:

Von Suurman nr 986

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Suurman nr 986 †

Adlad 1652 och 1679-11-17, introd. 1682. Troligen utdöd 1699.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


1KA, Reduktionskoll. akt 143 (OA).

  • Henrik Arvidsson Suurman, adlad von Suurman. 'Hade en rund tid låtit sig bruka, tappert, väl och troligen', och var löjtnant vid Viborgs kavalleriregemente, då han 1650-12-30 fick Keräsalo i Jorois' socken under Norrköpings besluts villkor. Adlad 1652 med ett delvis olika vapen mot det som sedan fastställdes, men adelsbrevet ej expedierat (beskrivning av detta, se Klingspors vapenbok). Var 1657 ryttmästare. Konfirm. på adelskapet 1679-11-17 (introd. 1682 under nr 986). Död omkr. 1685. Hans säteri Keräsalo indrogs genom reduktionen, men återgavs honom 1682-11-28 under livstidsfrihet. Gift med Anna Catharina von Zinarin1, som levde 1659.1

Barn:

  • Christian, född 1651-01-01. Gemen vid artilleriet 1665. Sergeant därst. 1674-11-20. Styckjunkare vid fältartilleriet 1675-11-01–1677-10-01. Kornett vid Gyldenärs, sedan Wittenbergs kavalleriregemente och deltog i fälttåget i Pommern 1677–1678. Reducerades med regementet vid fredsslutet 1679 med löjtnants karaktär. Sist överstelöjtnant. Död ogift 1696-02-06 på Keräsalo och begraven i Jorois' kyrka, där hans vapen uppsattes.
  • Johan. Var 1674 underofficer vid artilleriet och kommenderad till Pommern. Styckjunkare vid garnisonen i Anklam 1681. Död före 1699-07-29, då änkan Maria W. Suurman anhöll hos k. m:t om utfående av hans innestående lön.
  • Catharina. Gift 1686 med ryttmästaren Erik Sölfverarm, i hans 3:e gifte, född 1628, levde 1696.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: