • Elin Jönsdotter. Gift med Per Nilsson Ruuth i Västergötland, nr 271.
 • Margareta Jönsdotter, död 1653. Var 1620 gift med Lars Bryngelsson i Algutstorp.
 • Anna Jönsdotter. Gift med sin broders svåger, ryttmästaren Lars Hierta, i hans 1:a gifte, död 1642.
 • Sven Jönsson. Blev ryttmästare vid Upplands ryttare 16447. Stupade 1647-08-18 vid Plan i Böhmen. Var gift men utan söner.

TAB 3

Henrik Jönsson Lilliebielke, (son av Jöns Henriksson, tab 2), till Djupsås (säkert 1648) samt Guntorp i Sandbäcks socken Skaraborgs län och Velanda i Åsaka socken Älvsborgs län. Född 1577. Introd. 1642 under nr 273 samt med namnet Lilliebielke efter vapnet. Död 1652-11-17 och begraven i Åsaka kyrka. 'Han anmälde sig vid 1634 års riksdag till introduktion såsom, som han föregav, varande en avkomling av de gamla Svenskerne, men skulle skaffa sig bevis om sitt adliga stånd. Blev sedan introducerad 1642, emedan han var av en gammal adlig ätt i Västergötland, vilket alla, som där i landsändarna voro hemma, attesterade.' Gift med Elin Hierta, som levde ännu 1667, dotter av ryttmästaren Bengt Larsson Hierta, och Maria Grijs.

Barn:

 • Brita, död 1677 och begraven i Åsaka kyrka. Gift med majoren Sven Bengtsson, adlad Stålman, död 1648.
 • Elin. Gift med majoren Lennart Dahlepil.
 • Maria, levde ännu 1689. Gift 1:o med kronofogden i Fjäre härad Jon Nilsson Winbo, död 1662. Gift 2:o efter 1674 med Bengt Håkansson, levde 1690.
 • ? Ingrid. Ägde 1648 och 1660 Guntorp.
 • En dotter. Gift med Anders Jönsson Dahlepil.

TAB 4

Jöns, (son av Henrik Jönsson Lilliebielke, tab 3), till Djupsås. Född 1621. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 16448. Löjtnant därst. 16558. Avsked s. å. i nov.8 Åter tjänst vid regementet. Major därst. 1663. Död 1696-04-13 på Djupsås och begraven s. å. 23/6. 'Han hanterade illa sin fru och begick dråp på kapten Rosenskölds tjänare, varför han måste rymma ur riket.' Gift 1647 med Brita Svenske, som levde 1688, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Lars Silfverswärd, död 1644), dotter av ryttmästaren Lennart Pedersson Svenske, och Elin Bååt.

Barn:

 • Märta, död 1734-04-11. Gift 1:o efter 1679 med majoren Sven Lideman, född 1643, död 1682. Gift 2:o med kaptenen Leonard Svenske.
 • Lars. Löjtnant vid livregementet till häst på sommaren 16767. Stupade s. å. 4/12 i slaget vid Lund. Gift med Elsa Sofia von Nieroth, som överlevde männen. Maria. Var 1693 gift med en sergeant.

TAB 5

Nils, (son av Henrik Jönsson Lilliebielke, tab 3), till Velanda i Åsaka socken Älvsborgs län. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 16568. Kapten. Död 1687. Gift 1:o med Elin Hillesköld, begraven hösten 16566 på Gudhems kyrkogård Skaraborgs län, dotter av häradshövdingen Hans Torstensson, adlad Hillesköld, och hans 1:a fru Kerstin Björnsdotter. Gift 2:o före 1663 med Christina Lenck i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Erik Jönsson Reuterfeldt, född 1612, död 1656), död 1694 Stångsäter och begraven s. å. 13/8, dotter av majoren Jakob Lenck och Märta Hård af Torestorp, nr 60, samt syster till ryttmästaren Jakob Lenck, natural. Lenck.

Barn:

 • 1. Henrik, född 1655. Ryttmästare. Död 1737. Se Tab. 6
 • 2. Märta. Gift 2:o 1697-07-02 i Horns socken Skaraborgs län med sventjänaren Sven Andersson i Mölltorp.
 • ?2. Lars9. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Kvartermästare därst. 1699-11-08. Död 1705-11-29.

TAB 6

Henrik, (son av Nils, tab 5), till Velanda. Född 1655. Kvartermästare vid Königsmarcks regemente. Löjtnant vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1700-09-06. Kaptenlöjtnant därst. 1704-12-20. Avsked s. å. 27/6. Död 1737-08-22 i Rommele socken Älvsborgs län. Gift 1:o med sin kusins dotter Margareta Hierta, född 1663-02-21, död 1700 på Velanda och begraven s. å. 24/10 i Väne-Åsaka socken Älvsborgs län, dotter av ryttmästaren Måns Hierta, och Anna Stålman. Gift 2:o med Elsa Margareta Bagge af Söderby, född 1665, död 1751-02-20 Anstorp

Barn:

 • ?1. Henrik, död 1741-11-19 i Rommele socken, över 50 år gammal.
 • 1. Brita, döpt 1689-01-24, död 1716-01-28 på Åsbo i Essunga socken Skaraborgs län. Gift 1715 med sin faders kusin Bengt Hillesköld, i hans 2:a gifte, död 1722.
 • 1. Metta, född 1690-11-26 på Velanda, död ogift 1769-10-30 Brattås
 • 1. Ingeborg, född 1692-01-22 på Velanda, död 1741-11-28 Torpa. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1727-11-16 i Rommele socken med löjtnanten Rodin.
 • 1. Magnus, född 1693. Korpral vid Västgöta tremänningskavalleriregemente. Kornett därst. 1711-12-11. Konfirm. fullm. 1716-07-13. Avsked 1719-09-30. Död barnlös 1767-11-29 i Tunhems socken Älvsborgs län. Gift 1721-09-20 med Helena Catharina Sass, född 1694, död 1747-08-04, dotter av kaptenen Patrik Sass, och Elisabet Bagge af Söderby.
 • 1. Bengt, död på Velanda och begraven 1695-02-03.
 • 1. Catharina, född 1695, död ogift 1781-05-06 på Heden i Fors socken Älvsborgs län.
 • 1. Helena, levde 1741. Gift 1:o med löjtnanten vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente Petter Reuterberg, död 1716-08-18. Gift 2:o med fänriken vid malmöska infanteriregementet Andreas Moderus, född 1694 i Moheda prästgård Kronobergs län, död 1745-07-25.
 • 1. Sven, levde 1705 i Lekåsa socken Skaraborgs län.
 • 1. Märta, levde ogift 1739.
 • 2. Margareta, född 1704. Gift 1732-04-30 i Rommele socken med fänriken Lennart Johan Stake, född 1707, död 1742.
 • 2. Eva Elisabet, död ogift 1734-05-21 i Rommele socken.
 • 2. Carl Gustaf, född 1711. Fänrik. Död 1795. Se Tab. 19.
 • 2. Magdalena, död 1775-03-27 i Fors socken. Gift 1730-03-10 i Rommele socken med löjtnanten Erik Ulfsparre af Broxvik, född 1708, död 1784.

TAB 7

Per, (son av Henrik, tab 6), född 1696-07-16. Löjtnant vid Bohusläns regemente(?). Kapten vid livdragonregementet. Död 1764-12-06 i Stockholm. Gift 1:o 1716-02-25 med Elisabet Christina Sass i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1711-06-14 i Rommele socken Älvsborgs län med löjtnanten Claes Georg Rutensköld, död 1712), född på 1680-talet, död 1748-04-16, dotter av överstelöjtnanten Henrik Henriksson Sass, och hans 2:a fru Elisabet Christina Bagge af Söderby. Gift 2:o 1750 efter 15/4 med Beata Christina Palmstedt, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med likvidationskommissarien Bengt Almrot, född 1699, död 1749-05-03 i Rommele socken).

Barn:

 • 1. Dorotea, född 1717, död s. å. 14/4 i Fors socken Älvsborgs län.
 • 1. Clara Jörla, född 1718-08-25, död ogift 1797-06-20 Anstorp
 • 1. Margareta Christina, född 1722, död ung.
 • 1. Henrik Adolf, född 1725. Löjtnant. Se Tab. 8
 • 1. Joel.

TAB 8

Henrik Adolf, (son av Per, tab 7), född 1725-03-25. Löjtnant. Levde 1774. Gift 1745-03-24 Hörlycke med Maria Beata Belfrage i hennes 2:a gifte (gift 1:o med fänriken vid Älvsborgs regemente Claes Fredrik von Köhler, ihjälslagen i duell 1742-05-15, född 1716-09-26, död 1783-08-10, dotter av löjtnanten Rutger Belfrage, och hans 1:a fru Elsa Christina Soop.

Barn:

 • Catharina Fredrika, född 1745-07-06 på Hörlycke. Gift 1:o med ostindiefararen, matrosen Jonas Knape. Gift 2:o 1789-02-07 i Tunhems socken Älvsborgs län med torparen Sven Lindblad.
 • Patrik Rutger, född 1746. Styckjunkare. Död 1820. Se Tab. 9.
 • Claes Peter, född 1748-09-11 på Hörlycke, död ogift 1814-12-11 i Gärdhems socken.
 • Maria Sofia, född 1750-11-29 Kåtene
 • Åke, född 1752-03-10 på Kåtene, död s. å. och begraven 12/7.
 • Margareta, född 1753 på Kåtene, död där s. å. 2/11.
 • Anna Beata, född 1754-12-07 Repelycke, död där 1755-03-08.
 • Margareta, född 1756-04-19 Anstorp. Gift 1781-02-11 i Trollhättan med skräddaren Jonas Nydén.

TAB 9

Patrik Rutger, (son av Henrik Adolf, tab 8), född 1746-07-22 Hörlycke. Furir vid arméns flotta 1763-10-00. Fältväbel. Styckjunkare. Död 1820-02-02. Gift 1771-03-31 på Munkebo i Vassända-Naglums socken Älvsborgs län med sin syssling Märta Maria von Wulf Schmidt, född 1748-04-27 Frändö, död 1800-09-17 i Trollhättan, dotter av Carl Filip von Wulfschmidt, nr 1722, och Mariana Eleonora Örnflycht.

Barn:

 • Adolf Carl, född 1771. Torpare. Död 1817. Se Tab. 10
 • Anna Maria, född 1775-08-07. Gift 1:o 1796-04-15 i Tunhems socken Älvsborgs län med handlanden i Trollhättan Carl Brask, född 1773. Gift 2:o 1799-01-07 med sergeanten Lars Magnus Larsson.
 • Gustaf Adolf, född 1779. Förare. Död 1848. Se Tab. 11
 • Fredrik Georg, född 1782-10-31 i Trollhättan. Garvargesäll. Dömdes 1808-11-09 av Göta hovrätt från adelskapet och i brist av böter till 24 dagars fängelse vid vatten och bröd för delaktighet i stöld.
 • Rutger Pontus, född 1792-03-10, död s. å. 13/3.
 • Johan Peter, född 1793-06-05 i Vänersborg.

TAB 10

Adolf Carl, (son av Patrik Rutger, tab 9), född 1771-09-12. Torpare i Gärdhems socken Älvsborgs län. Död där 1817-08-30. Gift 1803-06-24 med Annika Persdotter Bruggman.

Barn:

 • Märta Maria, född 1804-03-27 på Åkervass i Gärdhems socken.
 • Johan Magnus, född 1810-06-16 på Åkervass, död 1820-07-11.
 • Anna Elisabet, född 1813-01-16 Liljedal
 • Sabina Charlotta, född 1816-10-27 på Liljedal.

TAB 11

Gustaf Adolf, (son av Patrik Rutger, tab 9), född 1779-04-25 i Tunhems socken Älvsborgs län. Guldsmedsgesäll. Frikorpral vid Bohusläns regemente 1809-03-05. Avsked 1811-09-11. Förare vid nämnda regemente 1812-02-09. Avsked 1823-05-31. Död 1848-01-08 i Naverstads socken Göteborgs och Bohuslän. Gift 1806-07-18 i Trollhättan med Anna Brita Rosengren, född i Naverstads socken, död 1863-11-10 i Trollhättan.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1807-05-08 i Trollhättan, död 1817-05-30.
 • Carolina Maria, född i Svarteborgs socken Göteborgs och Bohuslän, död 1817.
 • Patrik Leonard, född 1812. Torpare. Död 1868. Se Tab. 12
 • Mårten Edvard, född 1815. Torpare. Död 1868. Se Tab. 18.
 • Carolina Amalia Matilda, född 1817-12-14 i Tanums socken Göteborgs och Bohuslän, död i Naverstads socken. Gift 1848-03-17 med arbetskarlen Carl Borg i hans 2:a gifte, död i Naverstads socken.

TAB 12

Patrik Leonard, (son av Gustaf Adolf, tab 11), född 1812-06-11 i Tanums socken, Göteborgs och Bohuslän. Torpare under Skrammestad i Naverstads socken, Göteborgs och Bohuslän. Död 1869-04-00 Daftö. Gift 1843-11-06 med Anna Greta Jönsdotter, född 1814-05-16 i nämnda socken, död 1890-05-14 i Tjärnö socken.

Barn:

 • Carl August, född 1844. Handelsresande. Död 1909. Se Tab. 13.
 • Charlotta, född 1845-11-03 i Strömstad, död 1920 i Fredrikstad, Norge. Gift 1869-05-17 i Skee socken, Göteborgs och Bohuslän med sjömannen Svend Kristoffersson, född 1840-10-14 i Fredrikshall, död 1877-12-19 genom drunkning.
 • Gustaf Adolf, född 1848. Före detta sjöman. Se Tab. 14.
 • Johan Fredrik, född 1850-08-06 död 1871-12-03.
 • Johanna Maria, född 1853-07-01, död 1854-01-06 i Naverstads socken.
 • Johanna Matilda, född 1854-11-13 i Naverstads socken. Gift 1887-02-08 i Strömstads förs med telegrafmästaren Carl Rötterberg, född 1856-01-08 i Strömstad.

TAB 13

Carl August, (son av Patrik Leonard, tab 12), född 1844-06-29 i Naverstads socken. Handelsresande i Stockholm. Död 1909-10-10 i Västerås (Maria förs, Stockholm, db). Gift 1882-01-01 i Adolf Fredriks förs, Stockholm med Cornelia Charlotta Boldt-Christmas, född 1853-01-12 i Landskrona (Skee förs, fb), död 1930-08-12 å Stockholms sjukhem (S:t Görans förs, Stockholm, db 190), dotter av vice konsuln Julius William Boldt och Charlotta Ulrika Pommer.

Barn:

 • Carl August, född 1882-03-15 i Stockholm, liksom syskonen, död där 1885-02-01.
 • Adelina Cornelia, född 1884-09-08. Stenograf.
 • Carin Emilia, född 1888-01-05. Gift i Johannes förs, Stockholm ]], med direktören Per Oskar Hybbinette, född 1879-11-08 i Norrbo socken, Gävleborgs län, son av fanjunkaren Johan Petter Rask och Kerstin Abdersdotter Fröjd, genom KB:si Stockholms län resolution 1912-12-21 erhållit tillstånd att återtaga sin farfaders släktnamn Hybinette (Se Biografica).

TAB 14

Gustaf Adolf, (son av Patrik Leonard, tab 12), född 1848-01-29 i Naverstads socken, Göteborgs och Bohuslän. Före detta sjöman. Död 1933-08-15 i Tjärnö förs, Göteborgs och Bohuslän (db 16). Gift 1877-03-11 Daftö, med Amalia Andersdotter, född 1852-04-05 på nämnda gård, död 1924-03-12 ]], dotter av Anders Martin Olsson och Dorotea Olsdotter.

Barn:

 • Hjalmar Leonard, född 1878. Hemmansägare. Se Tab. 15
 • Johan Hartvig, född 1883. Lantbrukare. Se Tab. 17
 • Alfrida Dorotea, född 1886-11-02. Gift 1914-07-27 med byggmästaren Per Gustafsson född 1880-04-24.
 • Anna Charlotta, född 1889-12-06 i Skee förs, Göteborgs och Bohuslän. Sömmerska.
 • Hildur Amalia, född 1895-12-06. Gift 1919-11-29 i Lundby socken, Göteborgs och Bohuslän ]], med reparatören Carl Oskar Benjaminsson, född 1889-11-08.

TAB 15

Hjalmar Leonard, (son av Gustaf Adolf, tab 14), född 1878-12-06 i Strömstad. Hemmansägare. Ägde Öddö övre i Tjärnö förs, Göteborgs och Bohuslän. Gift 1908-10-23 med Anna Maria Andreasson född 1880-09-27 i Tjärnö förs, Göteborgs och Bohuslän, dotter av sjömannen Julius Andreasson och Brita Maria Andreasson.

Barn:

 • Gustaf Sigvard, född 1909-10-29. Hemmansägare. Se Tab. 15A
 • Algot Hjalmar, född 1910-10-28. Jordbrukare. Se Tab. 15B

TAB 16

Carl Viktor, (son av Gustaf Adolf, tab 14), född 1881-09-17 Tångholmen. Lantbrukare. Utvandrade till Nordamerika, kallar sig Gustavsson. Gift 1916 med Gerda Evelina Andreasson född 1883-07-28, död 1940.

Barn:

 • Agnes Viola, född 1922-05-05

TAB 17

Johan Hartvig, (son av Gustaf Adolf, tab 14), född 1883-11-18 Tångholmen. Först sjöman sedan lantbrukare. Gift 1922-06-18 i Göteborg (Oscar Fredriks förs) ]], med Anna Elisabeth Johansson, född 1886-09-14

Barn:

 • Ann-Britt Amalia, född 1924-03-07 i Tjärnö förs, Göteborgs och Bohuslän.

TAB 18

Mårten Edvard, (son av Gustaf Adolf, tab 11), född 1815-06-16 i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohuslän. Torpare. Död 1868-01-20 i Strömstad. Gift 1842-10-14 i Röane i Naverstads socken Göteborgs och Bohuslän med Maja (Maria) Olausdotter, död 1824.

Barn:

 • Elisabet, född 1843-10-14, död 1843-11-02.
 • Edvard, född 1845-03-04. Handlande i Hamburg.
 • Gustava Amalia, född 1848-06-30, död s. å. 27/3.
 • Gustaf Adolf, född omkr. 1850. Bokhållare. Död 1884-06-06 i Gävle.
 • Carl Anton, född 1852. Sjöman. Gift.
 • Gustava Amalia, född 1855-07-12. Gift med byggmästaren i Moss i Norge Hans Andersson, död.
 • Johan Edvin, född 1867-12-22 i Strömstad. Emigr till Brooklyn, New York 1880. Död 1920-talet (Genealogiska avd, inkommande skrivelse 84/1996).

TAB 19

Carl Gustaf, (son av Henrik, tab 6), till Anstorp i Rommele socken Älvsborgs län. Född 1711. Fänrik vid Hessensteinska regementet. Avsked. Död 1795-02-28 på Anstorp och begraven jämte sin fru s. å. 20/3. Gift med sin halvbroders sonhustrus syster Anna Elisabet Belfrage, född 1723-10-17, död 1795-03-03 på Anstorp, dotter av löjtnanten Rutger Belfrage, och hans 1:a fru Elsa Christina Soop.

Barn:

 • Henrik Rutger, född 1742-12-26, död 1743-04-26.
 • Elsa Christina, född 1744-01-26 på Anstorp, död ogift 1767-02-20 på nämnda egendom.
 • Elisabet Sofia, född 1745-10-11, död 1747-03-25.
 • Henrik Rutger, född 1747-12-08 på Anstorp, död där 1767-01-26 och begraven i familjegraven i Rommele kyrka.
 • Elisabet Sofia, född 1750-04-02, död ogift 1767-03-02.
 • Åke Vilhelm, född 1752-01-08 på Anstorp, död där s. å. 7/8.
 • Åke Vilhelm, född 1753-07-04 på Anstorp, död där 1761-03-25.
 • Carl Magnus, född 1756-03-06, död tjänstlös och ogift 1782-08-22.
 • Johan Fredrik, född 1759-05-16, död s. å. 1/6.
 • Anna Vilhelmina, född 1761-08-20 på Anstorp.
 • Maria Helena, född 1764-01-26. Gift 1:o 1792-11-25 med drängen Olof Jonsson, född 1757-12-21. Gift 2:o 1820-11-12 med förstärkningskarlen Bengt Nilsson.
 • Åke Fredrik, född 1766-10-16, levde ännu 1785.

TAB 20

Bengt (son av Nils, tab 5). Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1683. Blev 1690-05-05 avstraffad med två månaders fängelse vid vatten och bröd för duell samt avskedad. Levde 1695. Gift med Catharina Hammarhjelm, dotter av ryttmästaren Peter Nilsson Hammardahl, adlad Hammarhjelm, och hans 1:a fru Margareta Krumme.

Barn:

 • Svante. Fältväbel vid Halmstads garnison. Fänrik vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1710-10-29. Fänrik vid Älvsborgs regemente10 1711-07-20. Löjtnant därst. 1712-02-25. Konfirm. fullm. 1716-04-17. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 171(4). Stupade 1716-06-23 vid Fredrikshall. Gift med Maria, som överlevde honom.
 • Brita, född 1689-04-06 i Skarstads socken Skaraborgs län.

Utan känt samband med stamfadern:

 • 1) Sven Lilliebielke. Kvartermästare. Död omkr. 1695. (Måhända son till Nils, tab 5. Schöldström kallar honom i sina anteckningar Sven Nilsson L. och uppgiver att han varit ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente). Gift med Hedvig Eleonora Rebecka Wase, född 1640 Näs i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Rosenberg), dotter av danske generalen Wase. [RHB].

Barn:

 • Johan Henrik (som på genealogien orätt göres till son av Henrik, tab 6), född 1679 Stångsäter. Furir vid Hälsinge regemente 1697. Förare därst. Avsked 1702. Fänrik vid Hälsinge tre- och femmänningsinfanteribataljon s. å. 5/4. Konfirm. fullm. 1704-01-11. Löjtnant därst. 1707. Regementskvartermästare 1710-05-27. Kapten 1711-11-06. Konfirm. fullm. 1717-06-07. Avsked s. d. Död 1765-05-28 Sunnanå
 • 2) Helena Christina Lilliebielke, död 1729-04-16 Krokstorp. Gift där 1725-02-14 med artillerilöjtnanten Olof Schöfding i hans 1:a gifte (gift 2:o med Catharina Elisabet Rhodin, född 1687, död 1734-05-21 på Krokstorp, dotter av kyrkoherden Andreas Rhodin och Catharina Thegner), född 1684 i Skövde, död 1754-07-00 [RHB och Lk].
 • 3) Margareta Lilliebielke (syster till förestående?), död 1722 på Krokstorp och begraven s. å. 17/8. Gift 1710 med löjtnanten vid Upplands femmänningskavalleriregemente Olof Rhodin, född 1688, av våda ihjälskjuten 1717-11-11.
 • 4) Martina Lilliebielke, gift med skomakaren Leonard Mellgren, bodde i senare hälften av 1700-talet i Levene socken Skaraborgs län.
 • 5) Jakob Peter Lilliebielke (kanhända densamme som Johan Peter under tab 9). Sjöman. Gift 1820-04-09 med änkan Maria Catharina Kjellberg, född Fogel.

Barn:

 • Maria Sofia, född 1820-06-01, död 1894-05-15 i Skredsviks socken Göteborgs och Bohuslän. Gift med N. N. Hedman, död före hustrun.

Källor

1GIr. 2Ss. 3Hra. 4Fs. 5M. 6Hs. 7Blr. 8KrAB. 9At (KrA). 10Lk.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: