:

Örnestedt nr 659

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Örnestedt nr 659 †

Adlad 1660-01-10, introd. s. å. Utdöd 1742-03-05.


1 SB. 2 Lk. 3 Hallands herrgårdar, Skottorp. 4 Um.

TAB 1

Ludvig Frans Joel, född omkr. 1510 i Solisch i Ungern. Var 1528 apotekare i Neustadt i Österrike. Studerade sedan i Leipzig och Wittenberg. Med. licentiat. En tid praktiserande läkare i Berlin. Hovapotekare i Güstrow i Pommern. Flyttade 1543 till Stralsund. Stadsphysicus i Greifswald 1550. Professor vid universitetet därst. 1559-11-13. Död 1580-10-20 sistnämnda stad.[1]. Gift 1:o 1543 i Güstrow med Barbara Schackt. Gift 2:o 1562 med Catharina Temel från Stettin.[1]

Barn:

 • 2. Frans Joel. Student i Greifswald 15781. Med. doktor1 1596-09-15. Stadsphysicus i Stralsund. Gift med Anna Eddeling, dotter av superintendenten i biskopsdömet Kammin och prosten i Colberg Petrus Eddeling.

Barn:

 • Frans Joel, född 1595. Student i Greifswald 1608 och sedan i Wittenberg. Med. doktor i Marburg 1617. Hov- och livmedikus hos hertig Filip Julius av Pommern 1625. Professor vid universitetet i Greifswald 1628-06-00. Död 1631. [1]. Gift med Hedvig Heunen, levde änka 16421, dotter av furstl. hovapotekaren i Wolgast och rådsförvanten Joakim Albertsson Heunen, av tysk adel, och Anna Joakimsdotter Neuman.

Barn:

 • Frans Joel, adlad Örnestedt, född 1624, död 1685. Se Tab. 2.
 • Filip Joakim Joel, adlad Örnestedt, född 1625. Generalkrigskommissarie. Död 1681. Se adliga ätten Örnestedt, Tab. 1.

TAB 2

Frans Joel, adlad Örnestedt (son av Frans Joel, Tab. 1), till Skottorp i Skummeslövs socken, Hallands län och Krusenhov i Kvillinge socken, Östergötlands län. Född 1624 i Pommern. Sekreterare i pommerska kammaren. Referendarie i wismarska tribunalet. K. sekreterare 1656. Adlad 1660-01-10 (introd. s. å. under nr 659). Sekreterare av staten 1665-09-26. Kansliråd 1674-01-06. T. f. hovkansler 1677-12-16. Tillika häradshövding i Trögds, Håbo och Lagunda härader i Uppland 1680-01-14. Ord. hovkansler s. å. 16/6. Död 1685-07-28 och begraven s. å. 19/9 i Riddarholmskyrkan i Stockholm. 'Han stod i mycken gunst hos konung Carl XI. Var ambassadör 1679 till fredstraktaten i Lund med danskarna. Hos honom på hans gård Skottorp firade bemälde konung den 6 maj 1680 sitt biläger med danska prinsessan Ulrika Eleonora.' Gift på 1650-talet med Anna von der Deilen, död 1712-12-00 på Skottorp, dotter av kommerserådet Henrik von Deilen, adlad von der Deilen, och hans 1:a fru Anna Schulten.

Barn:

 • Anna Hedvig, född 1655-06-20 i Wismar, död 1672-02-26 i Stockholm och begraven s. å. 8/12 i Storkyrkan. Gift 1671-09-26 med hovrådet och statssekreteraren Johan Adolf Rehnskiöld, i hans 1:a gifte, född 1646, död 1680.
 • Margareta Agnes, död 1676 (själaringning s. å. 30/9 i Jakobs kyrka ) i Stockholm. Gift med sin systers svåger, översten Axel Rehnskiöld, född 1649, död 1677.
 • Maria Gertrud, levde vid bouppt, efter modern 1712.3 Gift 1680-02-25 i Stockholm med regeringsrådet i Bremen Jurgen Bremer, arvherre till Dobruck.
 • Beata, döpt 1661-04-09 i Stockholm, levde änka 1730 i Hamburg. Gift 1679-02-19 i Stockholm med generalmajoren av kavalleriet Fredrik von Mevius, av en 1665-09-24 adlad, men ej introd. ätt1, född 1653-02-08 i Stralsund, död 1717-08-00.2
 • Sofia, döpt 1662-12-19 i Stockholm, levde 1712 vid bouppt, efter modern.3 Gift 1682-05-31 i Stockholm med generalmajoren och landshövdingen Axel von Faltzburg, friherre von Faltzburg, född 1645, död 1728.
 • Eleonora, till Krusenhov. Döpt 1664-05-18 i Stockholm, död 1722-11-08 på Krusenhov och begraven s. å. 20/11 i Kvillinge kyrka. Gift med kaptenen vid Hallands värvade infanteriregemente Heimert von Treijden, född 1675 i Livland, levde 1716.2
 • Frans Henrik, döpt 1665-08-07 i Stockholm. Student i Uppsala4 1675 (2/10) (måhända den son, för vilken själaringning skedde 1685-09-27 i Jakobs kyrka i Stockholm på samma gång som för fadern).
 • Carl, döpt 1669-01-25 i Stockholm. Student i Uppsala4 1675-10-02 (måhända identisk med följande Carl Gustaf).
 • Carl Gustaf, friherre Örnestedt (men ej introd.), till Skottorp. Född3 1669-12-16. Tjänstgjorde först vid livgardet, sedan vid åtskilliga i de tyska provinserna liggande regemente. Kapten vid Tiesenhausens svenska infanteriregemente i Holland 1688-09-26. Avsked 1695. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1696-01-26. Kapten vid livdragonregementet 1699-12-20. Major därst. 1700-11-29. Överstelöjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1702-07-14. Överste därst. 1704-01-09. Sårad och fången 1709-06-28 vid Poltava. Utväxlad 1710. Generalmajor av kavalleriet s. å. 31/1. Generallöjtnant 1712-07-05. General 1716-12-29. Friherre 171(7). Riksråd 1718-12-30. Avsked 1723-05-21. Död ogift 1742-03-05 på Skottorp, då han slöt ätten på svärdssidan, och begraven s. å. 13/4 i Skummeslövs kyrka, men vid kyrkans reparation blev hans kista utflyttad på kyrkogården.
 • Anna Hedvig, född 1674, död 1754. Gift 1704-04-00 på Skottorp med generalmajoren friherre Gustaf Vilhelm Coyet, född 1678, död 1730.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: