:

Von Schwartzer nr 1742

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Schwartzer nr 1742 †

Adlad 1673-12-20, introd. 1723. Introd. 1849-09-09.


1At (L). 2Lange, Vitae Pomeranorum (1898). 3sk. 4At (KrA).

Schwartzer%20A174200.jpg

TAB 1

Henning Schwartz, bördig från Franken. Nämnes som borgare i Greifswald 1470-11-07–1489, sedan rådsherre i Wolgast. Gift med Metteke Voxmer.

Barn:

 • Casten Schwartz. Rådsherre i Greifswald 1503-09-23. Död 1539 ell. 1540. Gift med Magdalena Quant i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Bartolomeus Smiterlow).

Barn:

 • Casten Schwartz. Borgare och köpman i Greifswald 1543. Gift med Catharina Grönenberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Albert Reiche), dotter av Georg Grönenberg och Catharina Bünzow.

Barn:

 • Jurgen Schwartz. Köpman i Greifswald. Död 1596. Gift 1:o med Anna Völschow, död 1577. Gift 2:o 1578-11-02 med Emerentia Smiterlow, född 1553-04-15, död 1622-08-21, dotter av borgmästaren Bertram Smiterlow och hans 2:a tru Anna Bünsow.

Barn:

 • Christian Schwartz, född 1581-12-17. Assessor vid geheimekollegium i Stettin2. Rådsherre i Greifswald 1610. Borgmästare därst. 1630. Död 1648-07-18. Gift 1606 med Regina Völschow i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1599 med borgmästaren i Greifswald Joakim Brunnemann, född 1548, död 1603-07-29)2, född2 1582-08-04, död 1630-01-25, dotter av rådsherren i Greifswald Joakim Völschow och Sibylle Mevius.

Barn:

 • Christian Schwartz, adlad von Schwartzer, född 1610-02-09 i Greifswald. Doktor jur. Rådsherre i Stralsund 1638. Borgmästare därst. 1655. Lantråd i Pommern. Adlad 1673-12-20. (Ätten introd. 1723 under nr 1742) död 1679-10-08 och begraven i Stralsund. Gift 1638-11-01 med Margareta von Braun i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Georg Schwierze), dotter av borgaren och klädeshandlaren i Stralsund Peter von Braun, som tillhörde en av tyska kejsaren 1588 adlad ätt, och hans 1:a fru Margareta Spengemann samt faster till sekreteraren Joakim Christoffer von Braun, svensk adelsman von Braun 1690-02-05, men ej introd.3

Barn:

 • Christian, född 1639. Hovråd. Död 1705. Se Tab. 2
 • Joakim, född 1641. Major i svensk tjänst. Gift med Ursula von Normann.
 • Georg, född 1642. Handlande. Död 1676. Se Tab. 10
 • Johan Fredrik, född 1643. Godsägare. Död 1716. Se Tab. 12.
 • Maria, född 1644. Gift 1662 med majoren Niklas von Braun, född 1633.
 • Fredrik, född 1648, död 1649.
 • Bertram. Kapten i tysk kejserlig tjänst.
 • Niklas, född 1651.
 • Regina. Gift 1:o 1673 med köpmannen Anton von Bauman, född 1650, död 1679. Gift 2:o med mecklen-burgska geheimerådet Johan Christian Beselin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1665-06-06 med Anna Rhane), död 1705-02-26 i Schwerin.
 • Emerentia, född 1654.
 • Henrik, född 1656, död 1659.
 • Sibylla, född 1657, död 1723. Gift 1674 med rådsherren i Stralsund Vilhelm Baudewin, död 1722.
 • Ernst, född 1659. Geheimeråd och minister i Hessen-Darmstadt. Död barnlös 1729. Gift med Maria Salome von Hessberg, död 1773.
 • Christian, född 1663.

TAB 2

Christian (son av Christian Schwartz, adlad von Schwartzer, Tab. 1), född 1639-07-00. Hovråd vid pommerska hovrätten. Död 1705 i Stralsund. Gift 1:o 1669 med sin systers svägerska Anna Catharina von Bauman, född 1652, dotter av amtmannen Niklas Bauman, adlad von Bauman, och hans 1:a fru Gertrud Herold. Gift 2:o med Susanna Judit von Ahnen.

 • Barn1:
 • 1. Christian, född 1670. Godsägare. Död 1734. Se Tab. 3
 • 1. Herman Christoffer. Löjtnant. Död 1711. Se Tab. 4
 • 1. Anna Margareta. Gift med majoren vid pommerska infanteriregementet Franz Grosscreutz, död 1713-09-00 vid Damm i Pommern.
 • 1. Niklas, född 1679. Hovråd. Död 1738. Se Tab. 5
 • 1. Joakim.
 • 1. Bertram.
 • 1. Ernst Fredrik, född 1685. Överstelöjtnant. Död 1744. Se Tab. 6.
 • 1. Johan Georg, född 1688. Överstelöjtnant. Död 1741. Se Tab. 7.
 • 1. Catharina Maria. Gift med N. N. von Normann.
 • 2. Carl Fredrik, död ung.

TAB 3

Christian (son av Christian, Tab. 2). Född 1670. Ägde Schwarbe och Rhönhof i Pommern. Död 1734-10-04. Gift 1:o 1708-11-10 med N. N. von Sydow i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren Abraham Elvers). Gift 2:o med Anna Louise von Platen, som levde änka 1722.

Barn:

 • 1. Eggert Christian, född 1709-11-12. Livdrabant 1727-08-30. Död ogift 1756-12-09.
 • 1. Carl Fredrik, född 1711-10-05. Kapten i hessisk tjänst. Död barnlös 1749-12-03. Gift 1740-10-07 med N. N. von Hedler (?).
 • 1. Rudolf Christoffer, född 1712-11-02. I braunschweigisk tjänst. Överste (?). Död barnlös 1768-08-05. Gift 1740-12-08 med N. N. von Geispitzheim.

TAB 4

Herman Christoffer (son av Christian, Tab. 2). Löjtnant vid stralsundska infanteriregementet. Död 1711-04-00. Gift med Catharina Elisabet von Zadern, som levde ännu 1739, dotter av stadsmajoren i Stralsund Hans Christoffer von Zadern.

Barn:

 • Christian, född 1696 i Stralsund. Fältväbel vid Upplands stånddragonregemente 1718-10-25. Livdrabant 1728-01-19. Död ogift 1742-01-04.
 • Christoffer Herman.
 • Augusta Margareta. Gift med fänriken vid drottningens livregemente i Pommern Jakob Bernhard Tourneij, född omkr. 1696 i Wismar.

TAB 5

Niklas (son av Christian, Tab. 2), född 1679. Pommerskt hovråd. Död 1738-07-01. Gift 1724-03-11 med Johanna Celestina von Greiffenfeil.

Barn:

 • Ernst Fredrik, född 1726-09-04. Kapten i braunschweigisk tjänst. Död ogift 1757-04-04.
 • Niklas, född 1728-01-01. Löjtnant i tysk kejserlig tjänst. Död ogift 1763-11-05.

TAB 6

Ernst Fredrik (son av Christian, Tab. 2), född 1685-09-05 i Greifswald. Adjutant vid fortifikationen 1699. Konduktör därst. 1702. Avsked 1709. Kapten vid generalmajor Leutrums regemente i engelsk tjänst s. å. Kapten vid rhenska infanteriregementet 1712-01-13. Konfirm. fullm. 1714-05-07. Fången vid Stralsund 1715-12-23. Hemkom 1718-04-00 och placerad vid fortifikationen s. å. 24/5. Majors karaktär 1720-10-26. Överstelöjtnants avsked s. å. 18/11. Död 1744-12-08. Gift 1720-02-01 med grevinnan Eleonora Polus, född 1688, död 1763 före 20/4, dotter av k. rådet Tomas Polus, adlad, friherre och greve Polus, och Margareta Elisabet Möller.

Barn:

 • Ernst Fredrik, född 1726-07-03 Brosäter Styckjunkare.
 • Margareta, född 1731-01-02, levde 1763. Gift med majoren friherre Ernst Ludvig Taube, född 1717-03-29 i Stralsund, död där 1758-01-26.
 • Eleonora, född 1732-02-02. Gift 1762-05-04 med majoren vid artilleribrigaden i Stralsund, RSO, Olof Lindequist, tysk riksadel von Lindequist, döpt 1727-03-28, död 1806-03-07 Colderitz

TAB 7

Johan Georg (son av Christian, Tab. 2), född 1688. Musketerare vid guvernörsregementet i Wismar 1707-04-26. Furir därst. s. å. 1/11. Fänrik 1709-03-30. Kaptenlöjtnant vid bremiska dragonregementet 1711-03-26. Kapten därst. 1712-08-30. Konfirm.fullm. 1717-02-01. Fången vid Stade 1712-08-27. Utväxlad 1713-05-00. Fången vid Stralsund 1715-12-23. Hemkom 1717-01-20 och placerad på skånska stånddragonregementet. Kapten vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente s. å. 23/3. Kapten vid livgardet 1718-05-24. Överstelöjtnants karaktär 1730-10-19 och placerad vid garnisonsregementet i Stralsund. Död 1741-12-04 i Wismar. Gift 1728-01-02 med Christina Maria Wolff i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1742 med generalmajoren Jonas Alstrin, adlad Adlerstråhle, B., född 1684, död 1759), född 1710-07-11, död 1775-02-13 i Stralsund, dotter av regementsfältskären vid livgardet Christoffer Wolff och hans 2:a hustru Elisabet Paulsson.

Barn:

 • Johan Christoffer, född 1729-01-27 i Stockholm. Volontär vid Cronhjortska regementet 1734. Furir därst. 1746. Sergeant 1749. Löjtnant i hessisk tjänst 1750. Livdrabant 1753-12-13. Ryttmästare och chef för en jägarkår till häst 1758-03-03. Major i armén 1759-02-17. RSO s. d. Placerad vid norra skånska kavalleriregementet 1763-02-01. Sekundmajor därst. 1772-05-06. Överstelöjtnant s. å. 17/8. Överste för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente s. å. 31/12. Avsked 1776-04-24. Död barnlös 1818-02-16 i Stockholm. Gift 1760-02-08 med Coelestina Maria von Meder, född 1732, död 1797-08-21 i Stockholm.
 • Ferdinand, född 1730-04-01. Volontär vid Cronhjortska regementet. Död 1748-11-16. [4]
 • Johanna Coelestina, född 1731-09-12, död 1790-09-06 i Stuttgart. Gift 1751-04-04 med överstelöjtnanten Johan von Böhnen, född 1726, död 1775.
 • Adam Gustaf, född 1733-10-24 i Brandshagen i Pommern. Volontär vid Löwenfelsska regementet 1755-03-15. Fältväbel vid drottningens livregemente i Pommern 1756-05-15. Fänrik vid regementet Royal Suédois s. å. 1/10. Sekundlöjtnant därst. 1757-05-16. Premiärlöjtnant 1758-07-16. Erhöll permission för att inträda i svenska armén s. å. 10/8. Konstit. löjtnant vid Kalmar regemente s. å. 30/8. Löjtnant vid fribataljonen s. å. 26/9. Kapten i armén 1760-01-31 och vid Sprengtportska regementet 1762-09-14. RSO 1772-03-28. Major i armén s. å. 13/9. Genom byte transp. till Blixenska regementet 1774-10-04. Major därst. 1778-06-29. Överstelöjtnant 1785-04-24. Överste i armén 1792-12-12. Avsked 1796-05-12. Död barnlös 1816-06-16 i Stralsund. Gift 1768-11-11 med1 Johanna Dorotea Maria Hagemeister, dotter av köpmannen Carl Zakarias Hagemeister.
 • Hedvig Beata, född 1735-03-28, död 1813. Gift 1761-09-05 med översten greve Fredrik Ulrik Putbus, född 1732, död 1764.
 • Carl Fredrik, född 1738. Överste. Död 1804. Se Tab. 8

TAB 8

Carl Fredrik (son av Johan Georg, Tab. 7), född 1738-12-24. Volontär vid Schwerinska regementet 1747-07-02. Sergeant vid Posseska regementet 1753-11-07. Fänrik i hessisk tjänst 1756-05-03. Löjtnant vid jägarkåren 1758-04-19. Stabsryttmästare därst. s. å. 1/9. Placerad på Östgöta kavalleriregemente 1763-02-01. RSO 1770-04-28. Överste för Ritter und Lehnpferde i Pommern 1775. Död 1804 i Stralsund. Gift 1:o 1764-09-05 med N. N. von der Lancken. Gift 2:o 1777-06-19 med Charlotta von Baerenfels-Warnow, död 1832-05-15, dotter av pommerska hovrättsassessorn Adolf Christoffer von Baerenfels-Warnow och Margareta Elisabet Cratzius.

Barn:

 • 2. Johanna Eleonora Dorotea, född 1778-04-21 i Pommern, levde ogift 1818.
 • 2. Vilhelmina Hedvig Adolfina9 född 1779-10-02 i Pommern, död 1806-12-10 i Stralsund. Gift med översten i svenska armén, RSO, RVO, Carl Christoffer Herman von Dannfelt, född 1773, död 1841.
 • 2. Liboria Fredrika Gustava Charlotta, född 1781-10-18 i Pommern, levde ogift 1818.
 • 2. Malte Gustaf Adolf, född 1783-11-21 på Natzevitz i Rambins socken på Rügen. Fänrik vid Psilanderhielmska (sedan von Engelbrechtenska) regementet 1785-05-20. Löjtnant 1806-09-11. GMtf 1810-03-02. Kaptens avsked 1812-07-28. Majors n. h. o. v. 1813-09-28. RSO 1814-05-26. Död barnlös 1845-11-20 i Stockholm. Han blev vid Pommerns överlämnande till Preussen preussisk undersåte, men flyttade sedan till Sverige och bevistade för sin ätt riksdagarna 1834, 1840 och 1844. Gift med Sofia Adolfina von Bülow, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med pommerska kommerserådet Ludvig Ehrenfried Hagemeister, död 1811-04-19), född 1788-11-06, död 1866-11-06, dotter av majoren Joakim Frans Detlof von Bülow och hans 1:a fru Fredrika Maria Brandenburg.
 • 2. Adolf Christian Fredrik, född 1790. Kapten. Död 1849. Se Tab. 9.

TAB 9

Adolf Christian Fredrik (son av Carl Fredrik, Tab. 8), född 1790-07-26 Neuendorf Fänrik vid von Engelbrechtenska regementet 1807-02-19. GMtf 1810-03-06. Löjtnants n. h. o. v. 1815-03-17. RSO s. å. 6/11. Sekundlöjtnant vid 2. infanteriregementet i preussisk tjänst s. å. 28/12. Premiärlöjtnant därst. 1816-03-09. Kaptens avsked 1819-04-26. Död 1849-09-09 i Stralsund och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1839-07-17 med Louise Georgine Johanna Hagemeister, död 1878-06-17 i Dresden, dotter av kassören vid pommerska regeringen N. N. Hagemeister.

Barn:

 • Hildegard Johanna Teresia, född 1840-04-19 i Stral- sund, död 1908-04-06 i Dresden. Gift 1886-10-06 med preussiska överstelöjtnanten Carl Eduard Birkenstock.

TAB 10

Georg (son av Christian Schwartz, adlad von Schwartzer, Tab. 1), född 1642. Handlande i Greifswald. Död 1676. Gift 1672 med Margareta von Pepelow.

Barn:

 • Christian, född 1673. Legationssekreterare. Se Tab. 11

TAB 11

Christian (son av Georg, Tab. 10), född 1673-12-11. Hanoveransk legationssekreterare. Gift 1713-04-04 med Maria Heijne, dotter av råd- och köpmannen Elias Heijne och hans 2:a hustru Sofia Helena Sticht samt syster till översten Georg Heijne, adlad von Heijne.

Barn:

 • Sofia Helena, död ogift 1751 (arvskifte förrättades efter henne s. å. 21/2).

TAB 12

Johan Fredrik (son av Christian Schwartz, adlad von Schwartzer, Tab. 1), född 1643. Ägde Cransdorf i Pommern. Död 1716. Gift med Margareta von Rosman.

Barn:

 • Christian, född 1683. Löjtnant. Död 1762. Se Tab. 13
 • Carl Fredrik, född 1686. Major. Död 1732. Se Tab. 14

TAB 13

Christian (son av Johan Fredrik, Tab. 12), arvherre till Cransdorf. Född 1683-09-01. Mönsterskrivare vid Upplands stånddragonregemente 1716. Sergeant därst. 1717. Fältväbel 1718. Livdrabant 1721-12-00. Vice korpral (löjtnant) vid livdrabantkåren 1746. Korprals avsked 1750-04-25. Död 1762-08-02 Rostorp. Gift 1710-10-05 med Beata Keffenbrinck, född 1674, dotter av hovrättsrådet Anders Axelsson Kewenbrinck, adlad Kewenbrinck, nr 503, och hans 2:a fru Anna Lofelt.

Barn:

 • Ernst, född 1712-03-04, död 1716-10-05.
 • Christian, född 1713-09-08. Ryttmästare. Gift 1738-09-04 med Catharina Maria Sodenstierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Gustaf von Elvers), född 1692-08-24, död 1770-01-17, dotter av amtmannen Johan Sodeman, adlad Sodenstierna, och hans 2:a fru Maria Margareta von Scheven.

TAB 14

Carl Fredrik (son av Johan Fredrik, Tab. 12), född 1686 4/3 på Rügen. Kom i tjänst 1701. Korpral vid Skaraborgs regemente. Furir därst. 1702-07-28. Furir s. å. 30/9. Fältväbel 1703-11-09. Löjtnant vid Dückers dragonregemente s. å. 12/12. Kapten därst. 1706-02-27. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722. Majors karaktär med placering vid drottningens livregemente s. å. 26/6. Död 1732-11-05 i Stralsund. Gift 1725-05-05 med Margareta Dorotea von Rosen i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren Otto Jakob von Nieroth [nr 2274] i hans 2:a gifte, död 1754), död 1752-09-15, dotter av översten Andreas Gottlieb von Rosen och Christina Dorotea von Usedom.

Barn:

 • Ernst Nikolaus, född 1726-09-05. Utan känd tjänst. Gift 1757-05-04 med Christina Hedvig Sodenstierna, född 1741-06-03, död 1764-12-15, dotter av hovrådet Carl Georg Sodenstierna, och Eva Maria von Cockenhausen, av en adlad, men ej introd. ätt.
 • Carl Eggert Vilhelm, född 1729-09-01 i Stralsund. Volontär vid drottningens livregemente 1744. Underofficer därst. s. å. Gick i sachsisk tjänst s. å. Fanjunkare vid 2. gardesregementet därst. s. å. Löjtnant 1746-01-06. Avsked 1748. Löjtnant vid marskalkens av Sachsen regemente i fransk tjänst s. å. 11/5. Avsked 1758 och inställde sig vid svenska armén som volontär s. å. Löjtnant därst. 1759-08-14. Placerad vid Löwenfelsska regementet s. å. 8/10. Placerad vid Meijerfeldts grenadjärbataljon s. å. Kapten och chef för ett av honom uppsatt jägarkompani 1761-08-09. Kapten vid drottningens livregemente 1762-09-14. RSO 1770-04-28. Major i armén 1775-05-18. Avsked från regementet 1778-01-14. Överste i armén 1785-05-20. Död 1795-09-28 i Stralsund. 'Bevistade i sachsisk tjänst kampanjen i Böhmen 1745, attackerna vid Leipzig och Meissen samt bataljen vid Kesseldorf, varest han blev sårad. Efter inträdet i fransk tjänst bevistade han aktionen och belägringen av Maastricht, kampanjen i Hannover 1757 och bataljen vid Cassel 1758 samt efter inträdet i svensk tjänst alla förefallande kampanjer under pommerska kriget 1758–1761. Gift 1765-11-03 med Aurora Lovisa von Bagewitz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1800-10-15 med regeringsrådet friherre Leonard Klinckowström, född 1742, död 1821), född 1747-11-15, dotter av hovrådet Gustaf Gottfried von Bagewitz och hans 2:a fru N. N. von Kamptz.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: