:

Ehrenfels nr 985

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ehrenfels nr 985 †

Adlad 1679-09-30, introd. 1682. Troligen utdöd 1701-11-11.


1SK. 2Lk.

  • Henrik Ernst Sellius, adlad Ehrenfels till Hohensee vid Greifswald. Född i Mecklenburg. Sekreterare hos fältmarskalken greve Carl Gustaf Wrangel 1658 arkivarie och länssekreterare i Pommern 1665-07-24. Legationssekreterare till Brandenburg 1673. Adlad 1679-09-30 (introd. 1682 under nr 985). Regeringsråds titel 1680. Död 1683. Gift 1666-06-12 i Greifswald med Margaretha Catharina von Stijpman, levde 1687, dotter av hovrådet Jakob Stijpman, adlad von Stijpman, men ej introd., med en dotter till hertigens av Holstein råd Johan von Braunjohan1. Margaretha Catharina von Stijpman var 1685 trolovad med majoren Erik Bäck, adlad Bäckhusen, men äktenskapet blev icke fullbordat på grund av hans död s. å.

Barn:

  • Jakob Johan. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente till fot 1697-10-12. Död2 1701-11-11, och slöt ätten på svärdssidan.
  • Sofia Elisabet, född 1668, död 1673 och begraven i Wolgast [2].
  • Juliana Catharina, född 1669-04-24 i Wolgast, död 1733-10-09 i Greifswald. Gift 1686-12-01 med direktören för pommerska hovrätten Frans Michael Boltenstern, född 1657, död 1716.
  • En dotter. Gift med generalmajoren Andreas von Fürstenberg, friherre von Fürstenberg, men ej introd.1

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: