:

Ehrenbielke nr 1329

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ehrenbielke nr 1329 †

Adlad 1695-03-31, introd. 1697. Utdöd 1700-04-18.


Jakob Bengtsson. Landbofogde på Olstorps sätesgård i Askeryds socken Jönköpings län. Bodde sedan på hemmanet Kunhult i nämnda socken. Gift med Elin Pålsdotter.

Barn:

  • Paul Aschling, adlad Ehrenbielke, till Kunhult. Född 1630-09-09 på Olstorp. Student i Uppsala1 1648-03-00. Bokhållare först hos landshövdingen Jesper Cruus, därefter hos presidenten Christer Bonde och därefter hos dennes änka Elsa Bonde, född Cruus. Auskultant i Göta hovrätt. Vice fiskal i kammarkollegium 1674-12-15. Advokatfiskal därst. 1678-01-12. Assessor i nämnda hovrätt 1684-04-14. Adlad 1695-03-31. (Introd. 1697 under nr 1329). Död 1700-04-18 och begraven i Eksjö kyrka, varest hans vapen uppsattes, samt slöt själv sin ätt på svärdssidan. Gift 1670 med Magdalena Svinfot, död 1716-05-00 på Kunhult och begraven s. å. 21/5, dotter av2 kyrkoherden i Färila pastorat av Uppsala ärkestift Martin Svinfot och Malin Bengtsdotter.

Barn:

  • Helena, född 1671-07-11, död 1746-09-01 i Stockholm. Gift 1699-01-06 i Jönköping3 med presidenten Erik Gammal Ehrencrona, friherre Ehrencrona, nr 210, född 1673, död 1737.
  • Magdalena, född 1674 på Kunhult, död där 1770-01-07. Gift 1:o med sekreteraren i Göta hovrätt Johan Teller, död 1697-03-20 i Stockholm4. Gift 2:o med sekreteraren i nämnda hovrätt Achatius Jeremias Hager, född 1663 i Jönköping, död där 1706-11-24.

Källor

1Um. 2Hm. 3Jönköpings kyrkoarkiv. 4Ogh.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: