:

Hillesköld nr 405

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hillesköld nr 405 †

Adlad 1647-07-20, introd. 1649. Utdöd 1739-09-02.

TAB A

Torsten Svensson, länsman, bodde i länsmansgården St. Svenstorp, nämns flera gånger i domböckerna i början av 1600-talet.

Barn:

 • Anna, gift med Barne härads länsman Jöns Håkans­son, bodde i Gruvad.
 • Måns, komminister i Bitterna pastorat.
 • Hans Torstensson, adlad Hillesköld Se tab 1

[VG:1993/4 s7f]

TAB 1

Hans Torstensson, (son till Torsten Svensson Tab A), adlad Hillesköld, till Åsen i Essunga socken Skaraborgs län samt Stora Svenstorp i Barne-Åsaka socken, Skaraborgs län, som han 1648-08-30 köpte av kronan och bebyggde till säteri1. Arrendator i Laske och Barne härad 1632–16345. Fogde i samma härader jämte Viste 16355. Tillika befallningsman i Kinne, Skånings Åse och Kållands härad 1636–16385. Från 1639 ånyo fogde i endast de tre först nämnda häradena5. Lagläsare i Västergötland. Häradshövding i Viste härad 1646. Adlad 1647-07-20 (introd. 1649 under nr 405). Död 1653 efter 4/6 men före 20/10. 'Han förhöll sig alltid trogen och väl, enkannerligen i 1644 års fejd med Danmark, dä han på egen bekostnad utrustade åtskilliga ryttare och dragoner samt hjälpte med iver att hålla fienden från gränsen. Fick vid adlandet namnet Hillesköld efter kronoparken Hille i Barne härad, varest han bodde, samt till vapen trenne bruna kabbeldun eller hillen med gröna blad i ett grönt kärr.' Gift med Kerstin Björnsdotter, död 1649-09-12 på Stora Svenstorp och begraven i Lekåsa kyrka Skaraborgs län, varest hennes gravsten finnes. Var ej gift m. Catharina Gyllenhaal. Hon var istället troligen g. m. Hans son Jakob.

Barn:

 • 1. Torsten. Fänrik vid Axel Stälarms (Björneborgs) infanteriregemente 1651. Kapten därst. Blev 1656 kommenderad till Birsen i Litauen och avhördes ej vidare. † 1656 i Birsen. Gift med Christina Klingenberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenlöjtnanten vid överste Wrangels infanteriregemente Mikael Olofsson), levde änka 1671, dotter av majoren Jöns Eriksson, adlad Klingenberg, och hans 1:a fru Eva Mannersköld. Hon levde änka med tre barn »uti ett högst bedrövligt tillstånd, största medellöshet och olägenhet, då all deras ringa egendom av de moskoviter vid Rigas belägring spolierat blev», samt miste sedan sina söner emot rikets fiender.2
 • 1. Johan. Hade 1657 varit i fiendeland. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 16613. Död 1675 i Tyskland. Enl. domböckerna boende i Emtunga, två änkor namngivs, Annika och Gunilla.
 • 1. Elin, begraven hösten 1656 på Gudhems kyrkogård Skaraborgs län. Gift med kaptenen Nils Lilliebielke, i hans 1:a gifte.
 • 1. Kerstin, född 1637, död 1720-01-14 och begraven s. å. 17/2 i Barne-Åsaka kyrka. Gift 1:o 1652 med kyrkoherden i Lekåsa pastorat av Skara stift Abraham Lechander, död 1678-04-04. Gift 2:o 1679 med förra mannens efterträdare kyrkoherden Erik Amnaeus, född 1642, död 1716 och begraven s. å. 22/7.
 • 1. Bengt, ryttare vid K. Maj:ts livgarde till häst 1666. levde 1675, men var död 1680. Gift 1:o med Anna Roos af Hjelmsäter. Gift 2:o 1671 med Beata Blanckenfjell i hennes 1:a gifte (gift 2:o? med kaptenen Johan Hård af Segerstad, död 1678. Gift 3:o 1682 med ryttmästaren Jakob Udd, adlad Mannerstierna, i hans 1:a gifte, född 1655, död 1705), född 1651, död 1699-04-10 på Stora Svenstorp och begraven s. å. 13/10, dotter av ryttmästaren Lars Torstensson, adlad Blanckenfjell, och Christina Roos af Hjelmsäter.
 • 1. Jakob, född 1646. Korpral. Död före 1689. Se Tab. 2
 • 1. Ella. Var gift ofrälse 1667, levde 1684. Troligen gift med Lars Brink, bodde på Gammalsbo i Bäreberg sn (Skarab.).
 • 1. Anna, levde 1684, men var död 1687. Gift med löjtnanten Anders Björn i Önum.
 • 2. Ingrid, född 1650, död 1699-04-15 på på Västorp (ej Vinstorp) i Lekåsa.. Gift 1667 med kornetten Nils Larsson Svan.

[VG:1993/4 s7f; RKrA; BBs; Likv ser 4]

TAB 2

Jakob (son av Hans Torstensson, adlad Hillesköld, Tab. 1), till Åsen i Essunga socken, Skaraborgs län. Född 1646. Var korpral vid riksänkedrottningens regemente till häst 16753. Död före 1689. Troligen gift med Catharina Gyllenhaal i hennes 1:a gifte (gift 2:o med regementskvartermästaren vid Västgöta kavalleriregemente Johan Trast, född 1652, död 1707-01-10 på Åsen), född 1632. död 1735-01-04 på Vinstorp i Essunga socken, 103 år gammal, dotter av löjtnanten Nils Gunnesson Haal, adlad Gyllenhaal, och Märta Hierta. (ej Kerstin Ulfsparre), eftersom Catharina efter hans död bodde med sina barn på hans sätesgård Åsen i Essunga sn.

Barn:

 • Kerstin. Gift 1689-12-01 i Lekåsa socken, Skaraborgs län med frälseinspektoren Hans Persson Lundberg.
 • Nils, född 1672. Fänrik. Död 1728. Se Tab. 3
 • Elin.
 • Ingrid. Gift med en skattebonde.

?Catharina, utgår, trol. förväxlad med Catharina Gyllenhaal som var g. 2:o m. Johan Trast och mor till Sven Trast, ryttmästare vid Västgöta kav-reg.

[RKrA; VG:1993/4 s7f; Likv nr 2306]

TAB 3

Nils (son av Jakob, Tab. 2), till Guntorp i Lekåsa socken, Skaraborgs län. Född 1672. Fänrik vid Hälsinge regemente. Drunknade 1728-03-25 i Nossan, då han skulle fara över till Essunga kyrka. Gift 1721-09-12 i Lekåsa socken med Annika Lake, född 1701-03-08 Kålsholmen

Barn:

 • Ingeborg (Bolla), född 1721, död 1753. Gift 1:o 1741-10-20 på Guntorp med rustmästaren, sedermera fabrikören i Alingsås Olof Säf, död 1749-03-05 i Alingsås4. Gift 2:o med överskäraren i Alingsås Johan Edström.
 • Jakob, född 1724, död 1739-09-02 i Kilsbyn i Visnums socken Värmlands län och slöt ätten på svärdssidan.

[VG:1993/4 s7f; NB]

TAB 4

Bengt (son av Jakob, Tab. 2), till Åsen i Essunga en Skaraborgs län. Född 1685. Levde tjänstlös på nämnda egendom. Död 1722-01-20 på Stora Svenstorp i Lekåsa socken Skaraborgs län och begraven s. å. 30/1 i Barne-Åsaka kyrka. Gift 1:o med Annika Wäsenberg, död 1714, sannolikt dotter av kornetten Magnus Wäsenberg, och Märta Lilliebielke. Gift 2:o 1715 med sin kusins dotter Brita Lilliebielke, döpt 1689, 3:e söndagen efter trettondagen Velanda, död 1716-01-28 i barnsäng på Åsen, dotter av ryttmästaren Henrik Lilliebielke, och hans 1:a fru Margareta Hierta. Gift 3:o med N. N.

Barn:

 • 1. Margareta, född 1714-06-06 på Åsen.
 • 2. Brita, döpt 1716-01-29 på Åsen, död där 1718-03-17.
 • 3. Hans, född 1719-11-17 på Åsen, död s. d.

Källor

1 Hs. 2 RAB. 3 KrAB. 4 At (L). 5 KA. Landsböckerna för Västergötland.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: