:

Reuterfeldt nr 401

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Reuterfeldt nr 401

Adlad 1647-05-28, introducerad 1649.

Ätten har även kallats Rytterfelt

TAB 1

Erik Jonsson, adlad Reuterfeldt, född 1612. Var 1642 kornett och 1646 löjtnant vid Gustaf Banérs regemente (Östgöta kavalleriregemente). Adlad 1647-05-28 (introducerad 1649 under nr 401). Död 1656-01-19 i Vierzighofen under polska kriget och begraven i Thom. Gift 1:o med Brita Persdotter. Gift 2:o med Christina Lenck i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1663 med kaptenen Nils Lilliebielke, nr 273, i hans 2:a gifte, död 1687), död 1694 Stångsäter och begraven 1694-08-13, dotter av majoren Jakob Lenck och Märta Hård af Torestorp, nr 60, samt syster till ryttmästaren Jakob Lenck, naturaliserad Lenck.

Barn:

 • 2. Jakob, född 1652-08-24. Var 1677 kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1677. Löjtnant 1678-07-17. Död ogift 1690 och begraven 1691-01-03 i Säters kyrka, Skaraborgs län.
 • 2. Erik. Pikenerare vid livgardet. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1674-03-28. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1675-11-10. Död barnlös 1677. Gift med Anna Catharina Gyllenspetz i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1689 med fänriken vid Närkes och Värmlands regemente Bengt Billberg, död 1703-01-00 i Kurland), född 1659-08-26, dotter av generalmajoren Jonas Hansson Spetz, adlad Gyllenspetz, och hans 2:a fru Gunilla Faxell.
 • 2. Anna, som levde 1691. Gift 1:o före 1673 med löjtnanten Lars Stålman, i hans 2:a gifte, död före 1677. Gift 2:o med majoren Johan Stare, adlad Gyllenstorm, i hans 3:e gifte, född 1621, död 1695.

TAB 2

Jon, (son av Erik Jonsson, adlad Reuterfeldt, tab 1). Underofficer vid ett tyskt regemente i svensk tjänst 1676. Fänrik vid ett tyskt regemente i svensk tjänst 1685. Död 1705. Gift 1690 med Anna Bremer, död 1710.

Barn:

 • Johan, född 1691. Uppgives varit kaptenlöjtnant vid amiralitetet. Drunknade ogift 1717 under en resa till Västindien.
 • Sara Beata, född 1695, död 1698.
 • En dotter. Gift med Magnus Lundberg, 'som 1733-05-12 anhöll hos riddarhusdirektionen om bevis, att Göran Reinhold Reuterfeldt vore introducerad adelsman, varpå han fick det svar, att, när han inkommit med bevis att han vore av denna familjen, skulle honom lämnas en bevittnad avskrift av sköldebrevet'.
 • Göran Reinhold, född 1701. Löjtnant. Död 1748. Se Tab. 3.

TAB 3

Göran Reinhold, (son av Jon, tab 2), född 1701. Förare vid ett värvat regemente i Göteborg. Sist löjtnant. Död 1748-01-13 och ligger jämte sin fru begraven i Sätila kyrka, Älvsborgs län. Gift 1723-12-10 i Björketorps socken, Älvsborgs län med Christina Elisabet Jernsköld, född 1700-09-05 i Björketorps socken, död 1770-01-25, dotter av majoren Johan Jernsköld, och Sara Maria Scholten.

Barn:

 • Margareta, född 1723-12-24 i Björketorps socken, död 1724-02-05.
 • Carl Vilhelm, född 1724-11-11 i Ejörketorps socken. Volontär vid Älvsborgs regemente 1743. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1748. Furir 1750-06-30. Förare 1755-06-02. Sergeant vid Älvsborgs regemente 1758. Fänrik 1762-02-24. Livdrabant 1764-12-16. Avsked 1769-10-10. Död ogift 1796-06-14 i Rollebygds socken, Älvsborgs län.
 • Sara Maria (Margareta), född 1727-02-29, död 1789-05-06 i Göteborg. Gift 1:o 1759-01-16 i Borås med visitören Lars Åhrström, född 1731. Gift 2:o 1765 med handskmakaråldermannen i Göteborg Gert Lundberg, död före hustrun.
 • Johan Göran, född 1730-04-15 Ingsered
 • Johanna Christina, döpt 1732-04-26 på Ingsered, död 1807. (At (Sch).) Gift 1:o 1768-07-10 med kronolänsmannen Sven Holmsten i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1772 med sergeanten Johan Erik Lenberg, född 1732-07-02 i Härna socken, Älvsborgs län, död 1790-12-26 Töllesjöholm
 • Brita Margareta, född 1734-11-30 på Ingsered, död 1801-04-24 Horsared Gift 1767-12-01 med regementsskrivaren Vilhelm Datan, född 1727-08-21 i Timmele socken, Älvsborgs län, död 1797 på Horsared.
 • Altea, döpt 1737-11-25 på Ingsered. Död 1772-05-26. Gift 1764-04-23 med föraren vid Älvsborgs regemente E. Peter Otterdal, född 1726-06-00 Annerstads socken, Kronobergs län, död 1785-02-24.
 • Johan Jakob, född 1741. Kapten. Död 1790. Se Tab. 4
 • Eva Margareta, döpt 1743-12-14 på Ingsered, död som barn.
 • Eva Margareta, döpt 1746-03-31 på Ingsered, död 1765-10-18.

TAB 4

Johan Jakob, (son av Göran Reinhold, tab 3), född 1741-05-18 Ingsered. Volontär vid Älvsborgs regemente 1757-04-16. Sergeant vid Älvsborgs regemente 1767-09-19. Adjutant 1775-02-20. Fänrik 1777-12-03. Löjtnant 1783-04-20. Kapten vid Älvsborgs vargering. Drunknade 1790-08-09, då skeppet Lovisa Ulrika förolyckades vid Göteborg. Gift 1776-04-16 med Maria Beata Waller, född 1750-05-08, död 1799-11-22 i Kinnarumma socken, Älvsborgs län, dotter av superkargören Carl Walter.

Barn:

 • Christina Elisabet, född 1778-01-22. Gift 1:o 1806-02-05 Klockaregården av Göteborgs stift Nils Stenström, född 1770-09-16 i Steninge i Kvibille socken Hallands län, död (Sgn.) 1815-04-24. Gift 2:o 1816-06-03 med vice pastorn i Fässbergs förs Carl Fredrik Norrman, född 1790 i Göteborg, död 1824.
 • Anna Helena, född 1780-11-02 i Rollebygds socken, Älvsborgs län. Gift 1807-06-14 på Eråna norregård i Agunnaryds socken, Kronobergs län med landsfiskalen Nils Hörnesten i hans 2:a gifte (gift 1:o med Fredrika Gustava Bråkenhielm, döpt 1763-01-13 Earyd, död 1802-10-22 på Upplid norregården i Rydaholms socken, Jönköping, dotter av fänriken Johan Georg Bråkenhielm, och Margareta Sofia von Volschow).
 • Carl Göran, född 1782. Fanjunkare. Död 1826. Se Tab. 5
 • Johanna Carolina, född 1785-05-05. Gift 1:o 1805 med föraren Anders Ahlberg, född 1773-04-13. Död 1810-08-01. Gift 2:o 1811-10-29 med fältväbeln Carl Linderoth, född 1790-04-30, död 1824-11-24.
 • Maria Beata, född 1787-08-27, död ogift 1854-11-15 Vallda

TAB 5

Carl Göran, (son av Johan Jakob, tab 4), född 1782-11-19 (1782-10-16) i Bollebygds socken, Älvsborgs län. Volontär vid Älvsborgs regemente 1791. Förare vid Älvsborgs regemente 1798-01-20. Fanjunkare vid Älvsborgs regemente 1806-04-23. Död 1826-06-11 Måsbacka ). Gift med Carolina Jakobina Berggren, död 1844-02-21.

Barn:

 • Johanna Maria, född 1809-02-12 Skintagärde. Gift med lantbrukaren N. N. Andersson.
 • Christina, född 1810-11-21 på Skintagärde, död på Skintagärde 1816-11-12.
 • Gustava Jakobina, född 1812-11-06 på Skintagärde, död ogift 1897-08-11 i Göteborg.
 • Susanna Carolina, född 1814-08-11, död 1815-08-15.
 • Johan Erik, född 1815. Bagarmästare. Död 1880. Se Tab. 6.
 • Per Gustaf, född 1818-11-15.
 • Nils Samuel, född 1820-09-08 på Måsbacka. En tid inspektor och sedermera stenhuggare i Stockholm. Död i Stockholm 1870-01-17. Gift 2:o 1870-01-04 i Stockholm med (Lisa) Elisabet Catharina Lindström, född 1840-10-10.
 • Carl Fredrik, född 1823. Bagarmästare. Död 1909. Se Tab. 7.

TAB 6

Johan Erik, (son av Carl Göran, tab 5), född 1815-11-23 i Torpa socken, Älvsborgs län. Bagarmästare i Göteborg. Död i Göteborg 1880-12-26. Ägde Frändtorp i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1:o 1839-04-25 i Göteborg med Christina Olbers i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bagarmästaren Erik Hollström), född 1799-01-01 i Örgryte förs, Göteborg ]], död 1844-09-17 i Göteborg, dotter av traktören Joh. David Olbers och Johanna Mållberg. Gift 2:o 1850-12-30 Smedstorp, med Sofia Dahl, född 1825-11-06 Smedstorp ]], död 1907-02-03 i Helsingfors, dotter av godsägaren Johannes Dahl och Anna Britta Andersdotter.

Barn:

 • 2. Alma Josefina, född 1851-12-19 i Göteborg. Död 1931-12-20 i Göteborg, Johannebergs förs (db 300).
 • 2. Gerda Maria, född 1853-11-29 i Göteborg, död i Göteborg, 1924-06-05. Gift 1873-09-27 Frändtorp, med handlanden i Göteborg Adolf Bernhard Larsson, född 1835-03-24 Ingsered, död 1892.
 • 2. Carolina Davida, född 1856-03-22 i Göteborg, död i Göteborg, 1915-11-15. Gift 1880-09-30 i Göteborg med svensk-norske vice konsuln i Helsingfors, grosshandlaren, RVO, Johan Nikolaus Carlander, född 1848-06-19 i Göteborg, död 1922-12-19 i Helsingfors.
 • 2. Erik Johan, född 1858-05-24 i Göteborg. Överflyttade till Nordamerika 1879-04-23, där han först var bokhållare, sedan järnvägstjänsteman i Chicago.
 • 2. Carl Göran, född 1860-05-15 i Göteborg. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1877-08-25–1879. Anställd hos A. Fröding & C:o 1879. Grosshandlare i Göteborg 1890 under firma Eröderna Carlanders Eftertr., död ogift 1891-03-05 i Göteborg.
 • 2. Axel Georg, född 1862-11-15 i Göteborg. Genomgick därvarande handelsinstitut 1881-08-26–1883-06-18. Bokhållare vid Skandinaviska kreditaktiebolags huvudkontor i Göteborg 1883–1893. Bokhållare vid Munkedals abohs filial i Göteborg. Död ogift 1900-03-03 i Kristiania.
 • 2. Sofia Isabella, född 1864-01-09 i Göteborg. Gift i Göteborg 1889-06-15 med grosshandlaren i Helsingfors Carl Fredrik Carlander född 1859-01-26 Smedstorp, död 1934-06-02 i Helsingfors, Norra Svenska Församl. (Se Biografica.).
 • 2. Knut Torsten, född 1865-11-15 i Göteborg. Genomgick Göteborgs handelsinstitut 1884-08-27–1886-06-11. Handelsbokhållare i Göteborg. Död ogift 1890-07-10 i Lerums socken, Älvsborgs län.
 • 2. Ellen Magdalena, född tvilling 1868-09-11 och död 1869-04-16 på Frändtorp.
 • 2. Anna Elvira, född tvilling 1868-09-11 på Frändtorp, död 1904-10-31. Gift 1891-10-05 i Göteborg med Johan Conrad Carlsson, från vilken hon 1899-11-30 blev skild, född 1860-01-24 i Örebro.
 • 2. Ellen Gustava, född 1871-01-23 på Frändtorp. Gift 1909-11-10 i Göteborgs Domk.förs ]] med ingenjören Ingjald Eugen Segerberg född 1848-11-12 i Motala, död 1928-06-09.

TAB 7

Carl Fredrik, (son av Carl Göran, tab 5), född 1823-05-21 Måsbacka ). Bagarmästare i Göteborg. Död i Göteborg 1909-05-24 i Gammelstads förs. Ägde Oskarsdal i Göteborg. Gift 1848-11-14 i Göteborgs Christine förs med Maria Sofia Schmidt, född 1826-01-10, död 1878-02-01 i Göteborg, dotter av snickarmästaren Didrik Ludvig Schmidt och Johanna Catharina Sandblom.

Barn:

 • Carl Ludvig, född 1849. Grosshandlare. Död 1904. Se Tab. 8
 • Carolina Matilda, född 1851-08-14 i Göteborg, död 1890-01-22 i Falun. Gift 1871-12-07 i Göteborg med postmästaren i Falun, RVO, August Vilhelm Claesson, född 1830-08-12 i Göteborg, död 1901-04-10 i Stockholm.
 • Albert Hjalmar, född 1853-05-12. Handelsbokhållare. Död 1874-01-10 vid Redbergslid vid Göteborg.
 • Alfhild Maria (Mimmi), född 1855-08-17, död 1882-08-15 i Göteborg. Gift 1875-11-14 i Göteborg med handlanden i Göteborg Georg Esaias Pettersson Kinberg, född 1847-04-25 i Kågeröds socken, Malmöhus län, död 1925-11-00 i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län.
 • Fredrik Valdemar (Fritz), född 1857-08-03 i Göteborg. Bageriarbetare i Stockholm. Död i Stockholm 1905-04-24. Gift 1897-11-15 i Stockholm med Julia Sofia Nilsson, född 1869-12-25 i Stockholm i Katarina förs, dotter av musikanten Carl Johan Nilsson och Sofia Catharina Svanström.
 • Hulda Emilia, född 1859-01-20 och död 1881-02-19 i Göteborg.
 • Oskar Vilhelm, född 1861-02-19 och död 1865-05-06 i Göteborg.
 • Ellen Gustava, född 1867-09-07, och död 1867-09-12 i Göteborg.

TAB 8

Carl Ludvig, (son av Carl Fredrik, tab 7), född 1849-11-02 i Göteborg. Grosshandlare i Göteborg under firma Carl Reuterfeldt 1888-02-14. Styrelseledamot i rederiaktiebolag Trätälja 1888-07-02. Död 1904-01-20 i Göteborg. Gift 1877-10-07 i Grödinge socken, Stockholms län med Johanna Viktoria Strandberg, född 1854-10-07 i Grödinge socken. Död 1936-11-00 å Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Dotter av skolläraren Nils Johan Vilhelm Strandberg och Johanna Sofia Sjöberg.

Barn:

 • Carl Viktor Emanuel, född 1878. Grosshandlare. Se Tab. 8A
 • Harald Ossian Alexander, född 1883-08-29 i Göteborg. Bokhållare vid Göteborgs litografiska aktiebolag. Överflyttade till Nordamerika och är lantbrukare. Se Tab. 8B.

TAB 8A

Carl Victor Emanuel, (son av Carl Ludvig, tab 8), född 1878-08-19 i Göteborg. Grosshandlare i Göteborg. Gift 1915-04-28 i Göteborgs Vasa förs, Göteborgs och Bohus län (vb nr 24) med Emma Lovisa Bruhn, född 1886-10-22 i Liverpool. Dotter av sjökaptenen Emil Bruhn och Clara Gray.

Barn:

 • Carl-Fredrik, född 1916-10-17 i Göteborgs Oscar Fredriks förs, Göteborgs och Bohus län. Huvudman 1951. Köpman.
 • Ulla, född 1920-10-21 i Göteborgs Oscar Fredriks förs, Göteborgs och Bohus län. Gift 1948-04-07 Göteborgs Vasa förs, Göteborgs och Bohus län (vb nr 53) med direktören Harry Dinsdale i hans 2:a gifte, (gift 1:o 1916-06-06 med Elin Essberg, från vilken han blev skild, född 1895-08-03), född 1895-10-02.

TAB 8B

Harald Ossian Alexander, (son av Carl Ludvig tab 8), född 1883-08-29 i Göteborg. Bokhållare vid Göteborgs litografiska aktiebolag. Överflyttade till Nordamerika och är lantbrukare i Nordamerika. Död 1937. Gift 1909-02-15 i Nordamerika med Julia Scott, född 1884-10-08 i SD, USA. Död 1927-01-23 i Mt. Vernon, SD, USA. Dotter av Adam Scott och Diana Heasley.

Barn:

 • Clara Victoria, född 1910-01-29 i Clare, ND, USA. Gift 1935-09-21 i Minneapolis, Minn., USA. med köpmannen Burgess Guy Perry, född 1912-09-12.
 • Carl Oscar, född 1916-09-02 i Jamestown.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: