:

Palmstedt

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Palmstedt

TAB 1

Henrik von Schilling, stadsfiskal i Reval. Gift med Kristina Hirtsmann.

barn:

TAB 2

Ebeling Henrik von Schilling, adlad Palmstedt (tili Ivangorod?), f. 1660 i Livland; efter idkade studier ingick han i civiltjenst; auditor; öfverauditör 1700; assessor i Abo Hofrätt s. å.; skall blifvit adlad 1706; f 1709 3/3 nära Stockholm. Gift 1:o 1690 med Barbro Knat; Gift 2:o 1703 med Katarina Maria Mylonia. Gift 3:o 1707-08-20 med Christina Anna Catharina Bogeman, dotter av Johan Bauman, adlad Bogeman och Marie de Courlas.

Barn:

  • 2. Peter, f. 1705 i Oktober, f 1706 i Mars.

TAB 3

Niklas (se Tab. 2), f. 1692 i Narva, friryttare vid Abo Läns Kavalleri 1709; blesserad i högra axeln på ett parti 1711; mönsterskrifvare derst. 1712; fältväbel vid Vesterbottens Infanteri 1713; fänrik vid Helsinge Regemente 1716; löjtnant vid Jämtlands Regemente 1718; kapten s. å.; regementsqvartermästare; f 1742 V12 1 Stockholm. Gift 1:o med Anna Katarina Blåfjeld, f. 1681 ; dotter af löjtnanten Erik Blåfjeld, och hans 1:a fru Katarina Hufvudsköld; Gift 2:o med Anna Sofa Andeflygt, i hennes l:a gifte, f 1761; dotter af majoren Karl Andeflygt, af Göran Erikssons ointroducerade adl. ätt, och Kristina Dorotea Horn von Rantzien, faster till Jakob Eredrik och Samuel Henrik Horn af Rantzien.

Barn:

  • 1. Ebeling Niklas, f. 1713, löjtnant; f 1772 i Stockholm.
  • 2. Sofia Charlotta. Gift på 1750-talet med fältväbeln Salomon Fredrik Segersvärd, af en adlad men ointroducerad ätt, f. 1725, † 1784.
  • ? Elsa Margareta. Gift med löjtnanten vid Tavastehus Regemente Gabriel Pil.

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: