:

Von Ziegler nr 2031

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Ziegler nr 2031 †

Adlad 1775-08-08, introd. s. å. Utdöd 1805-12-26.


  • Joakim Ziegler. Pastor i Mark-Brandenburg. Död 1701. Gift med Anna Amalia Schiler[Öä].

Barn:

  • Joakim Christoffer Ziegler, född 1675-01-25 i Brandenburg. Inkom till Sverige och blev sockerbagare och hovkonditor i Stockholm. Död där 1734-04-18. Gift 1:o 1697-07-11 med Gertrud Lang i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1686 med hovkonditorn Christian Fredrik Ziervogel, född 1660, död 1696), född 1663, död 1721-02-02, dotter av handlanden Henrik Lang och Maria Poiensis. Gift 2:o 1721-09-00 med Margareta Christina Hartman, född 1694-12-05, död 1766-05-30, dotter av brukspatronen Albrekt Hartman och Barbara Lawe [Öä].

Barn:

  • 2. Albrekt Adolf Ziegler, adlad von Ziegler, född 1722-08-23 i Stockholm. Extra ordinarie kammarskrivare i krigskollegium 1739-01-24. Extra kanslist därst. 1740. Volontär vid livregementet till häst 1741-09-26. Sekundkorpral därst. 1742-07-26. Stabskvartermästare 1753-06-25. 2. Adjutant 1756-10-04. Regementsadjutant 1758-05-30. Stabslöjtnant 1761-11-10. Stabsryttmästare 1770-05-22. Regementskvartermästare s. å. 15/10. RSO 1772-05-28. Skvadronschef 1774-12-14. Adlad 1775-08-08 (introd. s. å. under nr 2031). Sekundmajor s. å. 9/8. Premiärmajor s. å. 20/12. Avsked 1778-01-14. Död 1805-12-26 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm och slöt själv sin adl. ätt samt begraven i Boglösa socken, Uppsala län. 'Han bevistade finska kriget på 1740-talet och det pommerska 1757–1762. Gjorde testamente av sin kvarlåtenskap, förnämligast till sin styvsons barn, Albrekt Fredrik och Constantia Charlotta de la Chapelle.’. Gift 1766-09-04 med Elisabet Leijonmarck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1745-12-31 med fänriken Carl Adam de la Chapelle, i hans 2:a gifte, född 1698, död 1761), född 1726-03-01, död 1772-12-25, dotter av sekreteraren Sven Johan Leijonmarck, och Elisabet Malmberg.

Barn:

  • Albertina Christina, född 1769-04-00, död s. å. 27/4 i Uppsala.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: