Wagenfelt nr 1686

Från Adelsvapen-Wiki

1686.jpg

Adliga ätten Wagenfelt nr 1686 †

Adlad 1719-11-10, introd. 1720. Utdöd 1808-09-07.

TAB 1

Henrik Wagenfelt, född 1642. Kapten på tulljakten i Göteborg. Död 1719 i nämnda stad och begraven s. å. 19/4 i Kristine förs. därst. Gift där 1680-11-07 med Hilleka (Hilke) von Ackern i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1674-10-11 med Lorens Goess, död 1675-05-13), född 1651, död 1711 och begraven s. å. 11/6 i Kristine församl., dotter av handlanden och föreståndaren för Göteborgs hospital Gustaf von Ackern och Adelheid Ammau.

Barn:

 • Henrik Wagenfelt, adlad Wagenfelt, född 1689. Vice amiral. Död 1748. Se Tab. 2.
 • Gustaf Andreas Wagenfelt, adlad Wagenfelt, född 1690. Kapten. Död 1724. Se Tab. 5.

TAB 2

Henrik Wagenfelt, adlad Wagenfelt (son av Henrik Wagenfelt, Tab. 1), döpt 1689-03-21 i Kristine församl. i Göteborg. Arklimästare vid amiralitetet i nämnda stad 1703. Underlöjtnant därst. 1710-05-02. Konfirm.fullm. 1714-05-05. Överlöjtnant 1716-07-19. Skeppskapten 1717-02-21. Adlad 1719-11-10 jämte sin broder (introd. 1720 under nr 1686). Kommendörs karaktär 1720-02-19. Andre uppsyningsman vid örlogsbyggnaden i Stockholm 1733-04-05. Kommendör 1736-12-23. Var chef på skeppet Sverige 1738-11-00, då det förliste vid Cadiz. Schoutbynacht 1746-09-09. Vice amiral s. d. RSO 1748-09-26. Död s. å. 23/10 i Karlskrona. Han reste 1704 utrikes och bevistade flera sjökampanjer till 1710. Föll 1711 i dansk fångenskap, varifrån han utväxlades 1714. Gift 1721-02-28 i Stockholm med Johanna Lagermarck, född 1697-07-19, död 1761-04-09 i Stockholm, dotter av kammarrådet Johan Wassenius, adlad Lagermarck, och Margareta Snack.

Barn:

 • Johan Henrik, född 1722-01-19. Volontär vid amiralitetet 1731-12-09. Lärstyrman vid Stockholmseskadern 1736-04-14. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1742-06-03 i Helsingfors.
 • Margareta, döpt 1723-02-28 i Stockholm.
 • Fredrik, född 1724. Konteramiral. Död 1791. Se Tab. 3
 • Per Gustaf, född 1726. Kapten. Död 1786. Se Tab. 4
 • Margareta Maria, döpt 1728-11-02 i Stockholm.
 • Ulrik, född 1732-09-20. Arklimästare vid amiralitetet 1748-11-04. Löjtnant därst. 1755-08-09. Död ogift 1760-09-27.
 • Ulrika Eleonora, född 1735-07-15, död 1796-04-21 Lindhov. Gift 1762-09-20 på Sundsör i Turinge socken, Stockholms län med översten Harald Ehrenhielm, född 1728, död 1814.
 • Carl Magnus, född 1738-08-17. Lärstyrman vid amiralitetet 1753-09-29. Kadett vid kadettkåren 1754-10-26. Arklimästare vid amiralitetet 1755-12-01. Löjtnant därst. 1757-12-31. Kaptenlöjtnant 1767-12-29. RSO 1772-09-12. Major 1773-09-24. Överstelöjtnant 1781-09-25. Överste 1793-12-22. Avsked 1796-04-20. Död ogift 1807-11-19 i Karlskrona och begraven där s. å. 23/11.

TAB 3

Fredrik (son av Henrik Wagenfelt, adlad Wagenfelt, Tab. 2), född 1724-04-24 lärstyrman vid amiralitetet 1739-12-23. Medelstyrman därst. 1743-01-27. Löjtnant 1744-07-08. Kaptenlöjtnant 1751-08-31. Kapten 1760-08-11. RSO 1761-11-23. Kommendörkapten 1767-12-29. Direktör för kadettkåren 1770-01-15. Överste vid amiralitetet 1773-09-22. Konteramiral 1784-09-20. Död 1791-01-06 i Karlskrona. Gift 1750-02-16 i nämnda stad med Anna Christina Pettersén, född 1735, död 1808-08-21 i Karlskrona, dotter av amiralitetskassören Johan Otto Pettersén och Hedvig Juliana Fult samt syster till Carl Reinhold och Adolf Fredrik Pettersén, adlade Rosensvärd.

Barn:

 • Margareta Johanna, född 1750-12-24 i Karlskrona, liksom syskonen, död där 1756-07-04.
 • Juliana Henriette, född 1752-02-25, död ogift 1809-11-10 i Karlskrona.
 • Henrik Otto, född 1754-05-21. Kadett 1765-09-22. Löjtnant vid amiralitetet 1772-06-08. Sjöartillerikapten 1776-07-10. Major vid amiralitetet 1787-05-30. Överstelöjtnant därst. 1793-12-22. RSO 1799-11-16. Död ogift 1808-09-07 i Karlskrona och slöt ätten på svärdssidan.
 • Carl Gustaf, född 1762-11-12, död 1766-02-04.

TAB 4

Per Gustaf (son av Henrik Wagenfelt, adlad Wagenfelt, Tab. 2), född 1726-07-31 i Stockholm. Volontär vid artilleriet därst. 1739-02-06. Sergeant därst. 1741-10-18. Styckjunkare 1743-08-06. Löjtnant i fransk tjänst 1745-10-01. Tjänstg. 1746 och 1747 samt 1749–1753 vid regementet Royal Suédois. Underlöjtnant vid artilleriet i Stockholm 1747-12-08 och löjtnant därst. 1757-05-06. Gick åter i fransk tjänst s. å. Kapten därst. 1759-06-09. Avsked ur franska tjänsten s. å. Löjtnant vid artilleriet i Lovisa 1760. Stabskapten vid artilleriet i Helsingfors 1764-06-26. Transp. till artilleriet i Stockholm 1766. Kompanichef därst. 1770-12-11. RSO 1771-05-29. Major i armén 1772-09-13. RFrO Plemér s. å. 11/11. Avsked 1782-11-28. Död 1786 i Paris. Gift 1761 med Anna Lena von Tauben, död 1798-02-07 i Eutin.

Barn:

 • Anna, född 1761-12-29, död 1763 och begraven s. å. 15/6 i Jakobs kyrka i Stockholm.
 • Anna Gustava, född 1762-12-25 i Lovisa, död s. d.
 • Harald Ulrik, född 1764-02-24. Kadett. Död 1779 i Stockholm och begraven s. å. 13/4 i Jakobs kyrka
 • Johan Henrik, född 1767-05-20 Västberga, död ung.
 • Anna Lovisa Gustava, född 1770-03-20 i Stockholm, Katarina förs., död där s. å. 23/5.

TAB 5

Gustaf Andreas Wagenfelt, adlad Wagenfelt (son av Henrik Wagenfelt, Tab. 1), döpt 1670-10-18 i Kristine församl. i Göteborg. Underofficer på ett engelskt örlogsskepp 1706. Underlöjtnant vid svenska amiralitetet 1712-08-15. Konfirm.fullm. 1714-05-05. Kapten 1717-02-21. Adlad 1719-11-10 jämte sin broder (med honom introd. 1720 under nr 1686). Avsked 1722-06-02. Död 1724 och begraven s. å. 29/3 i Göteborg. Gift 1718-06-26 med Magdalena Cedercrona, född 1696-12-22, död 1761-11-13, dotter av häradshövdingen Johan Morin, adlad Cedercrona, och hans 2:a fru Ingeborg von Wandahl.

Barn:

 • Ett barn, begraven 1719-11-24 i Göteborg.
 • En dotter, begraven 1722-09-05 i Göteborg.
 • Magdalena, född 1721, död 1762-05-03 på Halleby vid Kungälv. Gift 1760 med majoren Johan Daniel Möllerstierna, i hans 1:a gifte, född 1715, död 1775.
 • Henrik, född 1722, död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.